Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 40 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Danish Laws and Decrees from the fifteenth century; Denmark, 1400-1499

Name
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Birth
19 August 1844 
Death
04 July 1919 
Occupation
Librarian, scholar 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details
Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Kroman, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details

Contents

1(1r-10v)
ContentsIndholdsfortegnelse
Incipit

Foor man konæ oc dør han før en hun A j

Explicit

“Thette er ræt ath huilken som kræwer geld g xvi”

Final Rubric

“sequitur tabula juris ecclesie”

Bibliography

Kriger, Småting om den nydanske Retskrivning p. Tab. 4 Facs. of fol. 10r:3-22

Language of Text

Danish

2(13r-68r:21)
The Provincial Law of SkåneSkånske lov
Incipit

For man kone oc dør han | før en hun for barn / oc | sigher hun oc hennes fren -|dher ath hun ær meth barn | tha skal hun sidiæ i eghen | begges therre vskifft i | thywghe vgher oc tilse | meth sinæ veriendhe

Explicit

“Saarer lundhe man lands man | eller landz man lundhæ man i lundh | tha ær oc fyretyughe marckæ saghe”

Language of Text

Danish

3(68r:22-70v:7)
King Valdemar II's Decree Concerning Ordeal by FireValdemar II's forordning om jærnbyrd
Rubric

“Thette er koningh valdemars logh”

Incipit

VAldemar aff gudz nathe dane oc | vendæ koningh sendher alle the i | skone boo quethe och sin nathe

Explicit

“Thette haff-|ue wij saa skipæt for manne thørfft saghe”

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 781:17-791:4 Ed. A3

Language of Text

Danish

4(70v:8-72v:6)
King Erik Glipping's Vordingborg Decree, 1282Kong Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Incipit

Thette haffuer koningh iæth sith ri-|ghe ath hans breff skall vppa en-|ghen man giffues før en han er log|lige kert vppaa herritzthingh oc landz-|thingh

Explicit

“Æn huar han var-|ther sithen grepen tha ganghe aa hans halss”

Language of Text

Danish

5(72v:7-76r:7)
King Erik Glipping's Nyborg Decree for Skåne, 1284Kong Erik Glipping nyborgske forordning for Skåne, 1284
Incipit

En om nogher man varther buthen | hem till anners mans eller han gesther | nogherstath i køpstat eller aa land haff|uæ ther saa full frith som han haffuer hemæ | ath sin eghen

Explicit

“tha | var twsende vinther oc twa hundrethe | vinther oc firesintyuge vinther och aa | fierthe vinther sithen vor herre ihesus | christus var fødh oc thenne log var sath”

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 751:3-8 Fol. 75v:2-10. Ed. A2

Language of Text

Danish

6(76r:8-78v:19)
The Law Concerning CompensationVederlagsretten
Incipit

Thette ær vetherlags ræth ther | knut koningh valdemars søn oc | absolon Erchebiscopp scriffue Saa | som var i gamble knutz dage

Explicit

“Och | sithen ære mange bøther bøthe ath thet | samme mynne ther cristiern bøtthe”

Bibliography

Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske Love vol. V p. 2-6 Ed. B

Language of Text

Danish

7(78v:20-79v:17)
Constitutio Christophori I (?)King Christopher I's Constitution (?)Cristoffer I's grundlov (?)
Incipit

Siquis impetitus fuerit a rege super | crimine lese maiestatis

Explicit

“Si vero aliquis pro nequitia captus se | iugulauerit vel interfecerit portio capi-|talis sua fisto applicabitur”

Language of Text

Latin

8(79v:18-82r:19)
King Erik Glipping's Nyborg Decree, 1282Kong Erik Glippings nyborgske forordning, 1282
Incipit

Ericus dei gracia Danorum slauorumque | Rex regis cristoferi filius

Explicit

“Anno et Die Supradicta

Note

This is a Latin version of the Danish decree.

Language of Text

Latin

9(82r:20-83v:11)
King Erik Glipping's Decree for the District of BareherredKong Erik Glippings forordning for Bareherred
Incipit

Ericus dei gracia Danorum Slauorumque | Rex bareherret inhabitantibus Salutem | et graciam

Explicit

“Quod siquis infringere | presumpserit scire debet se sentenciam capitalem et | amissionem omnium bonorum suorum merito incurrisse”

Bibliography

Afzelius, Diplomatarium Danicum vol. 2.3 p. 16-19 Ed. f

Language of Text

Latin

10(83v:12-84r:5)
Epilogue to the Church Law of SkåneEpilogen til Skånske kirkelov
Incipit

Thenne ræth var satther aa then | liorffdag som nest var sancti iacobi | dag aa sywnde vinther valdemars | konings sithen han var en valdher koning

Explicit

“Och effther gudz byrdh och til then | dagh som thesse logh war giffuen ære tw-|sende aar och hundrethe aar och xl aar | oc eth aar oc syw manathe oc tolff dage”

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 864:3-866 Ed. G5

Language of Text

Danish

11(84r:6-118r:11)
Book of InheritanceArvebogen
Incipit

Father oc mother døthe ær søn oc | dotther nest ath ærffuæ søn till | full løth oc dotther till halff | løth

Explicit

“Æn ær lyde aa tha vare | the lyde bothe till both och till log | som hin annær lydhe ther førræ | ær vppaa om melth”

Bibliography

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. VII p. 3-119 Text I. Ed. A4

Language of Text

Danish

12(118r:12-126v:8)
Municipal Law of SkåneSkånske stadsret
Incipit

Thette ær then ræth ther man | kaller vare biercke ræt ther | i lundh ær och i alle stathe | ther køpstathe logh holdes i danmarck

Explicit

“Æn | huilken man ey haffuer vether athette | och lather søkæ vppaa sick tha skall | hanum søkæ som anner vdædes man

Language of Text

Danish

13(126v:9-131v)
Church Law of SkåneSkånske kirkeret
Incipit

Thette ær then ræth ther satther | var aa malsteffnæ i lund aff | erchebiscopp eskill effther alle | skaninge bøn och mest meth tordh gel-|keræ thy ath retten var førre vhart

Explicit

“Skill bøndher oc | biscopp om logh tha skall thesse skreft | skilliæ therre i mellom”

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 821-864:2 Text I. Ed. G5

Language of Text

Danish

14(132r-v)
On Secret ConfessionOm hemmeligt skriftemål
Rubric

“Ad punctum in legis tercio vdi kirckebalcken oc | Gør lønlig synd etc.

Incipit

Notandum quedam sunt crimina enormia

Explicit

“Hec statuta fuerunt per | archiepiscopum et suffraganeos etc.

Note

According to Kristian Kålund, this part of the manuscript is written in a hand from c. 1500 and is therefore younger than the rest.

Language of Text

Latin

Physical Description

Support

Paper.

No. of leaves
132. Fols 11r-12v are blank. 193 mm x 147 mm.
Foliation

The manuscript is foliated in the top right-hand corners.

Layout

The manuscript is written in one column with 21 to 22 lines per page. The initials are written in red and blue ink.

Additions

There are marginalia written in younger hands. Usually they refer to the contents of the text.

History

Origin

The manuscript was written in Denmark in the fifteenth century.

Additional

Record History

Catalogued 21 February 2000 by AWS.

Custodial History

The manuscript was photographed in 1988

The manuscript was lent to The Danish National Archives (Rigsarkivet), Copenhagen, for the use of Erik Kroman from 7 February 1957 to 13 July 1962, and from 30 July 1962 to 20 July 1970.

Surrogates

The Arnamagnæan Collection has the following copies: microfilm (master) Neg. 782 1988. microfilm (archive) Pos. 717 1988. b/w prints AM 40 4to 21 October 1992.

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
M. D. KrigerSmåting om den nydanske Retskrivningp. Tab. 4
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Johs. Brøndum-Nielsen, ed. Svend Aakjær1933; I:1
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman, ed. Svend Aakjær1933; I:2
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Diplomatarium Danicum 1281-1290ed. Adam Afzelius, ed. Franz Blatt1939; II:3
Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1933; VII
1988
1988
1992
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
J. L. A. Kolderup-RosenvingeNogle Bemærkninger om det hemmelige Skriftemaals anvendelse i Norden. Nærmest med Hensyn til en Bestemmelse derom i den skaanske og sjellandske Kirkeret, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske Afhandlinger1845; VII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 366-367
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »