Skráningarfærsla handrits

Rask 71

Færøske kvæder ; Danmörk, 1808-1832

Titilsíða

Færøiske Kvæder opskrevne efter Svabo af R. Rask

Innihald

1 (Friblad)
Indholdsfortegnelse
Athugasemd

Skrevet mellem 1823-1829 (Povl Skårup: Rasmus Rask og Færøsks. 11).

Omfatter kun stykke 1-17.

2 (s. 1)
Forord
Höfundur
Titill í handriti

Forerindring

Upphaf

Samleren rejste i Aarene 1781 og 82 i Færøerne, og med det samme opskrev han disse Sange

Niðurlag

Foran skikkes et Indhold af Sangene

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's forord i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
3 (s. 2-5)
Ljómurnar
Titill í handriti

Ljeûmunar

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Hagstur hajlavur Andi

Niðurlag

Taa man Jörin bûkar ûr seâr kasta

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
3.1 (s. 2)
Resumé
Upphaf

En gammel Sang fra Island (liómur)

Niðurlag

ifald han ikke skulde omkomme paa Söen (sjeûlaatast).

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
4 (s. 10-13)
Ormar Tóraldsson
Titill í handriti

Ormar Teûraldsoon

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Vilja teâr nû luja

Niðurlag

Attur tiil Trøndhajm hajm

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
4.1 (s. 10)
Resumé
Upphaf

En islandsk Hövding Torald

Niðurlag

men vil ikke lade sig kristne efter hans Ønske

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
5 (s. 13-16)
Seyða ríma
Titill í handriti

Seja-Rujma

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Gusti han eer Sejameâvur

Niðurlag

á Snejkkjan staar brûn aa Sandi

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
5.1 (s. 13)
Resumé
Upphaf

Gusti en Opsynsmand over en Mands Hjord

Niðurlag

To Kvindfolk komme derfra i Skrid og Gjæst sejlede igjen til Norge

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

6 (s. 16-18)
Sigmunda kvæði
Titill í handriti

Sigmunda Kveâi

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Eûlavur Kongur Vajslu bej

Niðurlag

noor uj Skygvojgj veâr han grivin

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
6.1 (s. 16)
Resumé
Upphaf

Kong Ole Tryggesen befaler en ved Navn Sigmund

Niðurlag

Sigmund Han blev dræbt i Suderö, men begraven i Skygv-ø.

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
7 (s. 18-21)
Álvur kongur
Titill í handriti

Aalvur Kongur

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Ee heâvi ajna Rujmu hojrt

Niðurlag

uj nujggjanda Li

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
7.1 (s. 18)
Resumé
Upphaf

Kong Aalv gjør med 54 Kjæmper et Sötog

Niðurlag

Kong Aalv falder endelig og hans Kjæmper fornemmelig Beûkurin svarti hævne hans Fald.

Athugasemd

I marginen står der: Denne Rima svarer til den isl. Saga om (af Álfi Kóngi og reckum hans).

Tungumál textans
danska
8 (s. 21-24)
Finnboga ríma
Titill í handriti

Fimboä Rujma

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Uj Skopun bujr ajn meskur Mann

Niðurlag

à hejnta Jadlinun seâman Skatt

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
8.1 (s. 21)
Resumé
Upphaf

En Mand ved Navn Aalvur som boede i Skopun

Niðurlag

Historien Synes ikke ganske rigtig.

Athugasemd

I marginen står der: Denne Rujma handler om Finbogi rammi. Sandöen har maaskje givet Anledning til at flytte det til Færöerne

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
9 (s. 24-25)
Fiska kvæði
Titill í handriti

Fiska Kveâï

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Heer viil ee um Fiskar fröä

Niðurlag

Menninir leâvu hart uj eât

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
9.1 (s. 24)
Resumé
Upphaf

Her opregnes de færöiske Fiskearter, nogle af Navnene ere nu ubekjenndte, f. Eks. Jedda, Karvi, m.fl.

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
10 (s. 25-26)
Fugla kvæði
Titill í handriti

Fugla-Kveâï

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Krakku-Korn o henna Fugl

Niðurlag

Heâvi nû Tak, sum lujtt heava aa

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
10.1 (s. 25)
Resumé
Upphaf

En gammel sang, hvori de færöiske Fugle opregnes, men visse af dem, f. Eks. Otan, Bajnss m.fl. kjendes nu ej mere igjen.

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
11 (s. 26-28)
Skrímslið
Titill í handriti

Skrujsli

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Teâ eer nû sum annasinni

Niðurlag

mundi Böndanun dreâä tiil Deja

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
11.1 (s. 26)
Resumé
Upphaf

En bonde gaar til Skoven, men betager Synet af Bjærge og Marker ved en stærk Iling.

Niðurlag

Efter Vægring spiller og vinder Bonden, og paalægger Kjæmpen for at löse livet at skaffe ham Vindgaarde og et kongeligt Slot, som alt tilvejebringes.

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
12 (s. 28-29)
Tjúgundi biðil
Titill í handriti

Rujma

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Ee raj mee uj Böndans Gear

Niðurlag

meni hoon eer heer

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
12.1 (s. 28)
Resumé
Upphaf

En Bonde faar en Aften en Gjest

Niðurlag

giver ham hende til denne tyvende Bejler

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
13 (s. 29-31)
Trøllini í Hornalondum
Titill í handriti

Trödlini uj Hodnalondun

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Ajn eer Rujman eâv Ujslandi komin

Niðurlag

heâr feâr koom ajnkji up

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
13.1 (s. 29)
Resumé
Upphaf

Kong Ole i Norge faar Indfald at angribe Jætten Eâri Bukkabjaalvi

Niðurlag

saa de aade hinanden op og fore til Helvede

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
14 (s. 31-37)
Grímur á Miðalnesi
Titill í handriti

Grimur aa Mïalnesi

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Gjevi Ljeû o luji aa

Niðurlag

saa veâr kjirt um Stund

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
14.1 (s. 31-32)
Resumé
Upphaf

En Bonde, som först bebygde et ubenævnt Sted

Niðurlag

og bragte alting igjen i Bolighed

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
15 (s. 37-39)
Baraldur bóndason
Titill í handriti

Beârald Böndasoon

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Svajnirin lejïst uj Meûïrs Feng

Niðurlag

hans Seâla Feâïr aatti

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
15.1 (s. 37)
Resumé
Upphaf

En Sön paamindes af sin Moder at han efter sin Faders Eksempel maa opsöge sig en Bondedatter til Brud

Niðurlag

men han overvinder dem endelig alle sammen, rejser hjem med hende og antager Riget i Faderens Sted.

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
16 (s. 39-41)
Risin í Hólmgørðum
Titill í handriti

Disja Dölgur

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Ee vajt ajna Rujmina

Niðurlag

teâ viil ee firi ödlun tujna

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
16.1 (s. 39)
Resumé
Upphaf

Virgar Veâlindsoon gaar til sin Fosterfader Disjadölgurs Høj

Niðurlag

efter en lang Strid overvinde de ham Virgar borfører Salven og Sigur regjerede i Hölgaarden.

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
17 (s. 41-52)
Torbjørn Bekil
Titill í handriti

Torbin Bekjil

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Torkjil vitur aa Ojri situr

Niðurlag

tej nevna heâna Bekjils Fröï

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
17.1 (41-42)
Resumé
Upphaf

Torkild paa Øre i Island indbyder til sig en Styremand Torbin Bekjil

Niðurlag

Bonden Torgrim skal have digtet Sangen.

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
18 (s. 52-53)
Hørpu ríma
Titill í handriti

Rujma

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Komu tveâr Bilar rujandi uj Geâr

Niðurlag

Brûrin sprak eâv Harmi

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
18.1 (s. 52)
Resumé
Upphaf

Af tvende Söstre var den ældste et Fjog

Niðurlag

hvorover hun sprang af Harme

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
19 (s. 53-57)
Grips kvæði
Titill í handriti

Grips Kveâï

Vensl

Afskrift af GKS 2894 A 4to.

Upphaf

Viljun teâr nû lujä

Niðurlag

tajr gjördu so Skjil firi Landi

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska
19.1 (s. 53)
Resumé
Upphaf

Bönderne i Norge klage for Kong Ole over hans Sön Erik

Niðurlag

Erik gifter sig da med Beja og Grip med Halga

Athugasemd

Forkortet udgave af J. C. Svabo's resumé i GKS 2894 A 4to.

Tungumál textans
danska
20 (s. 91)
Jøkils kvæði
Titill í handriti

Jøkils Kvä-i

Vensl

Afskrift af Add. 300 4to.

Upphaf

Gjevi Ljó og luji å

Niðurlag

tåi tä mirkti äv

Athugasemd

Skrevet i 1832

Tungumál textans
færeyska (aðal); danska

Lýsing á handriti

Blaðefni

Papir med vandmærke med hollandsk bikube fra Van Gelder.

Blaðfjöldi
i + 65 + i. 214 mm x 167 mm
Tölusetning blaða

Pagineret 1-57 af Rasmus Rask.

Kveraskipan
Der er ingen lægsignaturer. Der er ingen kustoder.
Umbrot

Tospaltet. Skrevet på brækkede blade.

Stykke 3-19: 38-42 linjer pr. spalte. Tekstfladen måler 195 mm x 155 mm.

Af stykke 20 er kun den venstre spalte beskrevet. Tekstfladen måler: 230 mm x 75 mm.

Ástand

Håndskriftet er i god stand.

Skrifarar og skrift

Skrevet af Rasmus Rask.

Band

håndskriftet er indbundet i et papbind fra 1800-tallet med læderryg og -hjørner. Permene er overtrukket med marmoreret papir.

Størrelsen på bindet er: 220 mm x 175 mm x 15 mm.

Uppruni og ferill

Uppruni
Skrevet i København mellem 1808-1832 Størstedelen af håndskriftet er skrevet i mellem 1808-1810 med senere tilføjelser fra 1823-1829 og 1832.
Ferill
Den Arnmaganænanske kommision købte håndskriftet efter Rasmus Rasks død i 1832.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 2021 af SDV.

Myndir af handritinu

  • Digitale billeder fra 2019.

Notaskrá

Lýsigögn