Handrit.is
 

Skráningarfærsla handrits

AM 25 4to

Skoða myndir

Old Danish Law Book; Danmörk, 1450-1499

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

[Special character shown similar to its original form.]

Nafn
Árni Magnússon 
Fæddur
13. nóvember 1663 
Dáinn
7. janúar 1730 
Starf
Prófessor 
Hlutverk
Fræðimaður; Höfundur; Skrifari; Ljóðskáld 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Urne, Aksel 
Dáinn
24. febrúar 1577 
Starf
Rigskansler 
Hlutverk
Eigandi 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Jespersen, Niels 
Fæddur
1518 
Dáinn
22. nóvember 1587 
Starf
Bishop of Funen 
Hlutverk
Eigandi 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Seerup, Anne Wedel 
Fædd
17. október 1976 
Starf
 
Hlutverk
Skrásetjari 
Ítarlegri upplýsingar

Innihald

1(1bis r-2r:23)
Preface to the Provincial Law of JutlandJyske lovs fortale
Titill í handriti

„So taghær een fortalæ til for loghæn oppa | danskæ thær lærde men kallæ prologus pa latinæ“

Upphaf

Mæt low skal man landh byggæ / mæn | vildæ hwer man nøyes mæth sith eyet | oc lade man nydhæ jæffnet / tha | torffte man jckæ low vet / ængen low ær bæ-|dhiæ at fylgæ æn sannen

Niðurlag

„oc biscop niels i Roskylde / oc biscop | jwer j fiøn / oc biscop pædhær j othens / biscop | gwnner j viborgh / oc biscop jens j hetheby / | oc thær til allæ bæstæ mæntz radh j hans | righæ ware“

Notaskrá

Skautrup, Danmarks gamle Landskabslove bindi II s. 3-18 Ed. E2

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

2(2r:24-85v)
King Erik's Provincial Law of SjællandEriks Sjællandske lov
Titill í handriti

„Hær børies capittel aff siæ-|landz low bogh“

Upphaf

Om man foor adelkonæ j

Niðurlag

„thæt hører koningen ensammen till / | som ær guld oc sølff / oc enghen annen / : ~“

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love bindi II Ed. C

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

3(86r-89r:20)
The Church Law of SjællandSjællandske kirkelov
Titill í handriti

„Thette ær then ræth / ther sæth var om stæffne | mall j ringstæde lwnd aff absolon ærchebiscop | effter allæ siælantz faræ bøn fforthi at rætten | var formeget hard mellom biscop oc bønder | aff kyrkæ lowæn / : ~“

„kyrkæ lowæn“

Upphaf

Kyrke om hwn vigd vordher / tha mo | hwn æy annen synnæ vighes

Niðurlag

„Oc sidhen vor herre vort fødder / tha var gangne | twsendæ vinther / oc hwndrete vinther / oc | siw tiwff vinther / siw monedæ oc tolff dage /“

Baktitill

„Hær ændes kyrkæ lowen“

Notaskrá

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove bindi VIII s. 482-491 Yngre redaktion, Text II. Ed. B1

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

4(89r:20-94v:28)
King Erik's Coronation CharterEriks håndfæstning
Titill í handriti

„oc effter børies | handhfæstningh Ericks / “

„Handfæstningh Ericks“

Upphaf

Thet haffuer oc koning Jæth i riget / at engen | man skal fanges vden han vordher loglige | forwunnen for riget

Niðurlag

„oc sidhen the bæstæ men | aff riget / bothe lærdæ oc legæ / twsende | vinther / oc tw hundretæ vinther / oc xl vinter | pa then fiærdæ sidhen vor herre ihesus christus | vort føddher /“

Baktitill

„Hær ændes koning ericks | handhfæstning /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

5(94v:28-98r:4)
King Olof's Coronation CharterOlofs håndfæstning
Titill í handriti

„oc effter børies konyngh Oloffs handfæstningh som stander a danske /“

Upphaf

I the hellige trefollighets naffn Amen vnder | vor herris aar / twsendæ oc try hundretæ try | synnæ tiwæ oc sexten / helligh kors dagh | jnuentionis som ær then dagh thet hellig kors | fantz først

Niðurlag

„sætte een bondæ vnder sigh j sith | embede j hwert herret som gild man ær / oc | sagher kan til rætte høræ“

Baktitill

„Hær ændæs ko-|ning oloffs handfæstning gudh haffwe loff /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

6(98r:5-v:7)
The Border Demarcation between Denmark and SwedenGrænseskel mellem Danmark og Sverige
Titill í handriti

„Hær effter begynnes skællet mellom danmark | oc swerige“

Upphaf

Ormundæ slemmæ han var kon-|ning j swerige / oc swæn tiwffweskæg j dan-|mark / the giorde skæl mellom danmark oc | swerige

Niðurlag

„oc | j æmtermosæ / aff æmtermosæ oc j ordmunde | skogh / aff ordmunde skogh oc j trannemosæ | aff trannemosæ oc j slætesiøø / aff slæte-|siøø oc j robæk / ther skyll danmark ok swe-|rigæ ath / etc.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

7(98v:8-104r)
Index for the Church Law as well as the Two Coronation ChartersRegister til kirkeretten samt de to håndfæstninger
Titill í handriti

„Thenne effterscreffne tafflæ ær offuer kyrke | rætten / koning ericks handfæstning oc koning | Oloffs“

Upphaf

Bansæt rættelige / vil han affløses / bøthe | stæffning / saghen / oc iij mark for band første | aar

Niðurlag

„Wvanæ modh lowen skullæ giøres til encthæ | oc særdelis om konings eller drotninngs fadebwr Cy

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

8(105r-114v)
Visby's Maritime Law„Water ræth“Visbys søret
Upphaf

Om man leyer een høffuitzman pa eth skib | som two eller tre tilhører / oc thet segler aff | landet til bardens rotzell eller anner stædh | oc ær fræctet

Niðurlag

„thet stander | til skipperen / hwat han hanum giffue vil eller | æy aff hans løn Thi at han kan ther meth | fortabe syn ræth / : ~ : -“

Notaskrá

Schlyter and Collins, Sweriges Gamla Lagar bindi VIII s. 349-370

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

9(115r-119v:14)
The Municipal Law of SkåneSkånske købstadsret
Titill í handriti

„Thette ær then ræth som man kaller berke ræt | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder | j danmark skullæ holdæ oc rætte effter som | screwet stander oc lade ther jnthet vdi / som | the jckæ villæ bæthre ther ræthen siddæ“

Upphaf

huilken man soom kiøber jordh j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting meth gode mentz vitnæ

Niðurlag

„Thette samme ær oc om the sætte | nogher ydermeræ skath / æn gudh haffuer hanum | læth æffnæ til /“

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love bindi V s. 47-63 Ed. I

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

10(119v:15-132r)
King Christoffer's Common Municipal LawKong Christoffers almindelige stadsret
Titill í handriti

„hær effterfølger kiøpstæden rætten“

Upphaf

Wij Cristoffer meth guds nade etc. Giøre vi-|therlicht alle men som nw ære oc kommeskullæ komm eskullæ

Niðurlag

„ath hindræ eller hindræ ath ladher eller | j nogher made wforrætte vnder vor koningli-|gæ hæffnd oc vredhæ / Datum Castro nostro | haffnia Anno dominj ᴍcdxliii nostro sub secreto Anno | regni nostri dacie quarto /“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Paper.

Blaðfjöldi
133 (1bis + 132). Fol. 104v is blank and the fly-leaf (fol. 1) was originally blank, but now contains some scribblings. 208 mm x 138 mm
Ástand

The inner edge of fol. 131 is damaged.

Umbrot

Written in one column throughout with 26 to 30 lines per page. The running titles (on fols 3r-85r, 87r-97r, 105 r-114r), rubrics and initials are red.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

On the fly-leaf (fol. 1) there are several marginalia: a Latin sentence and the year „1540“ have been written on fol. 1v. Below that has been written: „Axell wrnes | Bogh“ and „Thenne Bog er mig skencket | aff mijn gode venn velbor|dig Axill Wrnhe till Soegardt | Niels Jesperson | S: F: mett egen | handt“. On the pastedown the following has been written: „Liber M: Nicolaj | Casparj Episcopi fio:|nensis.“

Band

The manuscript is bound in dark brown leather. Fragments of an old Latin church manuscript have been used as pastedowns.

Fylgigögn

There is an accompanying slip written in Árni Magnússon's hand: „R. Eriks Sælandske | loubog. en ligasom | den tryckte, og | saa ligesom den, deelt | i 6. bóger.“.

Uppruni og ferill

Uppruni

The manuscript was written in Denmark in the second half of the fifteenth century.

Ferill

The marginalia written on fol. 1v and the pastedown suggest that the manuscript originally belonged to Aksel Urne, and later it came into the possession of Bishop Niels Jespersøn, who was a friend of Aksel Urne.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Catalogued 20 February 2000 by AWS.

Viðgerðarsaga

The manuscript was photographed in 1983.

Myndir af handritinu

The manuscript was photographed in 1983 and The Arnamagnæan Collection has the following copies: microfilm (master) Neg. 638 1983 microfilm (archive) Pos 587 1983 microfilm (master) Neg. 638 1983 microfilm (archive) Pos. 587 1983 b/w prints AM 25 4to 13 June 1991

Notaskrá

HöfundurTitillRitstjóri / ÚtgefandiUmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Wisby Stadslag och Sjörätt. Codex juris Visbyensis urbici et maritimi, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1853; VIII
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Stadsretter, Købstadslovgivning, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; V
1983
1983
1983
1983
1991
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: s. 354-355
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »