Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 22 4to

View Images

Gammeldansk lovhåndskrift; Denmark, 1450-1499

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Special character shown similar to its original form.

Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Kroman, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Regnar, Hanne 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details

Contents

1(1r-2v:16)
Jyske lovs fortale
Incipit

Mæth logh skal land byg|gæs æn wildæ hwærs | man orwæs ath sith egæt | oc ladæ man nythæ ieff|næt

Explicit

“oc ther tiil | meth alle bestæ mænts rath ther i hans | rigæ waræ”

Language of Text

Danish

Keywords

2(2v:16-48r:16)
Valdemars Sjællandske lov
Rubric

“tafflæn tiil then førstæ bog”

Incipit

Huræ siskæn ærwær annet j:·

Explicit

“tha | er e then nærmær ther i sin hæffth | hauær oc thog meth then sammæ log | ther ieg hauær for sagth amen

Final Rubric

“hær | ændæs siælands saræ logh amen

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 3-104 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C3

Language of Text

Danish

Keywords

3(48r:17-49v:18)
Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Rubric

“Item her begyndæs en ny log som kon -|ing erich konung Cristoffers son gaff | i wortingborg”

Incipit

Tættæ ær then | log ther koning Erich koning | Cristoffers son gaff i worting-|borgh æffther alle danæ rad oc danæ | togæ wit at hauæ hoff vm midfaste | huært ar

Explicit

“thet er M winter oc tw-|hondræde winter oc firæsynnætiuæ | vinter oc en winter. oc xii dage sithen | wor herræ wor fod. oc so tiil then dag | then forscreffnæ log wor giuæn men

Language of Text

Danish

Keywords

4(49v:19-53r:17)
Erik Glippings nyborgske forordning, 1284
Rubric

“thene log wor giuæn i nyborgh | aff sammæ konig som hed Erich.”

Incipit

Um mandrapp primum

Explicit

“tusændæ winter tuhondret | winter. oc firæsinnætiuæ winther | oc a fierdæ winter sithen wor her| ihesus christus wor fod aff iomffru maria”

Language of Text

Danish

Keywords

5(53r:18-58v:12)
Sjællandske kirkelov
Rubric

“hær begøndæs kirkæ skraen som | absolon ærchæbiscopp gaff i ringh-|stædæ. londh a malsteffnæ etc.: ·”

Incipit

Skil biscopp wed bondær | om log tha skal thenne | scrifft thom i mellæ skil-|

Explicit

“oc æy alt tha latæ | wd oc bothæ a halff marc eller at wer-|iæ segh meth sin enæ eth”

Final Rubric

“Thenne for-|screffnæ ræt wor sath a malsteff-|næ i ringstadæ lund aff absolon | ærchæbiscopp æffther allæ siælanz | faræ bon fforti at rætten wor | forræ for hord mellom biscopp | oc bøndær etc.

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 445-457 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C2

Language of Text

Danish

Keywords

6(58v:13-77v:6)
Kongelige håndfæstninger fra 1300-tallet
Rubric

“Hærtugh Cristoffers handfestningh | som wor giuæn i nyborgh: etc.

Incipit

I gudz naffn amen Ar effther gudz | bird twsændæ trihondredæ vppa | thet tywændæ sancte powæls dag | effther iul.

Explicit

“Ar effther gudz | bird. M trihondræt fyrvt pa thet | siuændæ ottændæ dag effther sancti | iohannis baptistæ dagh·.·”

Final Rubric

“amen”

Language of Text

Danish

Keywords

7(77v:7-209v:12)
Eriks Sjællandske lov
Rubric

“Hær begyndæs koningh Ericks log”

Incipit

Hwo æruæ scal. primum capitulum

Explicit

“som ær | guld oc sølff. oc ænghen æmbitsman

Final Rubric

“Hær ændes koning ericks log etc.

Language of Text

Danish

Keywords

8(209v:13-213r:7)
Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland, 1284
Rubric

“koning erick koning cristoffers søns | logh hon begyndæs hær etc.

