Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 40 4to

Danske love og forordninger ; Danmark, 1400-1499

Athugasemd
fra 1400-tallet

Innihald

1 (1r-10v)
Indholdsfortegnelse
Upphaf

Foor man konæ oc dør han før en hun A j

Niðurlag

Thette er ræt ath huilken som kræwer geld g xvi

Notaskrá

Kriger: Småting om den nydanske Retskrivning Tab. 4 Faks. af bl. 10r:3-22

Baktitill

sequitur tabula juris ecclesie

Tungumál textans
danska
2 (13r-68r:21)
Skånske lov
Upphaf

For man kone oc dør han | før en hun for barn / oc | sigher hun oc hennes fren -|dher ath hun ær meth barn | tha skal hun sidiæ i eghen | begges therre vskifft i | thywghe vgher oc tilse | meth sinæ veriendhe

Niðurlag

Saarer lundhe man lands man eller landz man lundhæ man i lundh | | tha ær oc fyretyughe marckæ saghe

Notaskrá

Brøndum-Nielsen og Aakjær: Danmarks gamle Landskabslove I.1 1-199 Text 1. Ed. E2

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 732:5-735 (Bl 34r:20-35r:4. Ed. D3), 751:9-11 (Bl. 43v:5-8. Ed. A3), 753 (Bl. 61r:18-v:2. Ed. A2), 722 (Bl. 67v:5-11. Ed. D3) og 724:3-728 (Bl. 67v:12-68r:21. Ed. D3)

Tungumál textans
danska
3 (68r:22-70v:7)
Valdemar IIs forordning om jernbyrds afskaffelse
Titill í handriti

Thette er koningh valdemars logh

Upphaf

VAldemar aff gudz nathe dane oc | vendæ koningh sendher alle the i | skone boo quethe och sin nathe

Niðurlag

Thette haff-|ue wij saa skipæt for manne thørfft saghe

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 781:17-791:4 Udg. A3

Tungumál textans
danska
4 (70v:8-72v:6)
Kong Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Upphaf

Thette haffuer koningh iæth sith ri-|ghe ath hans breff skall vppa en-|ghen man giffues før en han er log|lige kert vppaa herritzthingh oc landz-|thingh

Niðurlag

Æn huar han var-|ther sithen grepen tha ganghe aa hans halss

Tungumál textans
danska
5 (72v:7-76r:7)
Kong Erik Glippings nyborgske forordning for Skåne, 1284
Upphaf

En om nogher man varther buthen | hem till anners mans eller han gesther | nogherstath i køpstat eller aa land haff|uæ ther saa full frith som han haffuer hemæ | ath sin eghen

Niðurlag

tha | var twsende vinther oc twa hundrethe | vinther oc firesintyuge vinther och aa | fierthe vinther sithen vor herre ihesus | christus var fødh oc thenne log var sath

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 751:3-8 Bl. 75v:2-10. Ed. A2

Tungumál textans
danska
6 (76r:8-78v:19)
Vederlagsretten
Upphaf

Thette ær vetherlags ræth ther | knut koningh valdemars søn oc | absolon Erchebiscopp scriffue Saa | som var i gamble knutz dage

Niðurlag

Och | sithen ære mange bøther bøthe ath thet | samme mynne ther cristiern bøtthe

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love V 2-6 Udg. B

Tungumál textans
danska
7 (78v:20-79v:17)
De crimen læsæ majestatis
Upphaf

Siquis impetitus fuerit a rege super | crimine lese maiestatis

Niðurlag

Si vero aliquis pro nequitia captus se | iugulauerit vel interfecerit portio capi-|talis sua fisto applicabitur

Athugasemd

Constitutio Christophori I

Tungumál textans
latína
8 (79v:18-82r:19)
Kong Erik Glippings nyborgske forordning, 1282
Upphaf

Ericus dei gracia Danorum slauorumque | Rex regis cristoferi filius

Niðurlag

Anno et Die Supradicta

Athugasemd

Latinsk oversættelse af den danske forordning.

Tungumál textans
latína
9 (82r:20-83v:11)
Kong Erik Glippings forordning for Bareherred
Upphaf

Ericus dei gracia Danorum Slauorumque | Rex bareherret inhabitantibus Salutem | et graciam

Niðurlag

Quod siquis infringere | presumpserit scire debet se sentenciam capitalem et | amissionem omnium bonorum suorum merito incurrisse

Notaskrá

Afzelius: Diplomatarium Danicum 2.3 16-19 Udg. f

Tungumál textans
latína
10 (83v:12-84r:5)
Epilogen til Skånske kirkelov
Upphaf

Thenne ræth var satther aa then | liorffdag som nest var sancti iacobi | dag aa sywnde vinther valdemars | konings sithen han var en valdher koning

Niðurlag

Och effther gudz byrdh och til then | dagh som thesse logh war giffuen ære tw-|sende aar och hundrethe aar och xl aar | oc eth aar oc syw manathe oc tolff dage

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 864:3-866 Udg. G5

Tungumál textans
danska
11 (84r:6-118r:11)
Arvebogen
Upphaf

Father oc mother døthe ær søn oc | dotther nest ath ærffuæ søn till | full løth oc dotther till halff | løth

Niðurlag

Æn ær lyde aa tha vare | the lyde bothe till both och till log | som hin annær lydhe ther førræ | ær vppaa om melth

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VII 3-119 Text I. Ed. A4

Tungumál textans
danska
12 (118r:12-126v:8)
Skånske stadsret
Upphaf

Thette ær then ræth ther man | kaller vare biercke ræt ther | i lundh ær och i alle stathe | ther køpstathe logh holdes i danmarck

Niðurlag

Æn | huilken man ey haffuer vether athette | och lather søkæ vppaa sick tha skall | hanum søkæ som anner vdædes man

Tungumál textans
danska
13 (126v:9-131v)
Skånske kirkelov
Upphaf

Thette ær then ræth ther satther | var aa malsteffnæ i lund aff| erchebiscopp eskill effther alle | skaninge bøn och mest meth tordh gel-|keræ thy ath retten var førre vhart

Niðurlag

Skill bøndher oc | biscopp om logh tha skall thesse skreft | skilliæ therre i mellom

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 821-864:2 Text I. Ed. G5

Tungumál textans
danska
14 (132r-132v)
Om hemmeligt skriftemål
Titill í handriti

Ad punctum in legis tercio vdi kirckebalcken oc | Gør lønlig synd etc.

Upphaf

Notandum quedam sunt crimina enormia

Niðurlag

Hec statuta fuerunt per | archiepiscopum et suffraganeos etc.

Athugasemd

Ifølge Kristian Kålund, er denne del skrevet med en hånd fra ca. 1500, og er dermed yngre end resten af håndskriftet.

Tungumál textans
latína

Lýsing á handriti

Blaðefni

Papir.

Blaðfjöldi
132. Bl. 11r-12v er ubeskrevne. 193 mm x 147 mm.
Tölusetning blaða

Håndskriftet er folieret i øverste høje hjørne.

Umbrot

Texten er enspaltet med 21-22 linjer pr. side. Røde og blå initialer.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Marginalantegnelser med yngre hænder; som regel henviser de til tekstens indhold.

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallet.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 21. febrúar 2000 af AWS.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i 1988

Udlånt til Rigsarkivet), København, til Erik Kroman fra 7. februar 1957 til 13. juli 1962, og fra 30. juli 1962 til 20. juli 1970.

Myndir af handritinu

Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier:

  • Mikrofilm (originaler), Neg. 782, fra 1988.
  • Mikrofilm (arkiv), Pos. 717, fra 1988.
  • Sort-hvid fotografier fra 21. október 1992.

Notaskrá

Titill: Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene
Ritstjóri / Útgefandi: Aakjær, Svend, Brøndum-Nielsen, Johs.
Umfang: I:1
Titill: Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene
Ritstjóri / Útgefandi: Aakjær, Svend, Kroman, Erik
Umfang: I:2
Titill: Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene
Ritstjóri / Útgefandi: Kroman, Erik
Umfang: VII
Titill: Diplomatarium Danicum 1281-1290
Ritstjóri / Útgefandi: Afzelius, Adam, Blatt, Franz
Umfang: II:3
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Höfundur: Kriger, M. D.
Titill: Småting om den nydanske Retskrivning
Titill: Samling af gamle danske Love, Danske Gaardsretter og Stadsretter
Ritstjóri / Útgefandi: Kolderup-Rosenvinge, J. L. A.
Umfang: V
Höfundur: Ancher, Peder Kofod
Titill: Samlede juridiske Skrifter
Umfang: I

Lýsigögn