Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 421 12mo

There are currently no images available for this manuscript.

Marine Jespersdatters bønnebog; Denmark, 1514

Name
Árni Magnússon 
Birth
13 November 1663 
Death
07 January 1730 
Occupation
Professor, Arkivsekretær (Secretary of the Royal Archives) 
Roles
Scholar; Author; Scribe; Poet 
More Details
Name
Páll Hallsson 
Death
1663 
Occupation
Priest 
Roles
Poet 
More Details
Name
Seefeld, Jørgen 
Birth
1594 
Occupation
??? ( rigsråd ) 
Roles
Owner 
More Details
Name
Ringsted 
Country
Denmark 
More Details
Name
Paris 
More Details
Name
Friis, Jesper 
Birth
1436 
Death
1504 
Occupation
Lord of Lundby and Hesselager 
Roles
Relative 
More Details
Name
Hesselager 
Country
Denmark 
More Details
Name
Urne, Claus 
Death
1531 
Occupation
Lord of Hindemae 
Roles
Relative 
More Details
Name
Hindemae 
Country
Denmark 
More Details
Name
Skenk, Busk 
Death
1551 
Occupation
Lord of Brudager and Rygaard 
Roles
Relative 
More Details
Name
Brudager 
More Details
Name
Rygård 
More Details
Name
Rostgaard, Frederik 
Birth
30 August 1671 
Death
25 April 1745 
Occupation
 
Roles
Owner; Translator 
More Details
Name
Hansen, Anne Mette 
Birth
30 September 1959 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

Marine Jesperdatters bønnebog
1(1r-2r)
Bøn til Jesu Kristi navne
Incipit

Hwosomhelst tesse efftherscreffne lxxii alsomhelligste christi naffn som skickede ære wed sanctum gregor

Explicit

“tha fordømes thet icke huilket well trolict er”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 215 Bøn nr. 967: Jesu Kristi navne.

Keywords

2(3r-5r:10)
Jomfru Marias navneVor Frues 72 navne
Rubric

“Merck at thet war oppenbaret en biscop i en stad hedher clæwen at hwilke tesse helligste lxxii iomfru marie naffn meth al glæde i hiemerigis righe”

Incipit

Dyuaflosvirgonubesregina

Explicit

“at døme leffuendes och døde oc forclare werden meth ild Amen”

Note

Paralleltekster: AM 420 12mo (fremover AM 420), bl. 63r (ikke udnyttet som hovedtekst i Bønneb. IV), AM 76 8vo (fremover AM 76), bl. 10r-v. Senest udgivet af Kroon m. fl.: A Danish Teacher's Manual.

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 215-216 Bøn nr. 968: Jomfru Marias navne.

Keywords

3(5r:11-7r:5)
Morgenbøn til Treenigheden
Rubric

“Theme Thenne efftherscreffne bøn skall læsis om morgenen hellig trefoldighed till ære”

Incipit

O helligste mectiste ærefulde oc watskillelighe trefoldighed

Explicit

“oc bliffue ther meth tegh ewindelige Amen”

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 393.

Note

Paralleltekster: Anna Brades Bønnebog (Thott 553 4to, fremover AB), Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 21 (Bøn nr. 162); — Karen Ludvigsdatters tidebog (Medeltidshandskrift nr. 35, fremover KL), bl. 110v (skrevet af efter — Christiern Pedersens tidebog) — Ingeborg Predbjørnsdatters tidebog (Cod.Holm. A 40), fremover IP), bl. 101v; — Knud Billes tidebog (Kalmar 33, fremover KB), bl. 43v.

Keywords

4(7r:6-9r)
Bøn til Treenigheden
Rubric

“En anden gwdelig bøn at læse helligh trefoldighed till loff oc ære”

Incipit

O helligste trefoldighed som er en sander gud

Explicit

“thit guddommelighe ansicth i hiemerighe till ewigh tiid Amen”

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 394.

Note

Paralleltekster: KL, bl. 111r; IP, bl. 102r; KB, bl. 45r.

Keywords

5(10r-14r)
Befalelse til Vor Herre
Incipit

Jeg beffaller meg gudh aluoldiigeste i thend samme befallelse

Explicit

“kome meg fuldkomelighe tiill hielp bade tiill syell och liiff Amen pater noster”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 305-308 Marine Jespersdatters Bønnebog [fremover MJ] er udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 1042, trykt efter GKS 1615 4to [fremover GKS 1615], bl. 85v-86v. Paralleltekster: AB, bl. 6r-8r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 30-32 [Bøn nr. 168]; AM 418 12mo [fremover AM 418], bl. 42terv-44v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 313-314 [Bøn nr. 349 og 350]; MJ, bl. 18r-v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 217 [Bøn nr. 970 [se under 8]]; — Marine Lauridsdatters Bønnebog [AM 423 12mo, fremover ML], bl. 21r-25v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 247-248 [Bøn nr. 994]. Andre tekster der er udnyttet som varianttekster:Else Holgersdatters tidebog [GKS 1613 4to, fremover EH], bl. 97v; — Marine Issdatters Bønnebog [GKS 1614 4to, fremover MI], bl. 64r; AM 420, bl. 112r; Thott 152 8vo [fremover Thott], bl. 30r.

Keywords

6(14v-15v)
Jesu Kristi lidelse og død
Incipit

O Herre iHesu christe thu som war forrodh oc vskyllelig fangen

Explicit

“amen v pater noster oc v ave ma ria”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 217 Bøn nr. 969: Jesu Kristi pine, død og opstandelse.

Keywords

7(16r)
Rubrik til bønnesamlingen Nogle gudelige bønner
Incipit

Her begynnys noglæ gwdelighe bønner som man skal læsse med stor gwdelighet

Explicit

“och then førsthe bøn aff the hyllighe iijfoldighet skal lesses tyll alle pater noster”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 244 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 94: Vor Herre Jesus Kristus, trykt efter KL, bl. 56r-v.

Keywords

8(17r-v)
Bøn til den treenige Gud
Incipit

Uelsygneth ware gwd fader oc søn oc then hellighe andh

Explicit

“Signeth ware tyth naffn och loff forwdhen ændhe Amen

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 244-245 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 94: Vor Herre Jesus Kristus, trykt efter KL, bl. 56r-v. Andre tekster der er udnyttet som varianttekster: EH, bl. 46v; GKS 1615, bl. 83v.

Keywords

9(18r-v)
Antvordelse til Vor Herre
Incipit

Ieg antworder meg wdi dagh og hwer dag gwd alsommeghtisthe

Explicit

“Sancte michil ware myn skiold oc min”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 217 Bøn nr. 970: Antvordelse. Paralleltekster: AB, bl. 6r-8r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 30-32[Bøn nr. 168]; AM 418, bl. 42terv-44v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 313-314 [Bøn nr. 349 og 350]; MJ, bl. 18r-v,Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 217 [Bøn nr. 970 [se under 8]]; ML, bl. 21r-25v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 247-248 [Bøn nr. 994]; GKS 1615, bl. 85v-86v Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 305-308[Bøn nr. 1042]. Andre tekster der er udnyttet som varianttekster: EH, bl. 97v, og AM 420, bl. 112r-114r.

Keywords

10(19r)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

Hel maria frels megh aff alth lyffs oc sielss beskhed

Explicit

“ath ieg maa faa wdhen all endhe Amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 218 Bøn nr. 971: Bøn til Jomfru Maria.

Keywords

11(20r-22r:17)
O Maria, glæd dig fordi at du est - befalelse og bøn til Jomfru Maria
Keywords

11.1
No Title
Incipit

O helligsthe oc werdigsthe jomfru Maria iesu christi modher

Explicit

“thet wnde megh gwd fadher oc søn oc hellighe and Amen”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 289-291 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 111s, trykt efter KL, bl. 79r-81r. Andre paralleltekster: IP, bl. 165v; EH, bl. 164v; GKS 1615, bl. 193v.

11.2
Veni sancte spiritus
Rubric

“Antiphona”

Incipit

UEni sancte spiritus reple

Explicit

“in eis ignem accende Amen”

12(22r:17-23r)
Den apostoliske trosbekendelseCredo
Rubric

“her effther fwlgher credo poo dansskæ”

Incipit

IEgh troær stadelige paa gwd fadher hemmerigyss oc iorssens skabere

Explicit

“oc pa thet ewighe lyff Amen”

Keywords

13(24r-25r:10)
Jesu Kristi sår
Incipit

HEl iesu christi høghre hand som war korsfesth y iødhe landh

Explicit

“som thw med tyth hellighe oc dyrbarligsthe blod yghenløsthe Amen

Keywords

14(25r:11-26r:7)
Bøn til Jesus Kristus for afdødes sjæle
Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 118-119 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 882, trykt efter Cod. Holm. A 40 [Ingeborg Predbjørnsdatters tidebog],v 99r-v. — Christiern Pedersens tidebog, 413.

Keywords

14.1
Item her effther scryffwes en annen bøn aff alle christene siele stadfest i e...
Rubric

“Item her effther scryffwes en annen bøn aff alle christene siele stadfest i en stad som ær constancia”

Incipit

O I alle cristene siele som her begraffne ære

Explicit

“then ewighe roo oc salighed tyll ewigh tyd Amen”

14.2
“Collecta
Incipit

O Barmhiertighe gwd see tyll alle cristene siele

Explicit

“ffrelss thennwm fra then ewighe pyne Amen”

15(26r:8-29r:6)
Sankt Gregorius' bønner
Rubric

“Her effther scriffwes the helighe ssancti gregorii bonner”

Incipit

O Herre Ihesu criste ieg tylbedher teg

Explicit

“miskwndhe dig offwer oss alle Amen”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 52-58 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 191: Jesu Kristi pine, død og opstandelse, udgivet efter Thott 553 4to, bl. 24v-25v. Paralleltekster: Bøn nr. 11 udgivet efter i Cod. Holm. A 42, bl. 61r-63r; Bøn nr. 336 udgivet efter AM 418, bl. 19r-20r og 22v; bøn nr. 495 udgivet efter AM 75 8vo, bl. 203v-205v; Bønnen findes også i — Christiern Pedersens tidebog, 396.

Keywords

16(29r:6-31v)
Hos korsens træStabat Mater
Rubric

“Item her effther skriffwes een bøn aff Iomfrw maria I hwilken bøn wor herres iesu christi død oc pynelssæ y hwffkommess och hennyss hwffslalelssæ hwffswalelssæ”

Incipit

Hoss korssens tree

Explicit

“oc frelss myn siel aff waadhe Amen

Note

Kildetekst: Breviarium Romanum, Pars prima (1898), 980, 981, 991-992. Paralleltekst: Bøn nr. 251, trykt efter AB, bl. 116v-117v: “Stabat”. Moderne oversættelser ved Halfdan Kejser (1868-1916): — Under korset dybt nedbøjet, nr. 466 i Lovsang, Katolsk Salmebog, og Grundtvig: — Sangværk til den danske kirke, I, 1837: — Under korset stod med smerte og — Naglet til et kors på jorden, nr. 196 og 195 i Den Danske Salmebog.

Keywords

17(32r-33r)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

Uuelsigneth ware thw werdighe Iomfrw Maria for then hwsswallelssæ ther thin kære søn iesus cristus hwffsswalede |tig i thin store bedrøffwelsse

Explicit

“oc hwffsswal meg i myn døtz tyme och fforhwer meg thet ewig lyff Amen”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 310-311 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 1045: Bøn til Jomfru Maria, trykt efter GKS 1615 4to.

Keywords

18(34r-38r:11)
NavnebønBøn til den treenige Gud for bogens ejer Marine Jespersdatter
Incipit

Herre gwd alwoldwgste fadher oc søn oc then hellighandh giff megh thyn thyeniste qwinne marine iespersdotther ower atwinnæ alle myne vwenner

Explicit

“Thw som leffwer oc styrer oc radher meth gwdh fadher oc then helligh andh nw oc ewinneligh AmeN”

Final Rubric

“Hwo som thenne forscreffne bøn leser hwer dagh gwdelighe oc skall thenne bøn leses meth stoer attraelsse oc stoer gwdelighet. oc met eet ydmygd hierte”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 232-235 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 88: Bøn for en bønnebogs ejer [navnebøn], trykt efter KL, bl. 49r. Paralleltekster: JN, bl.77r [Bøn nr. 22]; AB, bl. 11v [Bøn nr. 174]; AM 418, bl. 14v-19r [Bøn nr. 335]; AM 75, bl. 52r-v [Bøn nr. 430]; EH, bl. 66v; IP, bl. 132v; AM 790 4to [fremover AM 790], bl. 1r.

Keywords

19(38r:12-40v)
Jesu Kristi akselsår
Rubric

“Aff wor herris axels saar”

Incipit

O herre iesu christe sachtmodwge laam iegh arme synderinne helser oc ærer tiith hellighe saar som war pa thin hellighe skwldre som thw korset pa bar

Explicit

“paa thet iegh aldrigh skelies fra tegh ewindeligh forvthen ende Amen”

Final Rubric

“Hwo som thenne forscreffne bøn less meth ydmygd hierte oc will iegh them giffwe nade som aff sie kandh”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 221-222 Bøn nr. 974: Jesu Kristi akselsår. Paralleltekst: Bøn nr. 846 trykt efter — Else Holgersdatters tidebog [GKS 1613 4to, fremover EH], bl. 62v-63v.

Keywords

20(41r-v:15)
O Maria, jomfru fin - bøn på vers til Jomfru Maria og Sankt Anna
Incipit

O Maria Iomffrw fyn oc sancta anna moder dyn

Explicit

“ath ieg maa komme tyll paradyss”

Final Rubric

“Her endyss en bøn aff ionfrw maria oc sancta anna noghet gwdelig oc skal men læssæ en pater noster oc Aue Maria”

Keywords

21(41v:15-76v)
Vor Frue PsalterJomfru Maria og den hellige Trefoldigheds psalter
Rubric

“Item her effther scriffwes ionfrw Maria och the hellighe treffoldighetz psaltere och er ther gyffweth .lx.M. aar oc xv aar oc xv karener tyl afflad”

Note

Psalteret er en variation af rosenkransen.

Paralleltekst: Bøn nr. 1062, trykt efter Thott 152 8vo, bl. 37v-50v.

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 223-234 Bøn nr. 976: Jomfru Marias psalter.

Keywords

21.1
No Title
21.1.1(42r:8-43r)
Lovprisning af Treenigheden og Jomfru Maria
Rubric

“Item hoo som gwdelige læss thenne effther screffme screffne bøn so oppthe fortien han ii M ar afflad ther tyll ath mand kan fortiene seg so møget større afflad ¶ Mediatrix”

Incipit

O Alsom heligsthe oc wadskyllighe træffoldighed

Explicit

“tyl ewigh tyd for wdhen endhe Amen”

Final Rubric

“Item som forsagh ær thenne bøn skal lesses tyl alle pater nosther tha for tien men ii M ar afflad”

Note

Paralleltekst: Bøn nr. 78, trykt efter KL. I AM 420 12mo, bl. 10r-v, optræder bønnen med rubrik på dansk og bønnetekst på latin: “Sancte et indiuidue trinitate”.

21.1.2(44r)
En bøn til Jomfru Maria ved bebudelsen af Jesu fødsel
21.1.3(45r)
En bøn til Jomfru Maria ved hendes besøg hos Elisabeth
21.1.4(46r)
En bøn til Jomfru Maria ved Jesu fødsel
21.1.5(47r)
En bøn til Jomfru Maria ved Jesu omskærelse
21.1.6(48r)
En bøn til Jomfru Maria ved kongernes tilbedelse
21.1.7(49r)
En bøn til Jomfru Maria ved hendes sorg over tabet af Jesus og glæden over at finde ham igen
21.1.8(50r)
En bøn til Jomfru Maria ved hendes sorg over flugten til Ægypten
21.1.9(51r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans dåb
21.1.10(52r:1-13)
En bøn til Jesus Kristus ved opvækkelsen af Lazarus
21.1.11(52r:13-53r)
En bøn til Jomfru Maria om ofring af den første del af psalteren
Rubric

“Item her ænness then fforsthe deel aff ionfrw mariess psaltere her effther scriffues een bøn horlwndhe men skal offre thenne forste deel”

21.2
No Title
21.2.1(54r)
En bøn til Jesus Kristus ved indtoget i Jerusalem
21.2.2(55r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans bøn i Getsemane
21.2.3(56r)
En bøn til Jesus Kristus ved forrådelsen og tilfangetagelsen
21.2.4(57r)
En bøn til Jesus Kristus ved bespyttelsen af ham
21.2.5(58r)
En bøn til Jesus Kristus ved den forhånelse han blev udsat for ved at blive iført det hvide dåreklæde
21.2.6(59r)
En bøn til Jesus Kristus fordi Pilatus lod ham hudstryge
21.2.7(60r)
En bøn til Jesus Kristus ved tornekroningen
21.2.8(61r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han bar på korset
21.2.9(62r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han lod sig korsfæste
21.2.10(63r)
En bøn til Jesus Kristus ved korsnedtagelsen og Marias begrædelse
21.2.11(64r:1-12)
En bøn til Jesus Kristus ved hans gravlæggelse
21.2.12(64r:12-65r)
En bøn til Jesus Kristus og Jomfru Maria om hvorledes man skal ofre den anden del af psalteren
Rubric

“Item her ennes then annen del aff ionffrw Marie psaltere, oc efftherffwlgher her eyn gwdelig bøn hwerledess hworledess men skall offre hannem”

21.3
Item her begynness then tredhe deel aff the hellige trefoldighed oc jomffrw m...
Rubric

“Item her begynness then tredhe deel aff the hellige trefoldighed oc jomffrw maries psaltere

21.3.1(66r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans nedfart til dødsriget
21.3.2(67r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans opstandelse fra de døde påskedag
21.3.3(68r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han åbenbarede sig for sin mor påskedag
21.3.4(69r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han viste sig for Maria Magdalene
21.3.5(70r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans åbenbarelse for to disciple på vej til Emmaus
21.3.6(71r)
En bøn til Jesus Kristus fordi han åbenbarede sig for den vantro Thomas
21.3.7(72r)
En bøn til Jesus Kristus ved hans himmelfart
21.3.8(73r)
En bøn til Jesus Kristus fordi disciplene blev fyldt af Helligånden
21.3.9(74r)
En bøn til Jesus Kristus ved Marias ophøjelse
21.3.10(75r)
En bøn til Jomfru Maria ved Vor Herres dom
21.3.11(75v-76v)
En bøn til Jomfru Maria om modtagelse af psalteren
Final Rubric

“Item her ennes the hellige iiiffoldighetz oc jomfrw Maries psaltere Item en Aue maria for scriffweren”

22(77r-v:18)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

O maria ien ionfru offuer alle ionfruer wer meg nær i myn yderste døtz stund

Explicit

“gud fader gud søn oc gud then hellighand som er velsignet til euig thidh AMEN”

Note

Paralleltekst: Bøn nr. 122, trykt efter KL, 84r-84v.

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 234 Bøn nr. 977: Bøn til Jomfru Maria.

Keywords

23(78r-v:5)
En bøn til Jesu Kristi våben
Incipit

Loff hedher oc ære wære iesu christi korss. nagler. torne krone. swøber. lymer. oc hellighe spywdh

Explicit

“at wii formedelst them oc tith blodz vtgydelsse mwe frelses fran then ewighe pyne Amen”

Final Rubric

“Hwo thenne forscreffne bøn less meth gwdeligh acht han faar iii aar till affladh som Leo paffwe gaff. oc iii twsen daghe. tw hwndret oc fyrretywe daghe”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 234-235 Bøn nr. 978. Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 401. Paralleltekster: EH, bl. 62r; IP, bl. 122v.

Keywords

24(78v:6-16)
Bøn til Gud Fader
Incipit

O alsomectiste gwd hemmele hemmelens oc iordens skabere

Explicit

“oc see til mig effther thyn meskwndhez”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 235 Bøn nr. 979: Bøn til Gud Fader.

Keywords

25(79r-82r)
Bøn ved Jesu Kristi legeme, blod og sjæl
Incipit

Hell wære thw wor herris iesu cristi hoffwid som alle werdens høffdingher rædis oc frycthe

Explicit

“at iegh ey meer faldher i syndher tw som leffwer oc regnerer nw oc ewindelighe AMEN”

Final Rubric

“Hwo thenne forscrefne bøn læser gwdeligh oc betencker wor herris død oc pine. han forhwerwer xii twsind aar afflad. Oc fangher hwgswalilse i syn sorgh oc nød. Oc bliffwer bewaret for sine fiender oc vwenner Amen

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 400.

Note

Paralleltekster: EH, bl. 60v. IP, bl. 120v.

Keywords

26(83r-86v)
Nadverbønner ved Jesu Kristi legeme
Incipit

O herre iesu christe hwilken som togh thette werdighe legomme aff alsom werdugste iomffrw marie liiff

Explicit

“at iegh alle myne syndher motte bedre till eet goth leffnit. at tith helli”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 235-237 Bøn nr. 980 og 981: Til Guds legeme. Paralleltekster: JN, bl. 65r-67r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 86-87 [Bøn nr. 15]; KL, bl. 54r-55v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 240-242 [Bøn nr. 92]; EH, bl. 70r. GKS 1615, bl. 62r; AB, bl. 46 bis v. Svensk tekst i Svenska böner från medeltiden p. 135-136 [nr. 49:4 og 50].

Keywords

27(87r-v)
Bøn til Jesus Kristus ved hans sår
Rubric

“En god bøn at loffue oc tacke gwd met for alle hans werduge saar som han tolde i syn hustrugelse kronelse oc korsfestelse for wor salighedz skyl”

Incipit

O herre iesu criste iegh tacker tegh ydmygelighe for the fem twsinde fire hwndrede halfffierde synne tywe oc fem saar

Explicit

“Ieg beder dygh ydmyge”

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 402 Paralleltekst: IP, bl. 123v.

Keywords

28(88r-90r:8)
Jomfru Marias syv drøvelser
Rubric

“En bøn som læsis skal iomffrw marie til loff for de syw drøwelser hwn hagde her paa iorden”

Incipit

O alder helligste iomfrw maria Ihw kom then sware drøwelse

Explicit

“At iegh maa komme till hiemmerighe effter myn død oc loffue hannvm till ewigh tiid AmeN”

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 409“En bøn som læsiss skal iomfru marie till loff for de syw drøuelser hun hagde her paa iorden”.

Note

Paralleltekster: Johanne Nielsdatters tidebog [fremover JN], bl. 104v-108r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 123-125 (Bøn nr. 30); KL, bl. 72r-76r, trykt i Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 276-281 (Bøn nr. 108); AB, bl. 112r-116v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 170-174 (Bøn nr. 250); AM 784 4to, bl. 2v-3r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 443-444 (Bøn nr. 1162); GKS 1048, bl. 111v-112v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 312-314 (Bøn nr. 1048); IP, bl. 160r (afskrevet efter CP); IP, bl. 156v; AM 790 4to (fremover AM 790), bl. 31v; AM 790 4to, bl. 35r (afskrevet efter CP); EH, bl. 168v; GKS 1615, bl. 109r; Thott 152, bl. 32v.

