Handrit.is
 

Skráningarfærsla handrits

AM 23 4to

Handrit hefur ekki verið myndað stafrænt

Dansk lovhåndskrift; Danmörk, 1475-1525

Nafn
Árni Magnússon 
Fæddur
13. nóvember 1663 
Dáinn
7. janúar 1730 
Starf
Prófessor 
Hlutverk
Fræðimaður; Höfundur; Skrifari; Ljóðskáld 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Gunnersen, Birger 
Dáinn
30. nóvember 1519 
Starf
Archbishop of Lund 
Hlutverk
Höfundur 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Seerup, Anne Wedel 
Fædd
17. október 1976 
Starf
 
Hlutverk
Skrásetjari 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Kaupmannahöfn 
Land
Danmörk 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Kroman, Erik 
Starf
 
Hlutverk
Fræðimaður 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Dalgård, Sune 
Starf
 
Hlutverk
Fræðimaður 
Ítarlegri upplýsingar

Innihald

1(1r-2v:14)
Jyske lovs fortale
Upphaf

MEth logh skal land byggæs

Niðurlag

„oc byscop jens j hetheby / | oc ther til meth alle the bæste mens | rath / ther i hans righe wore /“

Notaskrá

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove bindi II s. 3-18 Udg. C3

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

2(2v:15-48v:17)
Valdemars Sjællandske lov
Upphaf

Incipiunt capitula libri primi.

Niðurlag

„vm thæt ær for hungers nøth giort /“

Aths.

Bl. 41v:7-48v:17 følger lovtekstens yngre redaktion.

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove bindi VIII s. 3-104 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C7

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

3(48v:18-53)
Sjællandske kirkelov
Titill í handriti

Jncipit jus pontificale | Vm kircke wíghelse /

Upphaf

Thæt ær thæn ræt thær sæt wor a mall-|stæffne j Ríngstæthe lund / aff absolon | ærchebyscop / effter alle sielands | fare bøøn / for thi at retten wor før aff harth | mellem byscop oc bønder /

Kircke vm woght worthær / maa æy | annen tith wighes

Niðurlag

„tha wore gangne thwsende winter | oc hundrede winter oc siw tiughe | winter oc siw maned oc tolff daghe“

Notaskrá

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove bindi VIII s. 445-457 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C5

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

4(54r-56v)
Constitutio Olavi II, 1376Olufs grundlov II, 1376
Titill í handriti

„Constitutio regine margarete regis voldemaris filie Item nota ista constitutio | ex sic Constitutio Olam regis dacie et haquinj | regis norwegie et margarete regine trium regnorum

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

5(57r-61v:10)
Constitutio Valdemari IV, 1360Valdemar den IV's grundlov, 1360
Titill í handriti

„Nota istam constitutionez Dedit voldemarus | rex ex parte filii sui Cristoferi Constitutio | regis voldemari patris margarete Regine“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

6(61v:11-62v:5)
Constitutio Valdemari IV, 1356Valdemar den IV's grundlov, 1356
Titill í handriti

„Alia constitutio Voldemari regis patris | margarete Regine trium regnorum

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

7(62v:6-64v)
Constitutio Christophori II, 1320Christoffer den II's grundlov, 1320
Titill í handriti

„Constitutio cristofori regis dacie | rffilii [?] voldemari regis“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

8(69r-71v)
Constitutio Olavi II, 1376Olufs grundlov, 1376
Titill í handriti

„Constitutio regine margarete | regis valdemari filie Item Nota | ista constitutio Alio modo sic | Constitutio Olaui regis Dacie | Haquini regis norwegie et mar|garete regine trium regnorum“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

9(72r-73r)
Constitutio Olavi II, 1377Olufs grundlov, 1377
Titill í handriti

„Constitutio Olaui regis Dacie“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

10(73v-75r:3)
Constitutio Erici Regis Dacie Filii Cristoferi, 1284Erik Glippings nyborgske forordning for Sjælland, 1284
Titill í handriti

„Constitucio Ericí regis dacie filii | cristoferi regis in nyburgh“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

11(75r:4-86r)
Articuli Thordonis legiferiThord degns artikler
Titill í handriti

„Constitucio voldemari regis per tordo|nem legiferum Articuli et correc|ciones legis“

Notaskrá

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love bindi III s. 461-485 Udg. C

