Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 85 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Norsk lovhåndskrift; Norge eller Danmark, 1543-1599

Name
Hertuickssøn, Rasmus 
Occupation
 
Roles
Scribe 
More Details
Name
Hanssen, Lasse 
Occupation
 
Roles
Official; Author 
More Details
Name
Tranne, Chresten 
Occupation
 
Roles
Scribe 
More Details
Name
Þormóður Torfason 
Birth
27 May 1636 
Death
31 January 1719 
Occupation
Sagnaritari 
Roles
Owner; Scholar; Marginal 
More Details
Name
Eskelssøn, Mikkel 
Occupation
 
Roles
Owner 
More Details
Name
Árni Magnússon 
Birth
13 November 1663 
Death
07 January 1730 
Occupation
Professor, Arkivsekretær (Secretary of the Royal Archives) 
Roles
Scholar; Author; Scribe; Poet 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1r-230r)
Kong Magnus lagabøters Norske landslov
Colophon

“Her endis Norgijs Lagboeg: som schreffuen var ij thet aar somm mand Regner Tiden effter Christi Byrdtt 1543 ste. Matthies Affthenn bleff hun fullkomenn oc wdt screffuen aff Rassmus Hertuicksen

Language of Text

Danish

Keywords
2(230v-231r)
Af kejserloven
Rubric

“Af Keyſſer Lagen”

Language of Text

Danish

Keywords
3(231v-37r)
Frederik II, Om ægteskabssager, Kronborg 1582
Language of Text

Danish

Keywords
5(241v-44r)
Poul Hvitfeltds reces, Skien 1576
Language of Text

Danish

Keywords
6(244v)
Nidaros takmark
Language of Text

Danish

Keywords
7(245r-54v)
Regulæ juris
Incipit

Her Begiöndes Regula | Iuris

Language of Text

Danish

Keywords
8(255r-56v)
Sager som er mellem kongen og biskoppen
Language of Text

Danish

Keywords
9(256v-57r)
Stamtavle fra Magnus Måneskjold
Language of Text

Danish

Keywords
10(257v)
Kong Hans kroning
Language of Text

Danish

Keywords
11(258r-v)
Norsk kongerække fra Harald hårfager til Christoffer af Bayern
Language of Text

Danish

Keywords
12(259r-60r)
Christian I, retterbod for Trondhjem, Oslo 1478
Language of Text

Danish

Keywords
13(261r-71v)
Truid Ulfstands og Claus Billes reces, Bergen 1539
Language of Text

Danish

Keywords
14(272r-82v)
Erik Rosenkrans reces', Bergen 1565
Language of Text

Danish

Keywords
15(282r-91v)
Jørgen Lykkes reces, med Frederiks IIs bekræftelse, 1574
Language of Text

Danish

Keywords
16(292r-333r)
Bergens Bylov
Language of Text

Danish

Keywords
17(334r-51v)
Farmannaloven
Language of Text

Danish

Keywords
18(352r-80v)
Retterbøder, forordninger og recesser fra 1200-1500-tallet
Note

Denne del indeholder kun uddrag.

Language of Text

Danish

Keywords
18.1
Erik Magnussons almindelige retterbod
Keywords
18.2
Håkon Magnussons retterbøder
Keywords
18.3
Magnus Håkonsons retterbøder
Keywords
18.4
Haakon Magnusson, Om landløbere og pasvæsen, om domfældtes modvillighed. Oslo, Korsmessedag om høsten
Keywords
18.5
Christian I, alm Rettebod. Bergen die Gereonis et seniorum 1453, Om Sættergjerden. Skara, die b. Agnete 1468
Keywords
18.6
Hans, alm Rettebod. Oslo, infre visitationes Mariæ
Keywords
18.7
Magnus Eriksson, om Mened, snigmord og knivstik. Oslo, 7 nætter før Lauritsmesse 30te Aar
Keywords
18.8
Margrete I, alm Rettebod 1392. Christian III, om Maal og vægt. København, Søndag Oculi 1541
Keywords
18.9
Peder Huitfeldt og lagmændenes Reces. Bergen 1557
Keywords
18.10
Christoffer Huitfeldt, om arv børnepenninge. Bergen Botolfsdag 1551
Keywords
18.11
Bjørn Andersens Rettebod. Begen 25de Aug. 1578
Keywords
19(280r-v)
Om Edens Betydning
Language of Text

Danish

Keywords
20(381r-84v)
Værdiberegning i Norge
Note

Tildels uddrag af lagmanden i Stavanger Lasse Hansens lovhåndskrift.

