Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 243 b alfa fol.

Konungs skuggsjá ; Norge, 1265-1285

Athugasemd
Konungs skuggsjá eller Speculum regale er et didaktisk værk for kommende regenter og er skrevet som en dialog mellem far og søn. En elektronisk udgave af håndskriftet kan tilgås på Menotas hjemmeside

Innihald

(1r-68v (pp. 1-163))
Speculum regale
Titill í handriti

Sunr

Upphaf

Goðan dag |hærra minn.

Niðurlag

hværiu hann æigi at ſpara

Notaskrá

Brenner: Speculum regale

Finnur Jónsson: Konungs skuggsjá: Speculum regale

Flom: The Arnamagnean manuscript 243 B α, Folio

Holm-Olsen: Konungs skuggsiá 3-6, 6-9, 22-45, 47-84, 84-118, 122-124

Keyser et al.: Speculum regale 1848 Udg. 2

Athugasemd

Teksten starter på den nederste del af siden, og da pergamentet ovenover teksten er meget tyndt, er det sandsynligt at der har stået en del af prologen, som nu er udraderet.

Tungumál textans
norræna

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament + papir.

Blaðfjöldi
68 pergemantblade + 14 ubeskrevne papirblade. Bl. 1r's øvre halvdel står blank. 278 mm x 213 mm.
Tölusetning blaða

Pagineret 1-163 af Arne Magnusson.

Kveraskipan
Håndskriftet består af 10 læg (oprindeligt 11, da det oprindelige andet læg er gået tabt). Læggene var oprindeligt på 8 blade hver, undtagen det 11., som var på 6 blade.
Umbrot

Håndskriftet er tospaltet med 30 linjer pr. spalte; nogle få sider har dog 29 eller 31 linjer pr. spalte.

Røde overskrifter.

Røde, grønne og blå initialer og sorte versaler.

Ástand

Lakuner pga. tabte blade.

 • Håndskriftets første to blade er gået tabt og af det oprindelige tredje blad er kun en tynd strimmel langs ryggen tilbage.
 • Lakune på 1 blad efter bl. 21.
 • Lakune på 3 blade hver før og efter bl. 67.
Mindre lakuner, hvor teksten er blevet udraderet, forekommer på hhv. s. 6 (bl. 3v) og s. 109 (bl. 55r).

Skrifarar og skrift
Håndskriftet er skrevet af en enkelt hovedskriver. To andre hænder har skrevet rubrikkerne.

Hovedskriveren har skrevet teksten med en fin og tydelig karolingisk-insulær skrift.

Den første hånd, der skrev rubrikkerne, har skrevet t.o.m. s. 138. Den anden hånd har skrevet resten.

Skreytingar

Store, stærkt forsirede initialer i rødt og blåt blæk på hhv. 9 og 8 linjer på s. 1a. og 48a.

Mindre røde, grønne eller blå initialer med foliering i modfarve eller på få steder samme farve som initialet. Disse initialer fylder overvejende 2 linjer, men nogle få fylder 3 linjer, og en enkelt (s. 123a) fylder 4 linjer. Alle stavene i Þ-initialerne strækker sig ud i marginen.

Mørkerøde majuskler på 1 linje forekommer på s. 190 og 191.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Arne Magnusson har til betegnelse af lakuner indsat udbeskrevne papirblade s. 11-26 (6r-13v), 59-60 (30r-v), 153-58 (77r-79v) og 161-64 (81r-82v).

Adskillige steder findes yngre marginalia, de fleste fra 1300-1400-tallet.

Den ældste oplysning om håndskriftets hjemsted giver en brevformular fra midten af 1400-tallet, skrevet i den nederste margin på på s. 107 (bl. 54r): þet se ollum monnum kunnight þæm sæm þetta bref sia æder hỏræ quedi guds ok sine at æk þorstæin ionsson lensmader a hadalande tok þueggia manne witne er ogmunder lauuransson læth ganga a grar a þostdagen nest firir gregorus

Så vel her som i to andre brevudkast på s. 134 og 138 (bl. 67v og 69v) nævnes en vis Ogmundr Lafrantsson. På side 138 har Holm-Olsen læst: þæt se ollum monnum kunnight þæm sem þettæ bref sea æder hỏræ quedia guds ok sine at omundth lauuransson.

Holm Olsen 1952 22-23 mener at kunne identificere skriften som tilhørende Ogmundr Lafrantsson, som også førte pennen i et diplom fra 29. marts 1447 i Hadeland, Norge.

Band

Indbundet i et BD-standardbind med skindryg og -hjørner af og med olivengrønt/brunt betræk. Bindstørrelse: 282 mm x 239 mm.

