Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 11 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Gammeldansk lovhåndskrift; Denmark, 1490-1510

Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1r-71v)
Jyske lov
Incipit

Mæth logh skal land bygges. æn wilde hwer | man ornæs at sit eghet. oc lade men | nyde iæfnidh. tha thrøffte man icke logh | weth

Explicit

“tha wærie hín sigh ther | saghen giffs. meth næffnd j kyrkesoghn | bothe for hín ther sækter. oc swo fore bíscop”

Language of Text

Danish

Keywords
2(72r-123v)
Valdemars Sjællandske lov
Rubric

“Thettæ ær then rætæ sialantzfaræ logh | oc then gamle wdarwe maal som effter | screwen ær”

Incipit

I Hwo nest ære at ærwe | II Om fathers jordh oc møthers | III At wd arwe ærwer æy fathers flæt

Explicit

“ther | j sín hæffdh hauer. oc tho meth then | same logh ther jek hauer før saght”

Language of Text

Danish

Keywords
3(124r-126v)
Gårdsretten
Rubric

“Her begynnes gardhs Rætten”

Incipit

Tette er then ræt som skícket oc stedder ær Som kalles | Gardhsræt j konings gardh oc vpa hus oc festæ oc | same ræt ær vnt oc giffuen alle Righens radh Som ære | Biscopper Riddere oc Swene j hans radh ære

Explicit

“Thenne same ræt | schal swo lanckt oc wyt staa i køpstæther | oc rether som myn herre koningen oc hans | jngesínne oc hans Ridderscap oc hans swene | hørte etc., Anno dominj”

Language of Text

Danish

Keywords
4(127r-129v:13)
Sjællandske kirkelov
Rubric

“Thette ær then ræt som sæt wor a malsteffne j Ringstæ|dhe lund Aff Absolon erchebiscop effter alle siælentzfare | bøn for thy at rætten wor førre affherdh mellem | oc bonder”

“Aff kirkeloghen”

Incipit

Kirke om hun widh wordher maa æy annen sin| withes

Explicit

“tha wore gangne | tusænde winter oc hundrede winter oc siw | tiwgh winter oc siw manede oc tolff daghe”

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, Tekst I. Udg. A7

Language of Text

Danish

Keywords
5(129v:14-131v:1)
Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Incipit

Thær haffuer oc kong iæt righe at engen | man schal fongæs vden han wordher | før loghligh forwunnæt for righe

Explicit

“thet ær tusænd | wintær oc tolf vghær sithæn wor her| wor fød oc swo til then dagh ther thenne logh wor giffuæn”

Language of Text

Danish

Keywords
6(131v:2-135v:2)
Erik Glippings nyborgske forordning for Sjælland, 1284
Incipit

Hwo som retther medh giort radh hem til anners | mantz oc dræbær hanum j sin gardh eller | hemlær eller farær tha ær han frethløss oc alle | the som medh hanum wore i fæær oc j fylghæ oc | ær orbodhemal oc fa aldrigh freth for vden | hans døthe

Explicit

“tusænde winter oc tuhundrede wintær oc firesintztiwghe oc a fiærdhe | wintær sithen wor herræ ihesus christus wor fød”

Final Rubric

“Amen

Language of Text

Danish

Keywords
7(135v:3-138r:5)
Om at dele jord
Rubric

“So skal man deelæ jordhe gotz for righens | kanseler”

Incipit

Hwo som haffuer iorde gots

Explicit

“som for screffuit staer saa | ær oc om gammel eiedoms breff oc tage | stadfestning paa them etc.

Language of Text

Danish

Keywords
8(138r:6-22)
Landsdommer i Nørrejylland Peder Lykkes dom 1433 om u-ære
Incipit

Anno domini 1433 worthe ther aff sagt for retthe | aff hær pedher lycke riddher som tha lands | dommer war i nørge indeland oc manghe | riddher gode men oc almwe paa wiborgh | landsting

Explicit

“oc bør ey at wære i log | eller lagh eller noger samfwnd medh nogher | dannemen ther effther”

Bibliography

Reitzel-Nielsen: Danske Domme vol. I p. 61

Language of Text

Danish

Keywords
9(138v:1-16)
En latinsk lovbestemmelse
Rubric

“Nota”

Incipit

In canone et q. 3 ca Si quis natus

Explicit

“hic ibid etc.:”

Language of Text

Latin

Keywords
10(138v:17-139r:3)
Notits om jordberegning
Incipit

Primo xxiiij feering jord giøre en acker | ij agher giør en feering jord viij feeringh | i en eng ær en feeringh xvi feeringh | jord giøre en otting

Explicit

“Thenne bok loed gierd cristoffersen scriffue”

Language of Text

Danish

Keywords
11(139r:4-148r:13)
Christian IIs håndfæstning
Incipit

J gutz naffen amen Wij Bergher medh gutz | nade Erchibiscop i lund oc fføgt i suerig | Oc pawens legat

Explicit

“som forscreffnæ | staer etc.

Language of Text

Danish

Keywords
12(148r:14-149r)
Jord- og værdiberegninger
Incipit

Item xxiiij ffaerer [?] giør enn ager

Explicit

“Item inghen søms ganger rod [?] ij Riif [?] vil [?]”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Pergament.

No. of leaves
149. 183 mm x 147 mm. Bl. 149 er et papirblad, der, sammen med de to foregående pergamentblade, bl. 147 og 148, er senere tilføjelser.
Foliation

Håndskriftet er folieret i nederste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 16-26 linjer pr. side. Røde rubrikker, initialer og - i marginen - kapiteltal.

History

Origin

Skrevet i Danmark ca. 1500.

Provenance

På bl. 1r, øverste margen, står der “L:W: anno 1598”, og stedet “Gersholltt”.

På bl. 123v forekommer: “Kierre christen Winnter gud giffue eder en god | dag denne bog haffuer Peder | ”.

Additional

Record History

Katalogiseret 3. september 1999 af AWS.

Custodial History

Håndskriftet blev fotograferet i 1986.

Surrogates

mikrofilm (originaler) Neg. 708 1986 mikrofilm (originaler) Pos. 653 1986 mikrofilm (arkiv) Neg. 708 1986 mikrofilm (arkiv) Pos. 653 1986 s/h fotografier AM 11 4to 3. april 1991

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIII
Danske Dommeed. Erik Reitzel-Nielsen1978; I
1986
1986
1986
1986
1991
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Skånske Lov og Eskils skånske Kirkelov, tilligemed Andreæ Sunonis lex Scaniæ prouincialis, Skånske Arvebog og det tilbageværende af Knud de 6.s og Valdemar den 2.s Lovgivning vedkommende Skånske Lov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1853; XVIII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 346
« »