Om handrit.org

Handrit.org er et fælles digitalt katalog over håndskrifter der opbevares i Islands National- og Universitetsbibliotek (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn), Arne Magnusson-instituttet for islandske studier (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) i Reykjavik og Den Arnamagnæanske Samling i København.

Kataloget indeholder også beskrivelser af håndskrifter i Sveriges nationalbibliotek i Stockholm (Kungliga Biblioteket), Det islandske altings arkiv (Skjalasafn Alþingis) og Islands nationalarkiv (Þjóðskjalasafn Íslands) samt en række håndskrifter i private samlinger. Håndskrifterne er navnlig islandske, men der er også vigtige samlinger af danske, norske, svenske og færøske håndskrifter.

Handrit.org blev lanceret den 21. april 2010. Kataloget udspringer dels af projektet Sagnanet, der blev påbegyndt i 1997, dels af et TEI-kompatibelt katalog som blev udviklet i fællesskab af Arne Magnusson-instituttet i Reykjavik og Den Arnamagnæanske Samling i København i årene 2001-2004.

Handrit.org giver adgang til håndskrifter og fragmenter af forskellige typer og fra forskellige perioder, og skrevet på både pergament og papir. De ældste er fra 1100-tallet, mens de yngste er fra begyndelsen af 1900-tallet. Håndskrifterne indeholder et væld af genrer, bl.a. islandske sagaer, digte, breve, oplysningslitteratur, juridiske og historiske skrifter samt religiøse og videnskabelige tekster.

I 2010 modtog Handrit.org Islands Universitets anvendelsespris (Hagnýtingarverðlaun), og udviklingen af kataloget har fået finansiering fra flere fonde, herunder fra EU’s eContent+ programmet i forbindesle med ENRICH-projektet, Islands Universitets forskningsfond, Sigrún Ástrós Sigurðardóttir and Haraldur Sigurðssons forskningsfond, Den Islandske Forskningsfond (RANNÍS), Den Islandske Nationale ??? Fond (Þjóðhátíðarsjóður) samt Innovationsfonden for studerende (Nýsköpunarsjóður námsmanna).

Katalogisering og digitalisering

Siden projektets begyndelse er der løbende blevet katalogisereret håndskrifter. Beskrivelserne varierer i detaljeringsgrad; nogle er meget udførlige og giver en fuldstændig beskrivelse af det pågældende håndskrift, mens andre indeholder kun basale oplysninger. En del håndskrifter er endnu kun indført med registreringsnummer og opbevaringssted eller mangler helt i kataloget, og der arbejdes på at udfærdige beskrivelser af disse håndskrifter. Indtil videre henvises der til følgende trykte kataloger:

Digitale billeder af håndskrifterne i høj opløsning tilføjes beskrivelserne efterhånden som de er til rådighed.

Alle katalogbeskrivelser er udarbejdet i overensstemmelse med Text Encoding Initiative’s retningslinjer for XML-opmærkning (P5). Læs nærmere om principperne for håndskriftbeskrivelser på TEI’s portal: https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/MS.html.

Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Handrit.org sendes til handrit(at) handrit.is