Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 442 12mo

View Images

Dansk Lovhåndskrift; Denmark, 1575-1599

Contents

1(1r-)
Jyske lov
Language of Text

Danish

Keywords

1.1(1r-3r:16)
Jyske lovs fortale
Incipit

MEth logh skal | landh bygges

Explicit

“Ther til met alle hans beste | mænts raadh ther tha i hans righe | waaz”

Keywords

1.2(3r:16-4v:15)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 1
Rubric

“Incipit tabula Libri primj”

Incipit

Hwilt barn ærffue skal

Explicit

“Man maa ey gøre mysue aff by Lviij”

Final Rubric

“Explicit tabula primj Libri

Keywords

1.3(4v:16-25r:12)
Jyske lov, bog 1
Rubric

“Incipit Liber pʀimus

Incipit

BArn om cristnet vord | standæ ?ff oc ey | helder

Explicit

“eller fiske gardæ eller fra annen | mants iordh”

Keywords

1.4(25r:12-27v:11)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 2
Rubric

“Incipit tabula secundi Libri”

Incipit

SAndmen skulle vere | otte i hwert herræt i

Explicit

“Om man steel i lethingh ci”

Keywords

1.5(27v:12-61v:9)
Jyske lov, bog 2
Rubric

“Incipit Liber secundus

Incipit

SAndendmen skulle ware | otte i hwert herreth

Explicit

“ta scal | han veriæ sech met jen tolffmand | eeth”

Final Rubric

“Explicit Liber Secundus”

Keywords

1.6(61v:10-63r:14)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 3
Rubric

“Incipit Tabula Tercij Libri”

Incipit

Um læthing Capitulum i

Explicit

“Um hethe bryndh Lxxiiii”

Keywords

1.7(63r:15-85r:4)
Jyske lov, bog 3
Incipit

Ther lethingh bywdes vt

Explicit

“eller legge wt then thi eld | pittæ vdj førsth”

Final Rubric

“Explicit tertius Liber”

Bibliography

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 356-505 Udg. A11

Keywords

2(85r:5-87v)
Kong Erik Glippings nyborgske forordninger, 1284
Rubric

“Thenne Logh gaff konigh Eric | CRistofers son Aar effter worer | her re vaar fodh Twsinde aar two | hwndrete aar fire tiwffue oc fire | aar”

“Om kirke tynde”

Incipit

Kirke wærie skulle sæle kir|kens tyndæ Swo som the | voræ offuær enæ met andre | kirke

Explicit

“Oc sitæn skal hwercken foghet | eller anner man giffue loff vt atfører

Language of Text

Danish

Keywords

3(88r-89v)
Christian I's forordning for Nørrejylland, 1468
Rubric

Thenne Logh effter screffue gaff | koningh CRistiorn vpa Lants | tingh i viborgh guts Aar twsinde | fire hwndrete twsindue tiwffue oc otte”

Incipit

ENger man skal geste annen | mants tienere vtan sine æg|

Explicit

“oc botæ therem fals maal | som ræt ær efftær logen:”

Language of Text

Danish

Keywords

4(90r-95r:12)
Gårdsretten
Rubric

“Hære begyndes gards ræt”

Incipit

Hvilken man annen slaar i heel | giffue Liiff for Liiff

Explicit

“Tha æ-|re the alle feldæ til tre marck bon-|den oc swo kongen etc.:”

Language of Text

Danish

Keywords

5(95r:13-v)
Om falsk vidnesbyrd og beskyldninger
Incipit

Item om nogen bær falske witne

Explicit

“æffter | himniss fadher oc modhers død om | han merer will ærffræ”

Keywords

6(96r)
Trolddomskapitlet
Rubric

“Om throld dom”

Incipit

om nogen mand widne | anden

Explicit

“den der sicter och saa | beskapen”

Language of Text

Danish

Keywords

7(96v-97v)
Ærkebiskop Jens Brostrups Erklæring, 1494
Incipit

Wij Evteschreuen Iens Brostrup | met guds naade Erchebischop ÿ | lundt

Explicit

“tha nyde indfórsell vdij | hanns houitgaardt:_”

