Handrit.is
 

Skráningarfærsla handrits

AM 7 4to

Handrit hefur ekki verið myndað stafrænt

Lovhåndskrift; Danmörk, 1500-1599

Nafn
Jonathan Adams 
Fæddur
19. desember 1971 
Starf
 
Hlutverk
Skrásetjari 
Ítarlegri upplýsingar
Nafn
Stegmann, Beeke 
Starf
Scholar 
Hlutverk
Fræðimaður 
Ítarlegri upplýsingar

Innihald

1(1r:1-8)
Møntberegning
Upphaf

Engelscke

Aths.

Brudstykke.

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

2(2r:1-125r:14)
Jyske lov
Tungumál textans

Danska

Efnisorð
2.1(2r:1-2v:6)
Jyske lovs fortale
Titill í handriti

„~: FORTALEN :~“

Upphaf

Meth logh schall mandh | landh bygghe

Niðurlag

„att gøre ilde oc pine | thæm ther ey wylle ladhe aff onde | gierningher :~ :~“

Efnisorð
2.2(2v:7-33v:10)
Bog I
Efnisorð
2.2.1(2v:7-6v:2-)
Kapitelregister til første bog i Jyske Lov
Titill í handriti

„Thend første Bogh taffle“

Upphaf

i Hwylkitt barnn erffwe sckall | ii Huott thend sckall sye ther barn døber

Niðurlag

„om moder mo saage børne goeds | tyll rether giald forthj hwn fortherett henne goeds meth them | y felliigs li i c xxix § iii“

2.2.2(6v:2-33v:10)
Tekst
Titill í handriti

„Huylkitt Barn erffue |sckall capitulum :i:“

Upphaf

Barn om then worder chrissnett stande arff oc ey ellers

Niðurlag

„fraa annen manns | mølle eller fraa annen manns | fyscke gaarde ,eller fraa annen | maanns jordth“

Efnisorð
2.3(33v:11-90r:8)
Bog II
Efnisorð
2.3.1(33v:11-39r:18)
Kapitelregister til anden bog i Jyske Lov
Titill í handriti

„Thend anden bocks | Taffle“

Upphaf

i Om sandemen | ii Hure om sandemen sckulle suere

Niðurlag

„Om sanne oc uu sanne sckall ey | were richer (?) oc kiere in principio | prologi et li ii c iiii et vij“

2.3.2(40r:1-90r:8)
Tekst
Titill í handriti

„Om sandemen | capitulum primum“

„Finis secundi libry“

Upphaf

Sandemen sckulle were | otte ij huertt herett

Niðurlag

„tha sckall hand were mett | xij mends eedh“

Efnisorð
2.4(90r:9-125r:14)
Bog III
Efnisorð
2.4.1(90r:9-93v:5)
Kapitelregister til tredje bog i Jyske Lov
Titill í handriti

„Her begyndes thends | Tredie bogs taffle“

Upphaf

i Om leding | ii Om leye dreng eller trell kommer | y letings

Niðurlag

„Om heder brynde in fine | tertij libri“

2.4.2(93v:6-125r:14)
Tekst
Titill í handriti

„Om ledings | capitulum :I.“

„Her endis nørre |Jutlandz oc fynsks |logbogh paa Danske |tunge : -“

„tha feller |hun ey wthen seg selleeff“

Upphaf

Ther leding biudes ee soo maangh | men. som y enn haffne ere

Niðurlag

„for hin ther | segther oc saa for biscoppen : ~“

Aths.

Det sidste kapitel — som ikke findes i indholdsfortegnelsen — er kendt som Trolddomskapitlet, „Om troldom capitulum lxix“).

Om ulovlig vidnesbyrd.

Efnisorð
3(125v:1-130r:6)
Kong Erik Glippings Nyborgske forordninger for Nørrejylland, 1284
Titill í handriti

„Thenne eptherscreff ne logh och |handfestningh gaff |konning Erick christoffers |Sønn :-“

„Finis Ende“

Upphaf

Kyrcke werie skwlle kyrckes | tind sellie

Niðurlag

„eller andre | men haffwe ij thet | aar thett nogett bortt “

Tungumál textans

Danska

Efnisorð
4(130r:7-132r:2)
Kong Erik Glippings Helsingborgske forordninger, 1283
Titill í handriti

„Aar effther gudz | byrdtt. m cclxxxiij | ij mais mannet“

Upphaf

Atthe engen sckall berre cleder

Niðurlag

„eller bedringe førre enn hinn dødes frender bede for hannem ¦ item

Tungumál textans

Danska

Efnisorð
5(132r:3-134r:20)
Kong Christian Is forordning for Nørrejylland, 1466
Titill í handriti

„Thette er konig kristiens |handfestningh“

Upphaf

Item engen sckall fastes eller bindes |wloglige ther wforwonden |er

Niðurlag

„Anno dominj mcdlx“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð
6(134r:21-140r:17)
Gårdsretten
Titill í handriti

„Her begyndes slotz | oc gaardzʀetth“

„Her endis gaardzretten“

Upphaf

Hwylken man anen slaar | y hiell, giffwe lyff for lyff

Niðurlag

„som han | wyll ey sette sytt lyff tyll | fare:-“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð
7(140r:1-141r:18)
Dom mellem Iver Foss og Stig Pors
Upphaf

Thette tycker oss rett were om thet | som wor naadige frue Drotnings ffor | oss wisde

Niðurlag

„Thett kunne wy ey anett rett | oc sckelligtt were

Tungumál textans

Danska

Efnisorð
8(141v:1-143v:19)
Kong Erik glippings Nyborgske forordning (1284) for Skåne
Titill í handriti

„Konning Eriks |Handfestningh“

„Finis Ende“

Upphaf

Thenne log gaff oc koning Erick | christiffers sønn y nyborrigh |effther alle Dane ʀaadh / Och | the wedertoge,

Niðurlag

„eller hans | arffe, oc saa koningen“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

9(144r:1-149v:15)
Udsigt over lovens indhold
Titill í handriti

„Item her stande Alle |xl marckis sage som y |logenn stander“

Upphaf

Item først om thend mand | kommer bortt ther sytt lyff | sckall miste bøde xl march | bonden oc saa koningen

Niðurlag

„Item for hwssffred, gaardz-|fredh oc aardh, tesse |saghe skulle weries mett |herinzneffndh“

Tungumál textans

Danska

10(150r:1-162v:24)
Thord degns artikler
Titill í handriti

„Tord Deyghens ar| tyckler och forcla-|ring offwer | -:Logen:-“

„Finis tords Forclaring“

Upphaf

Først hwo ther felder | wand fraa aryle rynde

Niðurlag

„hans slegtt bleff hanom | saa fraa tagen“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

11(163r:1-173r:17)
Den ældste Lundske eller Helsingborgske stadsretBirkeret
Titill í handriti

„Thette eptherscreff ne er byrcke rett | giffuen aff koningen y dan-|marck tyll helsingborg epther | danmarcks raadiz samtycke“

„Fynis byrcke rethen:-“

Upphaf

i Om jordkøb —- ij i | ii Om jordfestning —- ij

Niðurlag

„att thett wor ey bedre, oc | siden kalle aa hanom for synn | sckade fangh“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð
12(173v:1-176v:12)
Den Dalbyske forordning
Titill í handriti

„Thenne eptherscreff ne rett var giortt | y Dalby y Skone, oc satt oc | samtyckett aff koningen oc | Danmarcks raadtt menige | Danscke mend tyll gode:-“

„~:finis ende:~“

Upphaf

i Om kone jordtt | ii Om man haffuer seex børn

Niðurlag

„att thet | wore end hundrede marck | eller mere“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

13(176r:13-198v)
Kong Christian IIIs Dronningborgske reces 1551 og Københavnske 1547
Titill í handriti

„Her epther fyllgher thend nye | reces som vor vdhscreffuet aff | kongelig majestæt paa drottning-|borig vnder Gudz aar | M D Lj“

„Oc thend anden strax epther som | vor tyll forre vnder gwtz aar | M:- D:- xlvij:-“

„Finis Ende“

Upphaf

Wy christiann mett gudz naade dan-|marckz norges wendes oc gottes koning | hertug y slessuigh holsten

Niðurlag

„Indsegler her wnder henge lade giffuet | paa wortt slott københaffuen, sancti | nicolaj episcopj dagh, aar epther | gudz byrdtt mdxlvij“

Tungumál textans

Danska

Efnisorð

Lýsing á handriti

Blaðefni
Papir.
Blaðfjöldi
198. 187 mm x 141 mm
Tölusetning blaða

Håndskriftet er folieret i recto-sidernes øverste højre hjørne. Den oprindelige foliering ser ud til at være forkert, og de korrekte tal er nu, på flere steder i håndskriftet, skrevet over de gamle tal.

Ástand
Af bl. 1 (fribladet) er kun en mindre firkant bevaret; den er nu klæbet fast til et nyt friblad.
Umbrot

Teksten er enspaltet. Der er kolumnetitler, delvist tilføjede med en yngre hånd, øverst på hver side: („første bogs taffle“, „første bogh“, „anden bogs taffle“, „Anden Bogh“, osv.)

Der er også på nogle steder bogstaver til at indikere hvilket bogstav, der skal bruges som initial , kustoder, og initialerne „H S“ med samme hånd som i hovedteksten (fx bl. 140r, 149v).

Skrifarar og skrift

Hånden er beslægtet med den i AM 5, 4o og AM 6, 4o.

Skreytingar

Håndskriftet er ikke dekoreret. Initialerne (majuskler) fylder normalt to linjer og er udekorerede (se dog initialet i „Vmbotz“, bl. 169v).

Nogle steder er der afslutningsvignetter ved slutningen af teksten til at udfylde resten af siden.

Spássíugreinar og aðrar viðbætur

Der er tilføjet kolumnetitler øverst på hver side .

Der er nogle få marginalia, samt henvisninger (bl.a. bl. 18v, 19r, 64v, 91v, 150r-162v), disse er ofte meget yngre.

På bl. 198v finder vi disse bogstaver ved slutningen af teksten, formodentlig et anagram over skriverens navn: „H A K R N M o E S? T E N S M N“.

Følgende marginalia er bemærkelsesværdige:

  • Bl. 31r, øverste margen (penneprøve): „guh'“

  • Bl. 53r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): „fader vor þu sem | fader vor þu“

  • Bl. 64r, øverste højre margin (noget udtværet, kunne være et forsøg på at udslette den pga. dets obskøne indhold?): „Mattur og milldi bru p | og kirkiki til sendin |ur þionusta i ad ba | ugt vil eg giora þin | ad þu satt E | til huern m | streða þig v|din hiwrdu h|eri iola nott“

  • Bl. 88r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): „fader | fader uor þ | fa“

  • Bl. 109r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): „fader vo“

  • Bl. 133v, øverste margen: „Dominus“

  • Bl. 134v øverste margen, skrevet sidelæns: „Gardez | Reth | Gardez | Reth“

  • Bl. 154v nederste venstre margen, skrevet omvendt: „gud hyalpe myer“

Uppruni og ferill

Engar upplýsingar um uppruna og feril

Aðrar upplýsingar

Skráningarferill

Katalogiseret 08 november 2004 af JA.

Mark-up supplied and corrected 01.06.2017 by BS.

Aðgengi

Tilgængeligt for brug.

Notaskrá

HöfundurTitillRitstjóri / ÚtgefandiUmfang
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
III:1: s. 179
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: s. 343-344
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »