Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 25 4to

View Images

Dansk lovhåndskrift; Denmark, 1450-1499

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Special character shown similar to its original form.

Name
Árni Magnússon 
Birth
13 November 1663 
Death
07 January 1730 
Occupation
Professor, Arkivsekretær (Secretary of the Royal Archives) 
Roles
Scholar; Author; Scribe; Poet 
More Details
Name
Urne, Aksel 
Death
24 February 1577 
Occupation
Rigskansler 
Roles
Owner 
More Details
Name
Jespersen, Niels 
Birth
1518 
Death
22 November 1587 
Occupation
Bishop of Funen 
Roles
Owner 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1bis r:1-2r:23)
Jyske lovs fortale
Rubric

“So taghær een fortalæ til for loghæn oppa | danskæ thær lærde men kallæ prologus pa latinæ”

Incipit

Mæt low skal man landh byggæ / mæn | vildæ hwer man nøyes mæth sith eyet | oc lade man nydhæ jæffnet / tha | torffte man jckæ low vet / ængen low ær bæ-|dhiæ at fylgæ æn sannen

Explicit

“oc biscop niels i Roskylde / oc biscop | jwer j fiøn / oc biscop pædhær j othens / biscop | gwnner j viborgh / oc biscop jens j hetheby / | oc thær til allæ bæstæ mæntz radh j hans | righæ ware”

Bibliography

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 3-18 Udg. E2

Language of Text

Danish

Keywords
2(2r:24-85v)
Eriks Sjællandske lov
Rubric

“Hær børies capittel aff siæ-|landz low bogh”

Incipit

Om man foor adelkonæ j

Explicit

“thæt hører koningen ensammen till / | som ær guld oc sølff / oc enghen annen / : ~”

Bibliography

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. II Udg. C

Language of Text

Danish

Keywords
3(86r-89r:20)
Sjællandske kirkelov
Rubric

“Thette ær then ræth / ther sæth var om stæffne | mall j ringstæde lwnd aff absolon ærchebiscop | effter allæ siælantz faræ bøn fforthi at rætten | var formeget hard mellom biscop oc bønder | aff kyrkæ lowæn / : ~”

“kyrkæ lowæn”

Incipit

Kyrke om hwn vigd vordher / tha mo | hwn æy annen synnæ vighes

Explicit

“Oc sidhen vor herre vort fødder / tha var gangne | twsendæ vinther / oc hwndrete vinther / oc | siw tiwff vinther / siw monedæ oc tolff dage /”

Final Rubric

“Hær ændes kyrkæ lowen”

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 482-491 Yngre redaktion, Tekst II. Ed. B1

Language of Text

Danish

Keywords
4(89r:20-94v:28)
Kong Eriks håndfæstning
Rubric

“oc effter børies | handhfæstningh Ericks / ”

“Handfæstningh Ericks”

Incipit

Thet haffuer oc koning Jæth i riget / at engen | man skal fanges vden han vordher loglige | forwunnen for riget

Explicit

“oc sidhen the bæstæ men | aff riget / bothe lærdæ oc legæ / twsende | vinther / oc tw hundretæ vinther / oc xl vinter | pa then fiærdæ sidhen vor herre ihesus christus | vort føddher /”

Final Rubric

“Hær ændes koning ericks | handhfæstning /”

Language of Text

Danish

Keywords
5(94v:28-98r:4)
Olofs håndfæstning
Rubric

“oc effter børies konyngh Oloffs handfæstningh som stander a danske /”

Incipit

I the hellige trefollighets naffn Amen vnder | vor herris aar / twsendæ oc try hundretæ try | synnæ tiwæ oc sexten / helligh kors dagh | jnuentionis som ær then dagh thet hellig kors | fantz først

Explicit

“sætte een bondæ vnder sigh j sith | embede j hwert herret som gild man ær / oc | sagher kan til rætte høræ”

Final Rubric

“Hær ændæs ko-|ning oloffs handfæstning gudh haffwe loff /”

Language of Text

Danish

Keywords
6(98r:5-v:7)
Grænseskel mellem Danmark og Sverige
Rubric

“Hær effter begynnes skællet mellom danmark | oc swerige”

Incipit

Ormundæ slemmæ han var kon-|ning j swerige / oc swæn tiwffweskæg j dan-|mark / the giorde skæl mellom danmark oc | swerige

Explicit

“oc | j æmtermosæ / aff æmtermosæ oc j ordmunde | skogh / aff ordmunde skogh oc j tranemosæ | aff trannemosæ oc j slætesiøø / aff slæte-|siøø oc j robæk / ther skyll danmark ok swe-|rigæ ath / etc.

Language of Text

Danish

Keywords
7(98v:8-104r)
Register til kirkeretten samt de to håndfæstninger
Rubric

“Thenne effterscreffne tafflæ ær offuer kyrke | rætten / koning ericks handfæstning oc koning | Oloffs”

Incipit

Bansæt rættelige / vil han affløses / bøthe | stæffning / saghen / oc iij mark for band første | aar

Explicit

“Wvanæ modh lowen skullæ giøres til encthæ | oc særdelis om konings eller drotninngs fadebwr Cy

Language of Text

Danish

Keywords

8(105r-114v)
Visbys søret“Water ræth”
Incipit

Om man leyer een høffuitzman pa eth skib | som two eller tre tilhører / oc thet segler aff | landet til bardens rotzell eller anner stædh | oc ær fræctet

Explicit

“thet stander | til skipperen / hwat han hanum giffue vil eller | æy aff hans løn Thi at han kan ther meth | fortabe syn ræth / : ~ : -”

Bibliography

Schlyter och Collins: Sweriges Gamla Lagar vol. VIII p. 349-370

Language of Text

Danish

Keywords
9(115r-119v:14)
Skånske købstadsret
Rubric

“Thette ær then ræth som man kaller berke ræt | then j hælsingborgh ær giffuen / oc kiøpstæder | j danmark skullæ holdæ oc rætte effter som | screwet stander oc lade ther jnthet vdi / som | the jckæ villæ bæthre ther ræthen siddæ”

Incipit

huilken man soom kiøber jordh j kiøpstæden | aff annen man / tha skal jordh skødes hiemæ | pa hans eyet byting meth gode mentz vitnæ

Explicit

“Thette samme ær oc om the sætte | nogher ydermeræ skath / æn gudh haffuer hanum | læth æffnæ til /”

Bibliography

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 47-63 Udg. I

Language of Text

Danish

Keywords
10(119v:15-132r)
Kong Christoffers almindelige stadsret
Rubric

“hær effterfølger kiøpstæden rætten”

Incipit

Wij Cristoffer meth guds nade etc. Giøre vi-|therlicht alle men som nw ære oc kommeskullæ komme skullæ

Explicit

“ath hindræ eller hindræ ath ladher eller | j nogher made wforrætte vnder vor koningli-|gæ hæffnd oc vredhæ / Datum Castro nostro | haffnia Anno dominj ᴍcdxliii nostro sub secreto Anno | regni nostri dacie quarto /”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Papir.

No. of leaves
133 (1bis + 132). Bl. 104v er ubeskrevet. Forsatsbladet (bl. 1) var oprindeligt ubeskrevet, men har nu forskellige påtegnelser. 208 mm x 138 mm
Condition

Bl. 131 er beskadiget ved inderste kant.

Layout

Teksten er enspaltet med 26-30 linjer pr. side, og der er røde klummetitler (på bl. 3r-85r, 87-97r, 105r-114r), rubrikker og initialer.

Additions

Der er en del marginalnoter på fribladet (bl. 1): På bl. 1v står der øverst en latinsk sentens og årstallet “1540”. Længere nede finder man disse overstregede ord: “Axell wrnes | Bogh” og derunder “Thenne Bog er mig skencket | aff mijn gode venn velbor|dig Axill Wrnhe till Soegardt | Niels Jesperson | S: F: mett egen | handt”. På bindets første inderside står der: “Liber M: Nicolaj | Casparj Episcopi fio:|nensis.”

Binding

Indbundet i et mørkebrunt læderindbind. Bindets indersider har været betrukne med fragmenter af et gammelt latinsk kirkehåndskrift.

Accompanying Material

Der er en AM-seddel, som er skrevet af Arne Magnússon: “R. Eriks Sælandske | loubog. en ligasom | den tryckte, og | saa ligesom den, deelt | i 6. bóger.”.

History

Origin

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallets sidste halvdel.

Provenance

Af antegnelserne på bl. 1v og bindets inderside kan man udlede, at håndskriftet formodentlig først har tilhørt Aksel Urne, og senere Biskop Niels Jespersøn, en ven af Aksel Urne.

Additional

Record History

Katalogiseret 20. februar 2000 af AWS.

Custodial History

Håndskriftet blev fotograferet i 1983.

Surrogates

Håndskriftet blev fotograferet i 1983 og Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier: mikrofilm (originaler) Neg. 638 1983 mikrofilm (arkiv) Pos 587 1983 mikrofilm (originaler) Neg. 638 1983 mikrofilm (arkiv) Pos. 587 1983 s/h fotografier AM 25 4to 13. juni 1991

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Wisby Stadslag och Sjörätt. Codex juris Visbyensis urbici et maritimi, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui : Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1853; VIII
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Stadsretter, Købstadslovgivning, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; V
1983
1983
1983
1983
1991
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 354-355
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »