Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 9 4to

View Images

Gamle danske love og kongebreve; Denmark, 1470

Name
Skave, Herluf Nilssøn 
Occupation
 
Roles
Owner 
More Details
Name
Podebusk, Claus 
Death
28 October 1540 
Occupation
Rigsråd 
Roles
Owner 
More Details
Name
Árni Magnússon 
Birth
13 November 1663 
Death
07 January 1730 
Occupation
Professor, Arkivsekretær (Secretary of the Royal Archives) 
Roles
Scholar; Author; Scribe; Poet 
More Details
Name
Rostgaard, Frederik 
Birth
30 August 1671 
Death
25 April 1745 
Occupation
 
Roles
Owner; Translator 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1bis-2r)
Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland
Rubric

“erici regis

Incipit

thingh scAl man lyusæ ath with hanum | wor bruthet hussfrith

Explicit

“Allæ jnnæ oc allæ ætthæ skulæ | wæræ som the woræ i koningh”

Language of Text

Danish

Keywords

2(2v-66v:2)
Jyske lov
Rubric

“Prologus

Incipit

Meth logh scal man land afggæ | Æn wildæ hwer man oruæs at | sith eghet

Explicit

“och gør scathæ a annen the e-|ghæræ a then marrch bo thær eld settes først j gialdæ æfftær scathen æller læggæ wt then | ther eld sættæ j først”

Note

Uden Trolddomskapitlet.

Language of Text

Danish

Keywords

3(66v:3-114r:15)
Valdemars Sjællandske lov
Rubric

“Her begynnes capitell aff siælandnsk logh bogh | som koningh Woldemar gaff”

Incipit

Hwo ærffwa scall j | Hwilket fæthernæs jorth ær ij

Explicit

“ther hanum lathar | hængæ / æller storæ pinæ wether gøræ ther | thet for hungers nøth giorthæ”

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 247-362 Yngre redaktion, tekst I., Udg. C6

Language of Text

Danish

Keywords

4(114r:16-117v:24)
Sjællandske kirkelov
Rubric

Thettæ ær then reth / ther seth wor j mol|steffnæ j rinnstædæ lundh aff absolon | ærchæbiscopp æffter allæ siælandz faræ | logh bøn ffor thi ath rathen wor førre | for hardh mellem biscopp och bøndar | Om kirkæ with worthar

Explicit

“Och sithen guth | wor fødh tha worø gangnæ thuzendæ | winther / och hundræthæ winther och syw|thiw winther / och sÿw monæthæ och | tolff daghæ etc.

Final Rubric

“hæræ ændes siælandzfaræ | logh book guth hawæ loff oc maria”

Note

Disse seks linjer er overstreget med lyst blæk.

Bibliography

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, tekst I., Udg. C7

Language of Text

Danish

Keywords

5(117v:25-209v:3)
Eriks Sjællandske lov
Rubric

“Her afgynnes erics logh”

Incipit

Hwo ærffwæ scall | Um konæ sigher sigh waræ meth | barn

Explicit

“tha scal han thet | wth lathæ oc tylter eth oc witnæ vppa ath thet wor æy meræ Æn danet fæ hører koningen | enæ som gull æller sølff oc ængin vmbutz | man

Language of Text

Danish

Keywords

6(209v:4-32)
Grænseskel mellem Danmark og Sverige
Rubric

“Thettæ ar skell mellem danmarch och swærighæ”

Incipit

Eʀmundær slæmæ wor koning i swerikæ | oc swæn tiwæ skegh i danmarch the | giorthæ skell mellem danmarck och swærikæ

Explicit

“ther skil danmarch oc swerikæ | ath”

Language of Text

Danish

Keywords

7(210r-212r:14)
Gårdsretten
Rubric

“Thettæ ar gortz ræth”

Incipit

Thettæ ar then rath som skicket oc stædder ar | som calles gortz reth i konings garth och | pa hws oc festæ

Explicit

“Thennæ sammæ rath scal so lankt oc so with | sta i køpstather och rother som myn harræ ko|ningen oc hans jngesinnæ oc hans ridderscapp | oc hans swenæ liggæ”

Bibliography

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 23-35:1 Udg. A

Language of Text

Danish

Keywords

8(212r:15-215r)
Erik Glippings nyborgske forordninger, 1284
Incipit

Allæ jnnæ och æctæ sculæ waræ so som the | woræ i koningh woldemars daghæ

Explicit

“wor her| wor fødh wor thennæ bogh giffwen som foræ | screffweth staar”

Language of Text

Danish

Keywords

9(216r-228r)
Danske håndfæstninger og kongebreve fra 1300-tallet
Incipit

I gutz naffn Amen Æffter gutz afrdh Moccco

Explicit

“mæn then sam| wor foghet scal stondæ sin ræth foræ sine eyne gerninger

Language of Text

Danish

Keywords

10(228v-229r:6)
De Coronacione Regis
Rubric

“De coronacione regis

Language of Text

Latin

Keywords

11(229r, lodret)
Værdiberegning og valutakurs
Explicit

“Item en øre er x enghelske”

Language of Text

Danish

Keywords

12(229v)
Annalistiske optegnelser om slaget ved Falkøping samt angående begivenheder i 1400-tallet
Language of Text

Danish

Keywords
13(230r-v)
Annalistisk-personalhistoriske optegnelser fra 1400- og begyndelsen af 1500-tallet
Incipit

Anno mcd lciij dødes Hertug Adolff

Language of Text

Danish

Keywords
14(231r)
Værdiberegning
Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Papir.

No. of leaves
233 (231 + 1bis + 102). 197 mm x 135 mm. Bl. 215v er ubeskrevet; bl. 1 er et friblad; bl. 102 er en indsat seddel.
Foliation

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 23-36 linjer pr. side, og der er røde initialer og ornamentering. Overskrifter og klummetitler, som oftest kun består af et enkelt tal eller bogstav, synes at være senere tilføjelser.

Script

Størstedelen af håndskriftet er skrevet i 1400-tallet.

Bl. 228v-229v er skrevet af yngre hænder.

Bl. 230r-231v er skrevet i 1500-tallet.

Additions

Ældre og yngre marginalia, tildels beskadigede ved beskæring.

Binding

Håndskriftet er indbundet i et brunt, presset læderbind.

History

Origin

Håndskriftet er skrevet i Danmark i år 1470.

Provenance

På bl. 228r har en yngre hånd noteret: “Aar effter gutz afrdh mo cdo lxx tha lodh herloff nielssøn som | kallez skave j eskelstrup scrive thenne bogh” Forsiden af bindet bærer med frakturtyper navnet “HARLUFF | SKAFFVE” og årstallet 1570. På bl. 1v findes navnet Klaus Podbusk, et bomærke samt årstallet 1590.

Acquisition

Ifølge en foran indklæbet AM-seddel, skrevet af Arne Magnusson, er håndskriftet (Nr. 383) erhvervet på Frederik Rostgaards auktion i 1726.

Additional

Record History

Katalogiseret 12. september 1999 af AWS

Custodial History

Fotograferet i 1988 og i april 1994 ved Den Arnamagnæanske Samling.

Surrogates

mikrofilm (originaler) Neg. 765 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 700 1988 mikrofilm (originaler) Neg. 938 april 1994 Der er supplerende fotografier af bl. 81v og 82r. mikrofilm (arkiv) Pos. 829 april 1994 Der er supplerende fotografier af bl. 81v og 82r. s/h fotografier AM 9 4to februar 1994 s/h fotografier AM 9 4to maj 1994 Der er supplerende fotografier af bl. 81v og 82r.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Eriks sjællandske Lov: Text 1-2, Danmarks gamle Lanskabsloveed. Peter Skautrup1936; V
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
1988
1988
1994
1994
1994
1994
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Kristian Erslev“Studier til Dronning Margrethes Historie”, Historisk Tidsskrift1881-1882; V:3: p. 333-425
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 344-345
« »