Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 23 4to

Dansk lovhåndskrift ; Danmark, 1490-1510

Innihald

1 (1r-2v:14)
Jyske lovs fortale
Upphaf

MEth logh skal land byggæs

Niðurlag

oc byscop jens j hetheby / | oc ther til meth alle the bæste mens | rath / ther i hans righe wore /

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove II 3-18 Udg. C3

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (2v:15-48v:17)
Valdemars Sjællandske lov
Upphaf

Incipiunt capitula libri primi.

Niðurlag

vm thæt ær for hungers nøth giort /

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VIII 3-104 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C7

Athugasemd

Bl. 41v:7-48v:17 følger lovtekstens yngre redaktion.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
3 (48v:18-53)
Sjællandske kirkelov
Titill í handriti

Jncipit jus pontificale Vm kircke wíghelse /

Upphaf

Thæt ær thæn ræt thær sæt wor a mall-|stæffne j Ríngstæthe lund / aff absolon | ærchebyscop / effter alle sielands | fare bøøn / for thi at retten wor før aff harth | mellem byscop oc bønder /

Niðurlag

tha wore gangne thwsende winter | oc hundrede winter oc siw tiughe | winter oc siw maned oc tolff daghe

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VIII 445-457 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C5

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
4 (54r-56v)
Constitutio Olavi II, 1376
Titill í handriti

Constitutio regine margarete regis voldemaris filie Item nota ista constitutio | ex sic Constitutio Olam regis dacie et haquinj | regis norwegie et margarete regine trium regnorum

Tungumál textans
latína
Efnisorð
5 (57r-61v:10)
Constitutio Valdemari IV, 1360
Titill í handriti

Nota istam constitutionez Dedit voldemarus | rex ex parte filii sui Cristoferi Constitutio | regis voldemari patris margarete Regine

Tungumál textans
latína
Efnisorð
6 (61v:11-62v:5)
Constitutio Valdemari IV, 1356
Titill í handriti

Alia constitutio Voldemari regis patris | margarete Regine trium regnorum

Tungumál textans
latína
Efnisorð
7 (62v:6-64v)
Constitutio Christophori II, 1320
Titill í handriti

Constitutio cristofori regis dacie | rffilii [?] voldemari regis

Tungumál textans
latína
Efnisorð
8 (69r-71v)
Constitutio Olavi II, 1376
Titill í handriti

Constitutio regine margarete | regis valdemari filie Item Nota | ista constitutio Alio modo sic | Constitutio Olaui regis Dacie | Haquini regis norwegie et mar|garete regine trium regnorum

Tungumál textans
latína
Efnisorð
9 (72r-73r)
Constitutio Olavi II, 1377
Titill í handriti

Constitutio Olaui regis Dacie

Tungumál textans
latína
Efnisorð
10 (73v-75r:3)
Constitutio Erici Regis Dacie Filii Cristoferi, 1284
Titill í handriti

Constitucio Ericí regis dacie filii | cristoferi regis in nyburgh

Tungumál textans
latína
Efnisorð
11 (75r:4-86r)
Articuli Thordonis legiferi
Titill í handriti

Constitucio voldemari regis per tordo|nem legiferum Articuli et correc|ciones legis

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love III 461-485 Udg. C

Tungumál textans
latína
Efnisorð
12 (88r-93v)
Den fornyede unionsakt af 1436
Upphaf

Wij hans laxman i lundh oluff | vdi opsale aslack i nydrosze met | gudz nade

Niðurlag

Thettæ ær giort aff drotning margrethes raad | oc alle thry righens oc stadfest wdj koning | ericks tiid som forscreffuit staar

Tungumál textans
danska
Efnisorð
13 (94r-v)
Privilegium Regis Christophori, 1443
Titill í handriti

priuilegium regis Cristofori

Tungumál textans
latína
Efnisorð
14 (95r-96v)
Spredte retslige optegnelser på dansk og latin samt værdiberegning af jord
Upphaf

Voldemar meth gwtz naade dane oc wende | konning Sendher alle thee j skaane boo | qwæde oc frij sin nathe

Niðurlag

Som bonden haffuer vndher syn | plogh oc syn lee Ock ey andhre jordh

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
15 (98r-112v)
Kong Hans' håndfæstning, Halmstad, 1483
Upphaf

I Gwdz naffn Amen / Ære wij | nw hære j halmstadhe forsambledhe | Jens meth gwdz nadhe Erchebiscop j | lwnd / Sweriges første. oc pawens le-|gaat / Olaff j Roskilde / Karl j | othens / aff samme nadhe Kristoper /

Niðurlag

Date Halmstadis anno | domini mcdlxxx tercio in profesto purificacionis | gloriose virginis marie

Athugasemd

Thord degns artikler er efterfulgt af en kort notits på fire linjer – en senere tilføjelse.

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
16 (113r)
Constitutio Christophori II, 1320
Titill í handriti

Item in mannifestacione Regis cristoforj

Athugasemd

Uddrag på en enkelt side.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
17 (114r-120v)
Södermannalagens kirkebalk
Upphaf

Hwer Cristen man som cristeth | naffn will bæd han skall aa | crist allene tro

Niðurlag

Liindkøøping in nordmalm

Athugasemd

Den oprindelige svenske tekst oversat til dansk og er efterfulgt af et par mindre optegnelser på dansk og latin.

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
18 (122r-136r)
Kongelige forordninger
Upphaf

I gudz naffn amen aar effter gudz byrdh tusindhe | try hwndrithe paa thet tywgendhe Sancti | pawels dage

Niðurlag

han worder siden grepenn | thaa gongæ aa hans hals

Tungumál textans
danska
Efnisorð
19 (137r-140v)
Valdemar Atterdags privilegium for Lund, 1361
Titill í handriti

Een deell af lwndestadz priuilegiis / j Schone /

Upphaf

Alle the som thette breff see ether høre

Niðurlag

iij marck

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love V 64-69

Kroman: Danmarks gamle Købstadslovgivning IV 16-23

Tungumál textans
danska
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament og papir.

Blaðfjöldi
1 + 141 + 1 (1-141 + 29bis). Bl. 65r-68v, 86v-87v, 95v, 97, 113v, 121 er ubeskrevne. 207 mm x 150 mm.
Tölusetning blaða

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Umbrot

Teksten er enspaltet med 21-33 linjer pr. side; røde rubrikker (til bl. 53v), røde og grønne klummetitler (til bl. 48v) og intialer.

Uppruni og ferill

Uppruni

Skrevet i Danmark ca. 1500.

Ferill

På en foran indklæbet seddel har Arne Magnússon noteret: Istud legisterium est elemosi|na Domini Birgeri Archiepiscopi | lundensis etc. pro usu sedis | Lundensis in Schania. ipso | die Nativitatis Joannis Ba-|ptiste M. d. decimo quinto. Ifølge denne notitis har Lunds ærkebiskop, Birger Gunnersen (c. 1440-1519), været håndskriftets ejer.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 29. september 1999 af AWS.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i 1988

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman fra 15. maj 1956 til 13. juli 1962, 21. february 1963 til 10 november 1967 og 27. april til 17. juli 1970.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, fra 13. november til 17. december 1967.

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Sune Dalgård fra 22. november 1971 til 16. august 1983.

Myndir af handritinu

Håndskriftet blev fotograferet i 1988 og Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier

  • Mikrofilm (originaler), Neg. 768, fra 1988.
  • Mikrofilm (arkiv), Pos. 703, fra 1988.
  • Sort-hvid fotografier, s.d.

Notaskrá

Titill: Södermannalagen. Codex juris Sudermannici, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagar
Ritstjóri / Útgefandi: Collin, H. S., Schlyter, C. J.
Umfang: IV
Titill: Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene
Ritstjóri / Útgefandi: Skautrup, Peter
Umfang: II
Titill: Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål
Ritstjóri / Útgefandi: Kroman, Erik
Umfang: VII
Titill: Østdanmark, Danmarks gamle Købstadslovgivning
Ritstjóri / Útgefandi: Kroman, Erik
Umfang: IV
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: Samling af gamle danske Love, Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: III
Titill: Samling af gamle danske Love, Danske Gaardsretter og Stadsretter
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: V

Lýsigögn