Language of Text

Danish

Keywords
21(385r-87v)
Forhandlinger på Oslo rådstue 1587
Note

Hertil slutter sig Samtykt af statholder, adel og lag- mænd søndenfjælds, 1591, — Fredhellige dage, — Jorderegning søndenfjælds, — Værdiberegning.

Language of Text

Danish

Keywords
22(388r-391v)
Danske annaler 1452-1536, 1559-60
Language of Text

Danish

Keywords
23(392r-94r)
Norske annaler 1328-1550
Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Papir.

No. of leaves
394. 382v-83r er blanke blade. 195 mm x 138 mm
Foliation

A pagination of the leaves has been done from 260r and onwards, without consideration for fact, that the previous numbering is that of the foliation.

Script

Den første hånd (bl. 1r-229r og 243v-59v) kan identifceres som Rasmus Hertuickssøn.

Bl. 229v-36v er skrevet af en anden skriver.

Bl. 237r-40r, 291v-332v, 333v-350v, 351r-379v er skrevet af en tredje skriver.

Bl. 240r-43r er skrevet af en fjerde skriver.

Bl. 260r-70r er skrevet af en femte skriver.

Bl. 271r-90r er skrevet af en sjette skriver.

Bl. 380r-v er skrevet af en syvende skriver.

Den ottende skriver har skrevet bl. 381r-84v.

Den niende skriver har skrevet bl. 385r-87v.

Den tiende skriver, som kan identificeres som Chresten Tranne, har skrevet 388r-391v.

Additions

Hist og her marginalia, blandt de yngre nogle med Torfæus' hånd. Bl.a. på bl. 217r: “Da er hun Nu denn afften som jeg Thormod Torfuesson leser hende 132 Aar thoe Maaned och sexs dage gammel, efftersom vi nu skriffuer 1675 den 30 November som er Sancti Andrea dag.”

På det oprindeligt ubeskrevne bl. 271v er der noteret nogle latinske linjer med et citat af “Chriſostomus”

Accompanying Material
Der er en AM-seddel

History

Origin

Denne norske lovhåndskrift er skrevet enten i Norge eller Danmark i 1500-tallet. Størstedelen er skrevet i 1543 (bl. 218r) af Rasmus Hertuickssøn, men har yngre tillæg fra 1500-tallet.

Provenance

På bl. 1v the following statements have been written: “Thenne bog kommer Michel Eskelsøn tiill oc wor hannem giffuen af hans gode venn etc.” og “Thenne bog er mig skienckitt aff mynn broder och gode wenn Mickel Eskellsen. Chresten Tranne, mynn egen handt”. Ifølge disse beretninger gav Mickel Eskilssøn, som oprindelig fik håndskriftet af en ven, håndskriftet til sin ven og bror Chresten Tranne. Ca. 100 år senere kom håndskriftet i Torfæus' eje, og var opstillet som No 19 qv i hans bibliotek.

Acquisition

Arne Magnusson erhvervede håndskriftet af Torfæus' enke 1720.

Additional

Record History

Katalogiseret 22 november 2000 af AWS.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Magnus Laga-BæterMagnus Konongs Laga-Bæters Gula-things-laug: ex manuscriptis Legati Arna-Magnæani - Gulaþingslögp. xxix
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 396-397
Gustav StormOm Haandskrifter og Oversættelser af Magnus Lagaböters Love, Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger1879; XIV
Norges gamle Love indtil 1387ed. Gustav Storm1885; IV
« »