Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 7 4to

Lovhåndskrift ; Danmark, 1500-1599

Athugasemd
Dette lovhåndskrift fra 1500-tallet indeholder bl.a. Jyske lov) og forskellige forordninger.

Innihald

1 (1r:1-8)
Møntberegning
Upphaf

Engelscke

Athugasemd

Brudstykke.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (2r:1-125r:14)
Jyske lov
Tungumál textans
danska
Efnisorð
2.1 (2r:1-2v:6)
Jyske lovs fortale
Titill í handriti

~: FORTALEN :~

Upphaf

Meth logh schall mandh | landh bygghe

Niðurlag

att gøre ilde oc pine | thæm ther ey wylle ladhe aff onde | gierningher :~ :~

Efnisorð
2.2 (2v:7-33v:10)
Bog I
Efnisorð
2.2.1 (2v:7-6v:2)
Kapitelregister til første bog i Jyske Lov
Titill í handriti

Thend første Bogh taffle

Upphaf

i Hwylkitt barnn erffwe sckall | ii Huott thend sckall sye ther barn døber

Niðurlag

om moder mo saage børne goeds | tyll rether giald forthj hwn fortherett henne goeds meth them | y felliigs li i c xxix § iii

2.2.2 (6v:2-33v:10)
Tekst
Titill í handriti

Huylkitt Barn erffue |sckall capitulum :i:

Upphaf

Barn om then worder chrissnett stande arff oc ey ellers

Niðurlag

fraa annen manns | mølle eller fraa annen manns | fyscke gaarde ,eller fraa annen | maanns jordth

Efnisorð
2.3 (33v:11-90r:8)
Bog II
Efnisorð
2.3.1 (33v:11-39r:18)
Kapitelregister til anden bog i Jyske Lov
Titill í handriti

Thend anden bocks | Taffle

Upphaf

i Om sandemen | ii Hure om sandemen sckulle suere

Niðurlag

Om sanne oc uu sanne sckall ey | were richer (?) oc kiere in principio | prologi et li ii c iiii et vij

2.3.2 (40r:1-90r:8)
Tekst
Titill í handriti

Om sandemen | capitulum primum

Upphaf

Sandemen sckulle were | otte ij huertt herett

Niðurlag

tha sckall hand were mett | xij mends eedh

Efnisorð
2.4 (90r:9-125r:14)
Bog III
Efnisorð
2.4.1 (90r:9-93v:5)
Kapitelregister til tredje bog i Jyske Lov
Titill í handriti

Her begyndes thends | Tredie bogs taffle

Upphaf

i Om leding | ii Om leye dreng eller trell kommer | y letings

Niðurlag

Om heder brynde in fine | tertij libri

2.4.2 (93v:6-125r:14)
Tekst
Titill í handriti

Om ledings | capitulum :I.

Upphaf

Ther leding biudes ee soo maangh | men. som y enn haffne ere

Niðurlag

for hin ther | segther oc saa for biscoppen : ~

Athugasemd

Det sidste kapitel — som ikke findes i indholdsfortegnelsen — er kendt som Trolddomskapitlet, Om troldom capitulum lxix).

Om ulovlig vidnesbyrd.

Efnisorð
3 (125v:1-130r:6)
Kong Erik Glippings Nyborgske forordninger for Nørrejylland, 1284
Titill í handriti

Thenne eptherscreff ne logh och |handfestningh gaff |konning Erick christoffers |Sønn :-

Upphaf

Kyrcke werie skwlle kyrckes | tind sellie

Niðurlag

eller andre | men haffwe ij thet | aar thett nogett bortt

Tungumál textans
danska
Efnisorð
4 (130r:7-132r:2)
Kong Erik Glippings Helsingborgske forordninger, 1283
Titill í handriti

Aar effther gudz | byrdtt. m cclxxxiij | ij mais mannet

Upphaf

Atthe engen sckall berre cleder

Niðurlag

eller bedringe førre enn hinn dødes frender bede for hannem ¦ item

Tungumál textans
danska
Efnisorð
5 (132r:3-134r:20)
Kong Christian Is forordning for Nørrejylland, 1466
Titill í handriti

Thette er konig kristiens |handfestningh

Upphaf

Item engen sckall fastes eller bindes |wloglige ther wforwonden |er

Niðurlag

Anno dominj mcdlx

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (134r:21-140r:17)
Gårdsretten
Titill í handriti

Her begyndes slotz | oc gaardzʀetth

Upphaf

Hwylken man anen slaar | y hiell, giffwe lyff for lyff

Niðurlag

som han | wyll ey sette sytt lyff tyll | fare:-

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (140r:1-141r:18)
Dom mellem Iver Foss og Stig Pors
Upphaf

Thette tycker oss rett were om thet | som wor naadige frue Drotnings ffor | oss wisde

Niðurlag

Thett kunne wy ey anett rett | oc sckelligtt were

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (141v:1-143v:19)
Kong Erik glippings Nyborgske forordning (1284) for Skåne
Titill í handriti

Konning Eriks |Handfestningh

Upphaf

Thenne log gaff oc koning Erick | christiffers sønn y nyborrigh |effther alle Dane ʀaadh / Och | the wedertoge,

Niðurlag

eller hans | arffe, oc saa koningen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (144r:1-149v:15)
Udsigt over lovens indhold
Titill í handriti

Item her stande Alle |xl marckis sage som y |logenn stander

Upphaf

Item først om thend mand | kommer bortt ther sytt lyff | sckall miste bøde xl march | bonden oc saa koningen

Niðurlag

Item for hwssffred, gaardz-|fredh oc aardh, tesse |saghe skulle weries mett |herinzneffndh

Tungumál textans
danska
10 (150r:1-162v:24)
Thord degns artikler
Titill í handriti

Tord Deyghens ar| tyckler och forcla-|ring offwer | -:Logen:-

Upphaf

Først hwo ther felder | wand fraa aryle rynde

Niðurlag

hans slegtt bleff hanom | saa fraa tagen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
11 (163r:1-173r:17)
Den ældste Lundske eller Helsingborgske stadsret
Titill í handriti

Thette eptherscreff ne er byrcke rett | giffuen aff koningen y dan-|marck tyll helsingborg epther | danmarcks raadiz samtycke

Upphaf

i Om jordkøb —- ij i | ii Om jordfestning —- ij

Niðurlag

att thett wor ey bedre, oc | siden kalle aa hanom for synn | sckade fangh

Tungumál textans
danska
Efnisorð
12 (173v:1-176v:12)
Den Dalbyske forordning
Titill í handriti

Thenne eptherscreff ne rett var giortt | y Dalby y Skone, oc satt oc | samtyckett aff koningen oc | Danmarcks raadtt menige | Danscke mend tyll gode:-

Upphaf

i Om kone jordtt | ii Om man haffuer seex børn

Niðurlag

att thet | wore end hundrede marck | eller mere

Tungumál textans
danska
Efnisorð
13 (176r:13-198v)
Kong Christian IIIs Dronningborgske reces 1551 og Københavnske 1547
Titill í handriti

Her epther fyllgher thend nye | reces som vor vdhscreffuet aff | kongelig majestæt paa drottning-|borig vnder Gudz aar | M D Lj

Upphaf

Wy christiann mett gudz naade dan-|marckz norges wendes oc gottes koning | hertug y slessuigh holsten

Niðurlag

Indsegler her wnder henge lade giffuet | paa wortt slott københaffuen, sancti | nicolaj episcopj dagh, aar epther | gudz byrdtt mdxlvij

Tungumál textans
danska
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni
Papir.
Blaðfjöldi
198. 187 mm x 141 mm
Tölusetning blaða

Håndskriftet er folieret i recto-sidernes øverste højre hjørne. Den oprindelige foliering ser ud til at være forkert, og de korrekte tal er nu, på flere steder i håndskriftet, skrevet over de gamle tal.

Umbrot

Teksten er enspaltet. Der er kolumnetitler, delvist tilføjede med en yngre hånd, øverst på hver side: (første bogs taffle, første bogh, anden bogs taffle, Anden Bogh, osv.)

Der er også på nogle steder bogstaver til at indikere hvilket bogstav, der skal bruges som initial , kustoder, og initialerne H S med samme hånd som i hovedteksten (fx bl. 140r, 149v).

Ástand
Af bl. 1 (fribladet) er kun en mindre firkant bevaret; den er nu klæbet fast til et nyt friblad.
Skrifarar og skrift

Hånden er beslægtet med den i AM 5, 4o og AM 6, 4o.

Skreytingar

Håndskriftet er ikke dekoreret. Initialerne (majuskler) fylder normalt to linjer og er udekorerede (se dog initialet i Vmbotz, bl. 169v).

Nogle steder er der afslutningsvignetter ved slutningen af teksten til at udfylde resten af siden.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Der er tilføjet kolumnetitler øverst på hver side .

Der er nogle få marginalia, samt henvisninger (bl.a. bl. 18v, 19r, 64v, 91v, 150r-162v), disse er ofte meget yngre.

På bl. 198v finder vi disse bogstaver ved slutningen af teksten, formodentlig et anagram over skriverens navn: H A K R N M o E S? T E N S M N.

Følgende marginalia er bemærkelsesværdige:

  • Bl. 31r, øverste margin (penneprøve): guh'

  • Bl. 53r, højre margin (penneprøve, skrevet omvendt): fader vor þu sem | fader vor þu

  • Bl. 64r, øverste højre margin (noget udtværet, kunne være et forsøg på at udslette den pga. dets obskøne indhold?): Mattur og milldi bru p | og kirkiki til sendin |ur þionusta i ad ba | ugt vil eg giora þin | ad þu satt E | til huern m | streða þig v|din hiwrdu h|eri iola nott

  • Bl. 88r, højre margin (penneprøve, skrevet omvendt): fader | fader uor þ | fa

  • Bl. 109r, højre margin (penneprøve, skrevet omvendt): fader vo

  • Bl. 133v, øverste margin: Dominus

  • Bl. 134v øverste margin, skrevet sidelæns: Gardez | Reth | Gardez | Reth

  • Bl. 154v nederste venstre margin, skrevet omvendt: gud hyalpe myer

Uppruni og ferill

Uppruni
Danmark, s. XVI

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 8. nóvember 2004 af JA.

Mark-up supplied and corrected 1. júní 2017 by BS.

Notaskrá

Lýsigögn