Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 233 a fol.

Helgensagaer ; Island

Athugasemd
Denne bog er sandsynligvis sat sammen af tre forskellige fragmentariske håndskrifter: I: Bl. 1r-12v og 28r-29v. I sin nuværende tilstand indeholder det Jóns saga Baptista, Maríu saga, Niðrstigningar saga og Inventio crucis, II: bl. 15r-27v der indeholder sagaer om helgeninder og III: bl. 13r-14v et håndskrift, som nu indeholder Marias mirakler.

Innihald

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Blaðfjöldi
29 blade og bladfragmenter. Bl. 15r er ubeskrevet. 385 mm x 320 mm.
Umbrot

Håndskriftet er dobbeltspaltet med 47 linjer pr spalte. Røde rubrikker.

Ástand

Der er kun fragmenter tilbage af den oprindelige bog, og især bl. 4-6, 9-10, 13 og 14 (Maríu saga) er beskadigede. Bl. 4 er blevet sammensat af bladstrimler, men det er ikke lykkedes at rekonstruere det ordentligt. Bl. 5-6 og 10 er blevet skåret over på tværs. Der er en stor lakune mellem bl. 5 og 6, og en anden lakune efter bl. 12. Af bl. 13 er kun den øverste halvdel tilbage, og af bl. 14 kun den nederste halvdel. Der er en lakune efter bl. 15 og slutningen af Fídesar saga, Spesar ok Karítasar og begyndelsen af Katrínar saga mangler derfor. Slutningen på Margrétar saga er gået tabt pga. en anden lakune mellem bl. 27 og 28. Bl. 28 er blevet overskåret på langs og den yderste spalte mangler derfor.

Skrifarar og skrift

Bl. 1va-12rb og 28ra-29vb er skrevet med en islandsk gotisk bogskrift.

Bl. 12rb:15-12va:6 er skrevet af en anden skriver. Hånden er ikke så øvet som den første.

Bl. 13ra-14rb er skrevet af en tredje skriver. C. R. Unger ( Maríu saga xxii ) mener, at hånden den er identisk med den, der skrev AM 240 fol., fragment III og VII. Disse to blade hørte formodentlig også til det håndskrift.

Sagaerne om helgeninderne, bl. 15va-27vb, er skrevet med en islandsk gotisk bogskrift.

Skreytingar

Bl. 1r: håndskriftets første side består af et helsidesbillede af en mand med en korsglorie, som består af tre kroner. Han er indhyllet i et simpelt stykke stof og holder et emblem med Agnus Dei. Rundt om ham står der to tilbedende helgener, en mand og en kvinde, begge med glorier. Den mandlige helgen bærer en bispehue. En grædende yngling sidder for foden af billedets centrale figur. Der findes to forskellige fortolkninger af denne frontispiece. Den første er gengivet af Kålund ( KKKat), og den tolker billedets centrale figur som Johannes Døberen. Kålund foreslår, at manden og kvinden forestiller henholdsvis en biskop og en nonne, og den grædende yngling forestiller en munk. Den anden fortolkning er blevet fremført af Halldór Hermansson ( CCIsl7 19-20 ). Han mener, at den centrale figur er Kristus, og han argumenterer for, at den måde man afbillede Johannes Døberen på i middelalderen ikke har nogen fællestræk med dette billede andet end emblemet med lammet (Agnus Dei). Han understøtter sin teori med at ansigtet på den centrale figur er identisk med Kristus i en islandsk tegnebog (jf. Fett: Fett1910planche 1 ). Han tilføjer dog, at Kristus, der holder emblemet med lammet, ikke genfindes på andre billeder. Han skriver, at det ser ud til, at billedopbygningen er baseret på ikonografien i Korsfæstelsen med Jomfru Maria og Johannes Evangelisten på hver side af korset, og han foreslår, at den grædende yngling som sidder for Kristus fødder kunne være kunstneren selv eller den mand, som bogen blev skrevet til. Anne Mette Hansen (pers.) mener dog ikke, at den centrale figur er Kristus, idet Johannes Døberen oftest blev afbildet med en korsglorie og med Agnus Dei. Hun mener heller ikke, at den mandlige helgen til venstre for Johannes Døberen kan være Johannes Evangelisten, da han er iklædt kjortel og kappe og bærer en bispehue. Hun foreslår, at de to helgener kunne være Johannes Døberens forældre: Elizabeth og Zacharias.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Der er kun nogle få skriblerier i marginen. Til tider er disse korte notitser om tekstens indhold (fx bl. 21v, venstre margin). Navnene på håndskriftets ejere:

 • Bl. 2v, nederste margin Magnus Jonson.
 • Bl. 3r, nederste margin fra Magnuse Jons syne.
 • Bl. 10r, øverste margin fra Sr Þorde | Jonssyne 1707.
 • Bl. 10r, nederste margin fra Sr Þordi Jonssyne | 1707.
 • Bl. 13r, øverste margin fra Sigurde Sigurdsyne | ä Firde 1707.
 • Bl. 15r, midt på siden Ion olafsson a þessa bok.
 • Bl. 25v, nederste margin Grimur gunarsson [?] | a bokina þessa.
Der er en del påberåbelser (fx bl. 27v, øverste margin: gud mun hialpa oss) og andre marginalia med religiøst indhold (fx bl. 14r In nomine patris et filiis et spiritu sancti amen aue maria). Der er skrevet en lille sang i bl. 5rs højre margin: vegsemd heydur virding dird og volldug þac|kar giord þrenning frjdi fliott sie sk|ird fleira enn gras er a jord.

Fylgigögn

Der er 11 AM-sedler (a-k):

 • (a) har en indholdsfortegnelse: Ur Sgu Johannis Baptiste. | NB. Epistolam dedicatoriam. | Ur Mariu Sgu. | Af Sophia, og dætrum hennar Fide, Spe | og Caritate. i sida; vantar aptanvid. | af Sancta Katerina, vantar upp hafid. | ur 3 1/2 blad. | af Sancta Martha og Maria Mag-|dalena systur hennar. 6 1/2 blad. | vantar nockud aptanvid. | Aptan af Agnesar Sgu nockrar li-|nur. vantar mikid framanvid. | af Sancta Agatha, er heillt. | af Sancta Margareta, ex opere | Theodimi, framan af Sgunni; | vantar mesta partinn. aptantil. | De inventione Crucis Christi. | Niðrstigníngarsaga 1/2 blað.
 • (b) og (c) indeholder en afskrift af Bréf Gríms prests for Arne Magnusson.
 • (d): þesse Johannis Baptistæ Saga | hefr vered eins og su finnst i | þvi volumine, sem innehelldr | Barlaams Sgu Capite trunca | tam. | Mariu Sgu | Jons Sgu Baptistæ, og | Hieronymi vitas patrum. | hvert Volumen att hefur | Birn Magnusson, nema ad | þar hefr alldri vered dedica-|tio grims prests. | Hun er og su sama sem finnst | mutila i drum minum Ex-|emplaribus.
 • (e) indeholder en afskrift af rubrikken til Jóns saga Baptista efter Bréf Gríms prests og prologen: Her byriar upp ypp ok | pinslar sogu hins helgazta | Johannis baptiste sonarza.
 • (f) er hæftet på bladfragmentet, bl. 4, og omhandler dette: Þetta blad feck eg i sundur|lausum geirum fra landz-|skrifaranum Sigurde Sigurdz-|syne 1722. | Er ur Johannis baptistæ | Sgu, circa finem.
 • (g) indeholder en afskrift af rubrikken til Maríu saga: Her byriar vpp lifssgu | hiɴar helguztu ok dyruztu | drottningar. meyiar eylifrar. | ok guds modir. fru sancte Ma-|rie. hiɴar millduztu. nęst Gudi.
 • (i): þessa 4. bld hefe eg feinged | 1704. fra Sr Olafi Stephans-|syne. enn hann seigest hafa fund-|ed þau i druslum Mdru|vllum i Eyafirde (nimirum | Birns Magnussonar). | hin sem utanum liggia, hefi | eg feinged annars stadar.
 • (k): her hefr vpp ok segher fra þeim hef þui hverssu fa-|nzst kross drottinns vars Jhesu christi ok fra þeim vfridi er | ʀomveriar giordv kristnv folki vm alla verolld. (en afskrift af rubrikken til Inventio crucis), og derefter notitsen: fra profastinum Sr Þorsteine Ketilssyne 1727.

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet er skrevet i Island, ca. 1350-1360, s. XIV og s. XIV3/4. Dateringen er baseret på ONPs registre:

Kålund har dateret hele håndskriftet til 1300-tallet ( Katalog ).

Aðföng

Arne Magnusson fik håndskriftet af forskellige ejere i 1704-27.

 • På bl. 3r, nederste margin, kan man læse notitsen: fra Magnuse Jons syne.
 • På en AM-seddel (f), som vedrører bl. 4 (der er sat sammen af bladstimler, men ikke har kunnet rekonstrueres ordentligt) står der : Þetta blad feck eg i sundur|lausum geirum fra landz-|skrifaranum Sigurde Sigurdzsyne 1722.
 • I bl. 10r's nederste margin står der : fra Sr Þordi Jonssyne | 1707. , og igen i øverste margin: fra Sr Þorde |Jonssyne 1707.
 • En anden notits findes øverst på bl. 13r: fra Sigurde Sigurdsyne | ä Firde 1707.
 • Et brevfragment (dateret 1700), som er sat ind mellem bl. 15 og 16, fortæller om 10 af håndskriftets blade, sandsynligvis bl 2, 15-19 og 24-27, som Arne Magnusson erhvervede i 1701: bld tyu eignadest | eg J sumar in folio og stőru former Hvar a er 1/2 blad | um Pysl Sophiæ og hennar þriggia dætra Fidei, Spei et Charita-|tis under og af Adriano Romverskum Keysara. Katrinar sa-|ga 3 1/2 blad. deest initium. Af Martha og Maria Magdalena | 2 1/2 blad incomplet. 13 lynur ur Agnesar sógu, ad eg meina. | Agathæ saga 1 1/2 blad, complet, ad synist. Upphaf Margretar sógu, | Nærre eitt blad. i.e. 1/2 Joh. Baptistæ idranar predikan mikid amplificerud, 1 blad: Mun vera ur hans sógu. Mier hefur lofad ve-|red meira af þeßum blódum ef fst kinne.
 • Ifølge AM-seddel (i) erhvervede Arne Magnusson bl. 20-23 i 1704 fra Sr Olafi Stephanssyne, enn hann seigest hafa fund-|ed þau i druslum Mdru|vllum i Eyafirde (nimirum | Birns Magnussonar).
 • Og bl. 28-29 fra profastinum Sr Þorsteine Ketilssyne 1727.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 10. maí 2000 af EW-J.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet var udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til Tine Gad 2. til 16. februar 1960.

Håndskriftet var udlånt til det islandske håndskriftinstitut Handritastofnun i Reykjavík, 15. juli 1965 til 6 oktober 1967.

Fotografier af bl. 27r-v har været udlånt til Islands nationalbibliotek, Landsbókasafn Íslands, Reykjavík, til Peter Rasmussen 27. februar 1968 til 19. marts 1969.

Myndir af handritinu

 • Plade, plade 116, s.d.
 • Plade, plade 109, s.d. (supplerende optagelser af bl.5r, 26v, 28r og 28v. Billederne blev taget mens de gamle lærredslapper sad på).
 • 70 mm 70mm 196 s.d. (supplerende optagelser af bl. 16r-19r).
 • Sort-hvid fotografier fra júní 1965 (kopier af plade 116).

Hluti I ~ I

1 (1va-5ra:24)
Jóns saga baptista
Titill í handriti

Bref Grims prests.

Upphaf

Uirduligum herra Runolfi Abba uerí | sendir Grmr Grimr prestr qvedio Guds sina ok sina sanna vínattu.

Niðurlag

Þat lati ser soma oss at veíta. | almattigr ɢud. sa er med fedr ok heilugum anda. lifir | ok ʀikir um enda lausar alldir verallda. Amen.

Notaskrá

Unger: Postola sögur 849-852:5 (Bl. 1va-b), 873:2-885:6 (Bl. 2ra-3vb), 925:10-931 (Bl. 4ra-5vb) Udg. B

Tungumál textans
norræna
Efnisorð
2 (5ra:24-12vb)
Maríu saga ok Maríu jartegnir
Tungumál textans
norræna
Efnisorð
2.1 (5ra:24-vb)
Maríu saga
Titill í handriti

Her byriar | vpp lifssgu hinar helguztu ok dyruztu drottningar. meyjar cy|lifrar. ok guds modir. fru sancte marie. hinar millduztu. nest Gudi

Upphaf

Dʀottníng hímíns ok iardar sæl | ok dyrdlig mær maria. modir |dr ottíns ihesu cristi.

Niðurlag

engillinn. merkia

Notaskrá

Unger: Maríu Saga 1-7:12

Efnisorð
2.2 (6ra-12vb)
Maríu jartegnir
Upphaf

Sialfum gudi til sæmdar ok hans signadur modir

Niðurlag

þickia i ordi enn sannliga satt i g

Notaskrá

Unger: Maríu Saga 243-249 (Bl. 11ra:39-12ra:30), 266-268 (Bl. 7vb:46-8rb:12), 275-276 (Bl. 7vb:10-46), 291-297 (Bl. 6vb:28-7vb:10), 302-306 (Bl. 8va:30-9ra:41), 306-317 (Bl. 9ra:42-10rb:22. Ed. 233) 325-331 (Bl. 10ra:22-11ra:39. Ed. 233), 444-449 (Bl. 12rb:13-vb. Starten er brugt til at udfylde en lakune i hovedteksten, AM 655 II 4to, derefter udg. 233), 521-527 (Bl. 6ra-vb:27), 533-534 (Bl. 8va:4-30), 554-555 (Bl. 8rb:12-vb:4), 598-599 (Bl. 12ra:30-b:13)

Efnisorð
3 (28ra-vb:45)
Niðrstigningar saga
Upphaf

cipes uestras.

Niðurlag

in secula seculorum amen.

Notaskrá

Bullitta: Niðrstigningar Saga142-45, 150-53Var app. C.

Unger: Heilagra manna søgur II 14-17

Tungumál textans
íslenska (aðal); latína
4 (28vb:45-29vb)
Inventio crucis
Titill í handriti

Her hefr vpp ok segher fra þui huerssu fa|nzst kross drottinns vars Jesu Christz ok fra þeim ufridi er | romueriar giordu kristnu folki um alla verolld

Upphaf

I þann tíma er lidit var fra higat burd christz .cc. vetra var Dioclecianus ke|isarí yfir heímí

Niðurlag

til oþurftar mer.

Notaskrá

Unger: Heilagra manna søgur I 301-308:9 Udg. B

Tungumál textans
norræna

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Skreytingar

 • Begyndelsesintialet til Jóns saga Baptista, efter Bref Grims prests og prologen på bl. 1vb er et historieret initial A, der afbilleder Johannes Døberen. Han er vist med en enkel glorie og med sparsom beklædning, og han holder et Agnus Dei-emblem. Initialudløber ned langs den venstre margin.
 • Begyndelsesintialet til Maríu saga på bl. 5ra er et historieret D, som forestiller den tronende Jomfru Maria som kronet himmeldronning, med barnet på højre arm og med venstre hånds pegefinger pegende mod hans pande. Hun er omgivet af sine forældre, Joachim og Anna, hver på sin side af hende. Alle tre er fremstillet med glorier.

Hluti II ~ II

5 (15va-b)
Saga af Fides, Spes og Karitas
Upphaf

Þꜳ er vm allan heím hafdi heilugh | kenníng gudligs sâds runnit med uaxandi | milldi krapta uerkanna

Niðurlag

boð orð þín. En or sárum

Notaskrá

Unger: Heilagra manna søgur I 369-372:15 Udg. B. Håndskriftet er brugt til at udfylde lakune i hovedteksten, Perg. fol. nr 2

Tungumál textans
norræna
Efnisorð
6 (16ra-19rb)
Katrínar saga
Upphaf

liberalis heíta. Hun kunni margar tungur

Niðurlag

sa er lifir | ok rikir um allar alldir verallda. A-M-E-N.

Notaskrá

Unger: Heilagra manna søgur I 401:24-421 Udg. A

Tungumál textans
norræna
Efnisorð
7 (19va-25vb)
Mǫrtu saga ok Maríu Magðalenu
Titill í handriti

Af martha.

Upphaf

HIN sæla Martha var gỏfug at kýni en | gỏfgari at godum sidum

Niðurlag

Ok þa er þeir hỏfðu lengi.

Notaskrá

Unger: Heilagra manna søgur I 513-551 Fodnote 41. Udg. A

Tungumál textans
norræna
Efnisorð
8 (26ra:1-14)
Agnesar saga
Upphaf

tak þu heilsu þína.

Niðurlag

sigr ok sælu med drotni uorum ihIesu Christo þeim | er lifir ok rikir med fedr ok syni ok helgum anda einn guð um allar alldir | verallda amen

Notaskrá
Tungumál textans
norræna
Efnisorð
9 (26ra:14-27rb:16)
Agathu saga
Titill í handriti

Her byriar upp soghu sellar aughattu meyar

Upphaf

KVINcianus sikileyiar iarl. fretti goða siðu hei|lagrar agathe. meyiar.

Niðurlag

at rikianda drotni uorum ihesu christo. er med feðr ok hel|gum anda lifir ok rikir einn guð um allar alldir uerallda amen.

Notaskrá

Unger: Heilagra manna søgur I 7-13

Tungumál textans
norræna
Efnisorð
10 (27rb:17-vb)
Margrétar saga
Titill í handriti

prologus firir margreta sogu

Upphaf

SIðan er vór drottinn ihesus christus | hafdi til himins stigit til feðrs [?] síns almattigs | sendi hann postola sína

Niðurlag

þa lypti sæl margret fæti

Notaskrá

Unger: Heilagra manna søgur I 474-481 Udg. B

Tungumál textans
norræna
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Skreytingar

 • Fídesar saga, Spesar ok Karítasar starter på bl. 15va med det historierede initial Þ, som afbilleder de tre helgeninder, Fides, Spes og Karitas, og kejser Hadrian, som sidder under dem på sin trone. Foran Hadrian står en bødel, en lillebitte person, med sværdet hævet over sin skulder. Initialudløber langs marginen.
 • Begyndelsen af det andet kapitel af Marthe saga ok Marie Magdalene på bl. 19va har det historierede initial A, som forestiller Maria og Martha med deres døde bror, Lazarus mellem dem. Initial, der ender med et bladmotiv, udløber på venstre side af marginen.
 • Begyndelsesinitalet til Agathu saga meyjar på bl. 26ra er et historieret initial K, som forestiller den hellige Agathe. Foran sig holder hun en stor tang med hendes amputerede bryster.

Hluti III ~ III

11 (13ra-14rb)
Maríu jártegnir
Tungumál textans
norræna
Efnisorð
11.1 (13ra-vb)
Enginn titill
Upphaf

munu þer rikia med

Niðurlag

ok fer þegar lios a kertít

11.2 (14ra-vb)
Enginn titill
Upphaf

trulyndum er radulphus

Niðurlag

hans modur marie nu ok at eilifu |A-M-E-N

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Notaskrá

Lýsigögn
×

Lýsigögn