Keywords

29(90r:9-94r:3)
Jomfu Marias syv glæder
Rubric

“Her effter følger en god bøn som læsis skall iomffru mariess syw glæder till lof oc ære”

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 407 “Her effter følger en god bøn som læsiss skal iomfru mariess syw glæder til loff oc ære”.

Note

Andre tekster af typen Jomfru Marias glæder: JN, bl. 95v-101r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 117-121 (Bøn nr. 28); JN, bl. 112r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 128 (Bøn nr. 39); JN, bl. 113v-114v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 129-130 (Bøn nr. 43); JN, bl. 114v-115r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 130-131 (Bøn nr. 44); KL, bl. 64v-69v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 258-271 (Bøn nr. 105); KL, bl. 83r-83v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 294-295(Bøn nr. 119); KL, bl. 84v-85r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 297 (Bøn nr. 123); KL, bl. 85v-86r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 299 (Bøn nr. 126); KL, bl. 86r-v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 299 (Bøn nr. 128); KL, bl. 86v-87v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 300-301 (Bøn nr. 129); AB, bl. 122r-123v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 179-181 (Bøn nr. 255); AB, bl. 125v-130v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 184-188 (Bøn nr. 257); AB, bl. 147r-150v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 203-208 (Bøn nr. 267); AB, bl. 151r-v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 209 (Bøn nr. 269); AB, bl. 152v-154r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 210-212 (Bøn nr. 271); AM 418, bl. 42r-42 ter v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 312-313 (Bøn nr. 348); AM 418, bl. 51v-51 bis r,Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 320 (Bøn nr. 366); AM 418, bl. 51 bis v-52r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 320-321 (Bøn nr. 368); AM 418, bl. 52r-v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 321 (Bøn nr. 369); AM 75, bl. 78v-80r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 72-73 (Bøn nr. 437); AM 75, bl. 209v-212v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 141-143 (Bøn nr. 499); AM 75, bl. 232r-233r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 159-160(Bøn nr. 503); — Visdoms Spejl, bl. 150v-151v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 342-343 (Bøn nr. 711); — Visdoms Spejl, 153v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 345 (Bøn nr. 714); — Visdoms Spejl, bl. 160v-161r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 353-354 (Bøn nr. 721); — Visdoms Spejl, bl. 163v-164v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 357-358 (Bøn nr. 725); EH, bl. 161r-162v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 76-78 (Bøn nr. 863); MI, bl. 125r-127v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 192-197 (Bøn nr. 951); Thott 152, bl. 24r-25r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 326 (Bøn nr. 1060). Andre tekster der er udnyttet som varianttekster: EH, bl. 148v, 163v, 174r, 178r; IP, bl. 149r, 156, 170r; KB, bl. 1r; AM 790, bl. 20v, 36r, 36v; GKS 1615, bl. 94r, 98r; GKS bl. 113v; AB, bl. 151r; MI, bl. 42v, 47v, 92r; ML, bl. 87v; AM 420, bl. 26r, 51r; AM 784, bl. 225v, 228v, 236r, 238v; AM 789, bl. 3r, 5v; Thott 152, bl. 1v, 8r, 61v; A 51, bl. 67v; Lincöping Theol. 217 [fremover L].

Keywords

30(94r:4-99v)
Bøn til Jomfru Maria
Rubric

“Her nest effther skall byries en godh bøn aff wor ffrwæ sancta maria som er nyttelig at lesses i hennes hedher”

Incipit

Uor frwe sancta maria signeth esthw offwer alle creature

Explicit

“for the gode tidendæ ther tw fech at tw skwlle wære gwdz”

Keywords

31(100r-v)
Bøn til værneenglen
Incipit

O myn hellige engell som er wor herris engell

Explicit

“hør myn bøn then han selffuer giorde pater noster Aue maria”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 239 Bøn nr. 983. Paralleltekster: JN, bl. 127r [Bøn nr. 50]; KL, bl. 102v [Bøn nr. 144]; AB [Bøn nr. 304]; AM 418, bl. 58r [Bøn nr. 375]; AM 75 [Bøn nr. 415]; KB, bl. 96v [Bøn nr. 921]; MI, bl. 130v [Bøn nr. 952]; HM, bl. 35r; IP, bl. 179r; GKS 1615, bl. 126r; ML, bl. 60v; AM 420, bl. 78v; Thott 152, bl. 26v.

Keywords

32(101r-v)
Bøn til apostlen Andreas
Incipit

O Sancte andrea wor herre iesu cristi mildeste apostell

Explicit

“oc indledh megh for alle hellighe mends bøn i ewindelig hwile Amen pa”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 263-264 Undyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 313, trykt efter AB. Paralleltekster: JN, bl. 128v [Bøn nr. 53]; KL, bl. 103v [Bøn nr. 146]; AM 418 [Bøn nr. 376]; AM 75 [Bøn nr. 416 og 480]; Visdoms Spejl [AM 782 4to, Bøn nr.836]; AM 420, bl. 97r [Bøn nr. 1087]; HM, bl. 38r [Bøn nr. 1173].

Keywords

33(102r-v)
Bøn til de hellige tre konger
Incipit

O i hellige tre konger iaspar melchior oc Baltazar

Explicit

“oc desligest fra bradød oc alth andeth onth Amen

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 411

Note

Paralleltekster: KL, bl. 104r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 327-328 (Bøn nr. 147 [MJ er udnyttet som variant]); JN, bl. 131r-v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 146 (Bøn nr. 57); IP, bl. 199r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 148 (Bøn nr. 917e); AB, bl. 193v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 258-259 (Bøn nr. 307); AM 75, bl. 15v-16r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14 (Bøn nr. 401); Visdoms Spejl, bl. 69v-71r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 239-240 (Bøn nr. 610); EH, bl. 104r-105v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 34-36 (Bøn nr. 855); AM 784, bl. 22r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 382 (Bøn nr. 1118); KB, bl. 96v (CP); GKS 1615, bl. 127v; IP, bl. 181r (CP); MI, bl. 131r; EH, bl. 193v.

Keywords

34(103r-v)
NavnebønBøn om Guds fred for ejeren Oluf Nielsen
Incipit

Then Signede Fred wor herre iesus cristus han giorde offuer Sine apostler

Explicit

“Sagde till Sine aposteler her er ien aff eder som megh skall forrode”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 239-240 Bøn nr. 984: Bøn for en bønnebogs ejer.

Keywords

35(104r-106r)
En bøn til Sankt Jørgen
Incipit

O hellige herre ridder sancte iørgen

Explicit

“ther hielpæ megh till ridder sanctæ iørgen AMEN”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 360-361 Jf. bøn nr. 729: Bøn til Georgius, trykt efter — Visdoms Spejl [AM 782 4to].

Keywords

36(107r-v:13)
En bøn til Sankt Mauritius og hans selskab
Incipit

U O i hellighe herrre sancte maurici sancte exsuperi. sancte candide

Explicit

“for ethers werskyld oc hans nade oc barmhiertighed Amen Pater noster Aue maria”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 240 Bøn nr. 985. Paralleltekster: Visdoms Spejl, bl. 226v [Bøn nr. 831]; AM 784, bl. 311v.

Keywords

37(107v:14-109r)
En bøn til den hellige Frans
Rubric

“Aff sancto francisco en bøn skall her effther fylgæ at scriffues paa”

Incipit

Herre sancte francisce ieg arme synderine kaller paa teg

Explicit

“oc før thenne till ewinneligh hiemmerigis lywss Amen pater”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 148-149 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 63: Bøn til Franciscus, trykt efter — Johanne Nielsdatters tidebog, bl. 134r. Paralleltekster: KL, bl. 108r [Bøn nr. 156]; AB, bl. 200r [Bøn nr. 317]; AM 75 [Bøn nr. 403]; — Visdoms Spejl [Bøn nr. 817]; IP, bl. 185v [Bøn nr. 901]; Thott 152, bl. 25r [Bøn nr. 1061].

Keywords

38(110r)
En bøn til den almægtige Gud ved Sankt Sebastian
Incipit

O du alsommectisthe gwd som stadfesthe thyn hellige tienere och martyrem sanctum sebastianum

Explicit

“och syn komme tyl then euighe salighed Amen

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 240 Bøn nr. 986.

Keywords

39(111r-v:11)
En bøn til Sankt Kristoffer
Incipit

O tw alder sterkiste gwdz martir sancte cristoffer

Explicit

“Oc then ewige glæde i hiemmerigiss rige met teg forvthen ende AMEN”

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 412.

Note

Paralleltekster: JN, bl. 131v-132r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 146 (Bøn nr. 58); KL, bl. 104v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 239 (Bøn nr. 149); AB, bl. 202r-203r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 269 (Bøn nr. 320); AM 75, bl. 15v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14 (Bøn nr. 400); Visdoms Spejl, bl. 213v-214v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 422-424 (Bøn nr.798); AM 784, bl. 297r; AM 790, bl. 40v; EH, bl. 197r; IP, bl. 182v; KB, bl. 97v.

Keywords

40(111v:12-112v)
En bøn til Sankt Erasmus
Rubric

“Then bøn som effther staar pa thet annet blad er till sanctæ rasmuss biscop”

Incipit

O tw alder klariste gwdz martir sancte erasme

Explicit

“at tw formedelst then store naade som gud”

Filiation

Bønnen er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog, udgivet i Brandt og Fenger: Christiern Pedersens Danske Skrifter vol. II p. 412

Note

Paralleltekster: JN, bl. 129r-131r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 144-145 (Bøn nr. 55); KL, bl. 106r-107v, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 331-333 (Bøn nr. 154); KL, bl. 107v-108r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 333-334 (Bøn nr. 155); AB, bl. 203r-204r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 270-271 (Bøn nr. 321); AM 418, bl. 65v-67r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 328-329 (Bøn nr. 384); Visdoms Spejl, bl. 187r-189r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 385-388 (Bøn nr. 755); EH, bl. 95v-97r, Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 25-27 (Bøn nr. 849); EH, bl. 193v; MI, bl. 85v; AM 784, bl. 21r, 266v; ML, bl. 63v; AM 790, bl. 40r; AM 420, bl. 98r, 100v; IP, bl. 181v; KB, bl. 94v; Thott, bl. 63r, 64v, 65v; GKS 1615, bl. 128v.

Keywords

41(113r-v)
Bøn til de femten nødhjælpere
Incipit

O alder woldigste oc ewindelig gwd som the ærefulde martires oc helgen sanctæ iøren

Explicit

“oc fonghe hwad som the rettelighe begeræ AMEN”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 147 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 59, trykt efter Johanne Nielsdatters tidebog.

Keywords

42(114r:1)
Rubrik til manglende bøn til Sankt Simon
Rubric

“om sanctæ symon her nest”

Keywords

43(116r-v:13)
En bøn til værnehelgener
Incipit

O werdughe patroner Sanctus lazarus Sanctus egidius

Explicit

“thet vnde megh gwd fadher oc søn oc then helli andh Amen pater noster Aue”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 9 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 841: Bøn til patroner, trykt efter — Else Holgersdatters tidebog.

Keywords

44(116v:14-117v)
En bøn til Sankta Katarina
Rubric

“Sancte katherine bøn staar effther thet te thomæ blad”

Incipit

O tw mildeste iomffrue oc sødeste modher tro nødhielperæ myn mildestæ iomffru sancta katherina

Explicit

“Katherina renæ iomffrw for thin”

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 241 Bøn nr. 987. Paralleltekster: Johanne Nielsdatters Bønnebog, bl. 135v [Bøn nr. 66]; KL, bl. 109v [bøn nr. 159]; AB [Bøn nr. 295]; AM 418 [Bøn nr. 380]; AM 75 [Bøn nr. 426]; — Visdoms Spejl [Bønner nr. 831 og 832]; EH, bl. 103v [Bøn nr. 854 som er en rubrik] og 198r [Varianttekst til bøn nr. 159]; — Marine Isdatters Bønnebog, bl. 134r [Bøn nr. 955]; — Ingeborg Predbjørnsdatters Bønnebog, bl. 196r; GKS 1615, bl. 131r; AM 420, bl. 105v [Bøn nr. 1089].

Keywords

45(118r-v)
En bøn til Sankta Margrethe
Incipit

Sancta margaretha gwdz vdwolde iomffrw

Explicit

“Oc at iegh maa frelses fra alle myne vwenners retsle oc aff ewinneligh fordømelse oc føres till ewinnelighe glæde Amen pater noster

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 199-200 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 956: Bøn til Margaretha, trykt efter MI, bl. 136v. Paralleltekster: IP, bl. 196r; AM 420, bl. 108r; Bønnebog indb. sammen med Christiern Pedersens bog om at høre messe [Bøn nr. 1176]; GKS 1615, bl. 132v; — Visdoms Spejl [Bøn nr. 794]; AB [Bøn nr. 296].

Keywords

46(119r)
De ti bud
Incipit

4. Du skalt heder och ere din fader och moder adt tthuu kant bliffue Langliffuit paa Iorden

Explicit

“10. Duu skalt icke begiere hanz hustru suend pigie: queg Elliir nogiit huad hans er

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. IV p. 241 Bøn nr. 988.

Keywords
47(119v-120v)
Befalelse til Jesus Kristus
Incipit

O herre ihesu cristi myn gwd i thende daw oc natt och i tesse effterkomendis otte dawe

Explicit

“och skywler meg wnder tytt helliige velssignede dyre blodh Tyn helliige treffoldiighed

Bibliography

Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 25-28 Udnyttet som varianttekst [Ed. MJ] til bøn nr. 167: Befalelse, trykt efter AB.

Keywords

Physical Description

Support

Pergament.

No. of leaves
i (friblad) + 120. Bl. 9v, 19v, 114r (en skrevet linje, en rubrik, forneden på siden) og 115r er ubeskrevne. 95 mm x 65 mm.
Foliation

Folieret 1-120 med blæk i øverste højre hjørne af recto-siderne.

Collation

 • π: 1 (friblad).
 • I (7): 1+7, 2+6, 3+4, 5.
 • II (8): 8+15, 9+14, 10+13, 11+12.
 • III (8): 16+23, 17+22, 18+20, 19, 21.
 • IV (10): 24+33, 25+32, 26+29, 27+28, 30, 31.
 • V (7): 34+39, 35+38, 36+37, 40.
 • VI (8): 41+48, 42+47, 43+46, 44+45.
 • VII (8): 49+55, 50, 51+54, 52+53, 56.
 • VIII (7): 57+61, 58, 59+60, 62, 63.
 • IX (13): 64+75, 65+74, 66+73, 67+72, 68+71, 69+70, 76.
 • X (7): 77+83, 78+82, 79+80, 81.
 • XI (6): 84+89, 85+88, 86, 87.
 • XII (8): 90+97, 91+96, 92+95, 93+94.
 • XIII (5): 98+102, 99, 100, 101.
 • XIV (8): 103+110, 104+108, 105, 106+107, 109.
 • XV (5): 111+115, 112+114, 113.
 • XVI (5): 116, 117, 118, 119+120.
 • XVI(3): 116, 117, 118.
 • XVII (2): 119+120.

Forsatsspejl og friblad er sammenhængende. Katalogseddel skrevet af Arne Magnusson indsat mellem friblad og bl. 1r.

Det nuværende III.-IV. og VI.-IX. læg udgør en (eller en del af en) mere oprindelige bønnebog, jævnfør rubrikken “Her begynnys noglæ gudelighe bønner”. Læggene har følgende arksignaturer:

 • “førstæ q”, bl. 16r.
 • thet annet q”, bl. 24r.
 • “thet trediæ q”, bl. 41r.
 • “d”, bl. 49r.
 • “e”, bl. 57r.
 • “thet vi q”, bl. 64r.
I modsætning til de øvrige læg har disse læg har ingen linjeindramning af siderne. Initialerne i henholdsvis de nummererede læg (de ældre) og de unummererede læg (de yngre) er også af forskellig type. I de nummererede læg er der flerfarvede blomsterdekorede initialer, i de øvrige er der overvejende ensfarvede røde intialer.

De nuværende I., II., V., og X.-XVII. læg er uden signaturer. Det V. læg, der begynder med navnebønnen, må således være blevet indsat mellem de to første læg og de resterende fire læg i en allerede eksisterende fysisk enhed bestående af de seks nummererede læg.

At lægget er blevet sat ind senere fremgår også af at miniaturen Anna selvtredje på det sidste blad (33v) - i lægget med signaturen “thet annet q” (det anden quaternion) - må høre til bønnen til Jomfru Maria og Sankt Anna på det første blad (41r) i det læg, der har signaturen “thet trediæ q” (det tredje quaternion), og ikke til navnebønnen på bl. 34r.

Condition

Håndskriftet har følgende lakuner: efter bl. 18v, 78v, 86v, 87v, 99v, 112v, 117v og 120v.

Layout

Teksten er enkeltspaltet med 14-18 linjer per side.

Script

Hovedhånden (hånd 1) har skrevet bl. 1r-9r og 16r-118v med en øvet gotisk hybrid (halvkursiv).

En yngre hånd (hånd 2) har udfyldt følgende blade: 10r-14r (Befalelse til Vor Herre) og 119v-120v ( — Befalelse til Jesus Kristus). Skriften er gotisk kursiv.

En anden yngre hånd (hånd 3) har skrevet bønneteksten på bl. 14v-15v (Jesu Kristi lidelse og død), 77r-v ( — Bøn til Jomfru Maria) og 103r-v ( — Navnebøn for Oluf Nielsen). Gotisk kursiv.

En fjerde hånd (hånd 4) har skrevet bl. 119r, et brudstykke af De 10 bud. Nygotisk.

Hånd 5 har skrevet en navneliste på fire linjer på fribladet. Gotisk kursiv.

Marginalnoter på bl. 2r, 109v, 110v-111r, 114v, 115v og bibliotekarnotitsen på fribladet foran er skrevet i en 1600-tals hånd i blandet gotisk og latinsk skrift. (hånd 6)

Decoration

Der er to hovedtyper af initialer, der begge er lombardiske. De to typer adskiller sig fra hinanden ved deres dekorationsstil og -omfang, og ved deres distribution i bønnebogen. Den ene hovedtype (hovedtype 1, lombarder) omfatter ensfarvede, altovervejende røde, initialer der er ornamenteret i mindre grad eller slet ikke, og som i sin store variant (3-5 linjer) forekommer i de nuværende læg I-II, V og X-XVII. I sin lille variant (1-2 linjer) optræder den i hele bogen. Den anden hovedtype (hovedtype 2, illuminerede initialer) består af flerfarvede initialer med planteornamentik og hører til den oprindeligere del af bønnebogen, de nuværende læg III-IV og VI-IX. Hver hovedtype optræder i flere varianter. 1a.

  Lombarder med ornamentik:
 • Bl. 4r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 5v (3-linjet)
 • Bl. 8r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 30r-31v (1-linjede)
 • Bl. 34r (rød, 5-linjet)
 • Bl. 83r (sølv, 3-linjet)
 • Bl. 95r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 102r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 108r (sølv, 4-linjet)
 • Bl. 112r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 116r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 118r (rød, 3-linjet)

1b.

  Lombarder uden ornamentik:
 • Bl. 39r (grøn, 3-linjet)
 • Bl. 78r (blå, 4-linjet)
 • Bl. 79r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 79r-81r (røde, 1-linjede)
 • Bl. 81v (rød, 2-linjet)
 • Bl. 83v (rød, 2-linjet)
 • Bl. 84r (rød, 1-linjet)
 • Bl. 85r (røde, 1-linjede)
 • Bl. 87r (blå, 2-linjet)
 • Bl. 88r (blå, 3-linjet)
 • Bl. 91r (rød, 5-linjet)
 • Bl. 91r (røde, 2-linjede)
 • Bl. 92r (røde, 2-linjede)
 • Bl. 92v (røde, 2-linjede)
 • Bl. 93r (rød, 1-linjet)
 • Bl. 100r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 101r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 104r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 107r ( rød, 3-linjet)
 • Bl. 110r (rød, 3-linjet)
 • Bl. 113r (rød, 4-linjet)
 • Bl. 117r (rød, 3-linjet)

2a. Illumineret 5-linjet initial med blomster- / bladværk i bogstavets inderfelt, anbragt på firkantet baggrund med bladværk som hjørneudløbere: bl. 17r.

2b. Illuminerede 3-linjede initialer med udløbere i form af blomster- og bladværk (og evt. fugl): bl. 18r, 19r, 22r-v, 24r og 30r.

2c. Illumineret 3-linjet initial med indtegnet stiliseret gitterværk og med bladværk som udløbere: bl. 32r.

2d. 4-linjede spaltede bogstaver i modfarver med indtegnet stiliseret blomsterværk: bl. 27r og 43r.

2e. 3-linjet illumineret initial med blomst/blad i bogstavet inderfelt, anbragt på firkantet baggrund: bl. 20r.

2f.

  Illuminerede 3-linjede initialer med blomst/blad i bogstavets midterfelt:
 • Bl. 24v
 • Bl. 27r-v
 • Bl. 28r-v
 • Bl. 41r
 • Bl. 44r (grøn)
 • Bl. 45r (brun)
 • Bl. 46r (rød)
 • Bl. 47r (blå)
 • Bl. 48r (rød)
 • Bl. 49r
 • Bl. 50r
 • Bl. 51r
 • Bl. 52r-v
 • Bl. 54r (blå)
 • Bl. 55r (brun)
 • Bl. 56r (grøn)
 • Bl. 57r (brun)
 • Bl. 58r (rød)
 • Bl. 59r (gul)
 • Bl. 60r (brun)
 • Bl. 61r (gul)
 • Bl. 62r (gul)
 • Bl. 63r (rød)
 • Bl. 64r (brun)
 • Bl. 64v (rød)
 • Bl. 66r
 • Bl. 67r (rød)
 • Bl. 68r (brun)
 • Bl. 69r (rød)
 • Bl. 70 (blå)
 • Bl. 71r
 • Bl. 72r (blå)
 • Bl. 73r (brun)
 • Bl. 74r (blå)
 • Bl. 75r (rød)
 • Bl. 75v (blå)

På bl. 17r, det 2. blad i den oprindeligere del af bogen, er der en bort med blomster, bladværk og dyr, der omkranser bønnen til den treenige Gud. Der er også rester af en bort med blomster- og bladværk og et enkelt dyr på f. 4r.

Bønnebogen er udstyret med 48 indrammede miniaturer, der illustrerer bønneteksterne og afbilder scener fra Jomfru Marias liv, Jesu barndom og manddom og Jesu passion. Nogle af miniaturerne fungerer som andagts- og afladsbilleder. Der er billedtekst i form af skriftbånd med rød tekst. Farverne er højrød, blå, grøn, mørk rød, brun, gul, grå samt guld og sølv. En del af de billeder, der indgår i Jomfru Marias Psalter, er billedlige fremstillinger af den klassiske Rosenkrans femten mysterier.

 • Bl. 2v: Pietà. Jomfru Maria sidder på en stol i blå kjole med den døde Kristus i armene. Der er rester af en blomsterbort omkring den indrammede miniature.
 • Bl. 3v: Jomfru Maria med barn i solgissel, (Maria in sole). Maria er fremstillet som den apokalyptiske kvinde i strålekrans stående på måneseglen. Hun har Jesusbarnet på højre arm.
 • Bl. 7v: Nådestol.Treenigheden er fremstillet som Gud Fader, siddende på en trone, som med sine hænder støtter korset, hvorpå den korsfæstede Guds Søn hænger, og Gud Helligånd i skikkelse af helligåndsduen svævende over Kristi hoved / bag Gud Faders højre skulder.
 • Bl. 16v: Nådestol (Treenigheden). Tekst på skriftbånd: “O beata trinitas”.
 • Bl. 23v: Jesu fem sår.
 • Bl. 26v: Gregors Messe. Pave Gregor forretter messen. Bagved Gregor ses en knælende figur med en genstand i hænderne, sandsynligvis en assisterende præst, der holder pavekronen. I højre hjørne foroven strømmer Kristi blod ud af hans sår i hænder og side ned i kalken. Tekst på skriftbånd: “S gregorius”.
 • Bl. 29v: Kristus på korset.
 • Bl. 33v: Anna Selvtredje. Sankt Anna sammen med Maria og Jesusbarnet. Tekst på skriftbånd: “Hielp sancta anna selff trediæ”.
 • Bl. 38v: Korsbæringen.
 • Bl. 42v: Nådestol (Treenigheden). Gud Fader med sin korsfæstede søn i armene (Pietà) og Helligåndsduen. Overskriften til billedet er “O beata trinitas”.
 • Bl. 43v: Bebudelsen. Tekst på skriftbånd: “Ave maria gracia”.
 • Bl. 44v: Besøgelsen. Tekst på skriftbånd: “mariam ad elizabet”.
 • Bl. 45v: Jesu fødsel.
 • Bl. 46v: Omskærelsen.
 • Bl. 47v: Kongernes tilbedelse.
 • Bl. 48v: Fremstillingen i templet eller Den tolvårige Jesus i templet.
 • Bl. 49v: Flugten til Ægypten. Tekst på skriftbånd: “ægipten”.
 • Bl. 50v: Jesu dåb. Tekst på skriftbånd: “Døuelssen Kristi”.
 • Bl. 51v: Lazarus' opvækkelse. Maria og Martha ser til. Skriftbånd: “Lasari”.
 • Bl. 53v: Indtoget i Jerusalem.
 • Bl. 54v: Den sidste nadver. Tekst på skriftbånd: “Cena domini”.
 • Bl. 55v: Judaskysset.
 • Bl. 56v: Bespottelsen.
 • Bl. 57v: Jesus for Herodes. Tekst på skriftbånd over Herodes: “erodes”.
 • Bl. 58v: Hudstrygelsen (Piskningen).
 • Bl. 59v: Tornekroningen.
 • Bl. 60v: Jesus for Pilatus (Ecce Homo, Domfældelsen). Pilatus stiller Kristus foran folkeskaren. Kristus er klædt i en lilla kjortel med tornekrone på hovedet. De to skriftbånd gengiver Pilatus' ord og folkets svar: “Ecce homo” og “Crvcifige”.
 • Bl. 61v: Korsfæstelsen. Stående på sin højre side har Jesus Maria, på sin venstre Johannes.
 • Bl. 62v: Pietà. Tekst på skriftbånd: “O y allæ som ga at veyn ser pa”. Jf. Klagesangene 1,12a-b.
 • Bl. 63v: Gravlæggelsen eller Begrædelsen.
 • Bl. 65v: Nedfarten til dødsriget. Skriftbånd: “lymbo”.
 • Bl. 66v: Den opstandne Kristus (Påskemorgen, Opstandelsen). Tekst på skriftbånd: “Surrexit dominus de seppulcro”.
 • Bl. 67v: Jesus åbenbarer sig for sin mor. Skriftbånd: “regina celi” og “surexit dominus”.
 • Bl. 68v: Den opstandne Jesus og Maria Magdalene (Noli me tangere). Skriftbåndene gengiver Jesu ord til Maria M. og hendes til ham: “Mariam magdalena” og “Rabony” (Mester). Jesus har en skovl i venstre hånd (Kristus som urtegårdsmand).
 • Bl. 69v: Vandringen til Emmaus. Jesus åbenbarer sig for to disciple, Kleofas og Lukas på vej til Emmaus. Tekst på skriftbånd: “lvcas emavs cleoffas”.
 • Bl. 70v: Den vantro Thomas.
 • Bl. 71v: Himmelfarten.
 • Bl. 72v: Pinseunderet. Maria siddder midt i gruppen af knælende apostle med en bog i skødet. Helligåndsduen svæver over dem, og tunger af ild falder ned over dem fra himlen.
 • Bl. 73v: Marias himmelkroning. Maria krones af Treenigheden: Maria knæler med foldede hænder mellem Guds søn (til venstre) og Gud Fader (til højre), der begge anbringer kronen på hendes hoved. Oven over svæver Helligåndsduen.
 • Bl. 74v: Dommedagskristus (Majestas Domini). Kristus som dommer, siddende på jordkloden, viser sine sår, flankeret af Maria og Johannes.
 • Bl. 82v: Nadveren.
 • Bl. 90v: Rosenkransmadonna. Maria står med sammenlagte hænder iført sin blå kjole og med krone på en rød baggrund udfyldt af et sort mønster dannet af en stiliseret krans. Gulvet er skakternet i grønt og gult. Hun er omgivet af 4 tilbedende engle. Tekst på skriftbånd: “mariam”.
 • Bl. 94v: Stående Maria (Guds moder) med foldede hænder og hvid hovedbeklædning. Skriftbånd og tekst i billedet: “virgo maria mater dei”.
 • Bl. 106v: Sankt Mauritius. Iført sølvrustning og med fane sammen med nogle af hans ledsagere i den Thebanske Legion. Skriftbånd: “mauricivs”.
 • Bl. 109v: Sankt Sebastian. Tekst på skriftbånd: “Sanctvs sebastianvs”.
 • Bl. 110v: Sankt Kristoffer bærer Jesusbarnet over en flod. Tekst på skriftbånd: “Sancta cristofer”.
 • Bl. 114v: Sankt Simon. Skriftbåndet stiger op fra Simons højre hånd: “S symon bisp”.
 • Bl. 115v: Sankt Nikolaus. Teksten på skriftbåndet er udvisket på grund af slid: “Sancta Nicolaus”.

Røde rubrikker og/eller slutrubrikker ledsager de fleste af bønnerne.

Additions

Læserbemærkninger i marginerne: I 1600-tallet har en person skrevet en række kommentarer og satiriske vers under (og over) nogle af billederne. Kristian Kålund har i sin katalogbeskrivelse (Katalog vol. II p. 476) fremsat den idé, at der kunne være tale om islændingen Páll Hallson, der arbejdede som amanuensis ved Jørgen Seefeldts bibliotek i Ringsted fra 1653.

 • Bl. 2r: “ne pagella appareat pallida”.
 • Bl. 33v: “fierde”. Skrevet midt i billedet af Anna selvtredje, over det skriftbånd hvori der står “trediæ”.
 • Bl. 57v: “med vor here cpx”.
 • Bl. 106v: “Sanctum Sanctorum | et Snip Snap Snorum” under billedet af Sankt Mauritius.
 • Bl. 109v: “Sebastianus Franc ” under Sankt Sebastian.
 • Bl. 110v-111r: “O Magne Christiphore, | qvi portastj Iesu Christe, | per mare Rubrum, et non frigistj Crurum, | qvod non erat mirum, | quia tu es Magnum virum” under Sankt Kristoffer.
 • Bl. 114r: “om sanctæ symon her nest”.
 • Bl. 114v under billedet af Sankt Simon: “Sanctæ Simon satt och | qvad, vele vi byta ”.
 • Bl. 115v under billedet af Sankt Nicolai: “”.
 • Bl. 116r: “Non Lazarus Habacuc | Caseus iste bonus”.

