Skráningarfærsla handrits

PDF
PDF

AM 11 4to

Gammeldansk lovhåndskrift ; Danmark, 1490-1510

Innihald

1 (1r-71v)
Jyske lov
Upphaf

Mæth logh skal land bygges. æn wilde hwer | man ornæs at sit eghet. oc lade men | nyde iæfnidh. tha thrøffte man icke logh | weth

Niðurlag

tha wærie hín sigh ther | saghen giffs. meth næffnd j kyrkesoghn | bothe for hín ther sækter. oc swo fore bíscop

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove II 3-18 (Fortale. Udg. F8), 19-505 (Lovtekst 1. Udg. A14), og 506 (Troldomskapitlet. Udg. B2 og 507-529 (Indholdsfortegnelse. Udg. A14)

Tungumál textans
danska
Efnisorð
2 (72r-123v)
Valdemars Sjællandske lov
Titill í handriti

Thettæ ær then rætæ sialantzfaræ logh | oc then gamle wdarwe maal som effter | screwen ær

Upphaf

I Hwo nest ære at ærwe | II Om fathers jordh oc møthers | III At wd arwe ærwer æy fathers flæt

Niðurlag

ther | j sín hæffdh hauer. oc tho meth then | same logh ther jek hauer før saght

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VIII 3-104 (Ældre redaktion, Tekst I. Udg. D2, 120-133 (Indholdsfortegnelse)

Thorsen: Nordiske Oldskrifter XIII 83-87 (Sjællandske lov) og 99-109 Indholdsfortegnelse

Tungumál textans
danska
Efnisorð
3 (124r-126v)
Gårdsretten
Titill í handriti

Her begynnes gardhs Rætten

Upphaf

Tette er then ræt som skícket oc stedder ær Som kalles | Gardhsræt j konings gardh oc vpa hus oc festæ oc | same ræt ær vnt oc giffuen alle Righens radh Som ære | Biscopper Riddere oc Swene j hans radh ære

Niðurlag

Thenne same ræt | schal swo lanckt oc wyt staa i køpstæther | oc rether som myn herre koningen oc hans | jngesínne oc hans Ridderscap oc hans swene | hørte etc., Anno dominj

Tungumál textans
danska
Efnisorð
4 (127r-129v:13)
Sjællandske kirkelov
Titill í handriti

Thette ær then ræt som sæt wor a malsteffne j Ringstæ|dhe lund Aff Absolon erchebiscop effter alle siælentzfare | bøn for thy at rætten wor førre affherdh mellem | oc bonder

Upphaf

Kirke om hun widh wordher maa æy annen sin| withes

Niðurlag

tha wore gangne | tusænde winter oc hundrede winter oc siw | tiwgh winter oc siw manede oc tolff daghe

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove VIII 468-481 Yngre redaktion, Tekst I. Udg. A7

Tungumál textans
danska
Efnisorð
5 (129v:14-131v:1)
Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Upphaf

Thær haffuer oc kong iæt righe at engen | man schal fongæs vden han wordher | før loghligh forwunnæt for righe

Niðurlag

thet ær tusænd | wintær oc tolf vghær sithæn wor her| wor fød oc swo til then dagh ther thenne logh wor giffuæn

Tungumál textans
danska
Efnisorð
6 (131v:2-135v:2)
Erik Glippings nyborgske forordning for Sjælland, 1284
Upphaf

Hwo som retther medh giort radh hem til anners | mantz oc dræbær hanum j sin gardh eller | hemlær eller farær tha ær han frethløss oc alle | the som medh hanum wore i fæær oc j fylghæ oc | ær orbodhemal oc fa aldrigh freth for vden | hans døthe

Niðurlag

tusænde winter oc tuhundrede wintær oc firesintztiwghe oc a fiærdhe | wintær sithen wor herræ ihesus christus wor fød

Baktitill

Amen

Tungumál textans
danska
Efnisorð
7 (135v:3-138r:5)
Om at dele jord
Titill í handriti

So skal man deelæ jordhe gotz for righens | kanseler

Upphaf

Hwo som haffuer iorde gots

Niðurlag

som for screffuit staer saa | ær oc om gammel eiedoms breff oc tage | stadfestning paa them etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
8 (138r:6-22)
Landsdommer i Nørrejylland Peder Lykkes dom 1433 om u-ære
Upphaf

Anno domini 1433 worthe ther aff sagt for retthe | aff hær pedher lycke riddher som tha lands | dommer war i nørge indeland oc manghe | riddher gode men oc almwe paa wiborgh | landsting

Niðurlag

oc bør ey at wære i log | eller lagh eller noger samfwnd medh nogher | dannemen ther effther

Notaskrá

Reitzel-Nielsen: Danske Domme I 61

Tungumál textans
danska
Efnisorð
9 (138v:1-16)
En latinsk lovbestemmelse
Titill í handriti

Nota

Upphaf

In canone et q. 3 ca Si quis natus

Niðurlag

hic ibid etc.:

Tungumál textans
latína
Efnisorð
10 (138v:17-139r:3)
Notits om jordberegning
Upphaf

Primo xxiiij feering jord giøre en acker | ij agher giør en feering jord viij feeringh | i en eng ær en feeringh xvi feeringh | jord giøre en otting

Niðurlag

Thenne bok loed gierd cristoffersen scriffue

Tungumál textans
danska
Efnisorð
11 (139r:4-148r:13)
Christian IIs håndfæstning
Upphaf

J gutz naffen amen Wij Bergher medh gutz | nade Erchibiscop i lund oc fføgt i suerig | Oc pawens legat

Niðurlag

som forscreffnæ | staer etc.

Tungumál textans
danska
Efnisorð
12 (148r:14-149r)
Jord- og værdiberegninger
Upphaf

Item xxiiij ffaerer [?] giør enn ager

Niðurlag

Item inghen søms ganger rod [?] ij Riif [?] vil [?]

Tungumál textans
danska
Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament.

Blaðfjöldi
149. 183 mm x 147 mm. Bl. 149 er et papirblad, der, sammen med de to foregående pergamentblade, bl. 147 og 148, er senere tilføjelser.
Tölusetning blaða

Håndskriftet er folieret i nederste højre hjørne.

Umbrot

Teksten er enspaltet med 16-26 linjer pr. side. Røde rubrikker, initialer og - i marginen - kapiteltal.

Uppruni og ferill

Uppruni

Skrevet i Danmark ca. 1500.

Ferill

På bl. 1r, øverste margen, står der L:W: anno 1598 , og stedet Gersholltt .

På bl. 123v forekommer: Kierre christen Winnter gud giffue eder en god | dag denne bog haffuer Peder | .

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 3. september 1999 af AWS.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i 1986.

Myndir af handritinu

 • Mikrofilm nr. 708 fra 1986.
 • Mikrofilm nr. 653 fra 1986.
 • s/h fotografier fra 3. apríl 1991.

Notaskrá

Titill: Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°
Ritstjóri / Útgefandi: Skautrup, Peter
Umfang: II
Titill: Danske Domme
Ritstjóri / Útgefandi: Reitzel-Nielsen, Erik
Umfang: I
Titill: Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling
Ritstjóri / Útgefandi: Kålund, Kristian
Titill: Nordiske Oldskrifter, Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov
Ritstjóri / Útgefandi: Thorsen, P. G.
Umfang: XIII
Höfundur: Ancher, Peder Kofod
Titill: Samlede juridiske Skrifter
Umfang: I
Lýsigögn
×
 • Staður
 • København
 • Stofnun
 • Árnasafn í Kaupmannahöfn
 • Vörsludeild
 • Den Arnamagnæanske Samling
 • Safn
 • Safn Árna Magnússonar
 • Safnmark
 • AM 11 4to
 • Efnisorð
 • Lög
 • XML
 • Opna XML færslu  
 • PDF í einni heild
 • UpplýsingarUpplýsingar

Lýsigögn