Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 23 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Dansk lovhåndskrift; Denmark, 1475-1525

Name
Árni Magnússon 
Birth
13 November 1663 
Death
07 January 1730 
Occupation
Professor, Arkivsekretær (Secretary of the Royal Archives) 
Roles
Scholar; Author; Scribe; Poet 
More Details
Name
Gunnersen, Birger 
Death
30 November 1519 
Occupation
Archbishop of Lund 
Roles
Author 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Kroman, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Dalgård, Sune 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details

Contents

1(1r-2v:14)
Jyske lovs fortale
Incipit

MEth logh skal land byggæs

Explicit

“oc byscop jens j hetheby / | oc ther til meth alle the bæste mens | rath / ther i hans righe wore /”

Bibliography

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 3-18 Udg. C3

Language of Text

Danish

Keywords

2(2v:15-48v:17)
Valdemars Sjællandske lov
Incipit

Incipiunt capitula libri primi.

Explicit

“vm thæt ær for hungers nøth giort /”

Note

Bl. 41v:7-48v:17 følger lovtekstens yngre redaktion.

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 3-104 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C7

Language of Text

Danish

Keywords

3(48v:18-53)
Sjællandske kirkelov
Rubric

Jncipit jus pontificale | Vm kircke wíghelse /

Incipit

Thæt ær thæn ræt thær sæt wor a mall-|stæffne j Ríngstæthe lund / aff absolon | ærchebyscop / effter alle sielands | fare bøøn / for thi at retten wor før aff harth | mellem byscop oc bønder /

Kircke vm woght worthær / maa æy | annen tith wighes

Explicit

“tha wore gangne thwsende winter | oc hundrede winter oc siw tiughe | winter oc siw maned oc tolff daghe”

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 445-457 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C5

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

4(54r-56v)
Constitutio Olavi II, 1376Olufs grundlov II, 1376
Rubric

“Constitutio regine margarete regis voldemaris filie Item nota ista constitutio | ex sic Constitutio Olam regis dacie et haquinj | regis norwegie et margarete regine trium regnorum

Language of Text

Latin

Keywords

5(57r-61v:10)
Constitutio Valdemari IV, 1360Valdemar den IV's grundlov, 1360
Rubric

“Nota istam constitutionez Dedit voldemarus | rex ex parte filii sui Cristoferi Constitutio | regis voldemari patris margarete Regine”

Language of Text

Latin

Keywords

6(61v:11-62v:5)
Constitutio Valdemari IV, 1356Valdemar den IV's grundlov, 1356
Rubric

“Alia constitutio Voldemari regis patris | margarete Regine trium regnorum

Language of Text

Latin

Keywords

7(62v:6-64v)
Constitutio Christophori II, 1320Christoffer den II's grundlov, 1320
Rubric

“Constitutio cristofori regis dacie | rffilii [?] voldemari regis”

Language of Text

Latin

Keywords

8(69r-71v)
Constitutio Olavi II, 1376Olufs grundlov, 1376
Rubric

“Constitutio regine margarete | regis valdemari filie Item Nota | ista constitutio Alio modo sic | Constitutio Olaui regis Dacie | Haquini regis norwegie et mar|garete regine trium regnorum”

Language of Text

Latin

Keywords

9(72r-73r)
Constitutio Olavi II, 1377Olufs grundlov, 1377
Rubric

“Constitutio Olaui regis Dacie”

Language of Text

Latin

Keywords

10(73v-75r:3)
Constitutio Erici Regis Dacie Filii Cristoferi, 1284Erik Glippings nyborgske forordning for Sjælland, 1284
Rubric

“Constitucio Ericí regis dacie filii | cristoferi regis in nyburgh”

Language of Text

Latin

Keywords

11(75r:4-86r)
Articuli Thordonis legiferiThord degns artikler
Rubric

“Constitucio voldemari regis per tordo|nem legiferum Articuli et correc|ciones legis”

Bibliography

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. III p. 461-485 Udg. C

Language of Text

Latin

Keywords

12(88r-93v)
Den fornyede unionsakt af 1436
Incipit

Wij hans laxman i lundh oluff | vdi opsale aslack i nydrosze met | gudz nade

Explicit

“Thettæ ær giort aff drotning margrethes raad | oc alle thry righens oc stadfest wdj koning | ericks tiid som forscreffuit staar”

Language of Text

Danish

Keywords

13(94r-v)
Privilegium Regis Christophori, 1443Kong Christoffers privilegier, 1443
Rubric

“priuilegium regis Cristofori”

Language of Text

Latin

Keywords

14(95r-96v)
Spredte retslige optegnelser på dansk og latin samt værdiberegning af jord
Incipit

Voldemar meth gwtz naade dane oc wende | konning Sendher alle thee j skaane boo | qwæde oc frij sin nathe

Explicit

“Som bonden haffuer vndher syn | plogh oc syn lee Ock ey andhre jordh”

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

15(98r-112v)
Kong Hans' håndfæstning, Halmstad, 1483
Incipit

I Gwdz naffn Amen / Ære wij | nw hære j halmstadhe forsambledhe | Jens meth gwdz nadhe Erchebiscop j | lwnd / Sweriges første. oc pawens le-|gaat / Olaff j Roskilde / Karl j | othens / aff samme nadhe Kristoper /

Explicit

“Date Halmstadis anno | domini mcdlxxx tercio in profesto purificacionis | gloriose virginis marie”

Note

Thord degns artikler er efterfulgt af en kort notits på fire linjer – en senere tilføjelse.

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

16(113r)
Constitutio Christophori II, 1320Christoffer den II's grundlov, 1320
Rubric

“Item in mannifestacione Regis cristoforj”

Note

Uddrag på en enkelt side.

Language of Text

Latin

Keywords

17(114r-120v)
Södermannalagens kirkebalk
Incipit

Hwer Cristen man som cristeth | naffn will bæd han skall aa | crist allene tro

Explicit

“Liindkøøping in nordmalm”

Note

Den oprindelige svenske tekst oversat til dansk og er efterfulgt af et par mindre optegnelser på dansk og latin.

Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords

18(122r-136r)
Kongelige forordninger
Incipit

I gudz naffn amen aar effter gudz byrdh tusindhe | try hwndrithe paa thet tywgendhe Sancti | pawels dage

Explicit

“han worder siden grepenn | thaa gongæ aa hans hals”

Language of Text

Danish

Keywords

19(137r-140v)
Valdemar Atterdags privilegium for Lund, 1361
Rubric

“Een deell af lwndestadz priuilegiis / j Schone /”

Incipit

Alle the som thette breff see ether høre

Explicit

“iij marck”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Pergament og papir.

No. of leaves
1 + 141 + 1 (1-141 + 29bis). Bl. 65r-68v, 86v-87v, 95v, 97, 113v, 121 er ubeskrevne. 207 mm x 150 mm.
Foliation

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 21-33 linjer pr. side; røde rubrikker (til bl. 53v), røde og grønne klummetitler (til bl. 48v) og intialer.

History

Origin

Skrevet i Danmark ca. 1500.

Provenance

På en foran indklæbet seddel har Arne Magnússon noteret: “Istud legisterium est elemosi|na Domini Birgeri Archiepiscopi | lundensis etc. pro usu sedis | Lundensis in Schania. ipso | die Nativitatis Joannis Ba-|ptiste M. d. decimo quinto.” Ifølge denne notitis har Lunds ærkebiskop, Birger Gunnersen (c. 1440-1519), været håndskriftets ejer.

Additional

Record History

Katalogiseret 29. september 1999 af AWS.

Custodial History

Håndskriftet blev fotograferet i 1988

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman fra 15. maj 1956 til 13. juli 1962, 21. february 1963 til 10 november 1967 og 27. april til 17. juli 1970.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, fra 13. november til 17. december 1967.

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Sune Dalgård fra 22. november 1971 til 16. august 1983.

Surrogates

Håndskriftet blev fotograferet i 1988 og Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier mikrofilm (originaler) Neg. 768 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 703 1988 mikrofilm (originaler) Neg. 768 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 703 1988 s/h fotografier AM 23 4to

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Østdanmark, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; IV
1988
1988
1988
1988
Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1933; VII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 352-353
Södermannalagen. Codex juris Sudermannici, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1838; IV
« »