Binding

(Samtidigt) brunt kalveskindsbind. Træplader. Overtræk af blindtrykt brunt kalveskind. Størrelse: 103 mm x 68 mm x 47 mm. Indbinding og reparation: Ryggen er blevet fornyet i ældre tid, og nyere hæftetråde viser, at bladene også er blevet hæftet om. Blindtryk: Retvinklede linjer deler for- og bagside i seks felter. To forskellige stempler kan identificeres: en roset og et kors. Lukkemekanisme: På bagpermen er der rester af to metalspænder. Hæftet på tre bindsnore (dobbelte). Bindets ryg er blevet repareret i ældre tid. Forsatsblade: Forsatspejlene (pergament) er gået fra permenes indersider. Forsatsblad foran af pergament. Bogblok: Bladene er blevet beskåret. Der er rester af gul farve på forsnittet.

Accompanying Material

Katalogseddel skrevet af Arne Magnússon, indsat mellem friblad og 1r, dokumenterer erhvervelsen af bogen: “Ex auctione Rostgardiana | Numerus Manuscriptorum | 352.”

History

Origin

Bogen kan dateres til tiden efter 1514 (1517), fordi ti bønner er afskrevet efter Christiern Pedersens tidebog Vor Frue Tider, der udkom i Paris i 1514, og i Leipzig i 1517. Dens oprindelse er ukendt, men Marine (Maren) Jespersdatter, hvis navn nævnes i navnebønnen på 34r, har måske været bogens første ejer. Pil Dahlerup mener, at bønnebogen må have haft tilknytning til et birgittinsk miljø (jf. Dansk litteratur: Middelalder p. 165), men det er tilbagevises dog af Britta Olrik Frederiksen (senest i Alvíssmál 2001 p. 93). Historikeren Troels Dahlerup har foreslået, at Marine Jespersdatter kunne være en datter af adelsmanden Jesper Friis (✝ 1504) til Lundby og HesselagerFyn (jf. Dahlerup: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie vol. 6 p. 321). Problemet med denne hypotese er, at den pågældende datter af Jesper Friis hed Mette og ikke Maren (jf. stamtavlerne i Danmarks Adels Aarbog vol. 3 [1886] p. 125, og Danmarks Adels Aarbog vol. 59 [1942] p. 56). Mette Jespersdatter Friis havde to søstre, der var nonner i det benediktinske nonnekloster i Dalum, og var selv gift med Claus Urne (✝ 1531) til Hindemae på Fyn. Claus Urne havde to gejstlige brødre, og det er måske denne forbindelse med kloster- og kirkemiljøer, der har givet Troels Dahlerup idéen. Mette Friis døde barnløs i 1531.

Marine Jespersdatter kunne også have været af slægten Lunov, og i så tilfælde er der tale om Maren Jespersdatter Lunov (lever 1538), først trolovet og senere gift med Busk Skenk (✝ 1551) til Brudager og Rygård len (jf. Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550, Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut).

Provenance

Blandt tidligere ejere er Jørgen Seefeldt og Frederik Rostgaard. Navnet Oluf Nielsen forekommer i navnebønnen på bl. 103r. På fribladets versoside er følgende navne skrevet med en hånd fra 1500-tallet: “her berent pauuel | zw rostock: | Laurentius Kerchoff | doctor de juri:”. På sidens nederste halvdel har den samme person, som har skrevet læserbemærkninger i marginerne, indført en oplysning om, at bogen er en levning fra Jørgen Seefeldts bibliotek: “Reliqiæ ex bibliothecis Nobilissimi Domini Georgij Sefellt.” efterfulgt af “punct sade gunnar galle”.

Acquisition

Arne Magnusson erhvervede bønnebogen på auktionen over Frederik Rostgaards bogsamling i 1726 for en pris af 1 rigsdaler, 1 mark og 4 skilling, jf. AM 274 8vo, bl. 9r.

Additional

Record History

Katalogiseret og opmærket februar 2004 af AMH.

Surrogates

mikrofilm (master) Neg. 832 9. november 1989 mikrofilm (archive) Pos. 757 s.d. s/h fotografier AM 421 12mo 22. november 2000 Kopi af Neg. 832. farvedias (4x5") AM 421 12mo 4. maj 2000 33v, 33v-34r mikrofilm (master) Neg. 1022 12. december 2000 Supplerende optagelser: 20v, 21r, 21v-22r, 22v-23r mikrofilm (arkivfilm) Arkiv 921 12 marts 2001 s/h fotografier AM 421 12mo 12. december 2000 Kopi af Neg. 1022

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
P. D. SteidlVor Frues Sange fra Danmarks Middelalderp. 39-42
Den Danske Psalmedigtninged. Carl J. Brandt, ed. Ludvig Helweg1846-1847; I-II
Ernst FrandsenMariaviserne: Den lyriske Madonnadigtning fra Danmarks Middelalder, belyst gennem Bønnebøgernes Prosateksterp. 10-12, 21, 145-146
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1963; IV
AM 421 12mo: Marine Jespersdatters bønnebog
missing???, Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lunded. Sigurd Kroon [et al.]1993; LXXXV
Postillens sommerpart; Tidebogen; Bogen om messen, Christiern Pedersens danske skriftered. C. J. Brandt og R. Th. Fenger1851; II
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1949; II
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1946; I
Gammeldansk Læsebog: en Håndbog i vor ældre Litteratur på Modersmåleted. C. J. Brandtp. 279
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1957; III
Lovsang. Katolsk salmebog til brug i Bispedømmet København
Den danske salmebog
Svenska böner från medeltiden, Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapeted. Robert Geete1907; 41
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 476
Dahlerup, PilDansk Litteratur: Middelalder. 1. Religiøs litteraturp. 165
Frederiksen, Britta Olrik“Pil Dahlerup. Dansk litteratur: Middelalder Bd. 1, Religiøs litteratur. Bd. 2, verdslig litteratur. København: Gyldendal, 1998. 542 og 238 sider. (anmeldelse)”, Alvíssmál: Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens2001; 10: p. 88-106
Dahlerup, TroelsDe fire stænder: 1400-1450, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie1989; 6
Danmarks Adels Aarboged. Dansk Adelsforening1886; 3
Danmarks Adels Aarboged. Dansk Adelsforening1942; 59
1989
2000
2000
2000
2001
2000
Dahlerup, Pil“Stabat mater på dansk”, Liv og lyst: Artikler og essays1987; p. 55-62
Dahlerup, Pil“Glæd dig, Maria: Om danske Mariaviser”, I Guds navn, Nordisk kvindelitteraturhistorie1993; bd. 1: p. 109-111
Friis, Oluf“Den danske Litteraturs Historie”1945; I
Hansen, Anne-MetteDen danske bønnebogstradition i materialfilologisk belysning
Lauritz NielsenDanmarks middelalderlige Haandskrifterp. 144, 146
Nielsen, LauritzDanske Privatbiblioteker gennem tidernep. 96
Middelalderens danske bønnebøger: Kommentar og registreed. Jens Lyster, ed. Karl Martin Nielsen1982; V
Britta Olrik Frederiksen“Til diskussionen om den middelalderlige dagvises jordiske hjemsted og himmelske ophav (i anledning af en artikel af Pil Dahlerup”, Danske studier1988; p. 5-31
Petersen, N.M.Udsigt over den danske Literatur i Middelalderen, Bidrag til den danske Literaturs Historie1853; 1: p. 114-124
Steidl, P. D.Vor Frues Psalterbogp. 48
« »