Handrit.is
 

Skráningarfærsla handrits

AM 783 4to

Handrit hefur ekki verið myndað stafrænt

Samling af opbyggelige skrifter af kristne mystikere fra middelalderen; Danmörk, 1475-1525

Nafn
Berg, Heinrich von 
Fæddur
14. mars 1295 
Dáinn
17. janúar 1366 
Starf
 
Hlutverk
Höfundur 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Skeel, Albret 
Dáinn
1609 
Starf
Hofjunker 
Hlutverk
Embættismaður 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Jungetgård 
Land
Danmörk 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Thomas a Kempis 
Dáinn
30. júlí 1471 
Starf
 
Hlutverk
Höfundur 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Bonaventura 
Fæddur
1598 
Dáinn
30. nóvember 1647 
Starf
Stærðfræðingur 
Hlutverk
Höfundur 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Árni Magnússon 
Fæddur
13. nóvember 1663 
Dáinn
7. janúar 1730 
Starf
Prófessor 
Hlutverk
Fræðimaður; Höfundur; Skrifari; Ljóðskáld 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Joakim, Brandt, Carl 
Fæddur
15. ágúst 1817 
Dáinn
27. desember 1889 
Starf
 
Hlutverk
Fræðimaður 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Hansen, Anne Mette 
Fædd
30. september 1959 
Starf
 
Hlutverk
Skrásetjari 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Kaupmannahöfn 
Land
Danmörk 
Ítarlegri upplýsingar

Innihald

1(1r:1-145v:31)
Horologium divinæ/æternæ sapientiæGudelig VisdomsbogBüchlein der ewigen Weisheit
Höfundur
Titill í handriti

„sentite .j. vndersta .j.“

Upphaf

Føler oc befinner aff vor herræ j godhet | oc søgher effter hanom j hiærtens enfol|lelighet / for thy / han finnes aff them som | ey frestæ hannom /

Niðurlag

„som meth fadher oc hælleg and løwer | oc radher gudh ewinnelig Amen“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

2(146r-148r)
Cisiojanus
Upphaf

Cjsio janus epythanie

Aths.

Et huskevers om helgendagenes rækkefølge. Navnet er taget fra incipitet „Cjsio janus epythanie dominj…“ [= „Cirkumcision, Januar, Epifani…“].

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

3(149v)
Overdragelsesbrev, ca. 1470 (?)
Titill í handriti

„[ulæseligt]“

Upphaf

allæ men thetthæ breff seer eldher hore

Niðurlag

„[ulæseligt]“

Aths.

Albret Skeel til Jungetgård overdrager Peder Mogensen en gård i Junget. Brevet er forseglet af Hr. Anders, prior fra Grinderslev kloster (Hr. Anders kendes kun fra dette brev).

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

4(150r-262r)
De imitatione ChristiOm Kristi efterfølgelse
Titill í handriti

„Incipit tractatus de imitationee christi

Upphaf

Aff ihesu christi æffterfølgelse ok all wer -|dhens fafænghetz forsmædelse capitulum primum

Niðurlag

„jngæn kan oc ransage | hans vtalligæ giærningh vare hans giærningæ tel|ligæ ath the lætteligæ kunne begribæs aff menniskens | skeel tha kunne the ey sigæs vndærligh och e v|seyælighe Amen“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

5(263r-268v)
Prædikner
Tungumál textans

Danska

Efnisorð

5.1(263r:1-15)
Slutningen af en bøn
Upphaf

vppa hannem Gudh ganger medh enfolduge

Niðurlag

„the ey sees wendalige oc ey wsigelige / [usikker læsning]“

5.2(263r:16-268v)
Aff eydom
Titill í handriti

„Aff eydom“

Upphaf

I herrens naffn Amen for ther salighet oc hielp som | attra ath fly synderne

Niðurlag

„oc giffue hwar som nyttelikth ær och | behoff gøris i wor herre ihesu christo Amen

6(271r-311v:24)
Stimulus AmorisKærlighedens sting
Höfundur

Pseudo-Bonaventura

Titill í handriti

„Thinnæ bogh som kallæs stimulus amoris thet | ær kierlighetz styngh j vor alsomsødistæ oc mil|distæ frælsæræ ihesum christum hun skyfftæs j thrinne | dielæ J then fyrstæ talæs om vors herræs jhesv | christi æræfuldh pinæ J then annen talæs om | the stykkæ som høræ til andæligh besko|dælsæs hwilæ och roo“

Upphaf

Løbær allæ menniskæ och allæ veg|næ for vndreer hoos edær gusz kier|lighet

Niðurlag

„Ther thu pínes | med j thennæ wærldh / tha icke aff lader gudh | ath hugsualæ thik hwilkæn som ær loffuæ|ligh oc æræ fuldh ewinnæligh Amen“

Baktitill

„Hær ær wdæ stimulus amoris i vor alzom | sødistæ frælsæræ ihesum christum“

Aths.

Mediolanensis Iacobus/Jakob af Milano (?)

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

7(311v:24-327r, with gaps)
Tractatus Sancti Gregorii
Titill í handriti

„Hære begynnæs iæm | føæ tractatus sancti gregorii skreffwæn til no|græ clostær iomffrvær AMEN“

Upphaf

Aldrigh ær gusz kerlighet fafængh forthy | han arbeyder storæ thingh huar som han ær

Niðurlag

„thet lonnæ os | gud fader / son oc then helie and AMEN“

Baktitill

Hær ær sancti gregorij tractatus vde / huar fore som | vd waldæ mænniskæs leffwernæ skal drøffuæs | j thennæ nærwæruidis tíme meth modgangh oc | fræstilsær Deo gracias AMEN

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

8(327v-361r)
Formaninger til klosterfolk
Höfundur
Aths.

Bladene er ikke indbundet i den rigtige rækkefølge.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

8.1(327v-346v:6, med lakuner)
Viginti quinque memoraliaDe 25 formaninger
8.1.1(327v-329v)
Enginn titill
Upphaf

Hære begynnæs nogre pwnctæ som bonauentura sam |mænsattæ megæt fruchtsommæligæ oc gode

Niðurlag

„Och alle gudz | gærninger skule wære thic til lærdom oc kænnædom

8.1.2(342r-346v:6)
Enginn titill
Upphaf

Och jngæn thingh som j wærdæn ær skal draghæ | thic l ther fra

Niðurlag

„Och at thw | math nydæ æren meth hanwm j then til kommendis | thimæ / hwilkæt han wnnæ thic / som ær thrennæ / | och een / trennæ j personær / oc een j guddomens na|turæ / gudh fader / son oc heliæ andh / benediid for | wthæn ændhæ Amen“

8.2(330r-361r, med lakuner)
Yderligere formaninger
8.2.1(346v:7-353v)
Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ ære the høre ickæ altenæstæ ...
Titill í handriti

„Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ | ære the høre ickæ altenæstæ brødærne til oc the|ræs formen Æn och sa abbatissæn och hennæs systræ | som hennæ befalæde ære mærck grangiffuælighæ | horelwnd formennæne skulæ haffuæ sigh til thee|ræs vndærdanæ“

Upphaf

Thet til til bør eder alle /

Niðurlag

„Thet ær een for gifftæligh thingh høyestæ stat“

8.2.2(330r-341v)
Enginn titill
Upphaf

och hugæn nedærst Thet fyrstæ oc øppærstæ sædhæ | oc leffnedæn ydærst och far smædæligst Thwngæn | stoor talændæ / oc handæn fafæng

Niðurlag

„oc theeræs størstæ wdygd ær høy|færdighet Merckændis ær / at renliffuæligæ perso“

8.2.3(354r-361r)
Enginn titill
Upphaf

nærs otmywgt / bewisæs j ix handæ madæ

Niðurlag

„ath guds | kiærlighets brynnæ / oc sielernes hielsæ skal fon|ghes oc øghæs Amen“

Baktitill

Bedh gud for mic

Lýsing á handriti

Blaðefni

Papir.

Blaðfjöldi
361. Bl. 148v-149r, 246, 262v, 269r-270v og 361v er (eller var oprindeligt) ubeskrevne. 210 mm x 140 mm.
Tölusetning blaða

Håndskriftet har en moderne foliering fra 1800-tallet i recto-sidernes øverste højre hjørne.

Umbrot

Teksten er enspaltet med 26-36 linjer pr side. Røde overskrifter, initialer på hhv. 2 og 3 linjer og linjeudfyldere. Begyndelsesbogstaver har røde gennemstregninger, og nogle steder er det første bogstav i et afsnit understreget med rødt. Efter bl. 262 er flere blade udskårne.