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

12(88r-93v)
Den fornyede unionsakt af 1436
Upphaf

Wij hans laxman i lundh oluff | vdi opsale aslack i nydrosze met | gudz nade

Niðurlag

„Thettæ ær giort aff drotning margrethes raad | oc alle thry righens oc stadfest wdj koning | ericks tiid som forscreffuit staar“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

13(94r-v)
Privilegium Regis Christophori, 1443Kong Christoffers privilegier, 1443
Titill í handriti

„priuilegium regis Cristofori“

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

14(95r-96v)
Spredte retslige optegnelser på dansk og latin samt værdiberegning af jord
Upphaf

Voldemar meth gwtz naade dane oc wende | konning Sendher alle thee j skaane boo | qwæde oc frij sin nathe

Niðurlag

„Som bonden haffuer vndher syn | plogh oc syn lee Ock ey andhre jordh“

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

15(98r-112v)
Kong Hans' håndfæstning, Halmstad, 1483
Upphaf

I Gwdz naffn Amen / Ære wij | nw hære j halmstadhe forsambledhe | Jens meth gwdz nadhe Erchebiscop j | lwnd / Sweriges første. oc pawens le-|gaat / Olaff j Roskilde / Karl j | othens / aff samme nadhe Kristoper /

Niðurlag

„Date Halmstadis anno | domini mcdlxxx tercio in profesto purificacionis | gloriose virginis marie“

Aths.

Thord degns artikler er efterfulgt af en kort notits på fire linjer – en senere tilføjelse.

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

16(113r)
Constitutio Christophori II, 1320Christoffer den II's grundlov, 1320
Titill í handriti

„Item in mannifestacione Regis cristoforj“

Aths.

Uddrag på en enkelt side.

Tungumál textans

Latína

Efnisorð

17(114r-120v)
Södermannalagens kirkebalk
Upphaf

Hwer Cristen man som cristeth | naffn will bæd han skall aa | crist allene tro

Niðurlag

„Liindkøøping in nordmalm“

Aths.

Den oprindelige svenske tekst oversat til dansk og er efterfulgt af et par mindre optegnelser på dansk og latin.

Tungumál textans

Danska (aðal); Latína

Efnisorð

18(122r-136r)
Kongelige forordninger
Upphaf

I gudz naffn amen aar effter gudz byrdh tusindhe | try hwndrithe paa thet tywgendhe Sancti | pawels dage

Niðurlag

„han worder siden grepenn | thaa gongæ aa hans hals“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

19(137r-140v)
Valdemar Atterdags privilegium for Lund, 1361
Titill í handriti

„Een deell af lwndestadz priuilegiis / j Schone /“

Upphaf

Alle the som thette breff see ether høre

Niðurlag

„iij marck“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni

Pergament og papir.

Blaðfjöldi
1 + 141 + 1 (1-141 + 29bis). Bl. 65r-68v, 86v-87v, 95v, 97, 113v, 121 er ubeskrevne. 207 mm x 150 mm.
Tölusetning blaða

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Umbrot

Teksten er enspaltet med 21-33 linjer pr. side; røde rubrikker (til bl. 53v), røde og grønne klummetitler (til bl. 48v) og intialer.

Uppruni og ferill

Uppruni

Skrevet i Danmark ca. 1500.

Ferill

På en foran indklæbet seddel har Arne Magnússon noteret: „Istud legisterium est elemosi|na Domini Birgeri Archiepiscopi | lundensis etc. pro usu sedis | Lundensis in Schania. ipso | die Nativitatis Joannis Ba-|ptiste M. d. decimo quinto.“ Ifølge denne notitis har Lunds ærkebiskop, Birger Gunnersen (c. 1440-1519), været håndskriftets ejer.

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 29. september 1999 af AWS.

Viðgerðarsaga

Håndskriftet blev fotograferet i 1988

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman fra 15. maj 1956 til 13. juli 1962, 21. february 1963 til 10 november 1967 og 27. april til 17. juli 1970.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, fra 13. november til 17. december 1967.

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Sune Dalgård fra 22. november 1971 til 16. august 1983.

Myndir af handritinu

Håndskriftet blev fotograferet i 1988 og Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier mikrofilm (originaler) Neg. 768 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 703 1988 mikrofilm (originaler) Neg. 768 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 703 1988 s/h fotografier AM 23 4to

Notaskrá

HöfundurTitillRitstjóri / ÚtgefandiUmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Østdanmark, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; IV
1988
1988
1988
1988
Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1933; VII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: s. 352-353
Södermannalagen. Codex juris Sudermannici, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1838; IV
« »