Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 421 12mo

Marine Jespersdatters bønnebog ; Danmark, 1514

Athugasemd
Denne lille bønnebog i lommestørrelse er bemærkelsesværdig ved sine 48 kolorerede miniaturer, der illustrerer bønnerne med motiver fra Jomfru Marias liv, Jesu barndom, liv, passion og genkomst. Bogen indeholder desuden den eneste kendte middelalderoversættelse på vers af den latinske Mariahymne "Stabat mater dolorosa". Den aktuelle fordeling af bønnerne i bogen følger ikke den traditionelle orden, hvor bønner til Treenigheden efterfølges først af bønner til Jesus Kristus og dernæst af bønner til Jomfru Maria. Denne rækkefølge forekommer til gengæld både i den samling af bønner med titlen "Nogle gudelige bønner", der begynder på bl. 16r, og som optager de nuværende 3., 4., 6., 7., 8. og 9. læg (bl. 16-33 og 41-76), og i den resterende del af bogen, de nuværende 1.-2., 5. og 10.-16. læg (bl. 1-15, 34-40 og 77-118). Bønnebogen AM 421 12mo er derfor, som den ser ud i dag, blevet til ved at to oprindeligt selvstændige bønnesamlinger er blevet ført sammen til en ny helhed og indbundet sammen. Den ene samling er blevet fremstillet på et tidspunkt efter 1514 (1517) til brug for Marine Jespersdatter, den anden, Nogle gudelige bønner, giver ingen oplysninger om en bruger. Der er henvisning til Nielsens tekstudgaven Middelalderens danske Bønnebøger. Der er også henvisninger til paralleltekster i andre bønnebøger.

Innihald

1
Marine Jesperdatters bønnebog
Notaskrá
Efnisorð
1.7 (16r)
Rubrik til bønnesamlingen Nogle gudelige bønner
Upphaf

Her begynnys noglæ gwdelighe bønner som man skal læsse med stor gwdelighet

Niðurlag

och then førsthe bøn aff the hyllighe iijfoldighet skal lesses tyll alle pater noster

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger I s. 244 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 94: Vor Herre Jesus Kristus, trykt efter KL, bl. 56r-v.

1.42 (114r:1)
Rubrik til manglende bøn til Sankt Simon
Titill í handriti

om sanctæ symon her nest

1.1 (1r-2r)
Bøn til Jesu Kristi navne
Upphaf

Hwosomhelst tesse efftherscreffne lxxii alsomhelligste christi naffn som skickede ære wed sanctum gregor

Niðurlag

tha fordømes thet icke huilket well trolict er

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 215 Bøn nr. 967: Jesu Kristi navne.

Efnisorð
1.2 (3r-5r:10)
Jomfru Marias navne
Titill í handriti

Merck at thet war oppenbaret en biscop i en stad hedher clæwen at hwilke tesse helligste lxxii iomfru marie naffn meth al glæde i hiemerigis righe

Upphaf

Dyuaflosvirgonubesregina

Niðurlag

at døme leffuendes och døde oc forclare werden meth ild Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 215-216 Bøn nr. 968: Jomfru Marias navne.

Athugasemd

Paralleltekster: AM 420 12mo (fremover AM 420), bl. 63r (ikke udnyttet som hovedtekst i Bønneb. IV), AM 76 8vo (fremover AM 76), bl. 10r-v. Senest udgivet af Kroon m. fl.: A Danish Teacher's Manual .

Efnisorð
1.3 (5r:11-7r:5)
Morgenbøn til Treenigheden
Titill í handriti

Theme Thenne efftherscreffne bøn skall læsis om morgenen hellig trefoldighed till ære

Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 393 .

Upphaf

O helligste mectiste ærefulde oc watskillelighe trefoldighed

Niðurlag

oc bliffue ther meth tegh ewindelige Amen

Athugasemd

Paralleltekster: Anna Brades Bønnebog (Thott 553 4to, fremover AB), Middelalderens danske Bønnebøger II s. 21 (Bøn nr. 162); Karen Ludvigsdatters tidebog (Medeltidshandskrift nr. 35, fremover KL), bl. 110v (skrevet af efter Christiern Pedersens tidebog) Ingeborg Predbjørnsdatters tidebog (Cod.Holm. A 40), fremover IP), bl. 101v; Knud Billes tidebog (Kalmar 33, fremover KB), bl. 43v.

Efnisorð
1.4 (7r:6-9r)
Bøn til Treenigheden
Titill í handriti

En anden gwdelig bøn at læse helligh trefoldighed till loff oc ære

Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 394 .

Upphaf

O helligste trefoldighed som er en sander gud

Niðurlag

thit guddommelighe ansicth i hiemerighe till ewigh tiid Amen

Athugasemd

Paralleltekster: KL, bl. 111r; IP, bl. 102r; KB, bl. 45r.

Efnisorð
1.5 (10r-14r)
Befalelse til Vor Herre
Upphaf

Jeg beffaller meg gudh aluoldiigeste i thend samme befallelse

Niðurlag

kome meg fuldkomelighe tiill hielp bade tiill syell och liiff Amen pater noster

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 305-308 Marine Jespersdatters Bønnebog [fremover MJ] er udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 1042, trykt efter GKS 1615 4to [fremover GKS 1615], bl. 85v-86v. Paralleltekster: AB, bl. 6r-8r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 30-32 [Bøn nr. 168]; AM 418 12mo [fremover AM 418], bl. 42terv-44v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 313-314 [Bøn nr. 349 og 350]; MJ, bl. 18r-v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 217 [Bøn nr. 970 [se under 8]]; Marine Lauridsdatters Bønnebog [AM 423 12mo, fremover ML], bl. 21r-25v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 247-248 [Bøn nr. 994]. Andre tekster der er udnyttet som varianttekster: Else Holgersdatters tidebog [GKS 1613 4to, fremover EH], bl. 97v; Marine Issdatters Bønnebog [GKS 1614 4to, fremover MI], bl. 64r; AM 420, bl. 112r; Thott 152 8vo [fremover Thott], bl. 30r.

Efnisorð
1.6 (14v-15v)
Jesu Kristi lidelse og død
Upphaf

O Herre iHesu christe thu som war forrodh oc vskyllelig fangen

Niðurlag

amen v pater noster oc v ave ma ria

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 217 Bøn nr. 969: Jesu Kristi pine, død og opstandelse.

Efnisorð
1.8 (17r-v)
Bøn til den treenige Gud
Upphaf

Uelsygneth ware gwd fader oc søn oc then hellighe andh

Niðurlag

Signeth ware tyth naffn och loff forwdhen ændhe Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger I s. 244-245 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 94: Vor Herre Jesus Kristus, trykt efter KL, bl. 56r-v. Andre tekster der er udnyttet som varianttekster: EH, bl. 46v; GKS 1615, bl. 83v.

Efnisorð
1.9 (18r-v)
Antvordelse til Vor Herre
Upphaf

Ieg antworder meg wdi dagh og hwer dag gwd alsommeghtisthe

Niðurlag

Sancte michil ware myn skiold oc min

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 217 Bøn nr. 970: Antvordelse. Paralleltekster: AB, bl. 6r-8r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 30-32 [Bøn nr. 168]; AM 418, bl. 42terv-44v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 313-314 [Bøn nr. 349 og 350]; MJ, bl. 18r-v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 217 [Bøn nr. 970 [se under 8]]; ML, bl. 21r-25v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 247-248 [Bøn nr. 994]; GKS 1615, bl. 85v-86v Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 305-308 [Bøn nr. 1042]. Andre tekster der er udnyttet som varianttekster: EH, bl. 97v, og AM 420, bl. 112r-114r.

Efnisorð
1.10 (19r)
Bøn til Jomfru Maria
Upphaf

Hel maria frels megh aff alth lyffs oc sielss beskhed

Niðurlag

ath ieg maa faa wdhen all endhe Amen

Notaskrá

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 218 Bøn nr. 971: Bøn til Jomfru Maria.

Efnisorð
1.11 (20r-22r:17)
O Maria, glæd dig fordi at du est - befalelse og bøn til Jomfru Maria
Efnisorð
1.11.1
Enginn titill
Upphaf

O helligsthe oc werdigsthe jomfru Maria iesu christi modher

Niðurlag

thet wnde megh gwd fadher oc søn oc hellighe and Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger I s. 289-291 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 111s, trykt efter KL, bl. 79r-81r. Andre paralleltekster: IP, bl. 165v; EH, bl. 164v; GKS 1615, bl. 193v.

Efnisorð
1.11.2
Veni sancte spiritus
Titill í handriti

Antiphona

Upphaf

UEni sancte spiritus reple

Niðurlag

in eis ignem accende Amen

Efnisorð
1.12 (22r:17-23r)
Den apostoliske trosbekendelse
Titill í handriti

her effther fwlgher credo poo dansskæ

Upphaf

IEgh troær stadelige paa gwd fadher hemmerigyss oc iorssens skabere

Niðurlag

oc pa thet ewighe lyff Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 218 Bøn nr. 972: Credo paa dansk.

Brandt: Gammeldansk Læsebog s. 279

Efnisorð
1.13 (24r-25r:10)
Jesu Kristi sår
Upphaf

HEl iesu christi høghre hand som war korsfesth y iødhe landh

Niðurlag

som thw med tyth hellighe oc dyrbarligsthe blod yghenløsthe Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger I s. 213-215 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 81: Jesu Kristi saar, trykt efter KL, bl. 38v-39v.

Den Danske Psalmedigtning I s. xviii Salme nr. XIV i afsnittet om helgenviser og andre gamle åndelige sange: Om Jesu 5 Vunder

Brandt: Gammeldansk Læsebog s. 254-255 Latinsk orginal: Ave dextra manus Christi Paralleltekster: AB, bl. 36v-39r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 70-74 [Bøn nr. 203 [prosa]]; Johanne Nielsdatters tidebog Cod. Holm. A 42, [fremover JN], bl. 53r-54r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 76-77 [Bøn nr. 3]; AM 75 8vo [fremover AM 75], bl. 140v-144r, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 109-111 [Bøn nr. 468 [prosa]]; GKS 1615, bl. 36v-38v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 299-300 [Bøn nr. 1034 [prosa]]. Prosaversion findes endvidere i Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 398 og i Ingeborg Predbjørnsdatters tidebog. Latinsk tekst findes i AM 420, 12mo, bl. 8v-10r: De quinque wlneribus.

Efnisorð
1.14 (25r:11-26r:7)
Bøn til Jesus Kristus for afdødes sjæle
Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 118-119 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 882, trykt efter Cod. Holm. A 40 [Ingeborg Predbjørnsdatters tidebog],v 99r-v. Christiern Pedersens tidebog, 413.

Efnisorð
1.14.1
Item her effther scryffwes en annen bøn aff alle christene siele stadfest i en stad som ær constancia
Titill í handriti

Item her effther scryffwes en annen bøn aff alle christene siele stadfest i en stad som ær constancia

Upphaf

O I alle cristene siele som her begraffne ære

Niðurlag

then ewighe roo oc salighed tyll ewigh tyd Amen

Efnisorð
1.14.2
Collecta
Upphaf

O Barmhiertighe gwd see tyll alle cristene siele

Niðurlag

ffrelss thennwm fra then ewighe pyne Amen

Efnisorð
1.15 (26r:8-29r:6)
Sankt Gregorius' bønner
Titill í handriti

Her effther scriffwes the helighe ssancti gregorii bonner

Upphaf

O Herre Ihesu criste ieg tylbedher teg

Niðurlag

miskwndhe dig offwer oss alle Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger II s. 52-58 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 191: Jesu Kristi pine, død og opstandelse, udgivet efter Thott 553 4to, bl. 24v-25v. Paralleltekster: Bøn nr. 11 udgivet efter i Cod. Holm. A 42, bl. 61r-63r; Bøn nr. 336 udgivet efter AM 418, bl. 19r-20r og 22v; bøn nr. 495 udgivet efter AM 75 8vo, bl. 203v-205v; Bønnen findes også i Christiern Pedersens tidebog, 396.

Efnisorð
1.16 (29r:6-31v)
Hos korsens træ
Titill í handriti

Item her effther skriffwes een bøn aff Iomfrw maria I hwilken bøn wor herres iesu christi død oc pynelssæ y hwffkommess och hennyss hwffslalelssæ hwffswalelssæ

Upphaf

Hoss korssens tree

Niðurlag

oc frelss myn siel aff waadhe Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 218-221 Bøn nr. 973: Stabat mater paa dansk.

Den Danske Psalmedigtning I s. xviii-xix Salme nr. XV i afsnittet om helgenviser og andre gamle åndelige sange: En bøn aff Iomfru maria, j hwilken bøn wor herres ihesu christi død oc pynelssæ y hwffkommess och hennyss huffslalelssæ .

Brandt: Gammeldansk Læsebog s. 265-268

Mariaviserne s. 10-12

Vor Frues Sange s. 39-42

Athugasemd

Kildetekst: Breviarium Romanum, Pars prima (1898), 980, 981, 991-992. Paralleltekst: Bøn nr. 251, trykt efter AB, bl. 116v-117v: Stabat. Moderne oversættelser ved Halfdan Kejser (1868-1916): Under korset dybt nedbøjet, nr. 466 i Lovsang, Katolsk Salmebog , og Grundtvig: Sangværk til den danske kirke, I, 1837: Under korset stod med smerte og Naglet til et kors på jorden, nr. 196 og 195 i Den Danske Salmebog .

Efnisorð
1.17 (32r-33r)
Bøn til Jomfru Maria
Upphaf

Uuelsigneth ware thw werdighe Iomfrw Maria for then hwsswallelssæ ther thin kære søn iesus cristus hwffsswalede |tig i thin store bedrøffwelsse

Niðurlag

oc hwffsswal meg i myn døtz tyme och fforhwer meg thet ewig lyff Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 310-311 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 1045: Bøn til Jomfru Maria, trykt efter GKS 1615 4to.

Efnisorð
1.18 (34r-38r:11)
Navnebøn
Upphaf

Herre gwd alwoldwgste fadher oc søn oc then hellighandh giff megh thyn thyeniste qwinne marine iespersdotther ower atwinnæ alle myne vwenner

Niðurlag

Thw som leffwer oc styrer oc radher meth gwdh fadher oc then helligh andh nw oc ewinneligh AmeN

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger I s. 232-235 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 88: Bøn for en bønnebogs ejer [navnebøn], trykt efter KL, bl. 49r. Paralleltekster: JN, bl.77r [Bøn nr. 22]; AB, bl. 11v [Bøn nr. 174]; AM 418, bl. 14v-19r [Bøn nr. 335]; AM 75, bl. 52r-v [Bøn nr. 430]; EH, bl. 66v; IP, bl. 132v; AM 790 4to [fremover AM 790], bl. 1r.

Baktitill

Hwo som thenne forscreffne bøn leser hwer dagh gwdelighe oc skall thenne bøn leses meth stoer attraelsse oc stoer gwdelighet. oc met eet ydmygd hierte

Efnisorð
1.19 (38r:12-40v)
Jesu Kristi akselsår
Titill í handriti

Aff wor herris axels saar

Upphaf

O herre iesu christe sachtmodwge laam iegh arme synderinne helser oc ærer tiith hellighe saar som war pa thin hellighe skwldre som thw korset pa bar

Niðurlag

paa thet iegh aldrigh skelies fra tegh ewindeligh forvthen ende Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 221-222 Bøn nr. 974: Jesu Kristi akselsår. Paralleltekst: Bøn nr. 846 trykt efter Else Holgersdatters tidebog [GKS 1613 4to, fremover EH], bl. 62v-63v.

Baktitill

Hwo som thenne forscreffne bøn less meth ydmygd hierte oc will iegh them giffwe nade som aff sie kandh

Efnisorð
1.20 (41r-v:15)
O Maria, jomfru fin - bøn på vers til Jomfru Maria og Sankt Anna
Upphaf

O Maria Iomffrw fyn oc sancta anna moder dyn

Niðurlag

ath ieg maa komme tyll paradyss

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 222-223 Bøn nr. 975: Bøn til Jomfru Maria og Sankt Anna.

Den Danske Psalmedigtning I s. xix Salme nr. XVI i afsnittet om helgenviser og andre gamle åndelige sange: En bøn aff iomfru maria oc sancta anna. .

Mariaviserne s. 21

Baktitill

Her endyss en bøn aff ionfrw maria oc sancta anna noghet gwdelig oc skal men læssæ en pater noster oc Aue Maria

Efnisorð
1.21 (41v:15-76v)
Jomfru Maria og den hellige Trefoldigheds psalter
Titill í handriti

Item her effther scriffwes ionfrw Maria och the hellighe treffoldighetz psaltere och er ther gyffweth .lx.M. aar oc xv aar oc xv karener tyl afflad

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 223-234 Bøn nr. 976: Jomfru Marias psalter.

Athugasemd

Psalteret er en variation af rosenkransen.

Paralleltekst: Bøn nr. 1062, trykt efter Thott 152 8vo, bl. 37v-50v.

Efnisorð
1.21.1
Enginn titill
Efnisorð
1.21.1.1 (42r:8-43r)
Lovprisning af Treenigheden og Jomfru Maria
Titill í handriti

Item hoo som gwdelige læss thenne effther screffme screffne bøn so oppthe fortien han ii M ar afflad ther tyll ath mand kan fortiene seg so møget større afflad ¶ Mediatrix

Upphaf

O Alsom heligsthe oc wadskyllighe træffoldighed

Niðurlag

tyl ewigh tyd for wdhen endhe Amen

Baktitill

Item som forsagh ær thenne bøn skal lesses tyl alle pater nosther tha for tien men ii M ar afflad

Athugasemd

Paralleltekst: Bøn nr. 78, trykt efter KL. I AM 420 12mo, bl. 10r-v, optræder bønnen med rubrik på dansk og bønnetekst på latin: Sancte et indiuidue trinitate.

Efnisorð
1.21.1.2 (44r)
En bøn til Jomfru Maria ved bebudelsen af Jesu fødsel
Efnisorð
1.21.1.3 (45r)
En bøn til Jomfru Maria ved hendes besøg hos Elisabeth
Efnisorð
1.21.1.4 (46r)
En bøn til Jomfru Maria ved Jesu fødsel
Efnisorð
1.21.1.5 (47r)
En bøn til Jomfru Maria ved Jesu omskærelse
Efnisorð
1.21.1.6 (48r)
En bøn til Jomfru Maria ved kongernes tilbedelse
Efnisorð
1.21.1.7 (49r)
En bøn til Jomfru Maria ved hendes sorg over tabet af Jesus og glæden over at finde ham igen
Efnisorð
1.21.1.8 (50r)
En bøn til Jomfru Maria ved hendes sorg over flugten til Ægypten
Efnisorð
1.21.1.9 (51r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans dåb
Efnisorð
1.21.1.10 (52r:1-13)
En bøn til Jesus Kristus ved opvækkelsen af Lazarus
Efnisorð
1.21.1.11 (52r:13-53r)
En bøn til Jomfru Maria om ofring af den første del af psalteren
Titill í handriti

Item her ænness then fforsthe deel aff ionfrw mariess psaltere her effther scriffues een bøn horlwndhe men skal offre thenne forste deel

Efnisorð
1.21.2
Enginn titill
Efnisorð
1.21.2.1 (54r)
En bøn til Jesus Kristus ved indtoget i Jerusalem
Efnisorð
1.21.2.2 (55r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans bøn i Getsemane
Efnisorð
1.21.2.3 (56r)
En bøn til Jesus Kristus ved forrådelsen og tilfangetagelsen
Efnisorð
1.21.2.4 (57r)
En bøn til Jesus Kristus ved bespyttelsen af ham
Efnisorð
1.21.2.5 (58r)
En bøn til Jesus Kristus ved den forhånelse han blev udsat for ved at blive iført det hvide dåreklæde
Efnisorð
1.21.2.6 (59r)
En bøn til Jesus Kristus fordi Pilatus lod ham hudstryge
Efnisorð
1.21.2.7 (60r)
En bøn til Jesus Kristus ved tornekroningen
Efnisorð
1.21.2.8 (61r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han bar på korset
Efnisorð
1.21.2.9 (62r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han lod sig korsfæste
Efnisorð
1.21.2.10 (63r)
En bøn til Jesus Kristus ved korsnedtagelsen og Marias begrædelse
Efnisorð
1.21.2.11 (64r:1-12)
En bøn til Jesus Kristus ved hans gravlæggelse
Efnisorð
1.21.2.12 (64r:12-65r)
En bøn til Jesus Kristus og Jomfru Maria om hvorledes man skal ofre den anden del af psalteren
Titill í handriti

Item her ennes then annen del aff ionffrw Marie psaltere, oc efftherffwlgher her eyn gwdelig bøn hwerledess hworledess men skall offre hannem

Efnisorð
1.21.3
Item her begynness then tredhe deel aff the hellige trefoldighed oc jomffrw maries psaltere
Titill í handriti

Item her begynness then tredhe deel aff the hellige trefoldighed oc jomffrw maries psaltere

Efnisorð
1.21.3.1 (66r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans nedfart til dødsriget
Efnisorð
1.21.3.2 (67r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans opstandelse fra de døde påskedag
Efnisorð
1.21.3.3 (68r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han åbenbarede sig for sin mor påskedag
Efnisorð
1.21.3.4 (69r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han viste sig for Maria Magdalene
Efnisorð
1.21.3.5 (70r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans åbenbarelse for to disciple på vej til Emmaus
Efnisorð
1.21.3.6 (71r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han åbenbarede sig for den vantro Thomas
Efnisorð
1.21.3.7 (72r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans himmelfart
Efnisorð
1.21.3.8 (73r)
En bøn til Jesus Kristus fordi disciplene blev fyldt af Helligånden
Efnisorð
1.21.3.9 (74r)
En bøn til Jesus Kristus ved Marias ophøjelse
Efnisorð
1.21.3.10 (75r)
En bøn til Jomfru Maria ved Vor Herres dom
Efnisorð
1.21.3.11 (75v-76v)
En bøn til Jomfru Maria om modtagelse af psalteren
Baktitill

Item her ennes the hellige iiiffoldighetz oc jomfrw Maries psaltere Item en Aue maria for scriffweren

Efnisorð
1.22 (77r-v:18)
Bøn til Jomfru Maria
Upphaf

O maria ien ionfru offuer alle ionfruer wer meg nær i myn yderste døtz stund

Niðurlag

gud fader gud søn oc gud then hellighand som er velsignet til euig thidh AMEN

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 234 Bøn nr. 977: Bøn til Jomfru Maria.

Athugasemd

Paralleltekst: Bøn nr. 122, trykt efter KL, 84r-84v.

Efnisorð
1.23 (78r-v:5)
En bøn til Jesu Kristi våben
Upphaf

Loff hedher oc ære wære iesu christi korss. nagler. torne krone. swøber. lymer. oc hellighe spywdh

Niðurlag

at wii formedelst them oc tith blodz vtgydelsse mwe frelses fran then ewighe pyne Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 234-235 Bøn nr. 978. Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 401 . Paralleltekster: EH, bl. 62r; IP, bl. 122v.

Baktitill

Hwo thenne forscreffne bøn less meth gwdeligh acht han faar iii aar till affladh som Leo paffwe gaff. oc iii twsen daghe. tw hwndret oc fyrretywe daghe

Efnisorð
1.24 (78v:6-16)
Bøn til Gud Fader
Upphaf

O alsomectiste gwd hemmele hemmelens oc iordens skabere

Niðurlag

oc see til mig effther thyn meskwndhez

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 235 Bøn nr. 979: Bøn til Gud Fader.

Efnisorð
1.25 (79r-82r)
Bøn ved Jesu Kristi legeme, blod og sjæl
Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 400 .

Upphaf

Hell wære thw wor herris iesu cristi hoffwid som alle werdens høffdingher rædis oc frycthe

Niðurlag

at iegh ey meer faldher i syndher tw som leffwer oc regnerer nw oc ewindelighe AMEN

Baktitill

Hwo thenne forscrefne bøn læser gwdeligh oc betencker wor herris død oc pine. han forhwerwer xii twsind aar afflad. Oc fangher hwgswalilse i syn sorgh oc nød. Oc bliffwer bewaret for sine fiender oc vwenner Amen

Athugasemd

Paralleltekster: EH, bl. 60v. IP, bl. 120v.

Efnisorð
1.26 (83r-86v)
Nadverbønner ved Jesu Kristi legeme
Upphaf

O herre iesu christe hwilken som togh thette werdighe legomme aff alsom werdugste iomffrw marie liiff

Niðurlag

at iegh alle myne syndher motte bedre till eet goth leffnit. at tith helli

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 235-237 Bøn nr. 980 og 981: Til Guds legeme. Paralleltekster: JN, bl. 65r-67r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 86-87 [Bøn nr. 15]; KL, bl. 54r-55v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 240-242 [Bøn nr. 92]; EH, bl. 70r. GKS 1615, bl. 62r; AB, bl. 46 bis v. Svensk tekst i Svenska böner från medeltiden s. 135-136 [nr. 49:4 og 50].

Efnisorð
1.27 (87r-v)
Bøn til Jesus Kristus ved hans sår
Titill í handriti

En god bøn at loffue oc tacke gwd met for alle hans werduge saar som han tolde i syn hustrugelse kronelse oc korsfestelse for wor salighedz skyl

Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 402 Paralleltekst: IP, bl. 123v.

Upphaf

O herre iesu criste iegh tacker tegh ydmygelighe for the fem twsinde fire hwndrede halfffierde synne tywe oc fem saar

Niðurlag

Ieg beder dygh ydmyge

Efnisorð
1.28 (88r-90r:8)
Jomfru Marias syv drøvelser
Titill í handriti

En bøn som læsis skal iomffrw marie til loff for de syw drøwelser hwn hagde her paa iorden

Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 409 En bøn som læsiss skal iomfru marie till loff for de syw drøuelser hun hagde her paa iorden .

Upphaf

O alder helligste iomfrw maria Ihw kom then sware drøwelse

Niðurlag

At iegh maa komme till hiemmerighe effter myn død oc loffue hannvm till ewigh tiid AmeN

Athugasemd

Paralleltekster: Johanne Nielsdatters tidebog [fremover JN], bl. 104v-108r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 123-125 (Bøn nr. 30); KL, bl. 72r-76r, trykt i Middelalderens danske Bønnebøger I s. 276-281 (Bøn nr. 108); AB, bl. 112r-116v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 170-174 (Bøn nr. 250); AM 784 4to, bl. 2v-3r, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 443-444 (Bøn nr. 1162); GKS 1048, bl. 111v-112v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 312-314 (Bøn nr. 1048); IP, bl. 160r (afskrevet efter CP); IP, bl. 156v; AM 790 4to (fremover AM 790), bl. 31v; AM 790 4to, bl. 35r (afskrevet efter CP); EH, bl. 168v; GKS 1615, bl. 109r; Thott 152, bl. 32v.

Efnisorð
1.29 (90r:9-94r:3)
Jomfu Marias syv glæder
Titill í handriti

Her effter følger en god bøn som læsis skall iomffru mariess syw glæder till lof oc ære

Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 407 Her effter følger en god bøn som læsiss skal iomfru mariess syw glæder til loff oc ære .

Athugasemd

Andre tekster af typen Jomfru Marias glæder: JN, bl. 95v-101r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 117-121 (Bøn nr. 28); JN, bl. 112r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 128 (Bøn nr. 39); JN, bl. 113v-114v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 129-130 (Bøn nr. 43); JN, bl. 114v-115r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 130-131 (Bøn nr. 44); KL, bl. 64v-69v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 258-271 (Bøn nr. 105); KL, bl. 83r-83v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 294-295 (Bøn nr. 119); KL, bl. 84v-85r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 297 (Bøn nr. 123); KL, bl. 85v-86r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 299 (Bøn nr. 126); KL, bl. 86r-v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 299 (Bøn nr. 128); KL, bl. 86v-87v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 300-301 (Bøn nr. 129); AB, bl. 122r-123v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 179-181 (Bøn nr. 255); AB, bl. 125v-130v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 184-188 (Bøn nr. 257); AB, bl. 147r-150v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 203-208 (Bøn nr. 267); AB, bl. 151r-v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 209 (Bøn nr. 269); AB, bl. 152v-154r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 210-212 (Bøn nr. 271); AM 418, bl. 42r-42 ter v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 312-313 (Bøn nr. 348); AM 418, bl. 51v-51 bis r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 320 (Bøn nr. 366); AM 418, bl. 51 bis v-52r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 320-321 (Bøn nr. 368); AM 418, bl. 52r-v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 321 (Bøn nr. 369); AM 75, bl. 78v-80r, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 72-73 (Bøn nr. 437); AM 75, bl. 209v-212v, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 141-143 (Bøn nr. 499); AM 75, bl. 232r-233r, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 159-160 (Bøn nr. 503); Visdoms Spejl, bl. 150v-151v, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 342-343 (Bøn nr. 711); Visdoms Spejl, 153v, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 345 (Bøn nr. 714); Visdoms Spejl, bl. 160v-161r, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 353-354 (Bøn nr. 721); Visdoms Spejl, bl. 163v-164v, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 357-358 (Bøn nr. 725); EH, bl. 161r-162v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 76-78 (Bøn nr. 863); MI, bl. 125r-127v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 192-197 (Bøn nr. 951); Thott 152, bl. 24r-25r, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 326 (Bøn nr. 1060). Andre tekster der er udnyttet som varianttekster: EH, bl. 148v, 163v, 174r, 178r; IP, bl. 149r, 156, 170r; KB, bl. 1r; AM 790, bl. 20v, 36r, 36v; GKS 1615, bl. 94r, 98r; GKS bl. 113v; AB, bl. 151r; MI, bl. 42v, 47v, 92r; ML, bl. 87v; AM 420, bl. 26r, 51r; AM 784, bl. 225v, 228v, 236r, 238v; AM 789, bl. 3r, 5v; Thott 152, bl. 1v, 8r, 61v; A 51, bl. 67v; Lincöping Theol. 217 [fremover L].

Efnisorð
1.30 (94r:4-99v)
Bøn til Jomfru Maria
Titill í handriti

Her nest effther skall byries en godh bøn aff wor ffrwæ sancta maria som er nyttelig at lesses i hennes hedher

Upphaf

Uor frwe sancta maria signeth esthw offwer alle creature

Niðurlag

for the gode tidendæ ther tw fech at tw skwlle wære gwdz

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 237-239 Bøn nr. 982: Bøn til Jomfru Maria.

Frandsen: Mariaviserne s. 145-146

Efnisorð
1.31 (100r-v)
Bøn til værneenglen
Upphaf

O myn hellige engell som er wor herris engell

Niðurlag

hør myn bøn then han selffuer giorde pater noster Aue maria

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 239 Bøn nr. 983. Paralleltekster: JN, bl. 127r [Bøn nr. 50]; KL, bl. 102v [Bøn nr. 144]; AB [Bøn nr. 304]; AM 418, bl. 58r [Bøn nr. 375]; AM 75 [Bøn nr. 415]; KB, bl. 96v [Bøn nr. 921]; MI, bl. 130v [Bøn nr. 952]; HM, bl. 35r; IP, bl. 179r; GKS 1615, bl. 126r; ML, bl. 60v; AM 420, bl. 78v; Thott 152, bl. 26v.

Efnisorð
1.32 (101r-v)
Bøn til apostlen Andreas
Upphaf

O Sancte andrea wor herre iesu cristi mildeste apostell

Niðurlag

oc indledh megh for alle hellighe mends bøn i ewindelig hwile Amen pa

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger II s. 263-264 Undyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 313, trykt efter AB. Paralleltekster: JN, bl. 128v [Bøn nr. 53]; KL, bl. 103v [Bøn nr. 146]; AM 418 [Bøn nr. 376]; AM 75 [Bøn nr. 416 og 480]; Visdoms Spejl [AM 782 4to, Bøn nr.836]; AM 420, bl. 97r [Bøn nr. 1087]; HM, bl. 38r [Bøn nr. 1173].

Efnisorð
1.33 (102r-v)
Bøn til de hellige tre konger
Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 411

Upphaf

O i hellige tre konger iaspar melchior oc Baltazar

Niðurlag

oc desligest fra bradød oc alth andeth onth Amen

Athugasemd

Paralleltekster: KL, bl. 104r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 327-328 (Bøn nr. 147 [MJ er udnyttet som variant]); JN, bl. 131r-v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 146 (Bøn nr. 57); IP, bl. 199r, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 148 (Bøn nr. 917e); AB, bl. 193v, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 258-259 (Bøn nr. 307); AM 75, bl. 15v-16r, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 14 (Bøn nr. 401); Visdoms Spejl, bl. 69v-71r, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 239-240 (Bøn nr. 610); EH, bl. 104r-105v, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 34-36 (Bøn nr. 855); AM 784, bl. 22r, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 382 (Bøn nr. 1118); KB, bl. 96v (CP); GKS 1615, bl. 127v; IP, bl. 181r (CP); MI, bl. 131r; EH, bl. 193v.

Efnisorð
1.34 (103r-v)
Navnebøn
Upphaf

Then Signede Fred wor herre iesus cristus han giorde offuer Sine apostler

Niðurlag

Sagde till Sine aposteler her er ien aff eder som megh skall forrode

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 239-240 Bøn nr. 984: Bøn for en bønnebogs ejer.

Efnisorð
1.35 (104r-106r)
En bøn til Sankt Jørgen
Upphaf

O hellige herre ridder sancte iørgen

Niðurlag

ther hielpæ megh till ridder sanctæ iørgen AMEN

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger III s. 360-361 Jf. bøn nr. 729: Bøn til Georgius, trykt efter Visdoms Spejl [AM 782 4to].

Efnisorð
1.36 (107r-v:13)
En bøn til Sankt Mauritius og hans selskab
Upphaf

U O i hellighe herrre sancte maurici sancte exsuperi. sancte candide

Niðurlag

for ethers werskyld oc hans nade oc barmhiertighed Amen Pater noster Aue maria

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 240 Bøn nr. 985. Paralleltekster: Visdoms Spejl, bl. 226v [Bøn nr. 831]; AM 784, bl. 311v.

Efnisorð
1.37 (107v:14-109r)
En bøn til den hellige Frans
Titill í handriti

Aff sancto francisco en bøn skall her effther fylgæ at scriffues paa

Upphaf

Herre sancte francisce ieg arme synderine kaller paa teg

Niðurlag

oc før thenne till ewinneligh hiemmerigis lywss Amen pater

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger I s. 148-149 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 63: Bøn til Franciscus, trykt efter Johanne Nielsdatters tidebog, bl. 134r. Paralleltekster: KL, bl. 108r [Bøn nr. 156]; AB, bl. 200r [Bøn nr. 317]; AM 75 [Bøn nr. 403]; Visdoms Spejl [Bøn nr. 817]; IP, bl. 185v [Bøn nr. 901]; Thott 152, bl. 25r [Bøn nr. 1061].

Efnisorð
1.38 (110r)
En bøn til den almægtige Gud ved Sankt Sebastian
Upphaf

O du alsommectisthe gwd som stadfesthe thyn hellige tienere och martyrem sanctum sebastianum

Niðurlag

och syn komme tyl then euighe salighed Amen

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 240 Bøn nr. 986.

Efnisorð
1.39 (111r-v:11)
En bøn til Sankt Kristoffer
Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 412 .

Upphaf

O tw alder sterkiste gwdz martir sancte cristoffer

Niðurlag

Oc then ewige glæde i hiemmerigiss rige met teg forvthen ende AMEN

Athugasemd

Paralleltekster: JN, bl. 131v-132r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 146 (Bøn nr. 58); KL, bl. 104v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 239 (Bøn nr. 149); AB, bl. 202r-203r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 269 (Bøn nr. 320); AM 75, bl. 15v, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 14 (Bøn nr. 400); Visdoms Spejl, bl. 213v-214v, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 422-424 (Bøn nr.798); AM 784, bl. 297r; AM 790, bl. 40v; EH, bl. 197r; IP, bl. 182v; KB, bl. 97v.

Efnisorð
1.40 (111v:12-112v)
En bøn til Sankt Erasmus
Titill í handriti

Then bøn som effther staar pa thet annet blad er till sanctæ rasmuss biscop

Vensl

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter II s. 412

Upphaf

O tw alder klariste gwdz martir sancte erasme

Niðurlag

at tw formedelst then store naade som gud

Athugasemd

Paralleltekster: JN, bl. 129r-131r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 144-145 (Bøn nr. 55); KL, bl. 106r-107v, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 331-333 (Bøn nr. 154); KL, bl. 107v-108r, Middelalderens danske Bønnebøger I s. 333-334 (Bøn nr. 155); AB, bl. 203r-204r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 270-271 (Bøn nr. 321); AM 418, bl. 65v-67r, Middelalderens danske Bønnebøger II s. 328-329 (Bøn nr. 384); Visdoms Spejl, bl. 187r-189r, Middelalderens danske Bønnebøger III s. 385-388 (Bøn nr. 755); EH, bl. 95v-97r, Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 25-27 (Bøn nr. 849); EH, bl. 193v; MI, bl. 85v; AM 784, bl. 21r, 266v; ML, bl. 63v; AM 790, bl. 40r; AM 420, bl. 98r, 100v; IP, bl. 181v; KB, bl. 94v; Thott, bl. 63r, 64v, 65v; GKS 1615, bl. 128v.

Efnisorð
1.41 (113r-v)
Bøn til de femten nødhjælpere
Upphaf

O alder woldigste oc ewindelig gwd som the ærefulde martires oc helgen sanctæ iøren

Niðurlag

oc fonghe hwad som the rettelighe begeræ AMEN

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger I s. 147 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 59, trykt efter Johanne Nielsdatters tidebog.

Efnisorð
1.43 (116r-v:13)
En bøn til værnehelgener
Upphaf

O werdughe patroner Sanctus lazarus Sanctus egidius

Niðurlag

thet vnde megh gwd fadher oc søn oc then helli andh Amen pater noster Aue

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 9 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 841: Bøn til patroner, trykt efter Else Holgersdatters tidebog.

Efnisorð
1.44 (116v:14-117v)
En bøn til Sankta Katarina
Titill í handriti

Sancte katherine bøn staar effther thet te thomæ blad

Upphaf

O tw mildeste iomffrue oc sødeste modher tro nødhielperæ myn mildestæ iomffru sancta katherina

Niðurlag

Katherina renæ iomffrw for thin

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 241 Bøn nr. 987. Paralleltekster: Johanne Nielsdatters Bønnebog, bl. 135v [Bøn nr. 66]; KL, bl. 109v [bøn nr. 159]; AB [Bøn nr. 295]; AM 418 [Bøn nr. 380]; AM 75 [Bøn nr. 426]; Visdoms Spejl [Bønner nr. 831 og 832]; EH, bl. 103v [Bøn nr. 854 som er en rubrik] og 198r [Varianttekst til bøn nr. 159]; Marine Isdatters Bønnebog, bl. 134r [Bøn nr. 955]; Ingeborg Predbjørnsdatters Bønnebog, bl. 196r; GKS 1615, bl. 131r; AM 420, bl. 105v [Bøn nr. 1089].

Efnisorð
1.45 (118r-v)
En bøn til Sankta Margrethe
Upphaf

Sancta margaretha gwdz vdwolde iomffrw

Niðurlag

Oc at iegh maa frelses fra alle myne vwenners retsle oc aff ewinneligh fordømelse oc føres till ewinnelighe glæde Amen pater noster

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 199-200 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 956: Bøn til Margaretha, trykt efter MI, bl. 136v. Paralleltekster: IP, bl. 196r; AM 420, bl. 108r; Bønnebog indb. sammen med Christiern Pedersens bog om at høre messe [Bøn nr. 1176]; GKS 1615, bl. 132v; Visdoms Spejl [Bøn nr. 794]; AB [Bøn nr. 296].

Efnisorð
1.47 (119v-120v)
Befalelse til Jesus Kristus
Upphaf

O herre ihesu cristi myn gwd i thende daw oc natt och i tesse effterkomendis otte dawe

Niðurlag

och skywler meg wnder tytt helliige velssignede dyre blodh Tyn helliige treffoldiighed

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger II s. 25-28 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 167: Befalelse, trykt efter AB.

Efnisorð
1.46 (119r)
De ti bud
Upphaf

4. Du skalt heder och ere din fader och moder adt tthuu kant bliffue Langliffuit paa Iorden

Niðurlag

10. Duu skalt icke begiere hanz hustru suend pigie: queg Elliir nogiit huad hans er

Notaskrá

Middelalderens danske Bønnebøger IV s. 241 Bøn nr. 988.

Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Blaðfjöldi
i (friblad) + 120. Bl. 9v, 19v, 114r (en skrevet linje, en rubrik, forneden på siden) og 115r er ubeskrevne. 95 mm x 65 mm.
Tölusetning blaða

Folieret 1-120 med blæk i øverste højre hjørne af recto-siderne.

Kveraskipan

 • π: 1 (friblad).
 • I (7): 1+7, 2+6, 3+4, 5.
 • II (8): 8+15, 9+14, 10+13, 11+12.
 • III (8): 16+23, 17+22, 18+20, 19, 21.
 • IV (10): 24+33, 25+32, 26+29, 27+28, 30, 31.
 • V (7): 34+39, 35+38, 36+37, 40.
 • VI (8): 41+48, 42+47, 43+46, 44+45.
 • VII (8): 49+55, 50, 51+54, 52+53, 56.
 • VIII (7): 57+61, 58, 59+60, 62, 63.
 • IX (13): 64+75, 65+74, 66+73, 67+72, 68+71, 69+70, 76.
 • X (7): 77+83, 78+82, 79+80, 81.
 • XI (6): 84+89, 85+88, 86, 87.
 • XII (8): 90+97, 91+96, 92+95, 93+94.
 • XIII (5): 98+102, 99, 100, 101.
 • XIV (8): 103+110, 104+108, 105, 106+107, 109.
 • XV (5): 111+115, 112+114, 113.
 • XVI (5): 116, 117, 118, 119+120.
 • XVI(3): 116, 117, 118.
 • XVII (2): 119+120.

Forsatsspejl og friblad er sammenhængende. Katalogseddel skrevet af Arne Magnusson indsat mellem friblad og bl. 1r.

Det nuværende III.-IV. og VI.-IX. læg udgør en (eller en del af en) mere oprindelige bønnebog, jævnfør rubrikken Her begynnys noglæ gudelighe bønner. Læggene har følgende arksignaturer:

 • førstæ q, bl. 16r.
 • thet annet q, bl. 24r.
 • thet trediæ q, bl. 41r.
 • d, bl. 49r.
 • e, bl. 57r.
 • thet vi q, bl. 64r.
I modsætning til de øvrige læg har disse læg har ingen linjeindramning af siderne. Initialerne i henholdsvis de nummererede læg (de ældre) og de unummererede læg (de yngre) er også af forskellig type. I de nummererede læg er der flerfarvede blomsterdekorede initialer, i de øvrige er der overvejende ensfarvede røde intialer.

De nuværende I., II., V., og X.-XVII. læg er uden signaturer. Det V. læg, der begynder med navnebønnen, må således være blevet indsat mellem de to første læg og de resterende fire læg i en allerede eksisterende fysisk enhed bestående af de seks nummererede læg.

At lægget er blevet sat ind senere fremgår også af at miniaturen Anna selvtredje på det sidste blad (33v) - i lægget med signaturen thet annet q (det anden quaternion) - må høre til bønnen til Jomfru Maria og Sankt Anna på det første blad (41r) i det læg, der har signaturen thet trediæ q (det tredje quaternion), og ikke til navnebønnen på bl. 34r.

Umbrot

Teksten er enkeltspaltet med 14-18 linjer per side.

Ástand

Håndskriftet har følgende lakuner: efter bl. 18v, 78v, 86v, 87v, 99v, 112v, 117v og 120v.

Skrifarar og skrift

Hovedhånden (hånd 1) har skrevet bl. 1r-9r og 16r-118v med en øvet gotisk hybrid (halvkursiv).

En yngre hånd (hånd 2) har udfyldt følgende blade: 10r-14r (Befalelse til Vor Herre) og 119v-120v (Befalelse til Jesus Kristus). Skriften er gotisk kursiv.

En anden yngre hånd (hånd 3) har skrevet bønneteksten på bl. 14v-15v (Jesu Kristi lidelse og død), 77r-v (Bøn til Jomfru Maria) og 103r-v (Navnebøn for Oluf Nielsen). Gotisk kursiv.

En fjerde hånd (hånd 4) har skrevet bl. 119r, et brudstykke af De 10 bud. Nygotisk.

Hånd 5 har skrevet en navneliste på fire linjer på fribladet. Gotisk kursiv.

Marginalnoter på bl. 2r, 109v, 110v-111r, 114v, 115v og bibliotekarnotitsen på fribladet foran er skrevet i en 1600-tals hånd i blandet gotisk og latinsk skrift. (hånd 6)

Skreytingar

Der er to hovedtyper af initialer, der begge er lombardiske. De to typer adskiller sig fra hinanden ved deres dekorationsstil og -omfang, og ved deres distribution i bønnebogen. Den ene hovedtype (hovedtype 1, lombarder) omfatter ensfarvede, altovervejende røde, initialer der er ornamenteret i mindre grad eller slet ikke, og som i sin store variant (3-5 linjer) forekommer i de nuværende læg I-II, V og X-XVII. I sin lille variant (1-2 linjer) optræder den i hele bogen. Den anden hovedtype (hovedtype 2, illuminerede initialer) består af flerfarvede initialer med planteornamentik og hører til den oprindeligere del af bønnebogen, de nuværende læg III-IV og VI-IX. Hver hovedtype optræder i flere varianter.

1a.

 • Lombarder med ornamentik:
 • Bl. 4r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 5v (3-linjet)
 • Bl. 8r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 30r-31v (1-linjede)
 • Bl. 34r (rød, 5-linjet)
 • Bl. 83r (sølv, 3-linjet)
 • Bl. 95r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 102r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 108r (sølv, 4-linjet)
 • Bl. 112r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 116r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 118r (rød, 3-linjet)

1b.

 • Lombarder uden ornamentik:
 • Bl. 39r (grøn, 3-linjet)
 • Bl. 78r (blå, 4-linjet)
 • Bl. 79r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 79r-81r (røde, 1-linjede)
 • Bl. 81v (rød, 2-linjet)
 • Bl. 83v (rød, 2-linjet)
 • Bl. 84r (rød, 1-linjet)
 • Bl. 85r (røde, 1-linjede)
 • Bl. 87r (blå, 2-linjet)
 • Bl. 88r (blå, 3-linjet)
 • Bl. 91r (rød, 5-linjet)
 • Bl. 91r (røde, 2-linjede)
 • Bl. 92r (røde, 2-linjede)
 • Bl. 92v (røde, 2-linjede)
 • Bl. 93r (rød, 1-linjet)
 • Bl. 100r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 101r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 104r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 107r ( rød, 3-linjet)
 • Bl. 110r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 113r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 117r (rød, 3-linjet)

2a. Illumineret 5-linjet initial med blomster- / bladværk i bogstavets inderfelt, anbragt på firkantet baggrund med bladværk som hjørneudløbere: bl. 17r.

2b. Illuminerede 3-linjede initialer med udløbere i form af blomster- og bladværk (og evt. fugl): bl. 18r, 19r, 22r-v, 24r og 30r.

2c. Illumineret 3-linjet initial med indtegnet stiliseret gitterværk og med bladværk som udløbere: bl. 32r.

2d. 4-linjede spaltede bogstaver i modfarver med indtegnet stiliseret blomsterværk: bl. 27r og 43r.

2e. 3-linjet illumineret initial med blomst/blad i bogstavet inderfelt, anbragt på firkantet baggrund: bl. 20r.

2f.

 • Illuminerede 3-linjede initialer med blomst/blad i bogstavets midterfelt:
 • Bl. 24v
 • Bl. 27r-v
 • Bl. 28r-v
 • Bl. 41r
 • Bl. 44r (grøn)
 • Bl. 45r (brun)
 • Bl. 46r (rød)
 • Bl. 47r (blå)
 • Bl. 48r (rød)
 • Bl. 49r
 • Bl. 50r
 • Bl. 51r
 • Bl. 52r-v
 • Bl. 54r (blå)
 • Bl. 55r (brun)
 • Bl. 56r (grøn)
 • Bl. 57r (brun)
 • Bl. 58r (rød)
 • Bl. 59r (gul)
 • Bl. 60r (brun)
 • Bl. 61r (gul)
 • Bl. 62r (gul)
 • Bl. 63r (rød)
 • Bl. 64r (brun)
 • Bl. 64v (rød)
 • Bl. 66r
 • Bl. 67r (rød)
 • Bl. 68r (brun)
 • Bl. 69r (rød)
 • Bl. 70 (blå)
 • Bl. 71r
 • Bl. 72r (blå)
 • Bl. 73r (brun)
 • Bl. 74r (blå)
 • Bl. 75r (rød)
 • Bl. 75v (blå)

På bl. 17r, det 2. blad i den oprindeligere del af bogen, er der en bort med blomster, bladværk og dyr, der omkranser bønnen til den treenige Gud. Der er også rester af en bort med blomster- og bladværk og et enkelt dyr på f. 4r.

Bønnebogen er udstyret med 48 indrammede miniaturer, der illustrerer bønneteksterne og afbilder scener fra Jomfru Marias liv, Jesu barndom og manddom og Jesu passion. Nogle af miniaturerne fungerer som andagts- og afladsbilleder. Der er billedtekst i form af skriftbånd med rød tekst. Farverne er højrød, blå, grøn, mørk rød, brun, gul, grå samt guld og sølv. En del af de billeder, der indgår i Jomfru Marias Psalter, er billedlige fremstillinger af den klassiske Rosenkrans femten mysterier.

 • Bl. 2v: Pietà. Jomfru Maria sidder på en stol i blå kjole med den døde Kristus i armene. Der er rester af en blomsterbort omkring den indrammede miniature.
 • Bl. 3v: Jomfru Maria med barn i solgissel, (Maria in sole). Maria er fremstillet som den apokalyptiske kvinde i strålekrans stående på måneseglen. Hun har Jesusbarnet på højre arm.
 • Bl. 7v: Nådestol.Treenigheden er fremstillet som Gud Fader, siddende på en trone, som med sine hænder støtter korset, hvorpå den korsfæstede Guds Søn hænger, og Gud Helligånd i skikkelse af helligåndsduen svævende over Kristi hoved / bag Gud Faders højre skulder.
 • Bl. 16v: Nådestol (Treenigheden). Tekst på skriftbånd: O beata trinitas.
 • Bl. 23v: Jesu fem sår .
 • Bl. 26v: Gregors Messe. Pave Gregor forretter messen. Bagved Gregor ses en knælende figur med en genstand i hænderne, sandsynligvis en assisterende præst, der holder pavekronen. I højre hjørne foroven strømmer Kristi blod ud af hans sår i hænder og side ned i kalken. Tekst på skriftbånd: S gregorius.
 • Bl. 29v: Kristus på korset.
 • Bl. 33v: Anna Selvtredje. Sankt Anna sammen med Maria og Jesusbarnet. Tekst på skriftbånd: Hielp sancta anna selff trediæ.
 • Bl. 38v: Korsbæringen.
 • Bl. 42v: Nådestol (Treenigheden). Gud Fader med sin korsfæstede søn i armene (Pietà) og Helligåndsduen. Overskriften til billedet er O beata trinitas.
 • Bl. 43v: Bebudelsen. Tekst på skriftbånd: Ave maria gracia.
 • Bl. 44v: Besøgelsen. Tekst på skriftbånd: mariam ad elizabet.
 • Bl. 45v: Jesu fødsel.
 • Bl. 46v: Omskærelsen.
 • Bl. 47v: Kongernes tilbedelse.
 • Bl. 48v: Fremstillingen i templet eller Den tolvårige Jesus i templet.
 • Bl. 49v: Flugten til Ægypten. Tekst på skriftbånd: ægipten.
 • Bl. 50v: Jesu dåb. Tekst på skriftbånd: Døuelssen Kristi.
 • Bl. 51v: Lazarus' opvækkelse. Maria og Martha ser til. Skriftbånd: Lasari.
 • Bl. 53v: Indtoget i Jerusalem.
 • Bl. 54v: Den sidste nadver. Tekst på skriftbånd: Cena domini.
 • Bl. 55v: Judaskysset.
 • Bl. 56v: Bespottelsen.
 • Bl. 57v: Jesus for Herodes. Tekst på skriftbånd over Herodes: erodes.
 • Bl. 58v: Hudstrygelsen (Piskningen).
 • Bl. 59v: Tornekroningen.
 • Bl. 60v: Jesus for Pilatus (Ecce Homo, Domfældelsen). Pilatus stiller Kristus foran folkeskaren. Kristus er klædt i en lilla kjortel med tornekrone på hovedet. De to skriftbånd gengiver Pilatus' ord og folkets svar: Ecce homo og Crvcifige.
 • Bl. 61v: Korsfæstelsen. Stående på sin højre side har Jesus Maria, på sin venstre Johannes.
 • Bl. 62v: Pietà. Tekst på skriftbånd: O y allæ som ga at veyn ser pa. Jf. Klagesangene 1,12a-b.
 • Bl. 63v: Gravlæggelsen eller Begrædelsen.
 • Bl. 65v: Nedfarten til dødsriget. Skriftbånd: lymbo.
 • Bl. 66v: Den opstandne Kristus (Påskemorgen, Opstandelsen). Tekst på skriftbånd: Surrexit dominus de seppulcro.
 • Bl. 67v: Jesus åbenbarer sig for sin mor. Skriftbånd: regina celi og surexit dominus.
 • Bl. 68v: Den opstandne Jesus og Maria Magdalene (Noli me tangere). Skriftbåndene gengiver Jesu ord til Maria M. og hendes til ham: Mariam magdalena og Rabony (Mester). Jesus har en skovl i venstre hånd (Kristus som urtegårdsmand).
 • Bl. 69v: Vandringen til Emmaus. Jesus åbenbarer sig for to disciple, Kleofas og Lukas på vej til Emmaus. Tekst på skriftbånd: lvcas emavs cleoffas.
 • Bl. 70v: Den vantro Thomas.
 • Bl. 71v: Himmelfarten.
 • Bl. 72v: Pinseunderet. Maria siddder midt i gruppen af knælende apostle med en bog i skødet. Helligåndsduen svæver over dem, og tunger af ild falder ned over dem fra himlen.
 • Bl. 73v: Marias himmelkroning. Maria krones af Treenigheden: Maria knæler med foldede hænder mellem Guds søn (til venstre) og Gud Fader (til højre), der begge anbringer kronen på hendes hoved. Oven over svæver Helligåndsduen.
 • Bl. 74v: Dommedagskristus (Majestas Domini). Kristus som dommer, siddende på jordkloden, viser sine sår, flankeret af Maria og Johannes.
 • Bl. 82v: Nadveren.
 • Bl. 90v: Rosenkransmadonna. Maria står med sammenlagte hænder iført sin blå kjole og med krone på en rød baggrund udfyldt af et sort mønster dannet af en stiliseret krans. Gulvet er skakternet i grønt og gult. Hun er omgivet af 4 tilbedende engle. Tekst på skriftbånd: mariam.
 • Bl. 94v: Stående Maria (Guds moder) med foldede hænder og hvid hovedbeklædning. Skriftbånd og tekst i billedet: virgo maria mater dei.
 • Bl. 106v: Sankt Mauritius. Iført sølvrustning og med fane sammen med nogle af hans ledsagere i den Thebanske Legion. Skriftbånd: mauricivs .
 • Bl. 109v: Sankt Sebastian. Tekst på skriftbånd: Sanctvs sebastianvs.
 • Bl. 110v: Sankt Kristoffer bærer Jesusbarnet over en flod. Tekst på skriftbånd: Sancta cristofer.
 • Bl. 114v: Sankt Simon. Skriftbåndet stiger op fra Simons højre hånd: S symon bisp.
 • Bl. 115v: Sankt Nikolaus. Teksten på skriftbåndet er udvisket på grund af slid: Sancta Nicolaus.

Røde rubrikker og/eller slutrubrikker ledsager de fleste af bønnerne.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Læserbemærkninger i marginerne: I 1600-tallet har en person skrevet en række kommentarer og satiriske vers under (og over) nogle af billederne. Kristian Kålund har i sin katalogbeskrivelse ( Katalog II s. 476 ) fremsat den idé, at der kunne være tale om islændingen Páll Hallson, der arbejdede som amanuensis ved Jørgen Seefeldts bibliotek i Ringsted fra 1653.

 • Bl. 2r: ne pagella appareat pallida.
 • Bl. 33v: fierde. Skrevet midt i billedet af Anna selvtredje, over det skriftbånd hvori der står trediæ.
 • Bl. 57v: med vor here cpx.
 • Bl. 106v: Sanctum Sanctorum | et Snip Snap Snorum under billedet af Sankt Mauritius.
 • Bl. 109v: Sebastianus Franc under Sankt Sebastian.
 • Bl. 110v-111r: O Magne Christiphore, | qvi portastj Iesu Christe, | per mare Rubrum, et non frigistj Crurum, | qvod non erat mirum, | quia tu es Magnum virum under Sankt Kristoffer.
 • Bl. 114r: om sanctæ symon her nest.
 • Bl. 114v under billedet af Sankt Simon: Sanctæ Simon satt och | qvad, vele vi byta .
 • Bl. 115v under billedet af Sankt Nicolai: .
 • Bl. 116r: Non Lazarus Habacuc | Caseus iste bonus.

Band

(Samtidigt) brunt kalveskindsbind. Træplader. Overtræk af blindtrykt brunt kalveskind. Størrelse: 103 mm x 68 mm x 47 null . Indbinding og reparation: Ryggen er blevet fornyet i ældre tid, og nyere hæftetråde viser, at bladene også er blevet hæftet om. Blindtryk: Retvinklede linjer deler for- og bagside i seks felter. To forskellige stempler kan identificeres: en roset og et kors. Lukkemekanisme: På bagpermen er der rester af to metalspænder. Hæftet på tre bindsnore (dobbelte). Bindets ryg er blevet repareret i ældre tid. Forsatsblade: Forsatspejlene (pergament) er gået fra permenes indersider. Forsatsblad foran af pergament. Bogblok: Bladene er blevet beskåret. Der er rester af gul farve på forsnittet.

Fylgigögn

Katalogseddel skrevet af Arne Magnússon, indsat mellem friblad og 1r, dokumenterer erhvervelsen af bogen: Ex auctione Rostgardiana | Numerus Manuscriptorum | 352.

Uppruni og ferill

Uppruni

Bogen er skrevet i Danmark og kan dateres til tiden efter 1514 (1517), fordi ti bønner er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog Vor Frue Tider, der udkom i Paris i 1514, og i Leipzig i 1517. Dens oprindelse er ukendt, men Marine (Maren) Jespersdatter, hvis navn nævnes i navnebønnen på 34r, har måske været bogens første ejer. Pil Dahlerup mener, at bønnebogen må have haft tilknytning til et birgittinsk miljø (jf. Dansk litteratur: Middelalder s. 165 ), men det er tilbagevises dog af Britta Olrik Frederiksen (senest i Alvíssmál 2001 s. 93 ). Historikeren Troels Dahlerup har foreslået, at Marine Jespersdatter kunne være en datter af adelsmanden Jesper Friis (✝ 1504) til Lundby og HesselagerFyn (jf. Dahlerup: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 6 s. 321 ). Problemet med denne hypotese er, at den pågældende datter af Jesper Friis hed Mette og ikke Maren (jf. stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog 3 [1886] s. 125, og Danmarks Adels Aarbog 59 [1942] s. 56 ). Mette Jespersdatter Friis havde to søstre, der var nonner i det benediktinske nonnekloster i Dalum, og var selv gift med Claus Urne (✝ 1531) til Hindemae på Fyn. Claus Urne havde to gejstlige brødre, og det er måske denne forbindelse med kloster- og kirkemiljøer, der har givet Troels Dahlerup idéen. Mette Friis døde barnløs i 1531.

Marine Jespersdatter kunne også have været af slægten Lunov, og i så tilfælde er der tale om Maren Jespersdatter Lunov (lever 1538), først trolovet og senere gift med Busk Skenk (✝ 1551) til Brudager og Rygård len (jf. Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550, Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut).

Ferill

Blandt tidligere ejere er Jørgen Seefeldt og Frederik Rostgaard. Navnet Oluf Nielsen forekommer i navnebønnen på bl. 103r. På fribladets versoside er følgende navne skrevet med en hånd fra 1500-tallet: her berent pauuel | zw rostock: | Laurentius Kerchoff | doctor de juri:. På sidens nederste halvdel har den samme person, som har skrevet læserbemærkninger i marginerne, indført en oplysning om, at bogen er en levning fra Jørgen Seefeldts bibliotek: Reliqiæ ex bibliothecis Nobilissimi Domini Georgij Sefellt. efterfulgt af punct sade gunnar galle.

Aðföng

Arne Magnusson erhvervede bønnebogen på auktionen over Frederik Rostgaards bogsamling i 1726 for en pris af 1 rigsdaler, 1 mark og 4 skilling, jf. AM 274 8vo, bl. 9r.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret og opmærket febrúar 2004 af AMH.

Myndir af handritinu

 • Mikrofilm (master), Neg. 832, fra 9. nóvember 1989.
 • Mikrofilm (arkiv), Pos. 757, s.d.
 • Sort-hvid fotografier fra 22. nóvember 2000 (af Neg. 832).
 • Farvedias (4x5") fra 4. maí 2000 (bl. 33v, 33v-34r).
 • Mikrofilm (master), Neg. 1022, fra 12. desember 2000 (supplerende optagelser: 20v, 21r, 21v-22r, 22v-23r).
 • Mikrofilm (arkiv), Arkiv 921, fra 12. mars 2001.
 • Sort-hvid fotografier fra 12. desember 2000 (kopi af Neg. 1022).

Notaskrá

Höfundur: Hansen, Anne Mette
Titill: AM 421 12mo: Marine Jespersdatters bønnebog
Titill: Postillens sommerpart; Tidebogen; Bogen om messen, Christiern Pedersens danske skrifter
Ritstjóri / Útgefandi: C. J. Brandt og R. Th. Fenger
Umfang: II
Titill: Den Danske Psalmedigtning
Ritstjóri / Útgefandi: Brandt, Carl J., Helweg, Ludvig
Umfang: I-II
Höfundur: Dahlerup, Pil
Titill: Stabat mater på dansk, Liv og lyst: Artikler og essays
Umfang: s. 55-62
Höfundur: Dahlerup, Troels
Titill: De fire stænder: 1400-1450, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie
Umfang: 6
Titill: Danmarks Adels Aarbog
Ritstjóri / Útgefandi: Dansk Adelsforening
Umfang: 3
Titill: Danmarks Adels Aarbog
Ritstjóri / Útgefandi: Dansk Adelsforening
Umfang: 59
Höfundur: Friis, Oluf
Titill: Den danske Litteraturs Historie
Umfang: I
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: missing???, Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund
Ritstjóri / Útgefandi: Kroon, Sigurd
Umfang: I
Höfundur: Nielsen, Lauritz
Titill: Danmarks middelalderlige Haandskrifter
Höfundur: Nielsen, Lauritz
Titill: Danske Privatbiblioteker gennem tiderne
Titill: Middelalderens danske bønnebøger
Ritstjóri / Útgefandi: Nielsen, Karl Martin
Umfang: I
Titill: Middelalderens danske bønnebøger
Ritstjóri / Útgefandi: Nielsen, Karl Martin
Umfang: II
Titill: Middelalderens danske bønnebøger
Ritstjóri / Útgefandi: Nielsen, Karl Martin
Umfang: III
Titill: Middelalderens danske bønnebøger
Ritstjóri / Útgefandi: Nielsen, Karl Martin
Umfang: IV
Titill: Middelalderens danske bønnebøger: Kommentar og registre
Ritstjóri / Útgefandi: Lyster, Jens, Nielsen, Karl Martin
Umfang: V
Titill: Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet, Svenska böner från medeltiden
Ritstjóri / Útgefandi: Geete, Robert
Umfang: 41
Höfundur: Steidl, P. D.
Titill: Vor Frues Psalterbog
Höfundur: P. D. Steidl
Titill: Vor Frues Sange fra Danmarks Middelalder
Lýsigögn
×
Efni skjals
×
 1. Marine Jesperdatters bønnebog
  1. Rubrik til bønnesamlingen Nogle gudelige bønner
  2. Rubrik til manglende bøn til Sankt Simon
  3. Bøn til Jesu Kristi navne
  4. Jomfru Marias navne
  5. Morgenbøn til Treenigheden
  6. Bøn til Treenigheden
  7. Befalelse til Vor Herre
  8. Jesu Kristi lidelse og død
  9. Bøn til den treenige Gud
  10. Antvordelse til Vor Herre
  11. Bøn til Jomfru Maria
  12. O Maria, glæd dig fordi at du est - befalelse og bøn til Jomfru Maria
   1. Enginn titill
   2. Veni sancte spiritus
  13. Den apostoliske trosbekendelse
  14. Jesu Kristi sår
  15. Bøn til Jesus Kristus for afdødes sjæle
   1. Item her effther scryffwes en annen bøn aff alle christene siele stadfest i en stad som ær constancia
   2. Collecta
  16. Sankt Gregorius' bønner
  17. Hos korsens træ
  18. Bøn til Jomfru Maria
  19. Navnebøn
  20. Jesu Kristi akselsår
  21. O Maria, jomfru fin - bøn på vers til Jomfru Maria og Sankt Anna
  22. Jomfru Maria og den hellige Trefoldigheds psalter
   1. Enginn titill
    1. Lovprisning af Treenigheden og Jomfru Maria
    2. En bøn til Jomfru Maria ved bebudelsen af Jesu fødsel
    3. En bøn til Jomfru Maria ved hendes besøg hos Elisabeth
    4. En bøn til Jomfru Maria ved Jesu fødsel
    5. En bøn til Jomfru Maria ved Jesu omskærelse
    6. En bøn til Jomfru Maria ved kongernes tilbedelse
    7. En bøn til Jomfru Maria ved hendes sorg over tabet af Jesus og glæden over at finde ham igen
    8. En bøn til Jomfru Maria ved hendes sorg over flugten til Ægypten
    9. En bøn til Jesus Kristus ved hans dåb
    10. En bøn til Jesus Kristus ved opvækkelsen af Lazarus
    11. En bøn til Jomfru Maria om ofring af den første del af psalteren
   2. Enginn titill
    1. En bøn til Jesus Kristus ved indtoget i Jerusalem
    2. En bøn til Jesus Kristus ved hans bøn i Getsemane
    3. En bøn til Jesus Kristus ved forrådelsen og tilfangetagelsen
    4. En bøn til Jesus Kristus ved bespyttelsen af ham
    5. En bøn til Jesus Kristus ved den forhånelse han blev udsat for ved at blive iført det hvide dåreklæde
    6. En bøn til Jesus Kristus fordi Pilatus lod ham hudstryge
    7. En bøn til Jesus Kristus ved tornekroningen
    8. En bøn til Jesus Kristus fordi han bar på korset
    9. En bøn til Jesus Kristus fordi han lod sig korsfæste
    10. En bøn til Jesus Kristus ved korsnedtagelsen og Marias begrædelse
    11. En bøn til Jesus Kristus ved hans gravlæggelse
    12. En bøn til Jesus Kristus og Jomfru Maria om hvorledes man skal ofre den anden del af psalteren
   3. Item her begynness then tredhe deel aff the hellige trefoldighed oc jomffrw maries psaltere
    1. En bøn til Jesus Kristus ved hans nedfart til dødsriget
    2. En bøn til Jesus Kristus ved hans opstandelse fra de døde påskedag
    3. En bøn til Jesus Kristus fordi han åbenbarede sig for sin mor påskedag
    4. En bøn til Jesus Kristus fordi han viste sig for Maria Magdalene
    5. En bøn til Jesus Kristus ved hans åbenbarelse for to disciple på vej til Emmaus
    6. En bøn til Jesus Kristus fordi han åbenbarede sig for den vantro Thomas
    7. En bøn til Jesus Kristus ved hans himmelfart
    8. En bøn til Jesus Kristus fordi disciplene blev fyldt af Helligånden
    9. En bøn til Jesus Kristus ved Marias ophøjelse
    10. En bøn til Jomfru Maria ved Vor Herres dom
    11. En bøn til Jomfru Maria om modtagelse af psalteren
  23. Bøn til Jomfru Maria
  24. En bøn til Jesu Kristi våben
  25. Bøn til Gud Fader
  26. Bøn ved Jesu Kristi legeme, blod og sjæl
  27. Nadverbønner ved Jesu Kristi legeme
  28. Bøn til Jesus Kristus ved hans sår
  29. Jomfru Marias syv drøvelser
  30. Jomfu Marias syv glæder
  31. Bøn til Jomfru Maria
  32. Bøn til værneenglen
  33. Bøn til apostlen Andreas
  34. Bøn til de hellige tre konger
  35. Navnebøn
  36. En bøn til Sankt Jørgen
  37. En bøn til Sankt Mauritius og hans selskab
  38. En bøn til den hellige Frans
  39. En bøn til den almægtige Gud ved Sankt Sebastian
  40. En bøn til Sankt Kristoffer
  41. En bøn til Sankt Erasmus
  42. Bøn til de femten nødhjælpere
  43. En bøn til værnehelgener
  44. En bøn til Sankta Katarina
  45. En bøn til Sankta Margrethe
  46. Befalelse til Jesus Kristus
  47. De ti bud

Lýsigögn