Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 290 fol.

View Images

Brevbog for Skt. Maria kloster i Sorø; Denmark, 1484-1504

Name
Brostrup, Jesper 
Death
1497 
Occupation
Archbishop 
Roles
Official 
More Details
Name
Andree, Johannes 
Occupation
Priest 
Roles
Annotator 
More Details
Full Title

Lectori Benevolo S. P. | Volumen hocce membranaceum continet I: Variorum Pontificum Romanorum Privilegia | et immunitates indultas atque concessas Monasterio | Cistertij, Cabiolensis Dioeceis: et unà Abbatius | et Conventibus universis Ordinis Cistertiensis, ad Fol 15. II Variorum Pontificium Romanorum, Archebiscopo|rum Lundensium, Episcoporum Roschildensium, | et Regum Daniæ, Literas Confirmationum, Permu|tationum, item Privilegia et Immunitates indultas | atque concessas Abbati et Conventui Monasterii B. | Mariæ Virginis de Sora, Roschildensis Dioecesis à Fol 15 et deinceps, præcipuè ubi * talis notatus. | Hæc avtem omnia transcripta ſunt ex Archivis utriscque Monasterij | et sigillo Domini Johannis Broſtrup, Archiepiscopi Lundensis, ro|gatu Abbatis Sorensis, fideliter munita; qvomodò abundè testat|ur Epistola, qvæ in fronte Codicis extat, ſcripta Hafniæ, Anno | Christi 1494. Copiarum Liber, sigillo | Roskildensi obsig|natus | I. I. A. Non Roskildensi, ſed | ſigillo Dn. Johannis Broſtrup, Archepiſcopi Lundenſis; | ad procurationem et inſtan|tiam Abbatis Sorenſis. | Anno Domini 1494 | Ab Anno | 1052 | ad | 1501

Contents

Brevbog for Skt. Maria kloster i Sorø
Filiation

Brevene for cistercienserordenen i almindelighed er muligvis delvist afskrevet efter en trykt udgave

Note

Kopier af lidt over 100 breve i to afdelinger, ca 60 pavebreve (fra år 1152 og fremefter) med gyldighed for alle cistercienserklostre, og ca 40. (ærke)biskoppelige og kongelige breve (fra år 1181 og fremefter), som specielt vedrører Sorø kloster

Language of Text

Latin (primary); Danish

Keywords
(2)
Brev
Statement of Responsibility

Correspondent Johannes Brostrup

Language of Text

Latin

Physical Description

Support

Pergament.

No. of leaves
44. 320 mm x 230 mm.
Foliation

Oprindelig foliering med romertal ii-xxxx, der går fra bl. 4-43; xxviiiii og xxix er begge gentaget efter hinanden.

Layout

Mod slutningen af håndskriftet er der hist og her åben plads for initialer.

Additions

Titelbladet er skrevet i 1600-tallet; bagerst i håndskriftet (bl 44r) er der en verifikationsattest af notaren Johannes Andree Clericus Vibergensis. Sidenhen er der, på de afsluttende ubeskrevne blade, tilføjet to pavebreve fra Alexander VIs tid (af 1494 og 1501).

På bindets inderside står der: “Jt pergamentz Manuſcriptum | om asſkillige Paffuerſs oc | Biſperſs privileg”

Sorøbogen har kun været i brug i nogle få år og fremstår som en kopibog næsten uden senere tilføjelser.

Binding

Oprindeligt brunt bind i helskind med omslag af garvet skind. 315 mm x 250 mm x 25 mm

Seal

I håndskriftets nedre margen ses et hul, som der har været trukket seglsnor gennem. Bogen har været forsynet med ærkebisoppens forsegling.

History

Origin
Håndskriftet er blevet til på baggrund af ydre pres fra Roskildebispen Niels Skave til sikring af klostrets ejendomme og privilegier.

Additional

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Kristian ErslevRepertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis: Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med udtog af de hidtil utrykte1894-1912; I-IV
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 251-252
Scriptores Rerum Danicarum Medii Aevied. Jacobus Langebek1772; I-VIII
Lauritz NielsenDanmarks middelalderlige Haandskrifterp. 88
Levende ord og lysende billeder: Den middelalderlige bogkultur i Danmark: Kataloged. Erik Petersenp. 36-37
« »