Incipit

Thænnæ log gaff koning | Erick cristoffers son. æffter | at wor hærre wor fod

Explicit

“Thet landz tingh mynth | ther næst ær æffther sancti | mickæls dag tha skal ny mynt | liusæs i allæ lændæ.”

Final Rubric

“amen.”

Language of Text

Danish

Keywords

9(213r:8-218r:23)
Om tyveri
Rubric

“Hir begint de deffue recth | Dat seg ik openbare vnn nict in bict”

Incipit

Scial noger man tha a han | æy at bindæs for minnæ. | æn foræ fæm peninge werd.

Explicit

“oc skal han so langt oc with | stondæ Jnnæn kopstad oc lands af | oc ful macth hauæ som the faræ | liggæ ællær æræ altiid”

Final Rubric

“amen”

Language of Text

Danish (primary); German

Keywords

10(218r:24-220v)
Gårdsretten
Incipit

Hwilkæn man annæn slar | i hiæl oc wordær han | grepæn meth færskæ ger-|ninger.

Explicit

“oc koning xl marc halffdelæn | oc halffdelæn. then ther skadæn feck.”

Note

Slutningen mangler.

Language of Text

Danish

Keywords

11(221v-242v)
Kong Hans' almindelige stadsret
Rubric

“Tesse ær menegæ Danmarks Køpstede ret”

Incipit

I gwtz naffn Amen Effther følyar | danmarks meneghe køpstedæ reth

Explicit

“som han swo kaller xl mark”

Note

Slutningen mangler.

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Købstadslovgivning vol. V p. 72-101:16 Ældre redaktion

Language of Text

Danish

Keywords

12(243r-246v)
Register til stadsretten
Incipit

Thethe er Mennige Danmarckis kiøpsted | Reth

Explicit

“som | wquemmellig faller paa nogen annen - 127”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Pergament og papir. De inderste og yderste blade i hvert læg er pergamentblade.

No. of leaves
i + 245. Bl. 221r er ubeskrevet. 207 mm x 140 mm.
Foliation

Folieret 1-246 (bl. i og 135 er ikke folieret).

Condition

Håndskriftet ender defekt.

Layout

Teksten er enspaltet med 22-28 linjer pr side. Klummetitlerne (til bl. 209r) består ofte af tal og enkelte bogstavtegn. Røde initialer og rubrikker, enkelte initialer (på bl. 1, 58 og 238v) er fleuroné-initialer.

Script

Håndskriftet er skrevet af en enkelt skriver, med undtagelse af registeret til stadsretten på bl. 243r-246v.

Additions

Bl. 90r: Et våbenskjold med bogstaverne FSK(?).

Bl. 92r: “gud giue mig den hellig aand i mit hierte”.

Bl. 124v: En senere hånd har tilføjet “Søffren Skriffuir” i den nedre margin.

Binding

Brunt læderbind.

History

Origin

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallets anden halvdel.

Additional

Record History

Katalogiseret 27. september 1999 af AWS

Custodial History

Fotograferet i 1987

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman fra 25. oktober 1957 til 21. juni 1962 og 17. juli 1962 til 10. november 1967.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, fra 13. november til 17. december 1967.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til Hanne Regnar fra 17. til 23. september 1976 og 23. august til 2. december 1986.

Surrogates

Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopiermikrofilm (originaler) Neg. 733 1987 mikrofilm (originaler) Pos. 676 1987 mikrofilm (arkiv) Neg. 733 1987 mikrofilm (arkiv) Pos. 676 1987 35 mm suppl Neg. 733 1987 s/h fotografier AM 22 4to 13 maj 1991

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Eriks sjællandske Lov: Text 1-2, Danmarks gamle Lanskabsloveed. Peter Skautrup1936; V
Stadsretter, Købstadslovgivning, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; V
1987
1987
1987
1987
1987
1991
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 351-352
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIV
« »