Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 783 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Samling af opbyggelige skrifter af kristne mystikere fra middelalderen; Denmark, 1475-1525

Name
Berg, Heinrich von 
Birth
14 March 1295 
Death
17 January 1366 
Occupation
 
Roles
Author 
More Details
Name
Skeel, Albret 
Death
1609 
Occupation
Hofjunker 
Roles
Official 
More Details
Name
Jungetgård 
Country
Denmark 
More Details
Name
Thomas a Kempis 
Death
30 July 1471 
Occupation
 
Roles
Author 
More Details
Name
Bonaventura 
Birth
1598 
Death
30 November 1647 
Occupation
Mathematician 
Roles
Author 
More Details
Name
Árni Magnússon 
Birth
13 November 1663 
Death
07 January 1730 
Occupation
Professor, Arkivsekretær (Secretary of the Royal Archives) 
Roles
Scholar; Author; Scribe; Poet 
More Details
Name
Joakim, Brandt, Carl 
Birth
15 August 1817 
Death
27 December 1889 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Salling 
More Details
Name
Hansen, Anne Mette 
Birth
30 September 1959 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details

Contents

1(1r:1-145v:31)
Horologium divinæ/æternæ sapientiæGudelig VisdomsbogBüchlein der ewigen Weisheit
Rubric

“sentite .j. vndersta .j.”

Incipit

Føler oc befinner aff vor herræ j godhet | oc søgher effter hanom j hiærtens enfol|lelighet / for thy / han finnes aff them som | ey frestæ hannom /

Explicit

“som meth fadher oc hælleg and løwer | oc radher gudh ewinnelig Amen”

Language of Text

Danish

Keywords

2(146r-148r)
Cisiojanus
Incipit

Cjsio janus epythanie

Note

Et huskevers om helgendagenes rækkefølge. Navnet er taget fra incipitet “Cjsio janus epythanie dominj…” [= “Cirkumcision, Januar, Epifani…”].

Language of Text

Latin

Keywords

3(149v)
Overdragelsesbrev, ca. 1470 (?)
Rubric

“[ulæseligt]”

Incipit

allæ men thetthæ breff seer eldher hore

Explicit

“[ulæseligt]”

Note

Albret Skeel til Jungetgård overdrager Peder Mogensen en gård i Junget. Brevet er forseglet af Hr. Anders, prior fra Grinderslev kloster (Hr. Anders kendes kun fra dette brev).

Language of Text

Danish

Keywords

4(150r-262r)
De imitatione ChristiOm Kristi efterfølgelse
Rubric

“Incipit tractatus de imitationee christi

Incipit

Aff ihesu christi æffterfølgelse ok all wer -|dhens fafænghetz forsmædelse capitulum primum

Explicit

“jngæn kan oc ransage | hans vtalligæ giærningh vare hans giærningæ tel|ligæ ath the lætteligæ kunne begribæs aff menniskens | skeel tha kunne the ey sigæs vndærligh och e v|seyælighe Amen”

Language of Text

Danish

Keywords

5(263r-268v)
Prædikener
Language of Text

Danish

Keywords

5.1(263r:1-15)
Slutningen af en bøn
Incipit

vppa hannem Gudh ganger medh enfolduge

Explicit

“the ey sees wendalige oc ey wsigelige / [usikker læsning]”

5.2(263r:16-268v)
Aff eydom
Rubric

“Aff eydom”

Incipit

I herrens naffn Amen for ther salighet oc hielp som | attra ath fly synderne

Explicit

“oc giffue hwar som nyttelikth ær och | behoff gøris i wor herre ihesu christo Amen

6(271r-311v:24)
Stimulus AmorisKærlighedens sting
Author

Pseudo-Bonaventura

Rubric

“Thinnæ bogh som kallæs stimulus amoris thet | ær kierlighetz styngh j vor alsomsødistæ oc mil|distæ frælsæræ ihesum christum hun skyfftæs j thrinne | dielæ J then fyrstæ talæs om vors herræs jhesv | christi æræfuldh pinæ J then annen talæs om | the stykkæ som høræ til andæligh besko|dælsæs hwilæ och roo”

Incipit

Løbær allæ menniskæ och allæ veg|næ for vndreer hoos edær gusz kier|lighet

Explicit

“Ther thu pínes | med j thennæ wærldh / tha icke aff lader gudh | ath hugsualæ thik hwilkæn som ær loffuæ|ligh oc æræ fuldh ewinnæligh Amen”

Final Rubric

“Hær ær wdæ stimulus amoris i vor alzom | sødistæ frælsæræ ihesum christum”

Note

Mediolanensis Iacobus/Jakob af Milano (?)

Language of Text

Danish

Keywords

7(311v:24-327r, with gaps)
Tractatus Sancti Gregorii
Rubric

“Hære begynnæs iæm | føæ tractatus sancti gregorii skreffwæn til no|græ clostær iomffrvær AMEN”

Incipit

Aldrigh ær gusz kerlighet fafængh forthy | han arbeyder storæ thingh huar som han ær

Explicit

“thet lonnæ os | gud fader / son oc then helie and AMEN”

Final Rubric

Hær ær sancti gregorij tractatus vde / huar fore som | vd waldæ mænniskæs leffwernæ skal drøffuæs | j thennæ nærwæruidis tíme meth modgangh oc | fræstilsær Deo gracias AMEN

Language of Text

Danish

Keywords

8(327v-361r)
Formaninger til klosterfolk
Note

Bladene er ikke indbundet i den rigtige rækkefølge.

Language of Text

Danish

Keywords

8.1(327v-346v:6, med lakuner)
Viginti quinque memoraliaDe 25 formaninger
8.1.1(327v-329v)
No Title
Incipit

Hære begynnæs nogre pwnctæ som bonauentura sam |mænsattæ megæt fruchtsommæligæ oc gode

Explicit

“Och alle gudz | gærninger skule wære thic til lærdom oc kænnædom

8.1.2(342r-346v:6)
No Title
Incipit

Och jngæn thingh som j wærdæn ær skal draghæ | thic l ther fra

Explicit

“Och at thw | math nydæ æren meth hanwm j then til kommendis | thimæ / hwilkæt han wnnæ thic / som ær thrennæ / | och een / trennæ j personær / oc een j guddomens na|turæ / gudh fader / son oc heliæ andh / benediid for | wthæn ændhæ Amen”

8.2(330r-361r, med lakuner)
Yderligere formaninger
8.2.1(346v:7-353v)
Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ ære the høre ickæ altenæstæ ...
Rubric

“Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ | ære the høre ickæ altenæstæ brødærne til oc the|ræs formen Æn och sa abbatissæn och hennæs systræ | som hennæ befalæde ære mærck grangiffuælighæ | horelwnd formennæne skulæ haffuæ sigh til thee|ræs vndærdanæ”

Incipit

Thet til til bør eder alle /

Explicit

“Thet ær een for gifftæligh thingh høyestæ stat”

8.2.2(330r-341v)
No Title
Incipit

och hugæn nedærst Thet fyrstæ oc øppærstæ sædhæ | oc leffnedæn ydærst och far smædæligst Thwngæn | stoor talændæ / oc handæn fafæng

Explicit

“oc theeræs størstæ wdygd ær høy|færdighet Merckændis ær / at renliffuæligæ perso”

8.2.3(354r-361r)
No Title
Incipit

nærs otmywgt / bewisæs j ix handæ madæ

Explicit

“ath guds | kiærlighets brynnæ / oc sielernes hielsæ skal fon|ghes oc øghæs Amen”

Final Rubric

Bedh gud for mic

Physical Description

Support

Papir.

No. of leaves
361. Bl. 148v-149r, 246, 262v, 269r-270v og 361v er (eller var oprindeligt) ubeskrevne. 210 mm x 140 mm.
Foliation

Håndskriftet har en moderne foliering fra 1800-tallet i recto-sidernes øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 26-36 linjer pr side. Røde overskrifter, initialer på hhv. 2 og 3 linjer og linjeudfyldere. Begyndelsesbogstaver har røde gennemstregninger, og nogle steder er det første bogstav i et afsnit understreget med rødt. Efter bl. 262 er flere blade udskårne.

Script

Forskellige hænder. Håndskriftet er rimeligvis sammensat af flere stykker, der er skrevet hver for sig.