Skrifarar og skrift

Forskellige hænder. Håndskriftet er rimeligvis sammensat af flere stykker, der er skrevet hver for sig.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Et par penneprøver er senere tilføjet det ellers ubeskrevne bl. 270v:

  • Begyndelsen af Hil dig Maria: „aue maria gracia plena domius tecum ben“
  • Fire linjer af en folkevise eller, som det synes, en parodi på en folkevise: „megh haffuær drø|met iæn drøm i | nat thet var om | ien kat t thet och | om jen t hundh | hundh och om jen“

Band

Samtidigt mørkebrunt læderbind. Træplader. Hæftet på fire dobbelte bindsnore. Størrelse: 218 mm x 160 mm x 91 mm. Bindet er holdt sammen af en lukkemekanisme bestående af et metalspænde for enden af en læderrem og et beslag på forpermen. Under indbindingen er to læg blevet ombyttet (bl. 330-341 og 342-353).

Fylgigögn

Der er to AM-sedler. Den første af Arne Magnússon, som har noteret: „Bekommet fra Monsr Christian Frost | fra Friderickshald. | hans fader er kiób-|mand i Fridericks-|hald, og meenes at | have ejet bogen. | Studioso Norvego | mediante Domino stubæo | 1720.“ Den anden seddel er en indholdsfortegnelse over håndskriftet skrevet af Carl J. Brandt.

Uppruni og ferill

Uppruni

Håndskriftet stammer sandsynligvis fra et klostermiljø eller et lignende religiøst miljø, og vestjyske sprogtræk peger på, at håndskriftet muligvis er fra Vestjylland. Skriften og et træk i indholdet tyder på en tilblivelse omkring år 1500 eller lidt senere (jf. Skautrup: Det danske sprogs historie bindi II s. 25, og Frederiksen: Senmiddelalderlige mystikere s. 45). Håndskriftet har tidligere været dateret til senest ca. 1470, fordi en brevafskrift på bl. 149v nævner en person, der vides død i 1472. Det er dermed blevet forudsat, at denne person stadig var i live i brevet. Denne brevafskrift er også blevet taget til indtægt for lokalisereingen af håndskriftet til augustinerklosteret Grinderslev kloster i Salling, Vestjylland, da en prior herfra er medbesegler af brevet.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 14. Oktober 2000 af AMH.

Viðgerðarsaga

Blade repareret, spænde påsat og ny rem mellem 27. november 1964 og 9. january 1965.

Blade genemset; ryg, grønt titelfelt og spænderem repareret i sommeren 1982.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København.

Myndir af handritinu

mikrofilm (originaler) Neg. 688 1985 After conservation mikrofilm (arkiv) Pos. 673 1985 Positive copy of Neg. 688 s/h fotografier AM 783 4to 12. januar 1999 Fotografier fra Neg. 688 6x6 (120) 6x6 neg. lomme nr. 74 4. januar 1999 Dokumentfotografier af bindet diapositiv 6x6 lomme nr. 101 11. januar 1999

Notaskrá

HöfundurTitillRitstjóri / ÚtgefandiUmfang
Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog: i dansk Oversættelse fra det femtende Århundrede, Dansk Klosterlæsning fra middelalderened. C. J. Brandt1858; I
Gammeldansk læseboged. Gerd Wellejus, ed. Nelly Uldalers. 357a-367a:28 (bl. 91v:17-96v:11), 367a:29-378a (bl. 106r:10-110r:17)
Tomas a Kempis Fire bøger om Kristi efterfølgelse i dansk oversættelse fra 15. århundrede.ed. F. Rønning
Bonaventura: Tre skrifter i gammeldansk oversættelse: Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sproged. Det Danske Sprog- og Litteratureselskabs. KærlSt 1-167
Peter SkautrupDet danske sprogs historie1947; II
Britta Olrik Frederiksen„Senmiddelalderlige mystikere - "Grinderslevhåndskriftet"“, s. 45-46
1985
1985
1999
1999
1999
Thelma Jexlev„Den skrevne bog“, Skrift, bog og billede i senmiddelalderens Danmark, Bogvennens. 55-57
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: s. 202
Lauritz NielsenDanmarks middelalderlige Haandskrifters. 139
Levende ord og lysende billeder: Den middelalderlige bogkultur i Danmark: Kataloged. Erik Petersens. 45-46
« »