Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 75 8vo

View Images

Bønnebog; Denmark, 1475-1525

Name
Bonaventura 
Birth
1598 
Death
30 November 1647 
Occupation
Mathematician 
Roles
Author 
More Details
Name
Wedervang-Jensen, Eva 
Birth
26 March 1974 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Uldaler, Nelly 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details

Contents

1(1r-v:12)
Bøn til Vor Herre
Rubric

Een bøn aff wor her

Incipit

Ihesu christe lewendis gutz søn ther til | werlden kam fore wore skyld fræls | thyn thyæneste qwinnæs syæl N oc alle | rætte menniskes syælæ aff alle pyne

Explicit

“giiff | them ewinnelighe roo i hymmerige Amen

Keywords

2(1v:13-3r:18)
Bøn til 10 000 riddere
Rubric

Een bøn aff the thii tusinde riddere

Incipit

I alzo ærligest jhesu christi martires ok | riddere sancte hermolae biscopp A|lexander theodore meth jdre stolbrødre

Explicit

“jech matte | glædis meth jder ok alle helleghen ok | gutz vdwolde mæn ewinnelighe j hym |merige wor hellige fadhers gardh jhesu cristi Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 3-4 (Nr. 387)

Keywords

3(3r:19-v:9)
Velsignelse af den hellige Treenighed
Rubric

Benedictio sancte trinitAtis

Incipit

FRidh wære i thettæ huss oc meth al|le the her jnne boo

Explicit

“Then wel|signelse fadhers ok søns oc then hel|ligh ands komme j thigh oc bliuæ | j thigh oc meth thigh nw oc alle ty|dhe Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 5 (Nr. 388.

Keywords

4(3v:10-8v:12)
Tre bønner til Jomfru Maria
Keywords

4.1(3v:10-4r:17)
Een good bøn aff Jomfrw maria
Rubric

Een good bøn aff Jomfrw maria

Incipit

Iech helser thig renæ jomfru maria | meth then samme bøn som then hellig | gabriel ængell thig meth helsædhe

Explicit

“at then fruct som jech meth ær mattæ | andworde gudh siælen / thin kiære | søn ihesu christo Amen

Final Rubric

Tesse ordh læs | j thet høgræ øre Mulier mandauit | ac gabriel vt cito paries ”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 5 (Nr. 389)

4.2(4r:18-7v:15)
Een annen bøn ok aff jomfru maria
Rubric

Een annen bøn ok aff jomfru maria

Incipit

MJn sancta maria / ewigh jomfrw alle jomfruer gutz owerstæ modher | oc modher all barmhiertighetz /

Explicit

“So frygder jech | mith hyertæ ther i ok weed mich | bøn for the tingh som jech ydmy|geligh oc jnderligh om bedher ok | alle thide poo thigh kaller Amen

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 188-191 (Nr. 258)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 5-7 (Nr. 390)

4.3(7v:16-8v:12)
Nu læs vii Pater noster oc Aue maria och neffn then ting som thu wilt at thig...
Rubric

Nu læs vii Pater noster oc Aue maria | och neffn then ting som thu wilt | at thig scal wedes

Incipit

Swo som jech thes viss er thet thin | kiære søn thig ther meth ærer

Explicit

“Och forhuerf migh | alle godhe cristen syæle och myne | forælders sielæ ok alle myne | wenners siæle then ewige roo for | woor herræs jhesu christi skyld Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 8 (Nr. 391)

5(8v:13-9r:10)
Bøn til Maria Magdalena
Rubric

Een bøn aff sancta maria magdalena

Incipit

Sancta maria magdalena mild | frwe vthwold aff gudh til reen|ligheed thine mange syndher ære | thig forladhen

Explicit

“meth jhesu christi hielp som leffwer | i hymmerigi ee foruthen endæ Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 8-9 (Nr. 392)

Keywords

6(9r:11-12v:10)
Bønner til forskellige lejligheder
Keywords

6.1(9r:11-v:20)
Morgenbøn
Rubric

Thenne efftherscreffne bøn scal man læse | om morghen første man op stoor

Incipit

Allweldugh gudh i hymmerigi jech syn|dughe menniske takker thigh kier|lighe

Explicit

“Giff migh affløsn | aff alle myne syndher reth for|maal ok kristeligh døød ok thit | segnethe legomme j myn ytherste ty|mæ och ewerdelighe liff j hymme|rige Amen

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20-21 (Nr. 414)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 9 (Nr. 393)

6.2(9v:20-10v:14)
Aftenbøn
Rubric

Nar thu gaar i sengh tha lææs thenne bøøn Sequitur oracio

Incipit

MJn allersødeste gudh j hymmerige jek | syndughe menniskæ takker thigh | for all then nadhe thu haffwer mich | giffueth her j werlden

Explicit

“giff them alle thin | nadhe oc miscundh oc hwer thet ha|nom ær thørfftheligt bodhe til liff | oc siell Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 9-10 (Nr. 394)

6.3(10v:14-12r:5)
Befalelse til Vor Herre
Rubric

Item hær begyndes | godhe andwordelsær

Incipit

Iech antwordher mik j then el|skow ther jomfru oc modher ma|ria hun j wor ther hun vndfich | then hellig andh oc sand crist fød|de

Explicit

“Iech antwordher mich | j wors herris hand ok j hans hellige | feem saar ok j thet sødhe werdughe | blood som wdflødh aff hans benedide sidæ ther han wor korsfest Amen.”

Final Rubric

hoo som thesse forscriffne antwordels | wil læse tha scal han hedræ wors | herris feem saar eller vnder meth feem | pater noster oc v Aue maria

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 10-11 (Nr. 395)

6.4(12r:6-v:10)
Lovprisningsbøn
Incipit

Jech loffwer oc thakker gutz dyre | fornwmstigheed ther mich scaptæ | ther jech jnthet wor

Explicit

“jech scal komme till thit benedide | rige ok bliwæ meth thigh j hymmerigis | ære ee for vthen endæ Amen

Final Rubric

Then tesse bøner læse han schal | læse feem pater noster oc Aue maria oc the | sculle læses fførst presten haffwer giort | signelsæ j mæssen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 11 (Nr. 396)

7(12v:11-19v:8)
Bønner til forskellige helgener og Jomfru Maria
Keywords

7.1(12v:11-13r:12)
Bøn til evangelisten Johannes
Rubric

Een bøn aff sancto johanne ewangelista

Incipit

O alzo helligeste johannes gudz aller | kæreste appostel oc ewangelistæ

Explicit

“for|huerff mich aff werldsens helere | ewinneligh hielsen oc nadhe j ewin |nelighe hymmelses righes fædher|nes land Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 11-12 (Nr. 397)

7.2(13r:13-14r:10)
Bøn til Johannes døberen
Rubric

Een bøn aff sancto Johanne baptista

Incipit

MJn sødhe herræ sancte Johannes baptista | thu est then godhe johannes ther | gutz søn døptæ j jordane

Explicit

“iech maa | antworde bodhe myt liiff och myn | syell ewinnelighe j thin hand oc til | hymmerigis glæde at komme oc then | frygd oc roo ther thære ær at nydhe | ee for vthen endæ Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 12 (Nr. 398)

7.3(14r:11-15r)
Bøn til Jomfru Maria
Rubric

Een bøn aff jomfru maria

Incipit

KRist hør oss wærlsens hielper man | ok hielp oss Sancta maria wors herre | modher bid fore os

Explicit

“wore | thymer sculle wære fritsommelige j thin | wern Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 12-13 (Nr. 399)

7.4(15v:1-21)
Bøn til sankt Kristoffer
Rubric

Een bøn aff sancto Cristofero

Incipit

O sancte cristoffer wor herres martir | jech vwerdughe syndughe menni|ske bedher tigh

Explicit

“thet vnde oss then som leffwer | ok styrer ee for vthen ende Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14 (Nr. 400)

7.5(15v:22-16r)
Bøn til de hellige tre konger
Rubric

Aff the hellige tre koninger

Incipit

KOningh jaspar koningh melchior | koningh baltazar jech bedher jder | for alle jders naffn

Explicit

“frelser migh fra all vadæ | oc fra ont ryktæ oc fra all skade | enkten til liff eller sieel Amen

Final Rubric

Pater noster Aue maria Et ne nos

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 327-328 (Nr. 147)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14 (Nr. 401)

7.6(16v-18v:16)
Bøn til Jomfru Maria
Rubric

Een godh bøn aff jomfru maria

Incipit

Aue helsæt oc loffwet ware thu jomfru | maria

Explicit

“Giff | migh poo myn sisthe tymæ then | fruct thit signethe liffsens fruct | til een ewindeligh sødheed til een | ewinneligh wællyst til een ewi n nelig | mad gh thet ær thet ewinnelige liff j then | ewinnelighe glæde Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 271-275 (Nr. 106)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14-16 (Nr. 402)

7.7(18v:17-19v:8)
Bøn til den hellige Frans
Rubric

Een bøn aff sancto francisco

Incipit

O hellige fadher herræ sancte francisce | thu ther werdugh wast at fan|ghe the hellige feem vndher

Explicit

“thet vnnæ oss gudh fader oc søn oc then | helli and Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 16-17 (Nr. 403)

8(19v:9-20v:8)
Jomfru Marias anvisninger til Mechthild von Magdeburg
Rubric

Sancta mectild baad Jomfru mariam j | bland andre syne bøner at hun wil|de æy forladhe henne j døtzsens thy|mæ Sancta maria swarethe henne thet | wil jech visselighe giøren tre Aue | maria scalt thu daghelige læse migh

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 17-18 (Nr. 404)

Keywords

8.1(19v:15-20r:2)
1. del
Rubric

J then første scalt thu sighe

Incipit

Iech bedher tigh myn sødeste jomfru | maria

Explicit

“bortkiørendis fraa myn siell all diefflsens | lyst oc makt Amen

8.2(20r:2-17)
2. del
Rubric

J then annen

Incipit

Iech bedher thig myn kiærestæ jom|fru maria

Explicit

“jech æy j noger willelse swigis eller | frestes Amen

8.3(20r:17-v:8)
3. del
Rubric

J then tredye

Incipit

Iech bedher thig mildestæ jomfru | maria for then kierlighetz sødmæ

Explicit

“alle pyne | oc dotzens døtzens beskeligheed wær mich | leen oc læth aff kierlighetz gaffue | Amen

9(20v:8-21r:1)
Bøn til sankt Josef
Rubric

Aff sancto Joseph Sequitur oracio”

Incipit

O hellige herræ almektustæ gudh oc | fadher ewinnelighe huilken som skik|ket sancto joseph til een troo tyenere

Explicit

“oc worde | werdughe til meth eet kiskt leghom | renth hiertæ och meth brolops klæder | jnd at gaa j thit hymmelskes sødhetz werdscap Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 18 (Nr. 405)

Keywords

10(21r:2-v:16)
To bønner til præster
Keywords

10.1(21r:2-14)
En bøn til præsten når han løfter hostien
Rubric

fførst presten løfther gutz legomme

Incipit

Herre gudh ther er myn schabere och | myn geenløsere jech bedher tigh om

Explicit

“hielp mich ther til gutz moder | Iomfru maria Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 86-87 (Nr. 217)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 18-19 (Nr. 406)

10.2(21r:15-v:16)
En bøn for præsen når han har løftet hostien
Rubric

Nar gutz leghomme ær lyfft

Incipit

O herre jhesu christe lewendis gutz søn jek | bedher thig fore thin hellige pyne | oc døtz amynnelse

Explicit

“meth huilke | thu werdug wast oss j geen atlø at lø |se aff then ewerdelige dødh for | huilket thet alzo werdugste loff | hedher oc ærere thig ewinnelige | Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 87-88 (Nr. 218)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 19 (Nr. 407)

11(21v:16-23v:4)
Bønner til forskellige lejligheder
Keywords

11.1(21v:16-22r:3)
Bøn når man skal tage sko på
Rubric

Nar man dragher syne skoo poo

Incipit

Vellsignet wære thu myn gudh som | biudher mich at haffue skoo

Explicit

“jech maa gaa j thyne budordh oc j alle andre clædher ware ydmighe|ligh ok høuesk ok gudheligh j alle | myne limmæ Amen

11.2(22r:4-14)
Bordbøn
Rubric

Først thu wilt ædæ etcetera

Incipit

O herræ gudh om thu wilde som | thu wæl formatte at op holde opholde | oss vthen maad gernæ badhe jech æn | nw

Explicit

“jech maa for | thin nadhe effther naturens wedher|tørfft ædæ oc æy effther kiødsens | gyræ ok adstund Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 19-20 (Nr. 409)

11.3(22r:14-v:1)
Aftenbøn
Rubric

Nar thu gaar | til syeng tha lææs

Incipit

Velsigneth wære thu gudh

Explicit

“giøm mich vskadh aff alle myne vwenners wold oc swiigh Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 410)

11.4(22v:2-6)
Bøn til at modstå fristelser
Rubric

Naar thu frestæs aff saaregh full | frestelsæ tha sey

Incipit

Ihesu christe lewendis | gutz søn

Explicit

“jegh ey løstes wti | fawittuge huxilse eller tenkelsæ”

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 77 (Nr. 4a)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 411)

11.5(22v:7-11)
Bøn til at stoppe en fra at tale unødvendigt
Rubric

Naar thig løsther at talæ tha sey

Incipit

Ihesu gutz søn

Explicit

“ok hurelund | jech scal tale Amen

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 78 (Nr. 4b)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 413)

11.6(22v:12-17)
Bøn når man skal arbejde, hvile eller spise
Rubric

Naar thig lysther at erffwe eller | at hwiles eller ædæ scaltu seyæ

Incipit

Ihesu gutz søn

Explicit

“myne gerninge moo komme til good | endæ Amen

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 78 (Nr. 4c)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 413)

11.7(22v:18-23v:4)
Morgenbøn
Rubric

Nar man standher opp om morghen

Incipit

O almektustæ gudh j hymmerigæ | jech syndughe menniske takker thig aff alt myt hiertæ

Explicit

“giff mich affløsn aff alle myne syndher oc ræth forskiæl oc kristeligh døød | oc thit legomme j myn yderstæ tymæ | oc then hellige oly och ewinnelighe | liff j hymmerigi Amen

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 9 (Nr. 393)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20-21 (Nr. 414)

12(23v:4-32v:23)
Bønner til engle og helgener
Keywords

12.1(23v:4-24r:10)
Bøn til en engel
Rubric

“De proprio angelo”

Incipit

O thu æræful gutz ængel som skik-|ket ær til ath gøme mith wan-|skeligh legomme som hwer dagher | a fallende fodæ

Explicit

“ta | tagh myn siæl i frydh och hwile | ok h leedh hennæ in for min | skabere ok atherløsere Amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 21 (Nr. 415)

12.2(24r:11-v:19)
Bøn til apostelen Andreas
Rubric

“En god bøn aff sancto andrea appostel”

Incipit

O sancte andrea ihesu christi appostell | ok martir

Explicit

“at hwn matte bliuæ | meth hanum i himmerige e for wthen | endhe Amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 21-22 (Nr. 416)

12.3(24v:20-25r:14)
Bøn til sankt Laurentius
Rubric

“Aff sanctæ laurens oracio”

Incipit

Santte laurens erligh gutz | martir ok kierligh wen | alsomhøweste

Explicit

“owerkom | mæ alle mynæ syndere ok last | ok fonge ewindeligh liif vti | himmerige Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 22 (Nr. 417)

12.4(25r:14-26r:14)
Bøn til sankta Barbara
Rubric

“En bøn aff sancta | barbara”

Incipit

Værdigh ok welsigneth | iomfrw sancta barbaræ hwore | store vare thine gawer

Explicit

“giiff oss meth thin nade at | wi besiddæ mattæ meth thigh thet | ewindeligh rigi som aldrigh komer | ændæ vppa Amen /”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 22-23 (Nr. 418)

12.5(26r:14-27v:13)
Bøn til sankt Lukas
Rubric

“Her byries en | bøn aff sancto lucio confessore”

Incipit

Allerkiærestæ martir sanctus lucius | æræ ok loff skal tigh være

Explicit

“bliuæ meth ihesu christo ok iomfrw | maria sin kærestæ moder ok meth | alle gode hellige men Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 23-24 (Nr. 419)

12.6(27v:14-28r:9)
Bøn til sankt Jørgen
Rubric

“En bøn aff sancte jørien:”

Incipit

O ridder sancte iørien iek beder | tik for thith renæ blodh ok | for then kærlighedh gud haffde | til tigh

Explicit

“hør min bøn fore thin store | dygd ok beskermæ migh for | then vnde fiende diefflin i min | siste thíme Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 24 (Nr. 420)

12.7(28r:9-v:8)
En bøn en engel gav sankt Bernhard
Rubric

“Thenne bøn gaff | en ænghel sancto bernardo ok sawde | swo hwo thenne bøn lees dageligh | meth en gudeligh akth / wor frwe til | looff heder och ære then dagh dør | han æy vthen skiel ok scrifftemaal | ok gutz legomme i hans yderstæ | thimæ ok glædæ ewindeligh Amen

Incipit

Aue Ancilla sancte trinitatís | Aue sponsa sanctitatís Aue mater | domini

Explicit

“mecum sis in omnibus tribula-|cionibus et angustíís et in hora mor-|tis mee Amen

Note

Jf. Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 293 (Nr. 117) vol. II p. 318 (Nr. 362)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 24 (Nr. 421)

Language of Text

Latin

12.8(28v:8-29r:14)
Bøn til sankt Nicholas
Rubric

“De sancto nicholao”

Incipit

SAncte nicolae som meth gwd | er good

Explicit

“hans | andlat i store are ære / ee for vthen | ende see Amen

Note

Denne bøn består af tolv rimede verspar (kupletter).

12.9(29r:14-v:10)
Bøn til sankta Agnes
Rubric

“Aff sancte agnes”

Incipit

See thet iek attraade seer iek nw

Explicit

“wi som dyrkæ thin iomfrues | ok martiris høxghtiid ath fange | hennes hielp hoss thígh Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 25 (Nr. 423)

12.10(29v:11-30r:5)
Bøn til sakta Gertrud
Rubric

“En bøn aff sancta gertrwdh”

Incipit

Hel wordw werdw gertrudh taklígh | iomfrw fødh aff koni gligh slecth

Explicit

“han lener | oss herbarígh herbærigh i sith palatz meth | ewindeligh liiff Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 336-337 (Nr. 160)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 26 (Nr. 424)

12.11(30r:6-32r:5)
Bøn til sankt Just
Rubric

“Aff sancte josth”

Incipit

SAncte jost hwilken som wor | then ædhlæ koningxson søn rodoelis iodoelis | aff betanía

Explicit

“wi matte vnffaa the thingh | som wi begere i ware skælli-|ghe och gudhelighe bøner Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 274-276 (Nr. 326)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 26-27 (Nr. 425)

12.12(32r:6-v)
Bøn til sankta Katharina
Rubric

“Aff sancta katherina en bøn”

Incipit

Also æræfwl jomfrw ok martir sancte | katerina thin jomfrwdom ok mildheed | befaler jek migh i dagh

Explicit

“thet vnne oss then ther komæ skal ok dø|mæ ouer leuendis ok døde po then ytherste | domæ dagh Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 27-28 (Nr. 426)

13(33r-47v:8)
Psalmus 118
Incipit

domæ In mandatis Iek skal øffues | i thinæ budord

Explicit

Requiem eternam dona

Note

Teksten begynder i salmens vers 15.

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 28-38:28 (Nr. 427)

Keywords

14(47v:8-52v)
Bønner til Vor Herre og Jomfru Maria
Keywords

14.1(47v:8-51r:9)
Oracio
Rubric

“Oracio”

Incipit

Sancta maria himmerigis drotningh

Explicit

Amen Pater noster | Oc Aue maria”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 38:29-41 (Nr. 427)

14.2(51r:10-17)
Bøn til Vor Herre
Incipit

O herræ gudh bøgh thit øræ tíl woræ | bønær

Explicit

“wedher | wor herræ ihesum christum Amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 42 (Nr. 428)

14.3(51v-52r:6)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

O søtæstæ maría iomfrw offwer allæ | iomfrwer

Explicit

“Wedh thyn helsamlogæ nær wærelsæ oc ewerdhelight lííff | æffther døden Amen”

Final Rubric

“Hwilken som læs gudelíge fæmsínnæ thennæ bøn om dagen han skal | wdhen twiffl see iomfrw maría | syn liffs ændæ AmeN”

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 196-197 (Nr. 263)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 43 (Nr. 429)

14.4(52r:7-v)
Bøn til Gud for Olof Mortensen
Incipit

Myskwndæligh ffadher oc gudh

Explicit

“Amen | Pater noster”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 43-44 (Nr. 430)

15(53r-65v:14)
Maria Magdalenas tider
Rubric

“Her byrís sancte marie magdalene thider | thennæ anthiphona skal leses synner|lik oc serligh for alle tidher

Incipit

Vi bethe thigh saligh oc mildestæ | maria magdalena

Explicit

“Thu som leffuer oc regnerer | for wthen ende Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 44-58 (Nr. 431)

Keywords

16(65v:15-66v)
Om sakramentet
Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 58-59 (Nr. 432)

Keywords

16.1(65v:15-66r:17)
Modtagelsen af sakramentet med et godt hjerte
Rubric

“Item skalth thu mærkæ ath tu | fongher vii godhet aff thet ver|duge sacramente om tu tage | thet verdeligh ok gudelig amen

Incipit

Thet fyrsthe ær aff løsning aff allæ thine synder

Explicit

“thet syuendhæ ær ath hæn tha | jndledæs os til andelige liff | vid nadæn Amæn”

16.2(66r:17-v og 67r, nederste margen)
Modtagelsen af sakramentet med et dårligt hjerte
Rubric

“Item mærkende | ær ath huo som tagher thette sacramentæ vwærdælig hanum jnd | lobær vij vndskab”

Incipit

Thetrstæ ær | ath alle andeligh sygdom po siels|sens vegne meres j henne

Explicit

“kiære mynnyske skod tisse | for skreffwen ord oc leg them po hertet | amen”

Note

De fire linjer på bl. 67r er blevet skrevet nedenunder hovedteksten (Sankta Annas tider).

17(67r-70v:17)
Sankta Annas tider
Rubric

Hær begynnes sancte Anne tydher huilkæn | hennæ hedrær then hielper hun sælff | tredyæ Amen

Tiil ottæ sangh

Incipit

Ave | anna gracia plena

Explicit

“Gudh | som trændæ oc een ær wære loff oc ære | meth huilken anna leffwer til sammen sanne-|lighe meth maria Amen

Final Rubric

Collecta meth benedi|camus som til fornæ

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 216-221 (Nr. 275)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 59-65 (Nr. 433)

Keywords

18(70v:17-71r:10)
Bøn til sankt Joakim
Rubric

“Aff sancte joachim”

De sancto joachim

Incipit

O hellige fadher | joachim

Explicit

“glædis aff beggæ theris nær|wærelsæ j theris døtzs tymæ weth christum | woor herAmen

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 238 (Nr. 286)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 65 (Nr. 434)

Keywords

19(71r:10-71v:4)
Bøn til sankta Anna
Rubric

Bøn aff sancta Anna”

Incipit

Anna sleth aff wore yseldæ

Explicit

“wi giøre aff mild kerligheed theris amyn |nelsæ christe woor gudh Amen

Final Rubric

“heelp sancta Annæ selff tredyæ AmenN”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 65-66 (Nr. 435)

Keywords

20(71v:5-78v:9)
Jomfru Marias rosenkrans
Rubric

Thætæ æfftherskreeffne ær jomfru marie rosen |krantzs poo danskæ

Incipit

Aue Salue Gaude vale O maria jech | flæther thik jkke sommer krantz

Explicit

“meth allæ helghe mæn æffther ydher-|ste ændes oc domærens prøffwel|sæ oc atskyliæn A m e N

Keywords

21(78v:10-80r:5)
Bøn til Jomfru Maria
Rubric

Thessæ bøner scal man læse i nyty | daghæ oc enghen dagh glømes | fførst pater noster oc Aue maria Magni |ficat oc Aue maris stella oc ther | effther post partum oc saa melløm | hwar bøn

Incipit

Iech bedher tich ærefuldæ maria | al tiid jomfru

Explicit

“Om hanum som komme | skullende ær ath dømæ leeffuendes | oc dødhæ oc werlden om eelden Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 210-212 (Nr. 271)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 72-73 (Nr. 437)

Keywords

22(80r:6-v:2)
Afladsbøn
Rubric

“Hoo som thennæ æfftherscreffnæ bøøn | lææs naar presthæn sygher Orate | pro me Tha forthyæner han thry thu|sende aar affladh Oc thry thusen|de daghe”

Incipit

Allæ gudz helghen oc | hans wtwolde wenner bedhæ for | tich

Explicit

“Oc then helgæ kirkes | bestandelsæ AmeN”

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 67-68 (Nr. 201)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 73-74 (Nr. 438)

Keywords

23(80v:3-81v:5)
Bøn til sankta Anna
Rubric

Aff sancta Anna gutz modhers modher

Incipit

Glætzs benedidæ frwæ sancta Anna

Explicit

“Gudh fadher oc søn oc helligandh | AmeN

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 229-230 (Nr. 279)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 74-75 (Nr. 439)

Keywords

24(81v:6-82r)
Bønner til Jomfru Maria
Incipit

Iek bedher tik jumfru maria

Explicit

“alle pine oc | døsens beskhed vordher mik let | af kerlighedts ild Amen Aue

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 75 (Nr. 440)

Keywords

25(83r-98v:9)
To bønner til Jesus Kristus
Keywords

25.1(83r-97r)
Første bøn
Rubric

Thenne bøn wor giffuen | een helligh mwnk som heed | brandanus aff gudh wedh sanc|tæ michel ængel Thenne branda|nus wor i haffs nødh syw aar | oc ther the syw aar wore ath | ændæ oc ther holt han apostælæ | høgtiid j the syw aar Och tha | kom sanctæ michel ængel til | hanum oc fich hannum thenne bøn | oc sagdhe ath naar han haff|the læset henne gwthelighe ty | synne tha sculde han frælses | aff all hans drøwelsæ oc sorgh | Thenne helgæ brandanus begywn|the genesten meth stoer gudhelig|heed oc grad at læse thenne | bøn oc then tiid han haffde | fuldkommet bønen som ængelæn sadhæ hanum tha wor han gensten | wnderlighe och glathelighe som | han wilde wære soo ath alt fol|ket vndrethe ther poo Och fech | han then tiid thet ath wydæ an-|delighe ath huilket menniske | thenne bøn læs foræ segh eller | fore syn ween æller oc foræ no|ger i skereseeld ær meth gudhe|legh ackt aa synæ baræ knæ | oc nedher falden krop aa jorden | ty synnæ han skal frelsæs aff | ald sorg oc drøwelsæ oc aff alt | thet hanum i modh ær Och naar | noghet menniske begyndher ath | læse thenne bøn tha søgher then | helgæ ands nadhe hans hyerte | gensten vndherlighe Och soo | begyndes bønen som hære nw strax effther screffuet standher

Incipit

I Naffn fathers oc søns oc | then helge ands Amen | Miskundelighe gudh forbar|mæ tiigh offuer mich wwær|digh syndighe qwinnæ

Explicit

Amen | Pater noster Aue maria

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 76-87 (Nr. 441)

25.2(97v-98v)
Anden bøn
Incipit

O herre ihesu christe leuende guth forlat | os all vore syndher for thit | helge nafn skyld

Explicit

“Oc gif vedhertørf|teligh / verlzlig tingh oc gif os | everdelig lif A M E N

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 87-88 (Nr. 442)

26(99r-105v:7)
Om Kristi lidelse
Rubric

“Aff wor herris pynelssæ”

Incipit

Mynnes først then sæli-|ghe beeskheeth ther han | leeth

Explicit

“hwn | bleff i geen meth hierthens | sorgh so lenge poske mor-|gen han wpstoodh | AMEN”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 88-91 (Nr. 443)

Keywords
27(105v:8-106r:5)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

Sødeste oc mildeste jom-|frw maria gem myn siel

Explicit

“oc ledh mik til e|winneligh liiff oc glædhe | i hemerigis righe Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 91 (Nr. 444)

Keywords

28(106r:6-v:4)
Bøn til Vor Herre
Incipit

O tw store mildheth see | til mik synduge mænniske

Explicit

“aff lath | myn syndh meth thin miscwnds | mangfollheth”

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 235-236 (Nr. 89)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 91 (Nr. 445)

Keywords

29(106v:5-107r:5)
Bøn til Jesus Kristus
Incipit

O Herre jhesu christe for thith | woldh oc myn wselheth

Explicit

“gør mik lottaghen meth | alle wtwalde oc hællie | men i thith ryghe Amen

Final Rubric

“ffinis at erverrd [?] Amenn

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 39-40 (Nr. 176)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 91 (Nr. 446)

Keywords

30(107r:6-109r:3)
Om at modtage Kristi legeme ved kommunionen
Rubric

“Hoo som vil verdelige taghe gudz | legeme han skall haffue vij | tingh”

Incipit

Thet første ær ath han | skall haffue fulkomeligh ræth | tro oc serdelis ath i thet sacra-|menthe ær sanner gudh oc man

Explicit

“Thet sywende ær ath mennisken | fangher ewinneligth liiff oc | glædhe aff thet verdege sacramentæ”

Final Rubric

“Item hoo som gudz legeme tagher | v synnne wuerdelige han fongher | vij onde tingh”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 92 (Nr. 447)

Keywords

31(109r:4-110r)
Bøn til Vor Herre og Jesus Kristus
Incipit

hiedher och loff och offer giører jægh | thik ewinneligh fadær oc emektugestæ | gud

Explicit

“och reth mool och fulkom|meligh skiel til wor yderste thid | ther wii j werdhen leffwer pater noster”

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 237-240 (Nr. 91)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 93 (Nr. 448)

Keywords

32(111r-114v)
Gregors messer
Rubric

“Item syw messer prima de trinitate / 2a de | concepcione / 3a de natiuitate / 4a de | annuncíacione / 5a de visitacione / 6a de | purificacione / 7a de assumpcione Nota her merkes sex messer for siælæ | j skiærseldz pinæ æræ Then førstæ | aff thet hæliæ kors Then annen af vors | herræ thorne krune Then tridiæ aff gutz | licomme Then fierde aff the helgæ tre|foldighet Then femtte aff wors herræs | opstandelsæ Then sywende aff vors | herræ hæliæ fem vndher”

Incipit

Thesse m ære the messer som then | heliandh han haffuer giffuet en | heligh pawæ sanctus gregorius oc bone|facius them fore there siele skyldh | them til vtløsningh aff skeerseeld

Explicit

“Hwilket menniske | them ladher siæ fore sik i síít líiffs | thimæ han vordher løst af al pynæ”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 94-96 (Nr. 449)

Keywords

33(115r-128v)
Bønner til Jomfru Maria og Jesus Kristus
Keywords

33.1(115r-v:9)
Thenne bøøn ær aff jomffru maria
Rubric

“Thenne bøøn ær aff jomffru maria

Incipit

HEll maria haffsens | stierne

Explicit

“Ok loffuer oc ærær tik iomffru skøøn”

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

33.2(115v:10-116v:2)
No Title
Incipit

HEll maria werdens trøst

Explicit

“Maria hielpp nw mik ther aff”

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

33.3(116v:3-19)
No Title
Incipit

O Christus alzwolduge fathers søn

Explicit

“Ok ewerdelig bliffue i abraams | skøth Amen

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

33.4(117r)
No Title
Incipit

Si tibi aliqua anxietas eneuerit quam superare velis vel amici tuj liberare vis | de pena purgatorij

Explicit

“O mulíer / magna | est fides tua fiat tibi sicut petisti”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 98-99 (Nr. 453)

Language of Text

Latin

33.5(118r-123v)
No Title
Incipit

O hærre ihesus cristus jæc star | medh syndigh samwydh for | tine voldwe øffuen

Explicit

“loffuet oc æreth meth | ewinnelige heder for wdhen ænde | A M E N”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 99-101 (Nr. 454)

33.6(124r-125r:8)
No Title
Incipit

O Elskelicste frwæ och | allesalicste jomffru maria

Explicit

“til ewinne-|lighe rod roo oc heme|rigis ære och glædhe Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 254-255 (Nr. 100)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 101-102 (Nr. 455)

33.7(125r:9-127r:8)
No Title
Incipit

O hærræ ihesus cristus | meth skelffuendhe sam -|widh gor jek fram

Explicit

“han worde | mit liff oc myn siel til e|werdelige glædhe Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 250-252 (Nr. 97)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 102-103 (Nr. 456)

33.8(127r:9-128v)
No Title
Incipit

O hærræ ihesus cristus | hoo ær jek aller | hweken

Explicit

“oc | giff mik for thin megle | miskwndh at iek ma | see tigh i tith rige Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 252-254 (Nr. 98)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 103 (Nr. 457)

34(129r-130v:12)
To bønner om at modtage kommunionen
Keywords

34.1(129r)
Før modtagelsen af Kristi legeme
Incipit

HErræ gud almecteste | oc ewinnelige fadher | ladh mik thin welsinede | søns legeme so gudelige | ath taghe

Explicit

“oc myn siel tiil ewynnelig glæde Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 254 (Nr. 99)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 103-104 (Nr. 458)

34.2(129v-130v:12)
Efter modtagelsen af Kristi legeme
Rubric

“Item førsth thu haffwer taghet gutz | leggome”

Incipit

Vors herræ ihesu cristi le-|geme som iæch wuerdue | dierffues til ath tage bli-|we altid m i myn siels | inwol

Explicit

“jek motte werdu worde thet | ath faa for thin sinede mo-|ders bøn skild oc alle | hælimens A M E N”

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 255-256 (Nr. 101)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 104 (Nr. 459)

35(130v:13-132r:5)
Bøn til Vor Herre
Incipit

Tw werdens gud her| oc skabere tw est wis-|selighe then som alle hierte | seer oc alle samwidh skø | skodher oc ransager

Explicit

“myn siel hi | hielpe skal wære til ewin -|nelig ære och loff meth tik | ewinnelige hee for wdhen | endhe Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 248-250 (Nr. 96)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 104-105 (Nr. 460)

Keywords

36(132r:6-135v:7)
Tre bønner til Jesus Kristus
Keywords

36.1(132r:6-133r:2)
Første bøn
Incipit

Iek tacke tik herræ ihesus cristus | for feem halffyærsynne | thiwe fire hwndrede oc | femthwsende soor ther war | pa thin krop

Explicit

“tw | leffuer oc stirer alle thing en gudh wdhen ændhe | A M E N”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 105 (Nr. 461)

36.2(133r:3-v)
Anden bøn
Incipit

O herræ jhesu christe iek gør tik | thak for thine helgeste fem vndher

Explicit

“Oc miskwndhe mic | oc alle syndere oc alle throo | menniske swo wel leffuen-|de som dødhe Amen”

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 49-50 (Nr. 185)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 105-106 (Nr. 462)

36.3(134r-135v:7)
Tredie bøn
Incipit

O benedidhe herre jesu christe velsig-|net æstu i thin ewige gud-|dom

Explicit

“Atu | forbarmer tik ouer mek vdy | myn døtz thimæ oc beware | mik fra then ewige pinæ | Amen pater noster Aue maria”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 106-107 (Nr. 463)

37(135v:8-136v)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

O benedidhe jomffru maria thu | som æst al barmhertighets | modher

Explicit

“O | velsignede jomffru maria help oss | ath wy samen mwe see | oc skode hanum oc glædis meth | hanum ewinnelig i hemmerige Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 131-135 (Nr. 45)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 107 (Nr. 464)

Keywords

38(137r-138r:1)
Bøn til englene
Incipit

O helge ængell tw som æst | giffuen mik til gømere oc alle | the helge ænglæ som ære meth | gudh

Explicit

“bewarer mik fra then ewinnelige dødh Amen pater noster Aue

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 107-108 (Nr. 465)

Keywords

39(138r:2-139r:7)
Bøn til en apostel
Incipit

O helge herre N tu som mek | set æst oc jek synderlige vd|koret haffuer til myn apostel

Explicit

“kommer mek til | hielp oc trøst nw oc i myn | vderste nødh oc verner mek | arme syndher fra then ewyn -|delige dødh Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 108-109 (Nr. 466)

Keywords

40(139r:8-140r)
Bøn til Vor Herre
Incipit

O velsignedhe gudh thu | som æst al salighetz begyn -|nelse oc al nadhens mild-|heeth

Explicit

“nodh nødh | Oc oss som nw po tik gudelige | kalle aff then sware oc bittere pine tha frels oss alle Amen | pater noster Aue”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 109 (Nr. 467)

Keywords

41(140v-144r)
Jesu Kristi fem sår
Rubric

“Aff gudz hælige fem vnder | først til then høgre hand”

Incipit

O myn sødeste herræ jhesu christe | Loff oc hedher ære oc tak | wære thin høgre handh | hælicste saar

Explicit

“iek | ma tik fulkommelege tac-|kes nw oc ewinnelige Amen pater noster Aue maria

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 70-74 (Nr. 203)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 109-111 (Nr. 468)

Keywords

42(144v-162v:3)
Tre bønner til Jesus Kristus
Keywords

42.1(144v-146r)
Første bøn
Incipit

O Sødhe ihesu christe san-| nner liffuendes gudz søn | oc jomffru marie søn huil-|ken wiliælege følte | liffuendis spighene gømen r |gangne thinæ hendher | oc fødher

Explicit

“giff mic | stircke til ath gøre go-|de gernynger oc bliffue i them | Ame N N N”

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 83-84 (Nr. 212)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 111-112 (Nr. 469-470)

42.2(146v-150r:11)
Anden bøn
Incipit

O hæræ ihesu christe all mil-|deste owanskende kiel-|dhe

Explicit

“oc skode thit attro-|lige anlithe meth glæde | vdhen ændhæ A men”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 112-113 (Nr. 471)

42.3(150r:12-162v:3)
Tredje bøn
Incipit

IEk helser thic werde-|ligh helse jek helser | thic kære jhesu jek bether | thic ath tu gør mik werdigh til ath bære thit | kors

Explicit

“Oc inledh | mik i thin mangefoll | ære A M E N”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 114-117 (Nr. 472)

43(162v:4-165r:13)
Bøn til sankta Anna
Rubric

“aff Sanctæ anne”

Incipit

VElsigneth wære thu | myn alz kæristæ fruge | sancte annæ for huer synne | thu drøwedhes

Explicit

“Nw | bedes jech aff thic | aller høgeste keyser-|jnnæ maria gutz modher | ath tw werdhes til mich | vp t ath liffte til thin | modher Amen”

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 241-244 (Nr. 289)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 117-119 (Nr. 473)

Keywords

44(165r:14-168r:9)
Bøn mod bedrøvelse
Rubric

“Estu skicchet i nogher drøfuilse oc wiltu frælses | ther aff / tha gak til kir-|ken Oc fall pa thine knæ | for korseth oc see meth | all innichet i belethethe |asiyn ændleth som pa | korseth for tich døde oc lææs thenne salm Ad | te leuauj oculos meos | wtræk oc opp holt thine | arme oc les thenne bøn”

Incipit

O herræ ihesu criste tu | som skoder meth thin | al fægerste andlede all tingh

Explicit

“O ihesu criste | gøm mik aff alle myne | syndher oc frels mich aff | alle myne drøffwelssær | A M E N”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 119-121 (Nr. 474)

Keywords

45(168r:10-169v:4)
Bogstavrække og deres mening og brug, når man skal søge Guds råd
Rubric

“Vilt tu wydhe noghen thing | ther tik jæffuer om æller thwyff|ler om Roodh with gudh | oc lææs miserere mey deus | Pater noster oc Aue maria oc lægh en saltere for thic | oc gør kors yuer Oc lath | hanum sithen op oc merche | then fyrste bogstaff paa then | wynstre handh oc hør hwat | han sygher”

Incipit

A tegner liiff eller døødh

Explicit

“Z pænningh”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 121-122 (Nr. 475)

Keywords

46(169v:5-171r:9)
Bøn for forbedrelse
Incipit

Hwo som wil withe aff guth | om thet ther worde skal han | gør siith scrifftemool som han | kan best oc faste først een | løuerdagh til watn oc bdh

Explicit

“tha wordher thet bæ|dre och een mere

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 122 (Nr. 476)

Keywords

47(171r:9-187v)
Bøn til Jomfru Maria og Jesus Kristus
Rubric

“ee | hoo thesse bøner lææss | hwer dagh wors herre | jhesu christe fææm saar til | loff och til hedher tha | skal han frælssis aff heluedis pine”

Incipit

Glæs maria thi at guth | fadher hues dotther tu | æst helser thic

Explicit

“Amen Gudh vnde oss thet | alle sammen”

Note

Rubrikken fortsætter til bl. 173v:19.

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 122-130 (Nr. 477)

Keywords

48(188r-192r:8)
Bønner til apostlene
Keywords

48.1(188r:1-8)
Bøn til sankt Peter og Paulus
Incipit

O sanctus petrus Sanctus paulus

Explicit

“iek | mottæ met tik ingange | hemerigis løn A men”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 130 (Nr. 478)

48.2(188r:9-188v:1)
Bøn til Paulus
Rubric

“De sancto paulo”

Incipit

O paule falkens ken-|nere kyrkens lyws

Explicit

“mirkens stæd æy scal nidher slughe mik Amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 130 (Nr. 479)

48.3(188v:2-11)
Bøn til sankt Andreas
Rubric

“De sancte andree”

Incipit

O andrea mildeste som man -|nelige tolde korsens | pine

Explicit

“oc snarlighe mottæ wen -|des nu om kryng for | smaendes alle werdens | thingh Amen

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

48.4(188v:12-189r:9)
Bøn til sankt Johannes
Rubric

“De sancto johanne”

Incipit

O Johannes jomffru ren | hwem guth befallede syn modher wdhen meen

Explicit

“hielp mik nw | som syndhen haffuer | slaueth ath iech æy | wordher aff dieffue-|len dragheth”

Note

Denne bøn består af rimede versepar.

48.5(189r:10-v:7)
Bøn til sankt Bartholomæus
Rubric

“De sancto bartholomeo”

Incipit

O Bartholomee Erlig | man som hudhen worth | aff dragen

Explicit

“fore myne | synder oc meghet swygh | til heluedis pine meth alle”

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

48.6(189v:8-190r:3)
Bøn til sankt Thomas
Rubric

“De sancto thome”

Incipit

O thome som wast til | foren wtro før thw | træffuedhe cristi saar

Explicit

“fræls mik fran dieffuelsens | sorgh oc wocthe mik | fran alt onth Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 131 (Nr. 483)

48.7(190r:4-13)
Bøn til sankt Jacob
Rubric

“De sancto jacobo”

Incipit

O jacobe som kalleth | worth aff guz mwndh | oc hans benedide ordh

Explicit

“vth giff for mik til gut | thin bøn tu som ficth tu-|sendefoll løn Amen

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

48.8(190r:14-v:10)
Bøn til sankt Thadæus
Rubric

“D De sanctus thadeus”

Incipit

O thadee som predicke-|dhe konnyngh abagaro | then boldhe

Explicit

“tak borth alle | synder myne nw fore wer -|skylder thine Amen”

48.9(190v:11-191r:6)
Bøn til sankt Mathæus
Rubric

“Sanctus mathias”

Incipit

O Mathias i apostels | stædh skycketh effther iudam then onde

Explicit

“och | beth til guth jech motte | wnga alle bywbeste dywbeste hel|uedis grwnne Amen”

48.10(191r:7-v:2)
Bøn til sankt Simon
Rubric

“De sanctus symon symon”

Incipit

O symon alphei søn | gutz apostel kære

Explicit

“ath jech mottæ fore thin skyldh hemerigis | glædhe wynne”

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

48.11(191v:3-12)
Bøn til sankt Mathæus
Incipit

O Mathee som werdes ath | kalles aff tholboden meth | alle

Explicit

“Ath | guth or thin werdege | bøn wilde mik aldelis | høre”

48.12(191v:12-192r:8)
Bøn til sankt Fillip
Rubric

“De sancto philipo”

Incipit

O philppe philippe som lide døt | noger ledis meth herren

Explicit

“æffther jech aff | werden gor thet ær | myn storste største begære | A M E N”

Note

Denne bøn består af rimede verspar.

49(192r:9-195v:4)
Bøn under messenAgnus Dei
Incipit

FØrste presthen be|gynder mæssæn tha | fall paa thin knæ och | sigh saa

Explicit

“for ladh mic | all then syndelighe tale | ordh oc gernynger jech haff-|uer giorth Amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 133-135 (Nr. 490)

Keywords

50(195v:5-199r:6)
Bøn om syndsforladelse
Incipit

Iech vslæ ok vwerdigh syn -|derinne befaller oc ant-| wordher tek herre almæc-|thisthe guth i thenne nath | oc dagh myn siel oc lege-|me i thyne hælicste hender

Explicit

“be-|uare oc giøme myth | legeme oc myn siel in-|lywse mith hierthe jnthende myn syyn ok | ledhe mik in i thet | ewinnelighe ryghe”

Final Rubric

“lææs | pater noster oc gøør saa | kors for thik Jn nomine | patris et filij et spiritus sancti”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 135-136 (Nr. 491)

Keywords

51(199r:7-201v:4)
Bøn til sankta Susanna
Incipit

O werdoghe helge | frwæ sanctE Susanna | iech bedher thic for | then ære wor herre gior-|dhe meth thic

Explicit

“forlad | oss alle wore synder oc | all wor ondskab nw | oc ewinnelighe Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 136-137 (Nr. 492)

Keywords

52(201v:5-202v:9)
Bøn for beskyttelse
Incipit

Gwt fadher ok søn och | then hælliæ andh tw | høør myn bøn nw oc alle | thiidhæ oc jomffrw ma-|ria meth alle hællien i | hemerighe oc alle gutz | appostelle martires alle | confessores oc virgines ath | the wocte mik

Explicit

“oc myne wener wocter | oc gemer fraa alt thet | onth ær nw oc ewinne-|lighe A M E N”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 137 (Nr. 493)

Keywords

53(202v:10-203v:5)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

MAria aldher hælliestæ | jomffrwe meskwnde-|lighe modher j thinæ | hændher oc gøme befaller jech myn siell oc myth liif | oc alle myne gernynger

Explicit

“bliffuer | hee for wdhen ændhæ | Amen Pater noster aue”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 137 (Nr. 494)

Keywords

54(203v:6-205v)
Bønner til Jesus Kristus og historien om Sankt Gregorius' aflad (i Finalrubrikken)
Incipit

Herræ jhesu crist jek bether tik thu som | hengde innen korsset meth en torn | kronæ a thit howet.

Explicit

“thu haffwer miskundeligheet meth | myn arme siæll. nar hwn skal skilies | weth myth lichome Amen pater Aue maria

Final Rubric

Then tidh sanctus gregorius pawæ i rom | sadhe mæssæ innen en capellæ | som hedher iherusalem i samestet. tha obenbar|dis for hanum vor herræ ihesus christus i same | modhæ som han hende paa korset om | langfredagh”

Note

Finalrubrikken fortsætter indtil bl. 205v:22.

