Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 455 12mo

Dansk lovhåndskrift ; Danmark, 1290-1310

Innihald

1 (1r-85r:2)
Valdemars Sjællandske lov og Sjællandske kirkelov med Jyske lovs fortale
Tungumál textans
danska (aðal); latína
1.1 (1r-3v)
Indholdsfortegnelse til Valdemars Sjællandske lov og Sjællandske kirkelov
Titill í handriti

[Ulæselig]

Upphaf

[Ulæselig]

Niðurlag

De uite ecclesiastico. lxxxviii.

Tungumál textans
latína
1.2 (4v-7v:7)
Jyske lovs fortale
Titill í handriti

Swa byriæs en for talæn a iu |tæ logh thær kunugh wal|dæmar gaf oc danæ tokæ withær.

Upphaf

Mæth logh scal land byggæs. æn | wildæ hwær man orues at | sit eghæt. oc late men nʉtæ iafnæth. | tha thʉrftæ men ekki logh with.

Niðurlag

biscop Gunnær i wybærgh. | biscop ionæs i wændæl. oc biscop | ionæs i hethæbʉ. oc thæræ tíl allæ | bæstæ menz rath thær i hans rikie | waræ,,,

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove II s. 3-18

Thorsen: Nordiske Oldskrifter XIII s. 79-80

Uldaler og Wellejus: Gammeldansk læsebog s. 50b, 51b, 51-56, 57-72, 74a, 76a, 78a, 99b, 100b, 101-102, 103-105

Tungumál textans
danska
Efnisorð
1.3 (7v:8-77r)
Valdemars Sjællandske lov
Titill í handriti

af arf .ɪ.

Upphaf

Fathær oc mothær æræ sʉn oc | dottær næst at æruæ. sʉn til | ful lot. oc dottær til half lot,

Niðurlag

tha ær then hardh | bathæ foræ guth oc foræ men thær han latær | hængæ ællær storæ pínæ withær gøræ, ær | thet for hungærs nøhd gørthæ,,,

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VIII s. 247-252:18, 266:5-362 Yngre redaktion, tekst 1

Thorsen: Nordiske Oldskrifter XIII s. 90:14-93:13 (Bl. 7v:8-11v), 3-64

Uldaler og Wellejus: Gammeldansk læsebog s. 50-51:24 (Bl. 16r:13-17v:12), 51:25-52:11 (Bl. 19r-20r:5), 52:12-53:17 (Bl. 25r:3-27r:7), 53:18-54:15 (Bl. 41r:9-43r:1), 54:16-56 (Bl. 64r:4-69r:12)

Athugasemd

Denne rubrik hører til første kapitel.

Tungumál textans
danska (aðal); latína
Efnisorð
1.4 (78r-85r:2)
Sjællandske kirkelov
Titill í handriti

Thættæ ær then ræt ær sat wardh | a malstæfnæ i ríngstathæ lund | af absalon ærkibiscop æftær allæ sial-|lænz faræ bøn. for thʉ at rætæn war | førræ af hardh mællæ biscop oc bøndeʀ.

Upphaf

Kyʀki of wigh warthæʀ ma ey an-|næt sínnæ wighæ.

Niðurlag

fran then dagh ær wærældæn | war scapæth oc til then dagh ær then | ræt war sat. tha waræ gangnæ sæx | thusænde wíntær oc thrʉ hundræth | wíntær oc syutyugh wíntær. sæm | manæt minnæ, oc sæxtan daghæ, | oc sithæn guth war fød tha waræ g | gangnæ. thusænde wintær oc hun|dræth winthær oc síutyugh wíntær oc syu manæth. oc tolf daghæ.

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VIII s. 468-481 Yngre redaktion, tekst 1

Thorsen: Nordiske Oldskrifter XIII s. 66-76

Skrifaraklausa

Explicit per manum fratris iohannis iutæ

Tungumál textans
danska
2 (85r:3-269r:5)
Eriks Sjællandske lov, bog I-III
Tungumál textans
danska
Efnisorð
2.1 (85r:3-86v:13)
Indholdsfortegnelse til Eriks Sjællandske lov, bog I
Upphaf

Vm man faar athælkune, i.

Niðurlag

Vm sløkæfrith barn. l,

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove V s. 367-371:8

Tungumál textans
danska
2.2 (86v:14-117v:9)
Eriks Sjællandske lov, bog I
Titill í handriti

hær bʉriæs ræt siælænzk | logh a danskæ

Upphaf

Fár man athælkunæ. tha hwat | sum the æræ æghænde at for u|tæn theræ iordh tha aghæ the | alt til halfs,

Niðurlag

allæ the børn ær førræ waræ fød. ær | han war wigth with andræ kunæ. ællær | hun with annær man.

Notaskrá

Brøndum-Nielsen: Danske Sprogtekster til Universitetsbrug I s. 3-8 (Bl. 86v:14-98r:7) II s. 8-12 (Bl. 103r:7-117v:9)

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love II s. 2-63

Kriger: Småting om den nydanske Retskrivning s. Tab. 1, 2 Faksimile af bl. 31 and 91:2-6

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove V s. 3-44:1, 45:10-72

Thorsen: Nordiske Oldskrifter XIV s. 3-27:9

Uldaler og Wellejus: Gammeldansk læsebog s. 101-102:6 (Bl. 108v:4-110v:11), 57-60:19 (Bl. 110v:11-117:9)

Athugasemd

Denne rubrik er ikke samtidig med hovedteksten.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2.3 (117v:10-122v)
Indholdsfortegnelse til Eriks Sjællandske lov, bog II og III
Upphaf

Vm hor.

Niðurlag

Vm man dør innæ at annærs. cxlvii.

Notaskrá

Brøndum-Nielsen: Danske Sprogtekster til Universitetsbrug II s. 13-15

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove V s. 371:9-383

Tungumál textans
danska
2.4 (123r:1-269r:5)
Eriks Sjællandske Lov, bog II og III
Titill í handriti

vm hoor,

Upphaf

Takær bondæ annær man | mæth sín kunæ. oc kumær swa at | han dræpær anti mannæn ællær beriær, | tha scal bathæ bulstær oc ble til thíngs fø|ræ til wítnæ um the æræ blothug.

Niðurlag

Æn danæt fæ hørír konnungín enum. sum gull ællær silf. | oc ængín umbutzman,

Notaskrá

Brøndum-Nielsen: Danske Sprogtekster til Universitetsbrug II s. 13:1-6 (Bl. 138v:12-139r:7), 13:7-31 (Bl. 152r:7-153v:2), 13.32-15:23 (Bl. 166v:12-171r:3), 15:24-30 (Bl. 174v:5-175r:1)

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love II s. 64-327

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove V s. 73-366

Thorsen: Nordiske Oldskrifter XIV s. 27:10-133

Uldaler og Wellejus: Gammeldansk læsebog s. 60:20-63:7 (Bl. 123r:1-127v:9), 63:8-13 (Bl. 132r:8-v:3), 63:14-19 (Bl. 138r:6-v:2), 63:20-25 (Bl. 138v:12-139r:7), 63:26-64:4 (Bl. 143v:7-144r:10), 64:5-26 (Bl. 145r:11-146v:7), 64:27-65:8 (Bl. 152r:7-153r:2), 65:9-67:2 (Bl. 166v:12-171r:3), 67:3-21 (Bl. 174v:5-175v:11), 67:22-68:20 (Bl. 179v:11-181r:14), 68:21-70:2 (Bl. 182r:6-185r:6), 70:4-25 (Bl. 207v:16-209r:6), 70:26-71:4 (Bl. 210v:17-211r), 71:5-22 (Bl. 212r:8-213r:7), 71:23-72:9 (Bl. 225r:6-226r:13), 103:15-105:15 (Bl. 259v:8-263r:15), 72:10-21 (Bl. 268r:12-269r:2)

Skrifaraklausa

Explicit per manum fratris iohannis íutæ.

Baktitill

Tu autem domíne miserere nostri. | Deo gra - ci - as

Athugasemd

Denne rubrik indleder første kapitel.

Tungumál textans
danska (aðal); Latin
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Blaðfjöldi
269. Bl. 4r, 77v og 269v er ubeskrevne. 106 mm x 82 mm.
Tölusetning blaða

Folieret 1-269 i øverste højre hjørne med sort blæk på rectosiderne. Hver af de tre love har derudover stadig deres oprindelige nummerering, men i håndskriftets sidste del er den næsten helt bortskåret.

Kveraskipan

Håndskriftet består af 28 læg:

 • I: bl. 1-3.
 • II: bl. 4-11.
 • III-VIII: består af 10 blade hver, bl. 12-71.
 • IX: bl. 72-85.
 • X: bl. 86 er et enkeltblad.
 • XI: bl. 87-96.
 • XII: bl. 97-105 (lakune efter bl. 105).
 • XIII: bl. 106-115.
 • XIV: bl. 116-130.
 • XV-XVI: består af 10 blade hver, bl. 131-260.
 • XVII: bl. 261-263.
 • XVIII: bl. 264-269.

Der er kustoder på hvert lægs sidste side.
Umbrot

Teksten er hovedsaligt enspaltet med 15-17 linjer pr side; den linjerede ramme kan knapt nok anes. Nogle af indholdsfortegnelserne er dog skrevet i to spalter (fx bl. 128v:1-6).

Røde rubrikker. Majusklerne er hhv. røde og blå og tildels ornamenterede med kontrastfarve; en enkel majuskel (Bl. 4v) er grøn.

Der er kolumnetitler.

Ástand

Teksten på bl. 1r er så slidt at teksten næsten er ulæselig. Efter bl. 11 er der en lakune på 11 blade (Valdemars Sjællandske lov I 1:12 - I 6), og et enkelt blad mangler efter bl. 105.

Skrifarar og skrift

Johannes Jutæ har skrevet selve lovteksten i en øvet dansk yngre gotisk bogskrift. Det er umuligt at afgøre hvem denne Johannes var. Han er muligvis den franciscanermunk ved Cistercienserklosteret i Sorø, Sjælland, som samlede Cod. Holm. A 41 (Kong Valdemars jordebog) ca. 1300? Jf. Gallén 1993 s. 16-17 .

En unavngiven skriver har skrevet indholdsfortegnelserne og samlet håndskriftet.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

 • På bl. 269r har skriveren tilføjet: Explicit per manum fratris iohannis íutæ.
 • En lignende notits findes på bl. 85r.
 • På bl. 86v, nederste margin har en senere hånd skrevet med rødt blæk: hær bʉriæs ræt siælænzk | logh a danskæ.
I bl. 87r, 123r og 199rs øverste margin har en hånd fra 1400-tallet skrevet:
 • Bl. 87r: liber primus .
 • Bl. 123r: liber secundus.
 • Bl. 199r: liber tercius.

Band

Helbind i brunt skind. Størrelse: 114 mm x 92 mm x 73 null.

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1300. Formodentlig hidrører det fra skriptoriet ved det store Cisterciencerkloster, Sorø KlosterSjælland.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 18. ágúst 1999 af EW-J

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i september 1989

supplerende optagelser blev taget 6. desember 1990

Fra 7. april til 8. Juni 1959 var håndskriftet udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til Lis Weise.

Fra 8. juni til 3. november 1959 var håndskriftet udlånt til Anders Bjerrum fra Stednavnekommisionen, Danmark.

Udlånt til Rigsarkivettil Erik Kroman tre gange (fra 19. februar til 1. marts 1965; fra 21. til 28. september 1965, og fra 10. til 12. february 1970).

Fra 23. til 25. april 1991 var håndskriftet udlånt til Ebba Hjorth fra Gammeldansk ordbog, Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Myndir af handritinu

 • Diapositiver (4x5") fra 18. janúar 1998 (40r).
 • Mikrofilm (originaler), Neg 814, fra september 1989.
 • Mikrofilm (originaler), Pos 739, fra september 1989.
 • Mikrofilm (originaler), Neg 814, fra 6. desember 1990 (supplerende fotografier).
 • Sort-hvid fotografier, s.d.

Notaskrá

Titill: Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene
Ritstjóri / Útgefandi: Skautrup, Peter
Umfang: II
Titill: Eriks sjællandske Lov: Text 1-2, Danmarks gamle Lanskabslove
Ritstjóri / Útgefandi: Skautrup, Peter
Umfang: V
Titill: Danske Sprogtekster til Universitetsbrug
Ritstjóri / Útgefandi: Brøndum-Nielsen, Johannes
Umfang: I-VII
Titill: Gammeldansk læsebog
Ritstjóri / Útgefandi: Uldaler, Nelly, Wellejus, Gerd
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Höfundur: Kriger, M. D.
Titill: Småting om den nydanske Retskrivning
Titill: Nordiske Oldskrifter, Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov
Ritstjóri / Útgefandi: Thorsen, P. G.
Umfang: XIII
Titill: Nordiske Oldskrifter, Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov
Ritstjóri / Útgefandi: Thorsen, P. G.
Umfang: XIV
Titill: Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Love
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: II

Lýsigögn