Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 76 8vo

Per Rævs håndskrift ; Danmark, 1460-1480

Athugasemd
Håndskriftet indeholder den eneste eksisterende udgave af "Lucidarius" på gammeldansk.

Innihald

1 (1r-2r:8)
Ret elskovens dyd
Upphaf

REth elscuens dydh met sangh oc | frydh

Niðurlag

Heya heyæ sydhen førstæ synnæ iek | hynnæ kendhæ

Athugasemd

Et kærlighedsdigt.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (2r:9-6r)
Sange til Jomfru Maria
Upphaf

Alle- e- lu- ya- a- a- | a- a AVe- e benedicta- a ma-|ria

Niðurlag

O lilium conuallium / du c x nos post au e xilium / | celica et gaudia / cum bonis AmEN

Athugasemd

Indeholder et kort citat fra et hagiografisk heksameterdigt på bl. 4r:6 med melodien til sangene tilføjet med noder.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
3 (6v)
Sang til Skt. Nikolaj
Upphaf

Nicolae solempnia- a sua- prece- | e familia- a- a- a- a

Niðurlag

Gaude gaude gaude gaude gaude pater nicolae | nicolae. Amen.

Athugasemd

Tildels med nodeskrift.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
4 (7r-8r)
Versiculi et annotationes
Upphaf

virtus nobilitat hominem virtute relicta | migrat exilium nobilitatis honoris

Niðurlag

primus tonus differentia primi

Athugasemd

Tilsat noder.

Tungumál textans
latína
5 (8v-9r:11)
Mit hjerte det brænder
Upphaf

MIt hierthæ thet brener

Niðurlag

han vell syth naffn ey wendhæ Amen

Athugasemd

Lovdigt til Jomfru Maria.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (9r:12-23)
Versiculi et annotationes
Upphaf

Tibi Christe conqueror / quod in iuste laceror

Niðurlag

videre felicitatem sui proximi etc.

Athugasemd

Om bl.a. ærekrænkelse, at drikke, en misundelig mand og ordenes oprindelse.

Tungumál textans
latína
7 (9v-10r:15, 25-26)
Kommunionssalme
Upphaf

Jhesus Christus nostra salus

Niðurlag

Sit laus et gloria in seculorum secula | Amen

Athugasemd

Melodien tilsat i noder; i to dele.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
8 (10r:16-24, 10v)
Jomfru Marias navne
Titill í handriti

Nota

Upphaf

Tetthæ æræ the tu naffn oc halfierdhæ | sin tywæ ther wor fruæ war kalleth

Niðurlag

Dic Aue maria cum salue regina

Athugasemd

Med en forudskikket dansk forklaring.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (11r-13r:17)
Oratio alphabetica ad beatem Virginem
Upphaf

Sequentem oracionem vtilem et breuem | et per ordinem alp l h abeti compilatam

Niðurlag

jllis certifico quod semper mecum erunt.

Athugasemd

Tilskrevet Pave Urban V; med aflad.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
10 (13r:18-v:19)
Tre messer af Skt. Nikolaj i modgang og hårde tider
Upphaf

SJ quis in aliqua necessitate fuerit hoc | opere liberabitur

Niðurlag

libera | bitur meritis sancti nicolai etc.

Tungumál textans
latína
11 (13v:20-14r:17)
Om de syv enkeltbønner i fadervor
Titill í handriti

Nota 1a

Upphaf

Nota 7em peticiones jn pater noster

Niðurlag

Set libera nos a malo Amen

Tungumál textans
latína
12 (14r:18-14v, 15r:23)
Articuli fidei
Upphaf

Nota qualiter xiicim articuli fidei fue | runt compositi

Niðurlag

Quem composuit Matheus Et vitam eternam Amen etc.

Athugasemd

Parafraseret, citeret og tilskrevet apostlene.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
13 (15r:1-6)
Per se prima
Upphaf

Per se prima / secunda decem / dat tercia centum

Niðurlag

decima millesies designat milia mille

Athugasemd

Huskeremser om tallenes værdi efter deres placering i talrækken. Seks heksametre.

Tungumál textans
latína
14 (15r:7-22)
Sammenlignende tabel for romer- og arabertal
Athugasemd

Tallene 1-1.000.000 (derefter: Etc. sic infinite Etc. ). Seks heksametre.

Tungumál textans
latína
15 (15v)
Notatio fygh
Titill í handriti

Notacio fygh

Upphaf

ost nordost

Niðurlag

flans nubes gingno / sub flando nubula pando

Athugasemd

Diagram over forholdet mellem kompasstregerne og oldtidens vindrose med to heksameterdigte om de fire vinde og vejrforholdene.

Tungumál textans
latína (aðal); Danish
Efnisorð
16 (16r-18r:24)
Lovsang til Jomfru Maria
Upphaf

Crist vndhæ megh then helighanz | nadhæ

Niðurlag

henes | naffn thet kallas MARIA. AMEN

Athugasemd

Tilsat noder.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
17 (16r, nederste margin)
Omnia membra mea
Upphaf

F P

Niðurlag

Omnia membra mea benedicat virgo maria

Athugasemd

Skrevet i et tegnet skriftbånd på sidens nederste del dekoreret med to blomster, formentlig et ex libris.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
18 (18v:1-8, 25-32)
Ave Maria
Upphaf

Aue maria fuld met nadæ / guth er met | tegh

Niðurlag

wi wele gutz loff met hedher | oc æræ / oc marie siunghæ i huar wi | ære Ameɴ

Tungumál textans
danska
Efnisorð
19 (18v:9-17)
Disciplina Scholarium
Höfundur

Pseudo-Boethius

Upphaf

Nota Boecius in disciplina scolarium docet

Niðurlag

Si autem plorat | tunc est melancolicus / Versus

Athugasemd

attributed

Temperamenternes karakteristika.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
20 (18v:18-24)
Afhandlinger om kroppen, sjælen og sindet
Upphaf

Colera rixatur | sanguis potuque procatur

Niðurlag

Sanguis | in corpore / Anima in sanguine / Spiritus in anima / Mens | in spiritu etc.

Athugasemd

De mentale tilstandes placering i kroppen.

Tungumál textans
latína
21 (19r:1-11)
Kristi syv ord på korset
Upphaf

Nota Cristus 7em verba in cruce protulit

Niðurlag

Per 7m vitam. | debitum consummare etc. | Sequitur

Tungumál textans
latína
22 (19r:12-18)
Vorherres tolv gaver til menneskeheden
Upphaf

Nota christus debit nobis carne miseris car|nem

Niðurlag

Coronam | spinee in ornamentum hastum in monimentum verbum in | documentum vitam in exemplum ¶ Sequitur nota

Tungumál textans
latína
Efnisorð
23 (19r:19-19v:1)
Vorherres syv blødninger som afbødning mod de syv dødssynder
Upphaf

Nota christus sepcies pro nobis cruentauit

Niðurlag

In lanciacione contra jnuidiam etc.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
24 (19v:1-8)
Aspergaris Aqua
Upphaf

Sequitur | Aspergaris aqua

Niðurlag

Demon depellitur

Athugasemd

Syv heksametre om virkningerne af stænkning af vievand.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
25 (19v:9-20r:7)
Romertallenes numeriske værdi
Upphaf

Versus I monos / v quinos / x denos

Niðurlag

linia super scripta facit mille millia etc.

Tungumál textans
latína
26 (20r:8-v:19)
Juratio talis est
Titill í handriti

Nota. Juracio talis est

Upphaf

Nota jn missiali

Niðurlag

Hec robertus Holchoth Supra librum sapiencie etc.

Athugasemd

Citater fra Robert Holcot Super Sapientiam Salomonis .

Tungumál textans
latína
27 (20v:20-23)
Huskeremse og et "Amen"
Upphaf

Aspiciens veterem circum quasi ro benedicta

Niðurlag

Amen dico tibi / non remanebis ibi

Tungumál textans
latína
Efnisorð
28 (21r-23v:9)
Prædiken fra Lukas 16:1 ff. til anden søndag efter Pinse
Upphaf

Homo quidem erat diues

Niðurlag

eternam vitam post mor | mortem hoc nobis prestare dignetur Amen

Tungumál textans
latína
Efnisorð
29 (23v:10-25, 24r:18-22)
Introductio og prothema
Upphaf

QVe ista que ascendit de deserto deli-|ciis affluens est

Niðurlag

Ecce an-|cilla domini etc. Quasi diceret

Athugasemd

Citat fra Salomons Højsang 8:5.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
30 (24r:1-17)
Officia dominicalia per totum annum
Titill í handriti

