Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 11 4to

Old Danish Legal Manuscript ; Denmark, 1490-1510

Innihald

1 (1r-71v)
The Provincial Law of Jutland
Upphaf

Mæth logh skal land bygges. æn wilde hwer | man ornæs at sit eghet. oc lade men | nyde iæfnidh. tha thrøffte man icke logh | weth

Niðurlag

tha wærie hín sigh ther | saghen giffs. meth næffnd j kyrkesoghn | bothe for hín ther sækter. oc swo fore bíscop

Notaskrá

Skautrup, Danmarks gamle Landskabslove II s. 3-18 (Fortale. Ed. F8, 19-505 (Lav text 1. Ed. A14, 506 (Troldomskapitlet. Ed. B2), and 507-529 (Indholdsfortegnelse. Ed. A14)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (72r-123v)
King Valdemar's Provincial Law of Sjælland
Titill í handriti

Thettæ ær then rætæ sialantzfaræ logh | oc then gamle wdarwe maal som effter | screwen ær

Upphaf

I Hwo nest ære at ærwe | II Om fathers jordh oc møthers | III At wd arwe ærwer æy fathers flæt

Niðurlag

ther | j sín hæffdh hauer. oc tho meth then | same logh ther jek hauer før saght

Notaskrá

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove VIII s. 3-104 (Ældre redaktion, Tekst I. Ed. D2, 120-133 (Indholdsfortegnelse)

Thorsen, Nordiske Oldskrifter XIII s. 83-87 (Sjællandske lov) and 99-109 Indholdsfortegnelse

Tungumál textans
danska
Efnisorð
3 (124r-126v)
The Manorial Court Law
Titill í handriti

Her begynnes gardhs Rætten

Upphaf

Tette er then ræt som skícket oc stedder ær Som kalles | Gardhsræt j konings gardh oc vpa hus oc festæ oc | same ræt ær vnt oc giffuen alle Righens radh Som ære | Biscopper Riddere oc Swene j hans radh ære

Niðurlag

Thenne same ræt | schal swo lanckt oc wyt staa i køpstæther | oc rether som myn herre koningen oc hans | jngesínne oc hans Ridderscap oc hans swene | hørte etc., Anno dominj

Tungumál textans
danska
Efnisorð
4 (127r-129v:13)
The Church Law of Sjælland
Titill í handriti

Thette ær then ræt som sæt wor a malsteffne j Ringstæ|dhe lund Aff Absolon erchebiscop effter alle siælentzfare | bøn for thy at rætten wor førre affherdh mellem | oc bonder

Upphaf

Kirke om hun widh wordher maa æy annen sin| withes

Niðurlag

tha wore gangne | tusænde winter oc hundrede winter oc siw | tiwgh winter oc siw manede oc tolff daghe

Notaskrá

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove VIII s. 468-481 Yngre redaktion, Text I. Ed. A7

Tungumál textans
danska
Efnisorð
5 (129v:14-131v:1)
King Erik Glipping's Vordingborg Decree, 1282
Upphaf

Thær haffuer oc kong iæt righe at engen | man schal fongæs vden han wordher | før loghligh forwunnæt for righe

Niðurlag

thet ær tusænd | wintær oc tolf vghær sithæn wor her| wor fød oc swo til then dagh ther thenne logh wor giffuæn

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (131v:2-135v:2)
King Erik Glipping's Nyborg Decree for Sjælland, 1284
Upphaf

Hwo som retther medh giort radh hem til anners | mantz oc dræbær hanum j sin gardh eller | hemlær eller farær tha ær han frethløss oc alle | the som medh hanum wore i fæær oc j fylghæ oc | ær orbodhemal oc fa aldrigh freth for vden | hans døthe

Niðurlag

tusænde winter oc tuhundrede wintær oc firesintztiwghe oc a fiærdhe | wintær sithen wor herræ ihesus christus wor fød

Baktitill

Amen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (135v:3-138r:5)
On Land Division
Titill í handriti

So skal man deelæ jordhe gotz for righens | kanseler

Upphaf

Hwo som haffuer iorde gots

Niðurlag

som for screffuit staer saa | ær oc om gammel eiedoms breff oc tage | stadfestning paa them etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (138r:6-22)
The Judge for the North Jutland Pedher Lycke's Judgment on Cheating
Upphaf

Anno domini 1433 worthe ther aff sagt for retthe | aff hær pedher lycke riddher som tha lands | dommer war i nørge indeland oc manghe | riddher gode men oc almwe paa wiborgh | landsting

Niðurlag

oc bør ey at wære i log | eller lagh eller noger samfwnd medh nogher | dannemen ther effther

Notaskrá

Reitzel-Nielsen, Danske Domme I s. 61

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (138v:1-16)
A Latin Legal Provision
Titill í handriti

Nota

Upphaf

In canone et q. 3 ca Si quis natus

Niðurlag

hic ibid etc.:

Tungumál textans
latína
Efnisorð
10 (138v:17-139r:3)
Note on the Calculation of Land
Upphaf

Primo xxiiij feering jord giøre en acker | ij agher giør en feering jord viij feeringh | i en eng ær en feeringh xvi feeringh | jord giøre en otting

Niðurlag

Thenne bok loed gierd cristoffersen scriffue

Tungumál textans
danska
Efnisorð
11 (139r:4-148r:13)
King Christiern II's Coronation Charter
Upphaf

J gutz naffen amen Wij Bergher medh gutz | nade Erchibiscop i lund oc fføgt i suerig | Oc pawens legat

Niðurlag

som forscreffnæ | staer etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
12 (148r:14-149r)
The Calculation of Land and Value
Upphaf

Item xxiiij ffaerer [?] giør enn ager

Niðurlag

Item inghen søms ganger rod [?] ij Riif [?] vil [?]

Tungumál textans
danska
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Parchment.

Blaðfjöldi
149. 183 mm x 147 mm. Fol. 149 is made of paper and is, together with fols 147 and 148, a later addition.
Tölusetning blaða

The manuscript is foliated in the top right-hand corners.

Umbrot

The manuscript is written in one column with 16 to 26 lines per page. There are rubrics and initials in red, and - occuring in the margins - chapter numbers.

Uppruni og ferill

Uppruni

Written in Denmark c. 1500.

Ferill

In the top margin of fol. 1r, the name L:W:, the year anno 1598 and the place Gersholltt have been written.

On fol. 123v, Kierre christen Winnter gud giffue eder en god | dag denne bog haffuer Peder | is found.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Catalogued 3. september 1999 by AWS.

Viðgerðarsaga

The manuscript was photographed in 1986.

Myndir af handritinu

  • Microfilm no 708 from 1986.
  • Microfilm no 653 from 1986.
  • Black and white prints from 3. apríl 1991.

Notaskrá

Titill: Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°
Ritstjóri / Útgefandi: Skautrup, Peter
Umfang: II
Titill: Danske Domme
Ritstjóri / Útgefandi: Reitzel-Nielsen, Erik
Umfang: I
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: Nordiske Oldskrifter, Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov
Ritstjóri / Útgefandi: Thorsen, P. G.
Umfang: XIII
Höfundur: Ancher, Peder Kofod
Titill: Samlede juridiske Skrifter
Umfang: I

Lýsigögn