Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 25 4to

Old Danish Legal Manuscript ; Denmark, 1450-1499

Innihald

1 (1bis r-2r:23)
Preface to the Provincial Law of Jutland
Titill í handriti

So taghær een fortalæ til for loghæn oppa | danskæ thær lærde men kallæ prologus pa latinæ

Upphaf

Mæt low skal man landh byggæ / mæn | vildæ hwer man nøyes mæth sith eyet | oc lade man nydhæ jæffnet / tha | torffte man jckæ low vet / ængen low ær bæ-|dhiæ at fylgæ æn sannen

Niðurlag

oc biscop niels i Roskylde / oc biscop | jwer j fiøn / oc biscop pædhær j othens / biscop | gwnner j viborgh / oc biscop jens j hetheby / | oc thær til allæ bæstæ mæntz radh j hans | righæ ware

Notaskrá

Skautrup, Danmarks gamle Landskabslove II s. 3-18 Ed. E2

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (2r:24-85v)
King Erik's Provincial Law of Sjælland
Titill í handriti

Hær børies capittel aff siæ-|landz low bogh

Upphaf

Om man foor adelkonæ j

Niðurlag

thæt hører koningen ensammen till / | som ær guld oc sølff / oc enghen annen / : ~

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love II Ed. C

Tungumál textans
danska
Efnisorð
3 (86r-89r:20)
The Church Law of Sjælland
Titill í handriti

Thette ær then ræth / ther sæth var om stæffne | mall j ringstæde lwnd aff absolon ærchebiscop | effter allæ siælantz faræ bøn fforthi at rætten | var formeget hard mellom biscop oc bønder | aff kyrkæ lowæn / : ~

Upphaf

Kyrke om hwn vigd vordher / tha mo | hwn æy annen synnæ vighes

Niðurlag

Oc sidhen vor herre vort fødder / tha var gangne | twsendæ vinther / oc hwndrete vinther / oc | siw tiwff vinther / siw monedæ oc tolff dage /

Notaskrá

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove VIII s. 482-491 Yngre redaktion, Text II. Ed. B1

Baktitill

Hær ændes kyrkæ lowen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
4 (89r:20-94v:28)
King Erik's Coronation Charter
Titill í handriti

oc effter børies | handhfæstningh Ericks /

Upphaf

Thet haffuer oc koning Jæth i riget / at engen | man skal fanges vden han vordher loglige | forwunnen for riget

Niðurlag

oc sidhen the bæstæ men | aff riget / bothe lærdæ oc legæ / twsende | vinther / oc tw hundretæ vinther / oc xl vinter | pa then fiærdæ sidhen vor herre ihesus christus | vort føddher /

Baktitill

Hær ændes koning ericks | handhfæstning /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
5 (94v:28-98r:4)
King Olof's Coronation Charter
Titill í handriti

oc effter børies konyngh Oloffs handfæstningh som stander a danske /

Upphaf

I the hellige trefollighets naffn Amen vnder | vor herris aar / twsendæ oc try hundretæ try | synnæ tiwæ oc sexten / helligh kors dagh | jnuentionis som ær then dagh thet hellig kors | fantz først

Niðurlag

sætte een bondæ vnder sigh j sith | embede j hwert herret som gild man ær / oc | sagher kan til rætte høræ

Baktitill

Hær ændæs ko-|ning oloffs handfæstning gudh haffwe loff /

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (98r:5-v:7)
The Border Demarcation between Denmark and Sweden
Titill í handriti

Hær effter begynnes skællet mellom danmark | oc swerige

Upphaf

Ormundæ slemmæ han var kon-|ning j swerige / oc swæn tiwffweskæg j dan-|mark / the giorde skæl mellom danmark oc | swerige

Niðurlag

oc | j æmtermosæ / aff æmtermosæ oc j ordmunde | skogh / aff ordmunde skogh oc j trannemosæ | aff trannemosæ oc j slætesiøø / aff slæte-|siøø oc j robæk / ther skyll danmark ok swe-|rigæ ath / etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (98v:8-104r)
Index for the Church Law as well as the Two Coronation Charters
Titill í handriti

Thenne effterscreffne tafflæ ær offuer kyrke | rætten / koning ericks handfæstning oc koning | Oloffs

Upphaf

Bansæt rættelige / vil han affløses / bøthe | stæffning / saghen / oc iij mark for band første | aar

Niðurlag

Wvanæ modh lowen skullæ giøres til encthæ | oc særdelis om konings eller drotninngs fadebwr Cy

Tungumál textans
danska
8 (105r-114v)
Visby's Maritime Law
Upphaf

Om man leyer een høffuitzman pa eth skib | som two eller tre tilhører / oc thet segler aff | landet til bardens rotzell eller anner stædh | oc ær fræctet

Niðurlag

thet stander | til skipperen / hwat han hanum giffue vil eller | æy aff hans løn Thi at han kan ther meth | fortabe syn ræth / : ~ : -

Notaskrá

Schlyter and Collins, Sweriges Gamla Lagar VIII s. 349-370

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (115r-119v:14)
The Municipal Law of Skåne
Titill í handriti

Thette ær then ræth som man kaller berke ræt | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder | j danmark skullæ holdæ oc rætte effter som | screwet stander oc lade ther jnthet vdi / som | the jckæ villæ bæthre ther ræthen siddæ

Upphaf

huilken man soom kiøber jordh j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting meth gode mentz vitnæ

Niðurlag

Thette samme ær oc om the sætte | nogher ydermeræ skath / æn gudh haffuer hanum | læth æffnæ til /

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love V s. 47-63 Ed. I

Tungumál textans
danska
Efnisorð
10 (119v:15-132r)
King Christoffer's Common Municipal Law
Titill í handriti

hær effterfølger kiøpstæden rætten

Upphaf

Wij Cristoffer meth guds nade etc. Giøre vi-|therlicht alle men som nw ære oc kommeskullæ komm eskullæ

Niðurlag

ath hindræ eller hindræ ath ladher eller | j nogher made wforrætte vnder vor koningli-|gæ hæffnd oc vredhæ / Datum Castro nostro | haffnia Anno dominj ᴍcdxliii nostro sub secreto Anno | regni nostri dacie quarto /

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love V s. 145-168 Ed. A

Kroman, Danmarks gamle Købstadslovgivning V s. 35-52 Ed. Ab1

Tungumál textans
danska
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Paper.

Blaðfjöldi
133 (1bis + 132). Fol. 104v is blank and the fly-leaf (fol. 1) was originally blank, but now contains some scribblings. 208 mm x 138 mm
Umbrot

Written in one column throughout with 26 to 30 lines per page. The running titles (on fols 3r-85r, 87r-97r, 105 r-114r), rubrics and initials are red.

Ástand

The inner edge of fol. 131 is damaged.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

On the fly-leaf (fol. 1) there are several marginalia: a Latin sentence and the year 1540 have been written on fol. 1v. Below that has been written: Axell wrnes | Bogh and Thenne Bog er mig skencket | aff mijn gode venn velbor|dig Axill Wrnhe till Segardt | Niels Jespersn | S: F: mett egen | handt. On the pastedown the following has been written: Liber M: Nicolaj | Casparj Episcopi fio:|nensis.

Band

The manuscript is bound in dark brown leather. Fragments of an old Latin church manuscript have been used as pastedowns.

Fylgigögn

There is an accompanying slip written in Árni Magnússon's hand: R. Eriks Sælandske | loubog. en ligasom | den tryckte, og | saa ligesom den, deelt | i 6. bóger..

Uppruni og ferill

Uppruni

The manuscript was written in Denmark in the second half of the fifteenth century.

Ferill

The marginalia written on fol. 1v and the pastedown suggest that the manuscript originally belonged to Aksel Urne, and later it came into the possession of Bishop Niels Jespersøn, who was a friend of Aksel Urne.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Catalogued 20. febrúar 2000 by AWS.

Viðgerðarsaga

The manuscript was photographed in 1983.

Myndir af handritinu

The manuscript was photographed in 1983. The following copies are kept at The Arnamagnæan Collection in Copenhagen:

 • Microfilm (master), Neg. 638, from 1983.
 • Microfilm (archive), Pos 587, from 1983.
 • Black and white prints from 13. júní 1991.

Notaskrá

Lýsigögn
×
 • Staður
 • København
 • Stofnun
 • Árnasafn í Kaupmannahöfn
 • Vörsludeild
 • Den Arnamagnæanske Samling
 • Safn
 • Safn Árna Magnússonar
 • Safnmark
 • AM 25 4to
 • Efnisorð
 • Efnisyfirlit / Registur
  Lög
 • XML
 • Opna XML færslu  
 • PDF í einni heild
 • UpplýsingarUpplýsingar

Lýsigögn