Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 36 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Gammeldansk lovhåndskrift om Skåne; Denmark, 1400-1499

This special character is not currently recognized (U+f20d).

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Special character shown similar to its original form.

Name
Pedersen, Harboe, Niels 
Occupation
 
Roles
Owner 
More Details
Name
Árni Magnússon 
Birth
13 November 1663 
Death
07 January 1730 
Occupation
Professor, Arkivsekretær (Secretary of the Royal Archives) 
Roles
Scholar; Author; Scribe; Poet 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Kroman, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details

Contents

1(1r-6r)
Indholdsfortegnelse til Skånske lov og kirkeloven
Rubric

“Skonsch Lougbog”

Incipit

For mand konæ och dør han før A i | Sigher mother och henne frender ii

Explicit

“Ænghen sag skall aff bygd stæffne | Æn a thesse lund skall sag søge”

Language of Text

Danish

Keywords

2(7r-81r:14)
Skånske lov
Incipit

Far man kone och dør han føre | hwn far barn / ok sigher hun ok | henne frender ath hwn er medh | barne

Explicit

“threnne til-|ther eth til xl march ære fram| och yffuer xl marc ær ey meræ | æn thrennæ til ther eth togh ath | hundreth march vare”

Language of Text

Danish

Keywords

3(81r:15-88r)
Skånske kirkelov
Incipit

Thette er then ræth ther sætther | var a malstefnu mellom lund och | dalby a stenhusæ aff erchebiscop | eskill effther b?n alle skoninge

Explicit

“thesse log var sath | er thusen vinther och hundreth | och fyritiugo och en vinthær | och syw manathe och xii daghe”

Language of Text

Danish

Keywords

4(88v-130r:2)
Arvebogen
Rubric

“Om arff”

Incipit

Father och mother | ær s?n oc dotther næst ath | ærffuæ

Explicit

“Æn ær lythe offnæ | tha vare the lythe bathe till bothe och til loghe som hin annar | lythe ther f?r er vppi vm mælth”

Language of Text

Danish

Keywords

5(130r:3-137r:2)
Vederlagsretten
Incipit

Thette er vetherlags reth ther | knut koningh valdemar s?n och | absolon erchebiscop lothe scrffue

Explicit

“Æy skal ok ættæ both kiæfues for thet barn sithen varthar | f?th ther man varther drepen etc.

Bibliography

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 2-6 Udg. C

Language of Text

Danish

Keywords

6(137r:3-142v:5)
Erik Glippings forordning for Skåne, 1284
Incipit

Thenne logh gaff koning erick | koning cristoffers s?n i nyborghe | effther alle dane rath och alle | dane thoghe vether

Explicit

“tha b?the hin ther | breff tok thre march bondanum oc | koningen thre march forthi ath han | sagde koningen vsannande ther a”

Note

Denne del af håndskriftet indeholder også et stykke af Den vordingborgske forordning 1282.

Language of Text

Danish

Keywords

7(142v:6-143r:19)
Valdemar IIs forordning om jernbyrd
Rubric

“koningh valdemars | logh”

Incipit

Thesse logh gaff koning valdemar | i syn tiid for iern byrth meth the vi-|seste manne rath i danmark waræ | tha

Explicit

“Æn swe-|ue the hanum skilden / tha gelde | ather tiuffnæt och a twe gildhe | och koninge sin ræth”

Language of Text

Danish

Keywords

8(143r:19-154r:7)
Skånske købstadsret
Rubric

“Berke Ræth”

Incipit

Thettæ er then ræth man kaller | vare berke ræth i alle køpstæther i skanæ

Explicit

“Ænd | huilken man ey haffuar vether | ath hettæ och lather s?ghe vppæ | sik tha skall man hanum s?ghe | Som annan vdædes mandh etc.

Bibliography
Language of Text

Danish

Keywords

9(154r:8-161r:17)
Erik af Pommerns og Margrete I's fiskeriforordning
Rubric

“Skanor logh och falstherbothe”

Incipit

Thesse lund kyndes moth then tiid | ther frith swæries vppa Skan?r ok | falstherbo

Explicit

“Item enghen skall fore | wth hestæ vthen meth mynne vith xl | march forbr?th”

Bibliography
Language of Text

Danish

Keywords

10(161r:17-165v)
Gårdsretten
Rubric

“Gartz Ræthen”

Incipit

Thette er then Ræth Som skicket | er och kalles gartz ræth i konings | garth och pa hans hwss och festæ | och samme ræth vnth och giffuæn | er alle righens rath biscoper Riddere och Swene

Explicit

“Thwillæs om ath n?twerghæ ath thet er giorth Tha skall och | tolff men aff garthen Rethe thet vth | Som forscreffueth stander etc.

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Papir.

No. of leaves
166 + 1. Bl. 6v er ubeskrevet med undtagelse af et personnavn. 218 mm x 142 mm
Layout

Texten er enspaltet med 19-22 linjer pr. side. Røde rubrikker; initialerne er hovedsageligt røde, men grønne initialer forekommer. Nogle af klummetitlerne er røde.

Additions

På bindets forreste inderside er der påklistret en indholdsfortegnelse fra 1600-tallet.

I håndskriftet findes enklete ældre og yngre marginalia.

Binding

Rødt læderbind med spænder.

History

Origin

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallet.

Provenance

Blandt håndskriftets ejere kan mærkes Niels Pedersen Harboe, hvis navn forekommer flere gange. Ifølge en påskrift fra 1600-tallet på bl. 166v har en P.V. Lem, som havde erhvervet håndskriftet af en bonde, givet det til Niels Harboes farbror.

Acquisition

På en foran indklæbet AM-seddel har Arne Magnússon noteret: “Fra Sal. Assessor Thormod | Toruesens Enke. | Num. 18.”

Additional

Record History

Katalogiseret 8. november 1999 af AWS.

Custodial History

Håndskriftet blev fotograferet i 1988.

Udlånt til Rigsarkivet, København, fra 11. marts 1957 to 13. juli 1962, og fra 17. juli 1970 til Erik Kroman.

Surrogates

Håndskriftet blev fotograferet i 1988; Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier: mikrofilm (originaler) Neg. 782 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 717 1988 mikrofilm (originaler) Neg. 782 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 717 1988 s/h fotografier AM 36 4to 1992

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
1988
1988
1988
1988
1992
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 362-363
« »