Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 418 12mo

View Images

A Danish Nun's Prayerbook — En Dansk Nonnes Bønnebog; Denmark, 1490-1510

Contents

1(1r-?)
A Danish Nun's PrayerbookEn Dansk Nonnes Bønnebog
Language of Text

Danish

1.1(1r:1-2v:12)
Pater noster Aue maria gracia
Rubric

“Pater noster Aue maria gracia”

Incipit

O ihesu christe ewinne-|ligh søthme

Explicit

“Oc alle my-|ne synders affløsningh Amen

Language of Text

Danish

1.2(2v:13-3v:5)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe. thu som esth wer-|dens schaberæ

Explicit

“at thu |giffuer mech thin rætzlæ oc |ælsku bodhe til sammen i myt |hiærte Amen

1.3(3v:6-4r:14)
Pater noster
Rubric

“Pater noster”

Incipit

O Ihesu christe hæmmelske læghe |Jhugh com syugdom. swe-|the oc sorgh

Explicit

“at thenne |thin alsombeskeste pines ihwkom |melse skal wære alle myne syn-|ders forlathelse Amen

1.4(4r:15-5r:2)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe. thu som æst saan |ængles frælshet oc lyste-lichetz paradiis jhughcom rætz-|læ oc gryslichet

Explicit

“oc giff mech wndher thinæ wingers skygge euigh helsens |wern Amen

1.5(5r:3-5v:8)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som esth |ewinnieligh clarhetz speyll

Explicit

“at thu gør thin |miskund mæth mech myn døtz ti-|mæ Amen”

1.6(5v:9-6r:16)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som esth |een ælskeligh koning. wen |oc alsammen attralig

Explicit

“oc giff mech hughswalel-|se i alle drøwelses timer Amen

1.7(6v:1-6v:12)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som æst vop-|øselich. mildhetz kieldhe

Explicit

“oc werdhens elskues |brynne koolne i oss. oc aldeles |vtslyk Amen

1.8(6v:13-7r:7)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som æst hier-|thens søthme Oc hughsens |stoor lystelichet

Explicit

“Vn-|de oss thit legheme oc bloodh |wærdighe athaname i wor |døtz time til woræ siæles vether-|queghelsæ Oc hughswalælse Amen

1.9(7r:8-7v:6)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som æst een |kongæligh makt oc jnner-|lich hughs vsiælich glædhe

Explicit

“forlathe |mech ey i myn døtz angest oc |tranghet Amen

1.10(7v:7-8r:1)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som æst alpha | oc omega begynnelse oc ænde

Explicit

“kiæn mech mæth saan kerlighet |thit buthord Huilket er meghet viit Amen

1.11(8r:2-8r:13)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som æsth |alledyubesthe mysund-|hetz agrund

Explicit

“swo lenge herre thin wrethe frem-|gør Amen

Language of Text

Danish

1.12(8r:14-9r:5)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu som esth |eenhetz tegn

Explicit

“oc bliwe thær |vti ithelighe vth til myn leffnetz| ændheAmen

Language of Text

Danish

1.13(9r:6-9v:4)
Pater noster aue
Rubric

“Pater noster aue”

Incipit

O Ihesu christe thu som æst alsom-|sterkeste løwe

Explicit

“Nar myn |siæl beclæmmes i angest oc myn |ond bedrøwes Amen

1.14(9v:5-10r:14)
Pater noster Aue maria
Rubric

“Pater noster |Aue maria”

Incipit

O Ihesu christe thu |som æst thin |almectixste fathers eenighe |søn.

Explicit

“aname hennæ tha igencom-|medes til thit ælænde oc swo-|som een peregrim Amen

1.15(10r:14-?)
Rubric

“”

Incipit

O Ihesu christe thu |som æst eet sant win-|træ oc fructsommelict

Explicit

“”

1.16(?-28v:7)
Pater noster Aue Then samme pawe Iohannes secundus gaff til then annen bøn vi...
Rubric

“Pater noster Aue |Then samme pawe Iohannes secundus |gaff til then annen bøn viii tw-|sendhe aar afflat for alle na|dhelighe syndhere etc

Incipit

Explicit

“frels migh fraa alle myne vwe-|nner nu oc altiidh. oc wthi myn |døtz thimæ Amen

1.17(28v:8-)
Then samme pawe gaff til then thredie bøn firessens tywff-we oc halff fæmptes...
Rubric

“Then samme pawe gaff |til then thredie bøn firessens tywff-|we oc halff fæmptessens tiwffue |twsendhe karener Pater noster Aue etc

Incipit

O here ihesu christe werdens heler |oc igenløser

Explicit

“at elske |tek ower all tingh som skapt er Amen

Physical Description

Support

Parchment.

No. of leaves
75. 117 mm x 90 mm
Layout

Rubrics, explanations etc. are written with red ink.

Decoration

The initials are red and blue.

Additions

There are younger marginalia on 36r-v.

History

Origin

The manuscript is written in Denmark c.1500.

Additional

Record History

Catalogued 2000.04.04 by AWS (parsed 2000.06.26).

Custodial History

The manuscript was photographed 1989.

Surrogates

microfilm master Neg. 832 — microfilm archive Pos. 757 1989.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
1989
Den Danske Psalmedigtninged. Carl J. Brandt, ed. Ludvig Helweg1846-1847; I-II
En Wadstena-nunnas bönbok: Efter en handskrift på Köpenhamns universitets-bibliotheked. Johan Ernst Rietz
« »