Nota Officia dominicalia per totum annum

Upphaf

animam meam / syon jn domino / nostri domine

Niðurlag

Iustus / da pacem / Salus / omnia / jn uo / si / dicit

Athugasemd

Otte heksametre.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
31 (24v:1-4)
Candida tritica
Upphaf

Candida triticia tenuuis non mangna rotunda

Niðurlag

Expers fermenti / non salsa sit hostia christi

Tungumál textans
latína (aðal); Danish
Efnisorð
32 (24v:5-13)
Forklaringer af canon, lex og latinum
Upphaf

Nota Canon sic definitur est copulacio verborum

Niðurlag

ex fontibus grecorum ortus etc.

Tungumál textans
latína
33 (24v:14-26)
Om troens kraft og sjælens visdom
Upphaf

Quilibet homo habet duos angelos scilicet bonum | et malum

Niðurlag

impossibile est placere deo

Athugasemd

Om menneskets to engle, den kropløse animas visdom, og tro i forhold til andre dyder.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
34 (24v:27-25r:9)
Uddrag fra et latinsk-gammeldansk glosar
Upphaf

fassia / løft falcastrum lee

Niðurlag

Quod fides facit | hominem deo placidum ad hebreos etc. cap

Tungumál textans
danska (aðal); latína
35 (25r:10-25)
Om tro og tåber
Upphaf

fides sine operibus mortua est | Paragraphus primus

Niðurlag

Synagoga / superbia / gula / auaricia / luxuria.

Athugasemd

Indeholder et citat fra Jakob 2:26 om de fem kloge brudepiger (Ecclesia, Kirken) og de fem tåbelige brudepiger (Synagogos, Synagogen).

Tungumál textans
latína
36 (25v-26v:10)
In missa vii vicibus dicitur Dominus vobiscum
Upphaf

IN missa .vii. vicibus dicitur Dominus vobiscum

Niðurlag

Quod nobis djhesu. | christus. A.M.E.N.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
37 (26v:11-20)
Thet skulæ hwer cristen man kommæ i hw
Upphaf

Thet skulæ hwer cristen man | kommæ i hw

Niðurlag

vi pynes ther vdhen al endhæ

Athugasemd

Et gitter er tegnet over den oprindelige tekst.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
38 (27r-28r:10)
Den aflad man opnår ved at faste på årets tolv fastefredage
Upphaf

Clemens som wor then tredyæ | pawæ effther sancte pether appos | tel i rom

Niðurlag

som | han hadhæ fastedh thøm i xii aar | fwlth wth Amen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
39 (28r:11-v:9)
Et digt om de tre søstre: Fides, Spes og Caritas
Upphaf

FIdes spes et caritas / Swo fagre søstræ tree /

Niðurlag

Deus est qui conspicit / hanmme effther leuendis dødhæ

Tungumál textans
latína (aðal); Danish
40 (28v:10-29r)
Mit hjerte det brænder
Upphaf

Mith hierthæ brendher heth som boll

Niðurlag

Da nobis solacium et gaudium met macth | oc fulgodh williæ

Athugasemd

Makaronisk lovsang til Jomfru Maria; tilsat noder.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
41 (29v-30r:11)
Kristus, du er både lys og dag
Upphaf

Criste tu est bodhæ daw b og lyws a

Niðurlag

guth vn oss hymmerigh ath besidæ met | thegh. A. M. E. N. | Nota

Notaskrá

Brandt: Gammeldansk Læsebog s. 255-256

Athugasemd

Dansk version af salmen Christe qui lux es et dies.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
42 (30r:12-v:8)
Bønner og besværgelser
Upphaf

Benedicat me deus pater qui me plasmauit

Niðurlag

febrium vel frigorum. In nomine p. et f. et sp.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
43 (30v:9-31v:4)
Makaronisk sang til Jomfru Maria
Upphaf

O rosa in iherico

Niðurlag

oss helper som er trefoldich och en

Tungumál textans
danska
Efnisorð
44 (31v:5-14)
Huskeremser og en indskrift
Upphaf

Crux et virgo suis festis et apostolus omnis

Niðurlag

Wlnera sto plenus pro te nimis vndique lesus | require retro

Tungumál textans
latína
Efnisorð
45 (32r-91v)
Lucidarius
Titill í handriti

Hic incipit lucidarius

Upphaf

Ihesus christus met syn nathæ

Niðurlag

Dauit regnum tuum domine regnum omnium seculorum

Notaskrá

Brandt: Lucidarius

Knudsen: Lucidarius

Uldaler og Wellejus: Gammeldansk læsebog s. 241-249 Bl. 51v:17-59r:14, 62r:2-63v:18, 66v:2-67v:21, 78v:21-80v:6

Athugasemd

Den eneste eksisterende udgave af Lucidarius på gammeldansk. Afsluttes med et billede af verden samt et citat fra Davids salmer 144:13.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
46 (92v-94r:14)
Officium de Visitatione Mariæ
Titill í handriti

Officium de vísítacioni marie

Upphaf

GAudeamus omnis in domino diem festum

Niðurlag

regnat deus per omnia secula seculorum

Tungumál textans
latína
47 (94r:15-104v:25)
Pseudo-Matthæus' Barndomsevangelium
Titill í handriti

Incipit prologus libri jnfanci-|um saluatoris nostri ihesu christi

Upphaf

DOminus suis ac beatissimus Cromacio | et eliodero Ieronimus exiguus christi seruus | in domino salutem /

Niðurlag

et eduxit | populum suum in manu forti

Athugasemd

Jomfru Marias liv fra hendes forældres bryllup til Flugten til Egypten.

Tungumál textans
latína
48 (104v:26-106r)
Skt. Elisabeth af Schönaus åbenbaring om Marias optagelse i himlen
Upphaf

IN anno quo michi elizabeth per angelum domini adnunciabatur | liber matris dei

Niðurlag

Sit laus et gloria trinis Amen

Tungumál textans
latína
Efnisorð
49 (106v-108v:4)
Lovdigt til Jomfru Maria
Upphaf

Gudh fadhers makth keller iek oppa

Niðurlag

ath wy fynnes i hemmerigis righe Amen

Tungumál textans
danska
50 (108v:5-109r:3)
Besværgelser
Upphaf

Contra fluxum sanguinis

Niðurlag

et mitte | in aurem dexteram sompniabis fuream .g. | b. f. o. r. r. b. x. v. p.

Athugasemd

Formularer mod blødning, tandpine og tyveri.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
51 (109r:4-v)
Skolesang
Upphaf

MVndanis vanitatibus abstrictis poten -|tatibus /

Niðurlag

Bonam vitam | comperit homo quj me reperit A.M.E.N.

Athugasemd

Læseren formanes til at vende sig bort fra verdslig forfængelighed og til at lære af helgenernes liv og levned.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
52 (110r)
Liturgisk citat og forklaring af forskellige ord
Titill í handriti

Salue lux mundi

Upphaf

Alleluia modis exponitur omnibus istis

Niðurlag

hebrayce sabaoth celestis milicie rex

Athugasemd

Forklaring af alleluia, Kyrie eleison hêmas, hosanna og sabaoth.

Tungumál textans
latína
53 (110v-112v)
Litaniet
Upphaf

Gudh fadher och søn then heliandh

Niðurlag

hælliæ andh hielpp oss i all wor reys /

Athugasemd

På vers.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
54 (113r-118v:19)
De syv bodssalmer
Titill í handriti

Domine ne in furore tuo Hæær byryæ syw salmæ

Upphaf

Her| mynnes ey mynæ eller myner | forældres brøthæ

Niðurlag

Och forderf alla ther myn syæl twin -|gæ forty iech ær tyn tiænestæ mandh

Tungumál textans
danska
Efnisorð
55 (118v:20-123r:2)
Litaniet
Upphaf

Æræ hawæ father oc søn oc then hellychandh

Niðurlag

en sandh gwth sygnæth for wthen ændæ | Amen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
56 (123r:3-127r:7)
Salmer og lovsange
Titill í handriti

prosa de domina

Upphaf

Psallat fidelis concio cum gaudio preconia | marite

Niðurlag

et nos post cante|mus Amen

Athugasemd

Tilsat noder.

Tungumál textans
latína
Efnisorð
57 (127r:8-v)
Digt om kvindekønnets dårlighed
Upphaf

Gamel och vngh thu thencth ther paa

Niðurlag

han war alth suighen aff quinne

Athugasemd

Om utroskab.