Håndskriftets blade har været gennemtrukne med grøn silkesnor med to røde laksegl, der har været fæstnet til bindets spejl bagi. Seglene er indsat i bindet. Lakseglene bærer B. Møllmanns og J. C. Kalls initialer, to af de fire ledere af Det Arnamagnæanske Legat in 1772 og forvaltere for legatet i 1760. Sandsynligvis forseglede de bogen, da den blev sendt til udlån i 1768 til forberedelserne til Sorø-udgaven (Kongs-skugg-sio).

Tidligere indbundet i et pergamentbind, et gammelt søkort (Arne Magnusson-bind efter 1712), nu opbevaret i konserveringsmappe 2 i Den Arnamagnæanske Samlings boks. Ved indbindingen har Arne Magnusson fjernet flere oplysninger om bindets oprindelige beskaffenhed.

Fylgigögn

Der er 6 AM-sedler: (a)-(f).

På en foran indklæbet seddel (a) meddeler Arne Magnusson om håndskriftets oprindelige tilstand: Hier framanvid voru i hryggnum: 1. reſidua 4ra blada ſem hafa vered qver firi ſig ſialft, og ſaumud inn firi ſig ſialf. Þeſſe reif eg burt, þvi þau voro onyt, og hfdu, öefad, vered ſo ſem ſaurbld 2. reſidua 3ia blada framan af fyrſta bokarinnar qvere, ver fſt voru vid hin eptre blden Þeſſe er nu limd: þad fyrſta þar af aptan vid pag. 4. og er þad nu numererad med numeris 5. 6. hin tvö (ſem numeri 7. 8. 9. 10. a ſtanda) til ſamans, og er nu innfeſt firi ſig ſialf og endvidere framanä ſtöd, med velſkrifadre hende, og eigi mig nyrre: Dicitur ab Islando Speculum Regale. Item aliâ manu, eigi illa ritad: Ex dono Generoſi et Magnifici D. Arnoldi Witfeldii poſſidet Jonas Jacobus Venuſinus

Sedlerne (b)-(f) er klæbet ind bagerst i håndskriftet. Sedlerne (b) og (c) indeholder oplysninger om de oprindelige forhold vedhørende håndskriftets sidste læg.

På seddel (b) står der: Deſunt 3ia folia, nempe |1. blad aptanaf næſt fyrer faranda qvere, og eru þeſſ |blads epterstdvar ſynelegar, og fylgia fyrsta |Bladenu i þeſſu qvere. |2o. Vantar hier .2. bld framan af ſidarſta qver|enu, og eru þeirra epterſtdvar i kilnum |glggvar. þad fyrra af þeſſum tveim bldum |hefur var i hryggnum vered faſt vid annad blad |ſem limt hafurde vered ä aptara ſpiallded |bokarennar. er þad beviſning nög, ad þetta qver |hefur vered þad ſidarſta i bökinne. |3to loco hefur i þeſſu ſidarſta qvere ſtaded þad blad ſem hier liggur innani, fylger epter pappirenn og byriar þægar |ængi ꝩærð niðran. enn endazt hꝩæriu hann |æigi at ſꝩara. hefur þad, ſem ſagt er, vered 3ia bladed i þessu qvere, og næst framan |vid innfestinunguna, þvi þradurenn lä faſtur ä þvi. |hafa ſo i þeſſu qvere alldri vered nema 6. bld. |þvi verdr ecki med neinu moti ſied eda räded, |ad innanur þvi hafi tveim bldum kypt vered. ſo þar hafi kunnad i fyrſtunni ad vera |8. eins og i hinum. Non credo niſi 6. fuiſ-|ſe, og ad viſu hefur þetta qver vered |hid ſidarsta i bokinni. id qvod repeto, |ne mihi poſterius ſcrupulum ingerat, |accurate, enim ſingula rimatus ſum.

På seddel c står der: So hefur þa 4to loco vered i þeſſu qvere |þad blad ſem ſamfaſt hefur vered vid |þetta blad ſem hier liggur innani. eru |þeſſ epter ſtdvar ſynelegar, og hefur þad |öefad vered hid 4da i qverenu, og staded |næſt epter þrädenn i midiu qverenu i kil-|num. |þad næſta blad hier epter er burtſkored, og |hefur vered ſamfast vid þad ſidara bladed |af þeim tveimur, ſem ſtaded hafa næſt |fyrer framan bladed þad ſkrifada ſem hier |liggur innani, þeſſ epterſtdvar voru i i kil -|lnum ſynelegar. þetta blad hefur vered |þad 5ta i qverenu. |Nu kiemur þad ſidarſta bladed i þeſſu ſidar-|ſta qvere, þeſſ epterſtdvar eru ſynelegar, |og hefurvar þad ſamfast vid fyrſta bladed |i þeſſu qvere, þad hefur (sem klärt var ad ſiä) |vered lïmt ä ſidarſta ſpialldet, og alldri neitt |vered ritad ä þä ſiduna ſem fra ſpialldene |horfde. So hafa þä ecki nema .2. af þeim |bldum ſem vantar i þetta qver, aptan |vid þad ſkrifada bladed, ſem hier liggur |innani, vered ritud. þætti mier og likast |ad ſidarſta ſidann af 5ta bladene, |ſu ſem vende at þvi ä ſpiallded limda |bladenu, munde alldri hafa ſkrifud |svered, þvi ſo er optaſt vant ad vera |i fornum bokum. vill ſo af bokinni (ↄ: riti bokarinnar) vanta aftan vid |þad bladed ſem hier liggur innani. eina |sidu, 2.ær eda 3.iar varla fiorar, ſem |adur er tilgeted. Eg ſeige geted, þvi |reſiduna foliorum penultimi et antepenul-|timi voru ſo nærri af skorin ofan i kilenn, |ad ecki kunnu þau neitt hier ur ad greida.

Sedlerne (d)-(f) indeholder optegnelser optegnelser af bemærkelsesværdige ord og talemåder fra håndskriftet.

Uppruni og ferill

Uppruni
Håndskriftet er skrevet i Norge, muligvis i Bergen af en østnorsk eller svensk skriver og det kan dateres til ca. 1275 ( Holm-Olsen 1947 9-10 ). Kålunds datering: 1200-tallet ( Katalog).
Ferill

Håndskriftets kan tidligst stedfæstes til Hadeland, Norge, i midten af 1400-tallet, hvor der findes marginalnotitser med to navne, Þorsteinn Jónsson og Ogmundr Lafrantsson - sidstnævnte var storbonde i Hadeland. Da det er Ogmundr Lafrantssons hånd, man finder i marginalnotitserne (se ovenfor) er det sandsynligt, at Ogmundr Lafrantsson var håndskriftets første kendte ejer.

Håndskriftets første danske ejer var den kongelige historiograf, Arild Huitfeldt, der var født og delvist opvokset i Norge, og han kan have tilegnet sig håndskriftet under en af sine ophold i Norge, enten i 1582 eller 1597. Huitfeldt skænkede håndskriftet til sin ven, præsten og polyhistoren, Jon Jacobsen Venusinus. Ifølge Arne Magnussons notits i AM 435 a 4to, bl. 147v (se nedenfor) var håndskriftets næste ejer adelsmanden, Otte Friis, der også var i besiddelse af Codex Frisianus (AM 45 fol.) og Eirspennill (AM 47 fol.). Både AM 243 bα fol. og de to førnævnte håndskrifter håndskrifter kom så senere i bogsamleren, Jens Rosenkrantz' besiddelse.

I AM 435 a 4to bl. 147v omtales dette håndskrift således: Speculum Regale folio. feinged epter EtatsRaad Roſencrantz daudann. hefr, ef eg rett minneſt. fyrrum vered eign Ottonis Friſii, og adur fyrri Hvitfelds og Venuſini. Egregium eſt exemplar, in Norvegiâ, niſi fallor, exaratum.

Aðföng
Arne Magnusson købte håndskriftet på Rosenkrantz' auktion i 1695.

Notaskrá

Höfundur: Louis-Jensen, Jonna
Titill: , Kongesagastudier: Kompilationen Hulda-Hrokkinskinna
Umfang: XXXII
Höfundur: Kjeldsen, Alex Speed
Titill: Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna,
Umfang: Supplementum 8
Höfundur: Jensen, Helle
Titill: , Fragmenter af et kongesagahåndskrift fra det 13. århundrede
Umfang: s. 24-73
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: Konungs skuggsjá: Speculum regale
Ritstjóri / Útgefandi: Finnur Jónsson
Titill: Norrøne tekster, Konungs skuggsiá
Ritstjóri / Útgefandi: Holm-Olsen, Ludvig
Umfang: I
Höfundur: Holm-Olsen, Ludvig
Titill: Konungs skuggsiá: speculum regale, De norske håndskriftene av Kongespeilet
Ritstjóri / Útgefandi: Holm-Olsen, Ludvig, Seip, Didrik Arup
Umfang: s. 5-21
Höfundur: Overgaard, Mariane
Titill: Manuscripta Rosencrantziana,
Umfang: s. 262-285
Höfundur: Stefán Karlsson
Titill: , Islandsk bogeksport til Norge i middelalderen
Umfang: s. 1-17
Lýsigögn
×
 • Staður
 • København
 • Stofnun
 • Árnasafn í Kaupmannahöfn
 • Vörsludeild
 • Den Arnamagnæanske Samling
 • Safn
 • Safn Árna Magnússonar
 • Safnmark
 • AM 243 b alfa fol.
 • Efnisorð
 • Heimspeki
  Kennslubækur
  Siðfræði
 • XML
 • Opna XML færslu  
 • PDF í einni heild
 • UpplýsingarUpplýsingar

Lýsigögn