Note

Afskrift af erklæringen bl. 106r-107r

Language of Text

Danish

Keywords

8(99r-100r:5)
Liste over riddere i Danmark
Incipit

HEr effterfólger alle the her-|ritt vdij all Danmarck

Explicit

“Jn wtlandia tota xij herit | Jn vniverso 196”

Language of Text

Danish

Keywords

9(100r:6-v)
Edsformular for dommere
Rubric

“Juramentum”

Incipit

Saa beder ieg meg gud till | hielp oc alle helgen

Explicit

“So worde meg gud | huld ßom ieg sandt siiger”

Language of Text

Danish

Keywords

10(101v-103v)
Værdiberegning
Incipit

En marck sólff

Explicit

“xlij marc sólff”

Note

Jord, penge, mål og vægt.

Language of Text

Danish

Keywords

11(106r-107r)
Ærkebiskop Jens Brostrups Erklæring, 1494
Incipit

Wii æffterscreffwen Jenss brostrupp met | gutz nadhe erchebiscop i lwnd

Explicit

“vdi hans howedgardh etc.

Note

Her erklærer Jens Brostrup og flere gejstlige og verdslige stormænd på opfordring af Kong Hans “hvoiledis thet hørrer atwære oc ſtaa her æffter med then ſom loghen følgher med lagdags breff oc riidebzeff oc ſagwoldheren oc ridemen bywdis wern med macht modh ridebreff”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Parchment.

No. of leaves
106. Bl. 98, 101r og 104-105 er blanke; bl. 107 var også oprindelig blank. 112 mm x 85 mm.
Foliation

Folieret 1-107 i øverste højre hjørne, da 30 er sprunget over.

Collation
Ved indbindingen er andet og tredje læg (11-20 og 21-31) byttet om.
Condition

Bbl. 107 har nedre halvdel beskadiget ved to mindre huller.

Layout

Teksten er enspaltet med 22-25 (bl. 1-94) linjer pr. side. Ornamenterede, mangefarvede og forgyldte begyndelsesinitialer. Røde eller blå initialer og majuskler, røde rubrikker og kolumnetitler.

Decoration

Ornamenterede, mangefarvede og forgyldte begyndelsesinitialer:

 • bl. 1r: initial M (10 linjer) med planteslyngninger ned til nederste margen.
 • bl. 4v: inital B (9 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 25r: inital S (2 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 27v: initial S (7 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 37v: initial H (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 40r: initial N (4 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 51r: initial B (3 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 53r: initial O (4 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 63r: initial T (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 85r: initial K (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste, venstre og højre margen.
 • bl. 88r: inital E (3 linjer) med planteslyngninger til øverste, venstre og højre margen.
 • bl. 90r: inital H (4 linjer) med planteslyngninger i alle margenerne.

Additions

Der er flere notitser på bl. 107r. På bl. 107v står der: “Hafniæ, | Anno 1685 Den 20 August | kiőbte Jeg; Strange Fy-|ren; denne Bog paa en | Auction”. Ovenover synes en bøn at være udraderet.

Der indsat to papirblade med information om læggene bagerst i håndskriftet.

History

Origin

Skrevet i Danmark. Størstedelen af håndskriftet er skrevet i 1400-tallets slutning, men bl. 101v er skrevet i 1500-tallet, bl. 96r-100v er skrevet ca. 1600 og bl. 102-103 er skrevet i slutningen af 1500-tallet.

Additional

Record History

Katalogiseret 28 januar 2008 af Silvia Hufnagel.

Surrogates

mikrofilm (originaler) neg. 811 18 September 1989 før konservering

mikrofilm (back-up) TS 1020 22 February 2006 back-up af mikrofilm (originaler) neg. 811

mikrofilm (arkiv) pos. 736 18 September 1989

s/h fotografier AM 442 12mo 17 September 1990 før konservering

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Jyske lov: Text 2-4, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1951; III
1989
2006
1989
1990
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 487-488
« »