Handrit.is
 

Skráningarfærsla handrits

AM 442 12mo

Skoða myndir

Dansk Lovhåndskrift; Danmörk, 1575-1599

Innihald

1(1r-)
Jyske lov
Tungumál textans

Danska

Efnisorð

1.1(1r-3r:16)
Jyske lovs fortale
Upphaf

MEth logh skal | landh bygges

Niðurlag

„Ther til met alle hans beste | mænts raadh ther tha i hans righe | waaz“

Efnisorð

1.2(3r:16-4v:15)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 1
Titill í handriti

„Incipit tabula Libri primj“

Upphaf

Hwilt barn ærffue skal

Niðurlag

„Man maa ey gøre mysue aff by Lviij“

Baktitill

„Explicit tabula primj Libri

Efnisorð

1.3(4v:16-25r:12)
Jyske lov, bog 1
Titill í handriti

„Incipit Liber pʀimus

Upphaf

BArn om cristnet vord | standæ ?ff oc ey | helder

Niðurlag

„eller fiske gardæ eller fra annen | mants iordh“

Efnisorð

1.4(25r:12-27v:11)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 2
Titill í handriti

„Incipit tabula secundi Libri“

Upphaf

SAndmen skulle vere | otte i hwert herræt i

Niðurlag

„Om man steel i lethingh ci“

Efnisorð

1.5(27v:12-61v:9)
Jyske lov, bog 2
Titill í handriti

„Incipit Liber secundus

Upphaf

SAndendmen skulle ware | otte i hwert herreth

Niðurlag

„ta scal | han veriæ sech met jen tolffmand | eeth“

Baktitill

„Explicit Liber Secundus“

Efnisorð

1.6(61v:10-63r:14)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 3
Titill í handriti

„Incipit Tabula Tercij Libri“

Upphaf

Um læthing Capitulum i

Niðurlag

„Um hethe bryndh Lxxiiii“

Efnisorð

1.7(63r:15-85r:4)
Jyske lov, bog 3
Upphaf

Ther lethingh bywdes vt

Niðurlag

„eller legge wt then thi eld | pittæ vdj førsth“

Baktitill

„Explicit tertius Liber“

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove bindi II s. 356-505 Udg. A11

Efnisorð

2(85r:5-87v)
Kong Erik Glippings nyborgske forordninger, 1284
Titill í handriti

„Thenne Logh gaff konigh Eric | CRistofers son Aar effter worer | her re vaar fodh Twsinde aar two | hwndrete aar fire tiwffue oc fire | aar“

„Om kirke tynde“

Upphaf

Kirke wærie skulle sæle kir|kens tyndæ Swo som the | voræ offuær enæ met andre | kirke

Niðurlag

„Oc sitæn skal hwercken foghet | eller anner man giffue loff vt atfører

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

3(88r-89v)
Christian I's forordning for Nørrejylland, 1468
Titill í handriti

Thenne Logh effter screffue gaff | koningh CRistiorn vpa Lants | tingh i viborgh guts Aar twsinde | fire hwndrete twsindue tiwffue oc otte“

Upphaf

ENger man skal geste annen | mants tienere vtan sine æg|

Niðurlag

„oc botæ therem fals maal | som ræt ær efftær logen:“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

4(90r-95r:12)
Gårdsretten
Titill í handriti

„Hære begyndes gards ræt“

Upphaf

Hvilken man annen slaar i heel | giffue Liiff for Liiff

Niðurlag

„Tha æ-|re the alle feldæ til tre marck bon-|den oc swo kongen etc.:“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

5(95r:13-v)
Om falsk vidnesbyrd og beskyldninger
Upphaf

Item om nogen bær falske witne

Niðurlag

„æffter | himniss fadher oc modhers død om | han merer will ærffræ“

Efnisorð

6(96r)
Trolddomskapitlet
Titill í handriti

„Om throld dom“

Upphaf

om nogen mand widne | anden

Niðurlag

„den der sicter och saa | beskapen“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

7(96v-97v)
Ærkebiskop Jens Brostrups Erklæring, 1494
Upphaf

Wij Evteschreuen Iens Brostrup | met guds naade Erchebischop ÿ | lundt

Niðurlag

„tha nyde indfórsell vdij | hanns houitgaardt:_“

Aths.

Afskrift af erklæringen bl. 106r-107r

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

8(99r-100r:5)
Liste over riddere i Danmark
Upphaf

HEr effterfólger alle the her-|ritt vdij all Danmarck

Niðurlag

„Jn wtlandia tota xij herit | Jn vniverso 196“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

9(100r:6-v)
Edsformular for dommere
Titill í handriti

„Juramentum“

Upphaf

Saa beder ieg meg gud till | hielp oc alle helgen

Niðurlag

„So worde meg gud | huld ßom ieg sandt siiger“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

10(101v-103v)
Værdiberegning
Upphaf

En marck sólff

Niðurlag

„xlij marc sólff“

Aths.

Jord, penge, mål og vægt.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

11(106r-107r)
Ærkebiskop Jens Brostrups Erklæring, 1494
Upphaf

Wii æffterscreffwen Jenss brostrupp met | gutz nadhe erchebiscop i lwnd

Niðurlag

„vdi hans howedgardh etc.

Aths.

Her erklærer Jens Brostrup og flere gejstlige og verdslige stormænd på opfordring af Kong Hans „hvoiledis thet hørrer atwære oc ſtaa her æffter med then ſom loghen følgher med lagdags breff oc riidebzeff oc ſagwoldheren oc ridemen bywdis wern med macht modh ridebreff“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Parchment.

Blaðfjöldi
106. Bl. 98, 101r og 104-105 er blanke; bl. 107 var også oprindelig blank. 112 mm x 85 mm.
Tölusetning blaða

Folieret 1-107 i øverste højre hjørne, da 30 er sprunget over.

Kveraskipan
Ved indbindingen er andet og tredje læg (11-20 og 21-31) byttet om.
Ástand

Bbl. 107 har nedre halvdel beskadiget ved to mindre huller.

Umbrot

Teksten er enspaltet med 22-25 (bl. 1-94) linjer pr. side. Ornamenterede, mangefarvede og forgyldte begyndelsesinitialer. Røde eller blå initialer og majuskler, røde rubrikker og kolumnetitler.

Skreytingar

Ornamenterede, mangefarvede og forgyldte begyndelsesinitialer:

 • bl. 1r: initial M (10 linjer) med planteslyngninger ned til nederste margen.
 • bl. 4v: inital B (9 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 25r: inital S (2 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 27v: initial S (7 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 37v: initial H (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 40r: initial N (4 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 51r: initial B (3 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 53r: initial O (4 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 63r: initial T (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 85r: initial K (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste, venstre og højre margen.
 • bl. 88r: inital E (3 linjer) med planteslyngninger til øverste, venstre og højre margen.
 • bl. 90r: inital H (4 linjer) med planteslyngninger i alle margenerne.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Der er flere notitser på bl. 107r. På bl. 107v står der: „Hafniæ, | Anno 1685 Den 20 August | kiőbte Jeg; Strange Fy-|ren; denne Bog paa en | Auction“. Ovenover synes en bøn at være udraderet.

Der indsat to papirblade med information om læggene bagerst i håndskriftet.

Uppruni og ferill

Uppruni

Skrevet i Danmark. Størstedelen af håndskriftet er skrevet i 1400-tallets slutning, men bl. 101v er skrevet i 1500-tallet, bl. 96r-100v er skrevet ca. 1600 og bl. 102-103 er skrevet i slutningen af 1500-tallet.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 28 januar 2008 af Silvia Hufnagel.

Myndir af handritinu

mikrofilm (originaler) neg. 811 18 September 1989 før konservering

mikrofilm (back-up) TS 1020 22 February 2006 back-up af mikrofilm (originaler) neg. 811

mikrofilm (arkiv) pos. 736 18 September 1989

s/h fotografier AM 442 12mo 17 September 1990 før konservering

Notaskrá

HöfundurTitillRitstjóri / ÚtgefandiUmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Jyske lov: Text 2-4, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1951; III
1989
2006
1989
1990
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: s. 487-488
« »