Tungumál textans
danska
58 (128r-142v)
Prædikener
Upphaf

Kyeræ venner met ihesu christo

Niðurlag

han hauer før giorth vdhen han va | er sek fremdeles for syndhen / Saa

Tungumál textans
danska
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Blaðfjöldi
142. Bl. 92v er ubeskrevet. 147 mm x 108 mm.
Kveraskipan

Der er ni læg.

 • I: bl. 1-15.
 • II: bl. 16-31.
 • III: bl. 32-47.
 • IV: bl. 48-63.
 • V: bl. 64-77.
 • VI: bl. 78-89.
 • VII: bl. 90-109.
 • VIII: bl. 110-127.
 • IX: bl. 128-142.

Umbrot

Teksten er enspaltet med 18-31 linjer pr side. Det mest normale linjeantal er dog 21-26 linjer pr side.

Skrifarar og skrift

Palæografiske kriterier viser, at håndskriftet kan inddeles i 58 skrivesituationer (jf. Kroon et al., A Danish Teacher's Manual I s. xix-xxiv ). Dog er antallet af skrivere ukendt; skriften har en vaklende karakter og gradvise overgange, og derfor er det ofte umuligt at afgøre, om den skiftende skrivestil skyldes en ny skriver, den gamle skrivers skift af pen eller blæk, en anden arbejdshastighed, et andet humør eller andre omstændigheder.

Skreytingar

På bl. 15r er der en tabel med romer- og arabertal fra 1 til 1.000.000.

På bl. 15v er der et diagram over forholdet mellem kompasstregerne og oldtidens vindrose.

Nederst på bl. 16r ses en slags ex libris: et skriftbånd omkranset af blomster i cirkler og bogstaverne F P (en forkortelse af ejerens navn?). I skriftbåndet står der: ·:Omnia : membra : mea : benedicat : virgo : maria...

På bl. 91v ses en tredelt cirkel omkranset af et skriftbånd, en symbolsk tegning af Skabelsen. Den øverste halvdel af cirklen afbilder himlen med sol, måne og stjerner, og de to nederste dele afbilder henholdsvis havet med fisk, og jorden med træer, heste og mennesker. I det øverste skriftbånd står der: Dauit ·: regnum : tuum domine :· regnum :· omnium :· seculorum (Salmernes bog 144:13).

Håndskriftet indeholder adskillige skitser af fx knob, blomster, dyr og pegende fingre. På bl. 25r ses en olielampe og en gedebuk; om dette se Olrik Frederiksen Om Buk fra Faar at skille

Nótur

Mange af sangene er tilsat noder (kvadratnotation).

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

 • Bl. 4v:6: Cepit amare deum totumque relinquere mundum
 • Bl. 18r:25: Plant koll vrbani/ køb lyuss aduincula petri
 • Bl. 24v:27: fassia /løft falcastrum lee
 • Bl. 25r:10: fides sine operibus mortua est (Jakob 2:26).
 • Bl. 31r marg.: Allæ men thette thette breff se eller høra lesæ
 • Bl. 109v:6: In principio erat verbum et verbum (Johannes 1)
 • Bl. 109v:7-8: Dend som mig føder | det
 • Bl. 112v:6: Katrina Maria Madalena

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet er skrevet i Danmark. Marius Kristensen ( En Klosterbog fra Middelalderens Slutning s. i ) mener, at håndskriftet blev produceret i et dominikanerkloster. Det har dog hidtil været umuligt at lokalisere håndskriftets oprindelsessted, skønt sproglige præg i Lucidarius-afsnittet peger på en forbindelse til både Nordjylland og Sydvestsjælland.

Kålund ( Katalog II s. 377 ) har dateret håndskriftet til 1400-tallets anden halvdel, mens Kroon et al A Danish Teacher's Manual s. ix har dateret håndskriftet mere præcist til ca. 1470.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 7. janúar 2004 af JA.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet har været udlånt adskillige gange.

Restaureret og indbundet fra januar til april 1964.

Myndir af handritinu

Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier:

 • Mikrofilm (original), Neg. 208, fra 1960.
 • Mikrofilm (original), Pos. 242, s.d.
 • Mikrofilm (arkiv), Neg. 1002, fra 21. nóvember 1997.
 • Mikrofilm (arkiv), Pos. 901, fra 21. nóvember 1997.
 • Dias (4x5") fra 7. ágúst 1995 (af 43r).
 • Sort-hvid fotografier fra 1981 (før konservering).
 • Sort-hvid fotografier fra 14. janúar 1998 (supplerende optagelser; efter konservering).
 • Farvedias (4x5") fra 9. febrúar 1999 ( 6v, 43r; i lomme nr 10).
 • Faksimile (6x6") 22. október 1997 (Lomme nr 18 og 19).

Notaskrá

Höfundur: Frederiksen, Britta Olrik
Titill: Hvorledes dyden bliver mangfoldig, Danske Studier
Umfang: s. 5-27
Titill: Gammeldansk læsebog
Ritstjóri / Útgefandi: Uldaler, Nelly, Wellejus, Gerd
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: missing???, Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund
Ritstjóri / Útgefandi: Kroon, Sigurd
Umfang: I
Titill: Nordiske Oldskrifter, Lucidarius: en Folkebog fra Middelalderen
Ritstjóri / Útgefandi: Brandt, C. J.
Umfang: VII
Titill: Lucidarius: en Folkebog fra Middelalderen
Ritstjóri / Útgefandi: Knudsen, Johannes
Höfundur: Frederiksen, Britta Olrik
Titill: , Lucidarius og andre tekster - Per Rævs håndskrift
Umfang: s. 23-24
Titill: STUAGNL, En Klosterbog fra Middelalderens Slutning (AM. 76, 8vo.) Tillæg fra Cod. A. M. 62 4to
Ritstjóri / Útgefandi: Kristensen, Marius
Umfang: LIV
Lýsigögn
×
Efni skjals
×
 1. Ret elskovens dyd
 2. Sange til Jomfru Maria
 3. Sang til Skt. Nikolaj
 4. Versiculi et annotationes
 5. Mit hjerte det brænder
 6. Versiculi et annotationes
 7. Kommunionssalme
 8. Jomfru Marias navne
 9. Oratio alphabetica ad beatem Virginem
 10. Tre messer af Skt. Nikolaj i modgang og hårde tider
 11. Om de syv enkeltbønner i fadervor
 12. Articuli fidei
 13. Per se prima
 14. Sammenlignende tabel for romer- og arabertal
 15. Notatio fygh
 16. Lovsang til Jomfru Maria
 17. Omnia membra mea
 18. Ave Maria
 19. Disciplina Scholarium
 20. Afhandlinger om kroppen, sjælen og sindet
 21. Kristi syv ord på korset
 22. Vorherres tolv gaver til menneskeheden
 23. Vorherres syv blødninger som afbødning mod de syv dødssynder
 24. Aspergaris Aqua
 25. Romertallenes numeriske værdi
 26. Juratio talis est
 27. Huskeremse og et "Amen"
 28. Prædiken fra Lukas 16:1 ff. til anden søndag efter Pinse
 29. Introductio og prothema
 30. Officia dominicalia per totum annum
 31. Candida tritica
 32. Forklaringer af canon, lex og latinum
 33. Om troens kraft og sjælens visdom
 34. Uddrag fra et latinsk-gammeldansk glosar
 35. Om tro og tåber
 36. In missa vii vicibus dicitur Dominus vobiscum
 37. Thet skulæ hwer cristen man kommæ i hw
 38. Den aflad man opnår ved at faste på årets tolv fastefredage
 39. Et digt om de tre søstre: Fides, Spes og Caritas
 40. Mit hjerte det brænder
 41. Kristus, du er både lys og dag
 42. Bønner og besværgelser
 43. Makaronisk sang til Jomfru Maria
 44. Huskeremser og en indskrift
 45. Lucidarius
 46. Officium de Visitatione Mariæ
 47. Pseudo-Matthæus' Barndomsevangelium
 48. Skt. Elisabeth af Schönaus åbenbaring om Marias optagelse i himlen
 49. Lovdigt til Jomfru Maria
 50. Besværgelser
 51. Skolesang
 52. Liturgisk citat og forklaring af forskellige ord
 53. Litaniet
 54. De syv bodssalmer
 55. Litaniet
 56. Salmer og lovsange
 57. Digt om kvindekønnets dårlighed
 58. Prædikener

Lýsigögn