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 52-58 (Nr. 191)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 138-139 (Nr. 495)

Keywords

55(206r:1-208v:6)
Tre bønner til Jesus Kristus
Rubric

“Johannes pawe then annen til | tywe ther sa hedher gaff til | thenne bøn firesinstiwe tusende | aar aff dødelige synder”

Incipit

HErre ihesus christus jec vs-|le syndeghe menniske jec | bedher thic oc pamynner tik | for thin hælie mandom ther | død bleff paa thet helie kors

Explicit

“wy mwe thin we-|lie gøre oc følge i thette liiff | sa ath wy mwe ewynne-|lighe meth thic bliffue Amen

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 230-232 (Nr. 87)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 139-140 (Nr. 496)

Keywords

56(208v:7-209r)
Bøn til Jomfru Maria
Incipit

O myn kære frwæ jomffrw | sancta maria wor herres jesu | cristi modher

Explicit

“Thw som leffuer | oc regnerer en sandh | gudh ewinnelige Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 140-141 (Nr. 497)

Keywords

57(209v:1-9)
Kort bøn til Jesus Kristus, Jomfru Maria, sankta Anna, engle og helgener
Incipit

LOff hedher oc ærere | thin hælige thrænnæ | folgotheedh

Explicit

“nw oc ewin -|nelighe Amen”

Note

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 209 (Nr. 78 - bemærk kolofonen)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 141 (Nr. 498)

Keywords

58(209v:10-212v:10)
Jomfru Marias syv glæder
Rubric

“Hær begindes the vij glæder

Incipit

Glæss maria scaberes scaberens | wtualde creatur for thi | ath thin eneste søn glædis | ære offuer gaar alle | helgens æræ i hemerige | aue maria

Explicit

“hwil|ken som kome scal ath | dømæ ower lewendes | oc dødhæ oc werdhen | with eldh Amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 141-143 (Nr. 499)

Keywords

59(212v:11-213v)
Bøn til Kristi legeme
Rubric

“En goth bøn aff wor herris | legeme”

Incipit

Heel wære tw gutz | legeme fødh aff jomffrw maria

Explicit

“So ath wij | mowæ werduge worde | til at glædes aff hans | hellighe guddoms bisco-|delsæ i hemerige e for | wdhen ændhæ endhæ ændhæ | A M E N”

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 329-330 (Nr. 385)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 143 (Nr. 500)

Keywords

60(214r:1-229r)
Vor Frues psalter
Author

Bonaventura (tilskrevet)

Cisterciensermunk fra Pontigny-klosteret

Incipit

oc frygdede thik hanom i thit hiærte

Explicit

“Æn | thu ville biwde at iæk fonghe | sættes meth hælghe mæn j abrahams | skøøth weth samme wor herchristum | A M E N”

Note

Denne udgave bruger tekst fra AM 72 8vo til at udfylde lakunen i begyndelsen af bønnen.

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 145:7-155 (Nr. 501)

Keywords

61(229v-231v)
Bønner til Jesus KristusKyrie Eleison
Incipit

Kyrieleyson Christeleyson kyrieleyson Herræ miskun| thik offwer os

Explicit

“meth hwilken hon fraa | thik oc allæ thínæ wt walde | skal aldrígh fraskilias ewinne-|lige Och herræ ihesu christe gør”

Note

Denne udgave bruger tekst fra Else Holgersdatters Tidebog: GKS 1613 4to til at udfylde lakunen i collecta'en, der efterfølger bønnen.

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 155-158:12 (Nr. 502)

Keywords

62(232r-233r)
Bøn til Jomfru Maria
Rubric

“Huo som thenne hersame eftherscrefne | bøøn fastenne och screfther læss iæven -|lighe i samfelde xxx daghe for | hvad som helst thingh ther han be-|dher iomfru maria tha scal han skal | han then thingh fonge vdhen all twyll | och han scal se iomfru mariam for sin døts | stondh thridiæ daghen”

Incipit

AVe maria gracia plena dominus | tecum b· tu in m· et b·f·v·t· | heluæræ hel uæræ tu himmerigis drothningh

Explicit

“Och the myn bøøn for thin | søn h vor herræ ihesu christo cum huik-|ken tu regn leuer og regneer væl|signet for vdhen ænde amen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 159-160 (Nr. 503)

Keywords

63(233v)
Bøn for de døde på kirkegården
Incipit

Helset være j allæ cristnæ | siæle hwes legeme æræ | her oc hwer stedh begrafnæ

Explicit

“the mwæ fanghæ | then ewindelighe roo och na-|dhæ Amen Pater noster Aue maria

Final Rubric

“Hwo som gaar om kringh kirkæ | gaar eller frem och less thenne | forscrefnæ bøn han forskyldher | hwndhrædæ daghæ afladh for hwert | legemmæ ther er begrawedh j | then stedh”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 160 (Nr. 504)

Keywords

64(234r:1-10)
Pave Celstinus' afladsbøn
Incipit

O maria iek formaner tek | for the sødhæ kyssæ tw kys-|the thyn søn

Explicit

“bewiss mik | tyn søns milhed efther thennæ ællendæ Amen

Final Rubric

“Celstinus pawæ gaff thry hwndhredæ dagæ | tel forscrefne bøøn saa ofthæ som noghen | henne less Thedh afladh j thenne | scrifth hawer væredh tel samen sancket | aff manghæ bysper”

Note

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 292 (Nr. 113)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 161 (Nr. 505)

Keywords

65(234r:11-20)
Bøn til Jesus Kristus
Incipit

O herre ihesu christe leffuendes | gudz søn jek bether tig fore thin | bitter pinæ

Explicit

“giff mig then ewinnelighe krone | meth tig j tith benediede righe Amen

Final Rubric

“less till thenne bøn iij pater noster oc iij aue maria

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 161 (Nr. 506)

Keywords

66(234v-237r:17)
Om Kristi tornekrone
Rubric

“UJthendhæ ær Ath | hwilketh menniskæ | som vill hedræ vors | herræ ihesu christi blodz dro|wer meth en pater noster Oc en | Aue maria Then menniskæ skall | læsæ i xv aar omkringh stadeligæ | hwer dagh hwndredhæ Pater noster | oc Aue maria”

“Oracio”

Incipit

O Aldherkæresthæ oc alzwoldugestæ | oc aldersødesthæ her| ihesu christe

Explicit

“Oc i thinnæ hel-|gæstæ hender oc sødesthæ fødher oc | thit helgistæ hiertens blodz vthgiw-|delssæ Amen

Note

Rubrikken forsætter indtil bl. 237r:4.

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 44-46 (Nr. 179)

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 161-162 (Nr. 507)

Keywords

67(237r:17-238v:5)
Lovbøn
Rubric

“Item vare thet sa ath | then menniskæ som tissæ pater noster oc | Aue maria vilde læsæ Oc formatthæ ey ath ændhet Tha ma han læsæ | thennæ efftherskreuennæ bøn x sin -|næ hwer dagh i fempten aar tha | giør thet fulth for the samme pater | noster oc lighæ løn”

“Oracio”

Incipit

O velsignedæ gud velsigneth | varæ thu i thin velsigne-|dæ helgæ threfoldighetz makt

Explicit

“Oc geem mik fran | then ewinnelig dødh Amen

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 162-163 (Nr. 508)

Keywords

68(238v:6-242v)
Forskellige synder
Rubric

“Hæræ begynnes eth gantzæ fagerth | oc nytteligh scripthemaall i hwil-|keth i mwe pa finnæ alle edræ syn -|dher om i ville thet optæ owerlæs-|sæ oc ranthsaghæ vthi edhræ | hiertæ”

Incipit

Hosom vel | gøre verdig synde-|bætheringh han skal | ved redhe sek meth | fastæ bøner almessæ | oc andræ milhetz gerninger

Explicit

“So opthæ syndher han dødhæ-|lighæ særlestis om han listis i hennæ”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 163-166 (Nr. 509)

Keywords

69(243r-v:19)
De syv dødssyner
Rubric

“Item the vij dødhælighæ syndher”

Incipit

SAnctus gregorius siær At haff een | rodh vth gangher vij howeth syn -|der Som ær høghfærdh

Explicit

“Nærwerendhæ verdæns ath-|stwnndhæ / tilkommendæ ver-|ns mystrøsth”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 167-168 (Nr. 510)

Keywords

70(243v:19-244v:8)
Tre vigtige optegnelser
Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 168-169 (Nr. 511)

Keywords

70.1(243v:19-244r:10)
Item mærk
Rubric

“Item mærk”

Incipit

Item mærk hwilkæ Apostolen opregnær som ær Snødhøth ond-|skap wkyskhet

Explicit

“Vdhen venskap | eller vdhen miskundh”

70.2(244r:10-18)
Merk veell
Rubric

“Merk veell”

Incipit

Item Regner han xiiij op oc sigher

Explicit

“Mandrap Druckæn -|skap Oweradhæ”

70.3(244r:18-v:8)
Merk veell
Rubric

“Merk veell”

Incipit

Item Regnær han xij op oc sigher

Explicit

“Ey drucknæ Æy yl-|læ kallendæ Æy røwære

71(244v:8-15)
Seks synder mod helligånden
Rubric

“Sex syn-|dher mod then hæliæ andh”

Incipit

Thæ Sex syndher modh thæn | hæliæ andh

Explicit

“Brodherligh kærlighetz | awendh fforhærdighet Ændhæ-|ligh wsyndhæbædringh”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169 (Nr. 512)

Keywords

72(244v:15-245r:6)
De fire råbende synder
Rubric

“Tæ | firæ robændhæ syndhær”

Incipit

Thæ iiij syndher som robæ | i hemmelæn

Explicit

“Oc ighenholdhen | arbeydis løn”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169 (Nr. 513)

Keywords

73(245r:6-14)
De ni fremmede synder
Rubric

“The ny fremedæ sindher”

Incipit

Tæ ix fræmmedhæ syndher æræ | tissæ

Explicit

“Thyæ qwærræ om syndhen ey | standhæ omodh Æy obenbaræn

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169 (Nr. 514)

Keywords

74(245r:15-246r:17)
Forsømmelsessynder
Rubric

“fforsømmelssæ syndher”

Incipit

Forsemmelssæ syndher ære fførst | ath man ey tenckær po gudh

Explicit

“At | ey lydhæ pomynnelssæ / etc.

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169-170 (Nr. 515).

Keywords

75(246r:17-247v)
De ti bud
Rubric

“Thæ | x gudz bwdh ordh”

Incipit

Thæ fforsømmælsæs syndher vædh gudz budhordh fførsth nar man ey | elskær gud aff alth syth hierthæ

Explicit

“Item mandrab bedriwes i otte modæ”

Note

På grund af en lakune i håndskriftet omhandler teksten kun de første fire og begyndelsen af det femte bud.

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 170-171 (Nr. 516)

Keywords
76(248r:1-15)
Fragment af en synd
Incipit

knæ for gudh och hans helyen | oc mynæ owermen eller kyrkens | prelatæ som jek skuldhæ

Explicit

“jek | haffdæ thet formath wdhen wæ-|rels rætzlæ och blughet haffdæ | holdhet mik i geen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 172 (Nr. 517)

Keywords

77(248r:15-v:14)
De syv legemlige barmhjertige gerninger
Rubric

“The vij læghæ-|mælighæ miskwndhælighæ | gerninger

Incipit

FRemdæless haffwer | jek syndhet i thet ath iek ey haffuer | øwet the vij læghæmelighæ mis-|kundælighæ gerninger

Explicit

“Iek haffuer ey søkt | then siwghæ / oc giffuet hanum syn nøt-|tørfft yek haffuer ey clædh then | nagnæ”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 172 (Nr. 518)

Keywords

78(248v:14-249r:11)
De syv åndelige barmhjertige gerninger
Rubric

“The vij andelighæ mis-|kwndhelighæ gerningær”

Incipit

Iek haffuer ey fulkommeth the vii | andelighæ gerningher som miskun -|delighæ æræ

Explicit

“jek | haffuer ey bedhet for mynæ wæn -|næ oc wuennæ”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 172 (Nr. 519)

Keywords

79(249r:11-v:2)
De tolv trosartikler
Rubric

“The xij støckæ | then heliæ troos”

Incipit

FRæmdæles haffuer jek syndhet | mod the xij then rættæ trors | artiklæ

Explicit

“Oc ey haffuer hafft en fasth troo meth go-|dhæ gerningher”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173 (Nr. 520)

Keywords

80(249v:2-21)
De syv sakramenter
Rubric

“The vij sacramente”

Incipit

FRemdelis hauer iek syndhet i for|sømælsse modh te vii hæligæ | sacramente

Explicit

“Item haffuer jek ey taghet gudz læ|gomæ oc ey then helyæ olye meth | so stoor gudhælighet som iek skuldæ”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173 (Nr. 521)

Keywords

81(250r:1-10)
De tre hovedsynder
Rubric

“Item i the three howet syndher”

Incipit

FRemdælis haffuer jek syndhet i | forsømmælssæ modh thrennæ hoffwet | och almynnælighæ syndher

Explicit

“Æy till mek selff oc | myn ieffncristhen”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173 (Nr. 522)

Keywords

82(250r:10-v:11)
De fire kardinaldyder
Rubric

“the firæ digder cardinales

Incipit

FRemdælis haffuer iek ey hafft | snylheth Thi jek haffuer ey skøth | mich myn gerninghæ

Explicit

“Oc hauer owergiffuet | almynnæliget got oc mangæs / for | myn høyen nøttherthælighet”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173-174 (Nr. 523)

Keywords

83(250v:12-251r:4)
De syv helligåndsgaver
Rubric

“The vij then heliæ ands gaffuer

Incipit

FRemdelis haffuer jek syndhet | i forsømmælssæ Thi jek ey haffuer | skøth vij then helians gaffuer

Explicit

“I mik ær ey rætzlæ | til ath fly thet onth ær / Oc til ath | søghæ myn siæls salighet mæth etc.

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 174 (Nr. 524)

Keywords

84(251r:5-21)
De tolv åndelige frugter
Rubric

“Thæ xij andhælighæ frucktær”

Incipit

FRemdælis haffuer iek syndhet | i forsømmælssæ Thi jek vitherli-|ghæ haffuer forglendh forglemdh the xij | andens fruckter

Explicit

“Æy sandhet i ordh oc talæ | Æy aff holdh oc kyskhet i myn | ast atstwndæ”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 174 (Nr. 525)

Keywords

85(251r:21-v)
De otte saligheder
Rubric

“The ottæ salighet”

Incipit

FRemdælæs haffuer jek syndhet | i forsømmælssæ Thy iek haffuer | ey leffweth effther the viij sallig-|heth

Explicit

“Item haffuer iek ey | hafft æth ræth hiærthæ til gud”

Bibliography

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 175 (Nr. 526)

Keywords

Physical Description

Support

Papir og pergament (kun bl. 166 og 171 er pergamentblade).

No. of leaves
251. Bl. 82v, 110v og 117v er ubeskrevne. 140 mm x 102 mm.
Foliation

Håndskriftet er folieret af en yngre hånd i recto-sidernes øverste højre hjørne.

Condition

Håndskriftet ender defekt. Den nederste del af bl. 197 er beskadiget.

Layout

Teksten er enspaltet, og linjeantallet pr. side varierer mellem 13 og 23 linjer pr. side. Røde rubrikker, understregninger og initialer (majuskler).

Script

Adskillige hænder.

Binding

Samtidigt brunt kalveskindsbind på træplader, hæftet på tre bindsnore. Bindets indersider har været betrukne med pergament fra et liturgisk håndskrift på latin med noder. Overtræk af blindtrykt brunt kalveskind. Blindtryk: et granatæble i en ramme med små blomster og linjer. Rester af et prunkløst metalspænde er bevaret. Bindets ryg og den øverste del af forpermen er senere udskiftet.

History

Origin

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1500.

Additional

Record History

Katalogiseret 12. april 2000 af EW-J.

Availability

Tilgængelig for brug.

Custodial History

Fotograferet i 1960.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til Nelly Uldaler fra 11. oktober 1963 til 16. januar 1964.

Surrogates

mikrofilm (originaler) G.neg.208 1960 mikrofilm (arkiv) G.pos.242 1960

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1957; III
En Wadstena-nunnas bönbok: Efter en handskrift på Köpenhamns universitets-bibliotheked. Johan Ernst Rietzp. xxii:7-21 (Bl. 1r)
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1949; II
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1946; I
Den Danske Psalmedigtninged. Carl J. Brandt, ed. Ludvig Helweg1846-1847; I-II
Gammeldansk Læsebog: en Håndbog i vor ældre Litteratur på Modersmåleted. C. J. Brandtp. 257-258
1960
1960
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 377
Britta Olrik Frederiksen“En note til skriftespejlet i AM 75 8vo”, p. 301-306
« »