Niðurstöður 1 til 15 af 15

Safnmark
Titill, uppruni og aldur
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Old Danish Provincial Laws and Royal Charters; Denmark, 1470
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Danish Legal manuscript; Denmark, 1490-1510
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Old Danish Legal Manuscript; Denmark, 1490-1510
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Danish Legal Manuscript; Denmark, 1485-1499
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Legal Manuscript; Denmark, 1500-1515
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Old Danish Legal Manuscript; Denmark, 1450-1499
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Old Danish Legal Manuscript; Denmark, 1475-1499
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Legal Manuscript with Swedish and Danish Content; Sweden, 1485-1499
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Old Danish Legal Manuscript; Horsens, Denmark, 1480
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Old Danish Laws Concerning Skåne; Denmark, 1400-1499
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Old Danish Legal Manuscript; Denmark, 1485-1499
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Legal Manuscript; Denmark, 1600-1615
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Legal Manuscript; Denmark, 1547
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Danish Legal Manuscript; Denmark, 1490-1510
enda
Myndir af þessu handriti eru aðgengilegar
Swedish Legal Manuscript; Sweden, 1485-1499


×
Handrit myndað
Alle ynne oc æchte sculle wære som the ware i konningk woldemars dage oc so som i wor hantsestiungh star scriffuet (1) Allæ jnnæ och æctæ sculæ waræ so som the woræ i koningh woldemars daghæ (1) Anno domini 1433 worthe ther aff sagt for retthe aff hær pedher lycke riddher som tha lands dommer war i nørge indeland oc manghe riddher gode men oc almwe paa wiborgh landsting (1) Anno mcd lciij dødes Hertug Adolff (1) Ath engen skal bære clæder skorne vdi smaa stycker / mæden hielæ eller tweskifftæ (1) BArn om cristnet vord standæ ff oc ey helder (1) Barn om dhet wrther criſtneth ſtandhe i arf och ey ælders. (1) DOm kan enghen man wnkomme then førstæ dommeres dom fforthi om han var førræ stæffnd aff hanum (1) Dør bondhe ok hostrw sigher at wore medh barn J Sigher modher at barn wor fødh effther fadher och fathers frendher vetther ii (1) ENger man skal geste annen mants tienere vtan sine ægnæ (1) Effther vr erligg ejwdingh [?] och første (1) En marck sólff (1) Eʀmundær slæmæ wor koning i swerikæ oc swæn tiwæ skegh i danmarch the giorthæ skell mellem danmarch och swærikæ (1) Eʀmundær slæmæ wor koning i swerikæ oc swæn tiwæ skegh i danmarch the giorthæ skell mellem danmarck och swærikæ (1) FAar man kone oc dør han før æn hwn faar barn Och sigher hwn oc henne frender ath hwn ær medh barn (1) FAther oc mother ær søn oc dotær næst at æruæ (1) Far man athælkonæ tha hwat sum the æræ eghændæ at for vtæn therræ iorth (1) Far man kone och dør han føre hwn far barn / ok sigher hun ok henne frender ath hwn er medh barne (1) Father och modher er søn och dotther næst at ærffwe søn til ful lodh oc dotther til halff loth (1) Father och mother ær sn oc dotther næst ath ærffuæ (1)

Sía leit