Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 37 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Lovhåndskrift; Denmark, 1250-1510

Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Kroman, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Dalgård, Sune 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Reitsel-Nielsen, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Andersen, Aage 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Sunesøn, Andreas 
Occupation
Archbishop of Lund 
Roles
Author 
More Details
Name
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Birth
19 August 1844 
Death
04 July 1919 
Occupation
Librarian, scholar 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Lund 
More Details
Name
Nicolaus 
Death
1379 
Occupation
Archbishop 
Roles
Author 
More Details

Physical Description

Support

Pergament.

No. of leaves
123. Bl. 1v, 5r-v, 122v, 123v er ubeskrevne. 211 mm x 150 mm.
Layout

Skrevet med både en og to spalter.

Binding

Brun læderindbinding; 221 mm x 150 mm x 57 mm.

History

No history available.

Additional

Record History

Katalogiseret 10. november 1999 af AWS.

Availability

Tilgængelig for brug.

Custodial History

Fotograferet i 1986.

Udlånt tre gange til Rigsarkivet, København til Erik Kroman fra 6. til 17. februar 1959; 8. juni 1960 til 6. oktober 1965, og 11. februar 1966 til 20. juli 1970).

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til udstillingen Dansk videnskab fra Saxo til Niels Bohr fra 7. oktober til 1. december 1965.

Udlånt til Rigsarkivet, København til Sune Dalgård fra 6. december 1971 til 4. februar 1974.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, først til Erik Reitzel-Nielsen fra 28. januar til 12. februar 1986 og senere til Aage Andersen fra 28. august til 2. december 1986.

Surrogates

Håndskriftet blev fotograferet i 1986. Den Arnamagnæanske Samling har følgende fotografier: mikrofilm Neg. 708 21. januar 1986. mikrofilm Pos. 653 21. januar 1986. mikrofilm Neg. 888 10. september 1991 Disse supplerende fotografier (35 suppl.) blev taget i 1991. s/h fotografier AM 37 4to 4. september 1991. s/h fotografier AM 37 4to 16. september 1991 Supplerende prints af 1r-v [16. september 1991].

Contents

Part I ~ I
1(7ra-58va)
Lex Scaniæ provincialisDen latinske parafrase af Skånske lov
Rubric

“Antique Leges Scanie”

Incipit

Marito defunc|to sine liberis. si se uxor ipsius | asserat in pregnatam. ob spem | future sobolis. in diuise debet | hereditati cum suo legitimo | defensore. xxti. septimanarum | spacio preuidere.

Explicit

“et si nolit recipere su|per larem eius. uel limen coram | ipsius oculis eandem deponat. et sic | ab omni se liberet obligation i e.”

Final Rubric

“Explicit liber legis sca|nie quem dominus andre |as lundensis ecclesie arch|iepiscopus suethie pʀi|mas. apostolice sedis legatus | composuit ad utilitatem | totius terre. amen

Language of Text

Latin

Keywords
2(59ra-62rb)
Skånske kirkelov
Incipit

Thættæ æʀ ræt thæn æthæ | sattar war a malstefni. i lun|di. af æʀchibiscopi æskili. | æftir bøn aldra skanungæ | mæst mæth thorthæ gælky|ræ. thy at rettin waʀ of har|thar føʀ.

Explicit

“Thæssæ | skra løt Niklæs æʀlunds|sun giælkyræ af lund skriuæ | æftir the gamblæ skra thær ærchibiscup æskil oc bis|cup absalon mæth walde|mar kunungs gothwilia | gafæ skanungum thær i | lund liggir ok therra in|cigle fore ok løt sændæ | i hwært hæræth slika skra | at bøndør matte them | loghlekæ wæriæ ok taki | æi withir v loghum.”

Note

Med latinske rubrikker.

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Pergament

Layout

Teksten er tospaltet med 23-26 linjer pr.side.

Script
Additions

Bl. 61v's nedre margen bærer et vers, der er kendt som Skåningestrofen: “hauí that skanunga ærliki mææn toco vithar oræt aldrigh æn”. Dette vers er indført af en hånd, der er nogenlunde samtidig med kirkeloven. Bl. 62v, der oprindeligt var ubeskrevet, har nogle danske og latinske notitser.

History

Origin

Skrevet i Danmark. Kristian Kålund (Katalog vol. I p. 363) har dateret denne del til ca. 1300. Erik Kroman (Palæografi p. 52) har dog senere dateret det mere præcist til 1200-tallets sidste halvdel.

Provenance

På bl. 1r har en hånd fra 1500-tallet tilføjet: “ Istud legisterium Est sedis lundensis”, hvilket tyder på, at håndskriftet tilhørte ærkebispesædet i Lund. Kroman antager, at håndskriftet blev til i Lunds domkapitels skriptorium (Palæografi p. 52).

Acquisition

Erhvervelse ukendt.

Part II ~ II
1(1r-v)
Taxa ecclesiarum ad scolam Rothnebyensem annuatim
Rubric

“Taxa ecclesiarum ad scolam | Rothnebyensem annuatim”

Language of Text

Latin

Keywords
2(2r)
Om hemmeligt skriftemål
Incipit

Notandum quedam sunt crimina enormia

Language of Text

Latin

Keywords
3(2v-4v)
Frederik I's reces, Odense 1527
Language of Text

Danish

Keywords
4(6r)
Privatoptegnelser fra 1500-tallet
Language of Text

Danish

Keywords

5(63r-101v)
Jyske lov
Incipit

Lex est accissens Jncipiunt

Explicit

“qui somo utnem | attendit”

Final Rubric

“.Expliat.”

Language of Text

Latin

Keywords
6(102r-104v)
Register til Anders Sunesøns latinske bearbejdelse af Skånske lov
Rubric

“Registrum primi legisterij”

Language of Text

Latin

7(105r)
Notitser om 1) Majestætsforbrydeler, 2) fredkøb, 3) køb og salg, 4) gæld
Language of Text

Danish (primary); Latin

Keywords
8(105v-106r:3)
Kong Christian Is juramentum, 1449
Language of Text

Danish

Keywords
9(106r:4-107r; 108r)
Gårdsretten
Incipit

Thette ær then ræt som skikkat ær oc kalleer gordz ræt

Explicit

“som forscriffuat staar”

Note

Skriveren har brugt kors for at markere sammehørende tekstdele.

Language of Text

Danish

Keywords
10(107v)
Regler for vejrliget
Language of Text

Latin

Keywords

11(108v)
Notitser
Language of Text

Latin

Keywords

11.1(108v:1-6)
Notits om ærkebisp Ysarnus' indrømmede privilegier efter Johannes Grands fangenskab
Keywords
11.2(108v:7-19)
Fortegnelse over Johanniterordenens indtægter fra de forskellige europæiske lande
Bibliography

Langebek: Scriptores rerum Danicarum Medii Aevi vol. VIII p. 315

Keywords

12(109r)
Christian Is løfte til Sveriges indbyggere
Note

Under teksten er der nogle noter på gammeldansk om bl.a. “wergeld”.

Language of Text

Danish

Keywords
13(110r)
Constitutio Christophori IChristoffer Is forfatning
Rubric

“De crimine lese maiestatis”

Language of Text

Latin

Keywords
14(110v-112r)
Constitutio Erici Glipping, Nyburgis anno 1282Erik Glippings forfatning, Nyborg år 1282
Bibliography

Afzelius og Blatt: Diplomatarium Danicum vol. 2.3 p. 16-19 Udg. e

Language of Text

Latin

Keywords
15(112v-113v)
Brudstykker af Anders Sunesøns statuta synodalia
Language of Text

Latin

Keywords
16(114r)
Brudstykke af Christoffer II's håndfæstning
Language of Text

Latin

Keywords
17(114v-115r:7)
Obligatio nobilium Scaniæ super defensione ecclesiæ lundensis 1380De skånske ridderes pligt til at forsvare kirken i Lund 1380
Rubric

“Obligacio nobilium scanie | super defensione ecclesie lundensis

Bibliography

Nielsen: Diplomatarium Danicum vol. 4.2 p. 55-56 Udg. Aa1

Language of Text

Latin

Keywords
18(115r:8-v)
Sententia data in Kalundborg super introductionem a consiliariis regis 1494Ord sagt i Kalundborg ved indtrædelsen i Kongens Råd i 1492
Rubric

“Sentencia data in Kalunborg super | introductionem a consilariis regis

Language of Text

Danish

Keywords
19(116r)
Notits om “stilus cancellarie Romane curie de taxa beneficiorum”
Language of Text

Latin

Keywords
20(116v-122r)
De lundensiske ærkebispers krønike med fortsættelse til 1400-tallets slutning
Author
Bibliography

Langebek: Scriptores rerum Danicarum Medii Aevi vol. VI p. 621-639

Language of Text

Latin

Keywords

Physical Description

Support

Pergament

Layout

Texten er enspaltet med 23-35 linjer pr. side.

Additions

Bl. 123r bærer nogle penneprøver, og på bindets sidste inderside findes regnskabsnotitser fra 1500-tallet.

History

Origin

Skrevet i Danmark. Kristian Kålund har dateret denne del til ca. 1500 (Katalog), mens Erik Kroman har dateret det til 1400-tallet (Palæografi p. 52). Begge dateringer er sandsynlige.

Provenance

Bl. 122v har et lakaftryk af slægten Rantzaus våben.

Acquisition

Erhvervelse ukendt.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
1986
1986
1991
1991
1991
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
Lex Scaniæ antiqua latine reddita per Andream Sunonis, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1846; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 363-365
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
Gammeldansk læseboged. Gerd Wellejus, ed. Nelly Uldalerp. 10-19
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman, ed. Svend Aakjær1933; I:2
Skånske Lov og Eskils skånske Kirkelov, tilligemed Andreæ Sunonis lex Scaniæ prouincialis, Skånske Arvebog og det tilbageværende af Knud de 6.s og Valdemar den 2.s Lovgivning vedkommende Skånske Lov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1853; XVIII
Britta Olrik Frederiksen“Skånske kirkelov efter AM 37 4to”, 1975; XXX: p. 22-24
Kålund, KristianPalæografisk Atlas: Dansk Afdelingp. 10
Erik KromanPalæografi, a, Danmark og Sverige, Nordisk kultur1943; XXVIII: p. 36-81
Scriptores Rerum Danicarum Medii Aevied. Jacobus Langebek1772; I-VIII
Diplomatarium Danicum 1281-1290ed. Adam Afzelius, ed. Franz Blatt1939; II:3
Diplomatarium Danicorumed. Herluf Nielsen1987; IV:2
« »