Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 39 4to

Danske lovhåndskrift ; Danmark, 1490-1510

Innihald

1 (1r-12v)
Indholdsfortegnelse
Upphaf

Dør bondhe ok hostrw sigher at wore medh barn J | Sigher modher at barn wor fødh effther | fadher och fathers frendher vetther ii

Niðurlag

lxxxxiiii Om thræ mæn eller fire eller flere och lyffthe | en man op oc lathe hanum falle nether / | lxxxxiiiii Om grondhe gotz oc høghe sylff oc strand-|wragh

Tungumál textans
danska
2 (13r-75r:2)
Skånske lov
Titill í handriti

Om arff

Upphaf

FAar man kone oc dør han før æn | hwn faar barn Och sigher hwn oc | henne frender ath hwn ær medh barn

Niðurlag

Tha leggi landbo landgildi offna bransten hans medh hina | twiggia manna vithni och vari sagløss

Notaskrá

Brøndum-Nielsen og Aakjær: Danmarks gamle Landskabslove I.1 1-199 Text I. Udg. 2

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 751:9-12 (Bl. 46r:3-7. Udg. B6) og 753 (Bl. 67v:17-26. Udg. B5)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
3 (75r:3-79r:7)
Kong Erik Glippings nyborgske forordning for Skåne, 1284
Titill í handriti

Hwilken som dræper eller hambler | annen i sin egen gard eller i kircke

Upphaf

Thenne logh gaff koningh | eric konink cristoffers søn | j nyborgh effther alle dana | ræth / och the vither togho hwil|ken ma som dræpær man

Niðurlag

thaa døde andhers ærlands søn | a thet hoff och thet wor a sanctæ | vrbanus dagh och anders Jøns | søn scamt effter thet samme aar

Tungumál textans
danska
Efnisorð
4 (79r:8-85r:3)
Skånske kirkelov
Titill í handriti

Om kyrcke ræth

Upphaf

Thette ær then ræth ther | setther war a mal steffnu | j stenhuse aff eskil erche|bisscop mellom lundh och dalby | effter bøn alle skaninghe

Niðurlag

waro thusandh winther och hundrath och firithiugu oc en winther | och siw manethe och tolff daghe | och tha waro logh thesse sath

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 821-866 Tekst I. Udg. D9

Tungumál textans
danska
5 (85r:4-92r:5)
Kong Erik af Pommerns privilegium for Landskrona
Titill í handriti

Thette er køpstadhe ræth

Upphaf

Wy Erich meth gudz nathe | Danmarks Swerigis Nor|gis wendis oc gotthis koningh. och hertugh j | pommeren helsæ allæ

Niðurlag

Datum Castro nostro helsingeborg | Anno domini mcd xv dominica prima | post jnuencionis sancte crucis nostro | sub

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (92r:6-103v:24)
Skånske stadsret
Titill í handriti

Om køpstade byerk

Upphaf

Hwilken man ther køber | jord j landeskrone aff | anner man Tha skal jord skø|dis hemma with dør meth gode | manne withne

Niðurlag

oc ywer fyre | thiuwe march er ey meer æn thren|ne tylther ey togh hundrethe march | ware

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 732:5-735:1 (Bl. 102r:15-v:19. Udg. H6), 724:3-728 (Bl. 102v:15-103v:5. Ed. H7) og 755-756:2 (Bl. 103v:5-24. Udg. G3)

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love V 49-62:9 Udg. D. Bl. 92r:6-101r:2

Athugasemd

De sidste fire kapitler er taget fra andre lovtekster.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (103v:24-134v:15)
Arvebogen
Titill í handriti

Om arff

Upphaf

Father och modher er søn | och dotther næst at ærffwe søn til ful lodh oc dotther til halff | loth

Niðurlag

Thagher man | feste konæ anner mans heffues | offnæ bother bøtthe Setther man | meth wilie eldh i hws annars mans

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VII 3-119 Tekst I. Bl. 103v:24-134v:2. Ed D5

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 763:6-9 (Fol. 134v:3-8. Udg. B7) og 722 (bl. 134v:9-15. Udg. H9)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (134v:16-136r:8)
Skånske lov
Titill í handriti

Skoner | logh

Upphaf

Thenne thyme skal fr|idh sweries j haffuæ | fran wor fruæ dagh sider mere | j høst och til alle gutz helgen dagh | tha skal fridh standhe swo langt | a landh som ned bredæs och langt | a haff som man ned setther

Niðurlag

En om norman the skole tolle two | ortis for hwer

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (136r:9-138r:14)
Valdemar IIs forordning om jærnbyrds afskaffelse
Upphaf

Ualdemar aff gutz nathe dane | oc vindhe koningh Sendher al-|le them j skone boo quethe oc sin nate | Pawin haffuer alle cristne men forbu|deth Jernburdh

Niðurlag

Tha skal en aff them bæ-|ste bonde ther er neffne tholff aff | thy thingh ath lose the thretthæ Thet |thæ haffue wij swo skipet for maghe | thorffth etc.

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 781:15-791:4 Bl. 136r:9-138r:14. Udg. E2

Tungumál textans
danska
Efnisorð
10 (138r:15-145r:6)
Kong Erik af Pommerns og Dronning Margretes fiskeriforordning
Upphaf

Thesse lundh kyndes modh then | tijth ther friith sweries paa | skaanør Wi Erik meth gudz | nathe koningh j Danmark Swerighe | och Norighe

Niðurlag

Thenne samme logh ære swo | wel paa qwinnens wegne som | paa mannens

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 758:3-759 Bl. 144v:3-145r:6. Udg. B6

Tungumál textans
danska
Efnisorð
11 (145r:6-15)
Om hævd
Titill í handriti

Om heffdh

Upphaf

Thet skal man och widhe at hwor | som man haffuer fanghet laghehe-|ffd offne jordh och ilskels hwn sithen | at hanum tha a han ath wærghe | sigh

Niðurlag

och haffuer ther loge-|heffdh haffth offne forthi aa han thet

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 762:3-8 Udg. B2

Tungumál textans
danska
Efnisorð
12 (145r:16-146r)
Om stævning til kongens ting i Skåne
Titill í handriti

Om steffningh tiil konings tingh | i skonæ

Upphaf

Steffne man aa brofiele sine i gr-|anne a hørn eller ther som han | søgher disk och dwgh

Niðurlag

han ær logh soght til then | nestæ skutgarde tager sydhen breff | som forre er saghth

Notaskrá

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove I.2 809-812:5 Udg. A5

Tungumál textans
danska
Efnisorð
13 (146v-150v)
Gårdsretten
Upphaf

Thette ær ærlighe høffdinghe | och fførste Cristierns meth | gudz nadhe danmarcks swe|rigis norgis wændes oc gothes ko|ningh

Niðurlag

thee hawe forbrøth | theris hawe och rymme garden oc | hawe kongens wredhe etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Blaðfjöldi
150. 200 mm x 136 mm.
Umbrot

Teksten er enspaltet med 24-27 linjer pr. side. Røde eller grønne rubrikker og initialer, røde kapiteltal.

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1500.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret17. febrúar 2000 af AWS.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i 1988.

Myndir af handritinu

Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier:

  • Mikrofilm, Neg. 782 og Pos. 717, fra 22. apríl 1988.
  • Mikrofilm, Neg. 888, fra 1992
  • Sort-hvid fotografier fra 6. ágúst 1992 (der er nyere fotos af 6v og 7r. fra 16. september 1992).

Notaskrá

Lýsigögn
×

Lýsigögn