Additions

Et par penneprøver er senere tilføjet det ellers ubeskrevne bl. 270v:

  • Begyndelsen af Hil dig Maria: “aue maria gracia plena domius tecum ben”
  • Fire linjer af en folkevise eller, som det synes, en parodi på en folkevise: “megh haffuær drø|met iæn drøm i | nat thet var om | ien kat t thet och | om jen t hundh | hundh och om jen”

Binding

Samtidigt mørkebrunt læderbind. Træplader. Hæftet på fire dobbelte bindsnore. Størrelse: 218 mm x 160 mm x 91 mm. Bindet er holdt sammen af en lukkemekanisme bestående af et metalspænde for enden af en læderrem og et beslag på forpermen. Under indbindingen er to læg blevet ombyttet (bl. 330-341 og 342-353).

Accompanying Material

Der er to AM-sedler. Den første af Arne Magnússon, som har noteret: “Bekommet fra Monsr Christian Frost | fra Friderickshald. | hans fader er kiób-|mand i Fridericks-|hald, og meenes at | have ejet bogen. | Studioso Norvego | mediante Domino stubæo | 1720.” Den anden seddel er en indholdsfortegnelse over håndskriftet skrevet af Carl J. Brandt.

History

Origin

Håndskriftet stammer sandsynligvis fra et klostermiljø eller et lignende religiøst miljø, og vestjyske sprogtræk peger på, at håndskriftet muligvis er fra Vestjylland. Skriften og et træk i indholdet tyder på en tilblivelse omkring år 1500 eller lidt senere (jf. Skautrup: Det danske sprogs historie vol. II p. 25, og Frederiksen: Senmiddelalderlige mystikere p. 45). Håndskriftet har tidligere været dateret til senest ca. 1470, fordi en brevafskrift på bl. 149v nævner en person, der vides død i 1472. Det er dermed blevet forudsat, at denne person stadig var i live i brevet. Denne brevafskrift er også blevet taget til indtægt for lokalisereingen af håndskriftet til augustinerklosteret Grinderslev kloster i Salling, Vestjylland, da en prior herfra er medbesegler af brevet.

Additional

Record History

Katalogiseret 14. Oktober 2000 af AMH.

Custodial History

Blade repareret, spænde påsat og ny rem mellem 27. november 1964 og 9. january 1965.

Blade genemset; ryg, grønt titelfelt og spænderem repareret i sommeren 1982.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København.

Surrogates

mikrofilm (originaler) Neg. 688 1985 After conservation mikrofilm (arkiv) Pos. 673 1985 Positive copy of Neg. 688 s/h fotografier AM 783 4to 12. januar 1999 Fotografier fra Neg. 688 6x6 (120) 6x6 neg. lomme nr. 74 4. januar 1999 Dokumentfotografier af bindet diapositiv 6x6 lomme nr. 101 11. januar 1999

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog: i dansk Oversættelse fra det femtende Århundrede, Dansk Klosterlæsning fra middelalderened. C. J. Brandt1858; I
Gammeldansk læseboged. Gerd Wellejus, ed. Nelly Uldalerp. 357a-367a:28 (bl. 91v:17-96v:11), 367a:29-378a (bl. 106r:10-110r:17)
Tomas a Kempis Fire bøger om Kristi efterfølgelse i dansk oversættelse fra 15. århundrede.ed. F. Rønning
Bonaventura: Tre skrifter i gammeldansk oversættelse: Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sproged. Det Danske Sprog- og Litteratureselskabp. KærlSt 1-167
Peter SkautrupDet danske sprogs historie1947; II
Britta Olrik Frederiksen“Senmiddelalderlige mystikere - "Grinderslevhåndskriftet"”, p. 45-46
1985
1985
1999
1999
1999
Thelma Jexlev“Den skrevne bog”, Skrift, bog og billede i senmiddelalderens Danmark, Bogvennenp. 55-57
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 202
Lauritz NielsenDanmarks middelalderlige Haandskrifterp. 139
Levende ord og lysende billeder: Den middelalderlige bogkultur i Danmark: Kataloged. Erik Petersenp. 45-46
« »