Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 7 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Lovhåndskrift; Denmark, 1500-1599

Name
Adams, Jonathan 
Birth
19 December 1971 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Stegmann, Beeke 
Occupation
Scholar 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1r:1-8)
Møntberegning
Incipit

Engelscke

Note

Brudstykke.

Language of Text

Danish

2(2r:1-125r:14)
Jyske lov
Language of Text

Danish

Keywords
2.1(2r:1-2v:6)
Jyske lovs fortale
Rubric

“~: FORTALEN :~”

Incipit

Meth logh schall mandh | landh bygghe

Explicit

“att gøre ilde oc pine | thæm ther ey wylle ladhe aff onde | gierningher :~ :~”

Keywords
2.2(2v:7-33v:10)
Bog I
Keywords
2.2.1(2v:7-6v:2-)
Kapitelregister til første bog i Jyske Lov
Rubric

“Thend første Bogh taffle”

Incipit

i Hwylkitt barnn erffwe sckall | ii Huott thend sckall sye ther barn døber

Explicit

“om moder mo saage børne goeds | tyll rether giald forthj hwn fortherett henne goeds meth them | y felliigs li i c xxix § iii”

2.2.2(6v:2-33v:10)
Tekst
Rubric

“Huylkitt Barn erffue |sckall capitulum :i:”

Incipit

Barn om then worder chrissnett stande arff oc ey ellers

Explicit

“fraa annen manns | mølle eller fraa annen manns | fyscke gaarde ,eller fraa annen | maanns jordth”

Keywords
2.3(33v:11-90r:8)
Bog II
Keywords
2.3.1(33v:11-39r:18)
Kapitelregister til anden bog i Jyske Lov
Rubric

“Thend anden bocks | Taffle”

Incipit

i Om sandemen | ii Hure om sandemen sckulle suere

Explicit

“Om sanne oc uu sanne sckall ey | were richer (?) oc kiere in principio | prologi et li ii c iiii et vij”

2.3.2(40r:1-90r:8)
Tekst
Rubric

“Om sandemen | capitulum primum”

“Finis secundi libry”

Incipit

Sandemen sckulle were | otte ij huertt herett

Explicit

“tha sckall hand were mett | xij mends eedh”

Keywords
2.4(90r:9-125r:14)
Bog III
Keywords
2.4.1(90r:9-93v:5)
Kapitelregister til tredje bog i Jyske Lov
Rubric

“Her begyndes thends | Tredie bogs taffle”

Incipit

i Om leding | ii Om leye dreng eller trell kommer | y letings

Explicit

“Om heder brynde in fine | tertij libri”

2.4.2(93v:6-125r:14)
Tekst
Rubric

“Om ledings | capitulum :I.”

“Her endis nørre |Jutlandz oc fynsks |logbogh paa Danske |tunge : -”

“tha feller |hun ey wthen seg selleeff”

Incipit

Ther leding biudes ee soo maangh | men. som y enn haffne ere

Explicit

“for hin ther | segther oc saa for biscoppen : ~”

Note

Det sidste kapitel — som ikke findes i indholdsfortegnelsen — er kendt som Trolddomskapitlet, “Om troldom capitulum lxix”).

Om ulovlig vidnesbyrd.

Keywords
3(125v:1-130r:6)
Kong Erik Glippings Nyborgske forordninger for Nørrejylland, 1284
Rubric

“Thenne eptherscreff ne logh och |handfestningh gaff |konning Erick christoffers |Sønn :-”

“Finis Ende”

Incipit

Kyrcke werie skwlle kyrckes | tind sellie

Explicit

“eller andre | men haffwe ij thet | aar thett nogett bortt ”

Language of Text

Danish

Keywords
4(130r:7-132r:2)
Kong Erik Glippings Helsingborgske forordninger, 1283
Rubric

“Aar effther gudz | byrdtt. m cclxxxiij | ij mais mannet”

Incipit

Atthe engen sckall berre cleder

Explicit

“eller bedringe førre enn hinn dødes frender bede for hannem ¦ item

Language of Text

Danish

Keywords
5(132r:3-134r:20)
Kong Christian Is forordning for Nørrejylland, 1466
Rubric

“Thette er konig kristiens |handfestningh”

Incipit

Item engen sckall fastes eller bindes |wloglige ther wforwonden |er

Explicit

“Anno dominj mcdlx”

Language of Text

Danish

Keywords
6(134r:21-140r:17)
Gårdsretten
Rubric

“Her begyndes slotz | oc gaardzʀetth”

“Her endis gaardzretten”

Incipit

Hwylken man anen slaar | y hiell, giffwe lyff for lyff

Explicit

“som han | wyll ey sette sytt lyff tyll | fare:-”

Language of Text

Danish

Keywords
7(140r:1-141r:18)
Dom mellem Iver Foss og Stig Pors
Incipit

Thette tycker oss rett were om thet | som wor naadige frue Drotnings ffor | oss wisde

Explicit

“Thett kunne wy ey anett rett | oc sckelligtt were

Language of Text

Danish

Keywords
8(141v:1-143v:19)
Kong Erik glippings Nyborgske forordning (1284) for Skåne
Rubric

“Konning Eriks |Handfestningh”

“Finis Ende”

Incipit

Thenne log gaff oc koning Erick | christiffers sønn y nyborrigh |effther alle Dane ʀaadh / Och | the wedertoge,

Explicit

“eller hans | arffe, oc saa koningen”

Language of Text

Danish

Keywords
9(144r:1-149v:15)
Udsigt over lovens indhold
Rubric

“Item her stande Alle |xl marckis sage som y |logenn stander”

Incipit

Item først om thend mand | kommer bortt ther sytt lyff | sckall miste bøde xl march | bonden oc saa koningen

Explicit

“Item for hwssffred, gaardz-|fredh oc aardh, tesse |saghe skulle weries mett |herinzneffndh”

Language of Text

Danish

10(150r:1-162v:24)
Thord degns artikler
Rubric

“Tord Deyghens ar| tyckler och forcla-|ring offwer | -:Logen:-”

“Finis tords Forclaring”

Incipit

Først hwo ther felder | wand fraa aryle rynde

Explicit

“hans slegtt bleff hanom | saa fraa tagen”

Language of Text

Danish

Keywords
11(163r:1-173r:17)
Den ældste Lundske eller Helsingborgske stadsretBirkeret
Rubric

“Thette eptherscreff ne er byrcke rett | giffuen aff koningen y dan-|marck tyll helsingborg epther | danmarcks raadiz samtycke”

“Fynis byrcke rethen:-”

Incipit

i Om jordkøb —- ij i | ii Om jordfestning —- ij

Explicit

“att thett wor ey bedre, oc | siden kalle aa hanom for synn | sckade fangh”

Language of Text

Danish

Keywords
12(173v:1-176v:12)
Den Dalbyske forordning
Rubric

“Thenne eptherscreff ne rett var giortt | y Dalby y Skone, oc satt oc | samtyckett aff koningen oc | Danmarcks raadtt menige | Danscke mend tyll gode:-”

“~:finis ende:~”

Incipit

i Om kone jordtt | ii Om man haffuer seex børn

Explicit

“att thet | wore end hundrede marck | eller mere”

Language of Text

Danish

Keywords
13(176r:13-198v)
Kong Christian IIIs Dronningborgske reces 1551 og Københavnske 1547
Rubric

“Her epther fyllgher thend nye | reces som vor vdhscreffuet aff | kongelig majestæt paa drottning-|borig vnder Gudz aar | M D Lj”

“Oc thend anden strax epther som | vor tyll forre vnder gwtz aar | M:- D:- xlvij:-”

“Finis Ende”

Incipit

Wy christiann mett gudz naade dan-|marckz norges wendes oc gottes koning | hertug y slessuigh holsten

Explicit

“Indsegler her wnder henge lade giffuet | paa wortt slott københaffuen, sancti | nicolaj episcopj dagh, aar epther | gudz byrdtt mdxlvij”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support
Papir.
No. of leaves
198. 187 mm x 141 mm
Foliation

Håndskriftet er folieret i recto-sidernes øverste højre hjørne. Den oprindelige foliering ser ud til at være forkert, og de korrekte tal er nu, på flere steder i håndskriftet, skrevet over de gamle tal.

Condition
Af bl. 1 (fribladet) er kun en mindre firkant bevaret; den er nu klæbet fast til et nyt friblad.
Layout

Teksten er enspaltet. Der er kolumnetitler, delvist tilføjede med en yngre hånd, øverst på hver side: (“første bogs taffle”, “første bogh”, “anden bogs taffle”, “Anden Bogh”, osv.)

Der er også på nogle steder bogstaver til at indikere hvilket bogstav, der skal bruges som initial , kustoder, og initialerne “H S” med samme hånd som i hovedteksten (fx bl. 140r, 149v).

Script

Hånden er beslægtet med den i AM 5, 4o og AM 6, 4o.

Decoration

Håndskriftet er ikke dekoreret. Initialerne (majuskler) fylder normalt to linjer og er udekorerede (se dog initialet i “Vmbotz”, bl. 169v).

Nogle steder er der afslutningsvignetter ved slutningen af teksten til at udfylde resten af siden.

Additions

Der er tilføjet kolumnetitler øverst på hver side .

Der er nogle få marginalia, samt henvisninger (bl.a. bl. 18v, 19r, 64v, 91v, 150r-162v), disse er ofte meget yngre.

På bl. 198v finder vi disse bogstaver ved slutningen af teksten, formodentlig et anagram over skriverens navn: “H A K R N M o E S? T E N S M N”.

Følgende marginalia er bemærkelsesværdige:

  • Bl. 31r, øverste margen (penneprøve): “guh'”

  • Bl. 53r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): “fader vor þu sem | fader vor þu”

  • Bl. 64r, øverste højre margin (noget udtværet, kunne være et forsøg på at udslette den pga. dets obskøne indhold?): “Mattur og milldi bru p | og kirkiki til sendin |ur þionusta i ad ba | ugt vil eg giora þin | ad þu satt E | til huern m | streða þig v|din hiwrdu h|eri iola nott”

  • Bl. 88r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): “fader | fader uor þ | fa”

  • Bl. 109r, højre margen (penneprøve, skrevet omvendt): “fader vo”

  • Bl. 133v, øverste margen: “Dominus”

  • Bl. 134v øverste margen, skrevet sidelæns: “Gardez | Reth | Gardez | Reth”

  • Bl. 154v nederste venstre margen, skrevet omvendt: “gud hyalpe myer”

History

No history available.

Additional

Record History

Katalogiseret 08 november 2004 af JA.

Mark-up supplied and corrected 01.06.2017 by BS.

Availability

Tilgængeligt for brug.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
III:1: p. 179
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 343-344
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »