Niðurstöður 1 til 1 af 1

Safnmark
Titill, uppruni og aldur
daen
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Noregs konunga sǫgur; Iceland, 1625-1672


×
Handrit myndað
1. Capitule: Þar hefium vier eína frasogn af einumm kongi þeim er Gauti hiet. (1) Avnga n q ve þ ec at odi orv m malma fyri þo gat ec hrodr v m hvgþa n hliőds (1) Avngan qveþ ec at odi orvm malma fyri þo gat ec hrodr vm hvgþan hliőds (1) E pter fall Magn uss k on gs Berfæt t s tocu syn ir h an z Kongdom j Noregi. (1) Ecki hefi ec med fluntvn far id fullvel æt t a ek t il þ es s var it (1) Ecki hefi ec med fluntvn farid fullvel ætta ek til þess varit (1) Epter fall Magnuss kongs Berfætts tocu synir hanz Kongdom j Noregi. (1) H Akon son Sigurd ar k on gs v ar tekin n til hofþi n g ia yfer flock þ an n (1) HAkon son Sigurdar kongs var tekinn til hofþingia yfer flock þann (1) I ngiridur Drottning ok m ed h en ni lend ir men n ok hird sv er Haʀ aldur k on g u r hafdi haft ríedu þ at þ at at hleypiskvta (1) I. C a p itul e: H aralld ur Sigurd ar Son Syrs rieþe þa fyrer Noregi er þesse Saga gi or est. (1) I. Capitule: Haralldur Sigurdar Son Syrs rieþe þa fyrer Noregi er þesse Saga giorest. (1) Ingiridur Drottning ok med henni lendir menn ok hird sv er Haʀaldur kongur hafdi haft ríedu þat þat at hleypiskvta (1) M AGNUS Kong ur Haralds son ried ein n fyr ir Noreg hin n næsta vetur ept ir fall Haralds k on gs faudur síns. (1) M Agn us son Sig ur d ar k on gs v ar tekin n t il k on gs j Os lo yf ir land allt, (1) M Arcus a Skogi hiet m adur vlensk ur fræ n di Sigurd ar J arls (1) M agn us son Olafs k on gs var til kőngs tekin n j Vikin n e þeg ar epter andlat Olafs k on gs (1) MAGNUS Kongur Haralds son ried einn fyrir Noreg hinn næsta vetur eptir fall Haralds kongs faudur síns. (1) MAgnus son Sigurdar kongs var tekinn til kongs j Oslo yfir land allt, (1)

Sía leit