Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 39 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Danish Legal manuscript; Denmark, 1490-1510

Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1r-12v)
ContentsIndholdsfortegnelse
Incipit

Dør bondhe ok hostrw sigher at wore medh barn J | Sigher modher at barn wor fødh effther | fadher och fathers frendher vetther ii

Explicit

“lxxxxiiii Om thræ mæn eller fire eller flere och lyffthe | en man op oc lathe hanum falle nether / | lxxxxiiiii Om grondhe gotz oc høghe sylff oc strand-|wragh”

Language of Text

Danish

2(13r-75r:2)
The Provincial Law of SkåneSkånske lov
Rubric

“Om arff”

Incipit

FAar man kone oc dør han før æn | hwn faar barn Och sigher hwn oc | henne frender ath hwn ær medh barn

Explicit

“Tha leggi landbo landgildi offna bransten hans medh hina | twiggia manna vithni och vari sagløss”

Language of Text

Danish

Keywords
3(75r:3-79r:7)
King Erik Glipping's Nyborg Decree for Skåne, 1284Kong Erik Glippings nyborgske forordning for Skåne, 1284
Rubric

“Hwilken som dræper eller hambler | annen i sin egen gard eller i kircke”

Incipit

Thenne logh gaff koningh | eric konink cristoffers søn | j nyborgh effther alle dana | ræth / och the vither togho hwil|ken ma som dræpær man

Explicit

“thaa døde andhers ærlands søn | a thet hoff och thet wor a sanctæ | vrbanus dagh och anders Jøns | søn scamt effter thet samme aar”

Language of Text

Danish

Keywords
4(79r:8-85r:3)
The Church Law of SkåneSkånske kirkelov
Rubric

“Om kyrcke ræth”

Incipit

Thette ær then ræth ther | setther war a mal steffnu | j stenhuse aff eskil erche|bisscop mellom lundh och dalby | effter bøn alle skaninghe

Explicit

“waro thusandh winther och hundrath och firithiugu oc en winther | och siw manethe och tolff daghe | och tha waro logh thesse sath”

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 821-866 Text I. Ed. D9

Language of Text

Danish

Keywords
5(85r:4-92r:5)
King Erik of Pomerania's Privilege for LandskronaKong Erik af Pommerns privilegium for Landskrona
Rubric

“Thette er køpstadhe ræth”

Incipit

Wy Erich meth gudz nathe | Danmarks Swerigis Nor|gis wendis oc gotthis koningh. och hertugh j | pommeren helsæ allæ

Explicit

“Datum Castro nostro helsingeborg | Anno domini mcd xv dominica prima | post jnuencionis sancte crucis nostro | sub”

Language of Text

Danish

Keywords
6(92r:6-103v:24)
The Municipal Law of SkåneSkånske stadsret
Rubric

“Om køpstade byerk”

“Om skode”

Incipit

Hwilken man ther køber | jord j landeskrone aff | anner man Tha skal jord skø|dis hemma with dør meth gode | manne withne

Explicit

“oc ywer fyre | thiuwe march er ey meer æn thren|ne tylther ey togh hundrethe march | ware”

Note

The last four chapters are taken from other law texts.

Language of Text

Danish

Keywords
7(103v:24-134v:15)
The Book of InheritanceArvebogen
Rubric

“Om arff”

Incipit

Father och modher er søn | och dotther næst at ærffwe søn til ful lodh oc dotther til halff | loth

Explicit

“Thagher man | feste konæ anner mans heffues | offnæ bother bøtthe Setther man | meth wilie eldh i hws annars mans”

Language of Text

Danish

Keywords
8(134v:16-136r:8)
“Skoner logh”Law of SkåneSkånelov
Rubric

“Skoner | logh”

Incipit

Thenne thyme skal fr|idh sweries j haffuæ | fran wor fruæ dagh sider mere | j høst och til alle gutz helgen dagh | tha skal fridh standhe swo langt | a landh som ned bredæs och langt | a haff som man ned setther

Explicit

“En om norman the skole tolle two | ortis for hwer”

Language of Text

Danish

Keywords
9(136r:9-138r:14)
King Valdemar II's Decree Abolishing Ordeal by FireKong Valdemar II's forordning om jærnbyrds afskaffelse
Incipit

Ualdemar aff gutz nathe dane | oc vindhe koningh Sendher al-|le them j skone boo quethe oc sin nate | Pawin haffuer alle cristne men forbu|deth Jernburdh

Explicit

“Tha skal en aff them bæ-|ste bonde ther er neffne tholff aff | thy thingh ath lose the thretthæ Thet | thæ haffue wij swo skipet for maghe | thorffth etc.

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 781:15-791:4 Fols 136r:9-138r:14. Ed. E2

Language of Text

Danish

Keywords
10(138r:15-145r:6)
King Erik of Pomerania and Queen Margrete's Decree Concerning FishingKong Erik af Pommerns og Dronning Margarethes fiskeriforordning
Incipit

Thesse lundh kyndes modh then | tijth ther friith sweries paa | skaanør Wi Erik meth gudz | nathe koningh j Danmark Swerighe | och Norighe

Explicit

“Thenne samme logh ære swo | wel paa qwinnens wegne som | paa mannens”

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 758:3-759 Fols 144v:3-145r:6. Ed. B6

Language of Text

Danish

Keywords
11(145r:6-15)
Concerning Prescriptive RightsOm hævd
Rubric

“Om heffdh”

Incipit

Thet skal man och widhe at hwor | som man haffuer fanghet laghehe-|ffd offne jordh och ilskels hwn sithen | at hanum tha a han ath wærghe | sigh

Explicit

“och haffuer ther loge-|heffdh haffth offne forthi aa han thet

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 762:3-8 Ed. B2

Language of Text

Danish

Keywords
12(145r:16-146r)
On Summoning to the King's Court in SkåneOm stævning til kongens ting i Skåne
Rubric

“Om steffningh tiil konings tingh | i skonæ”

Incipit

Steffne man aa brofiele sine i gr-|anne a hørn eller ther som han | søgher disk och dwgh

Explicit

“han ær logh soght til then | nestæ skutgarde tager sydhen breff | som forre er saghth”

Bibliography

Aakjær and Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 809-812:5 Ed. A5

Language of Text

Danish

Keywords
13(146v-150v)
The Manorial Court LawGårdsretten
Incipit

Thette ær ærlighe høffdinghe | och fførste Cristierns meth | gudz nadhe danmarcks swe|rigis norgis wændes oc gothes ko|ningh

Explicit

“thee hawe forbrøth | theris hawe och rymme garden oc | hawe kongens wredhe etc.

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Parchment.

No. of leaves
150. 200 mm x 136 mm.
Layout

The manuscript is written in one column with 24 to 27 lines per page. The rubrics and headings are red or green, chapter numbers red.

History

Origin

The manuscript was written in Denmark c. 1500.

Additional

Record History

Catalogued 17 February 2000 by AWS.

Custodial History

The manuscript was photographed in 1988.

Surrogates

The Arnamagnæan Collection has the following copies: microfilm Neg. 782 22 April 1988 microfilm Pos. 717 22 April 1988 microfilm Neg. 888 1992 b/w prints AM 39 4to 6 August 1992 There are newer prints of fols 6v and 7r. 16 September 1992

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Johs. Brøndum-Nielsen, ed. Svend Aakjær1933; I:1
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman, ed. Svend Aakjær1933; I:2
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1933; VII
1988
1988
1992
1992
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 365-366
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »