Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 22 4to

View Images

Old Danish Law Book; Denmark, 1450-1499

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Special character shown similar to its original form.

Name
Copenhagen 
Country
Denmark 
More Details
Name
Kroman, Erik 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details
Name
Regnar, Hanne 
Occupation
 
Roles
Scholar 
More Details

Contents

1(1r-2v:16)
Preface to the Provincial Law of JutlandFortalen til Jyske lov
Incipit

Mæth logh skal land byg|gæs æn wildæ hwærs | man orwæs ath sith egæt | oc ladæ man nythæ ieff|næt

Explicit

“oc ther tiil | meth alle bestæ mænts rath ther i hans | rigæ waræ”

Language of Text

Danish

Keywords

2(2v:16-48r:16)
King Valdemar's Provincial Law of SjællandValdemars Sjællandske lov
Rubric

“tafflæn tiil then førstæ bog”

Incipit

Huræ siskæn ærwær annet j:·

Explicit

“tha | er e then nærmær ther i sin hæffth | hauær oc thog meth then sammæ log | ther ieg hauær for sagth amen

Final Rubric

“hær | ændæs siælands saræ logh amen

Bibliography

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 3-104 Ældre redaktion, Text I. Ed. C3

Language of Text

Danish

Keywords

3(48r:17-49v:18)
King Erik Glipping's Vordingborg Decree, 1282Kong Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Rubric

“Item her begyndæs en ny log som kon -|ing erich konung Cristoffers son gaff | i wortingborg”

Incipit

Tættæ ær then | log ther koning Erich koning | Cristoffers son gaff i worting-|borgh æffther alle danæ rad oc danæ | togæ wit at hauæ hoff vm midfaste | huært ar

Explicit

“thet er M winter oc tw-|hondræde winter oc firæsynnætiuæ | vinter oc en winter. oc xii dage sithen | wor herræ wor fod. oc so tiil then dag | then forscreffnæ log wor giuæn men

Language of Text

Danish

Keywords

4(49v:19-53r:17)
King Erik Glipping's Nyborg Decree, 1284Kong Erik Glippings nyborgske forordning, 1284
Rubric

“thene log wor giuæn i nyborgh | aff sammæ konig som hed Erich.”

Incipit

Um mandrapp primum

Explicit

“tusændæ winter tuhondret | winter. oc firæsinnætiuæ winther | oc a fierdæ winter sithen wor her| ihesus christus wor fod aff iomffru maria”

Language of Text

Danish

Keywords

5(53r:18-58v:12)
The Church Law of SjællandSjællandske kirkelov
Rubric

“hær begøndæs kirkæ skraen som | absolon ærchæbiscopp gaff i ringh-|stædæ. londh a malsteffnæ etc.: ·”

Incipit

Skil biscopp wed bondær | om log tha skal thenne | scrifft thom i mellæ skil-|

Explicit

“oc æy alt tha latæ | wd oc bothæ a halff marc eller at wer-|iæ segh meth sin enæ eth”

Final Rubric

“Thenne for-|screffnæ ræt wor sath a malsteff-|næ i ringstadæ lund aff absolon | ærchæbiscopp æffther allæ siælanz | faræ bon fforti at rætten wor | forræ for hord mellom biscopp | oc bøndær etc.

Bibliography

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 445-457 Ældre redaktion, Text I. Ed. C2

Language of Text

Danish

Keywords

6(58v:13-77v:6)
Royal Coronation Charters from the Fourteenth CenturyKongelige håndfæstninger fra det 14. århundrede
Rubric

“Hærtugh Cristoffers handfestningh | som wor giuæn i nyborgh: etc.

Incipit

I gudz naffn amen Ar effther gudz | bird twsændæ trihondredæ vppa | thet tywændæ sancte powæls dag | effther iul.

Explicit

“Ar effther gudz | bird. M trihondræt fyrvt pa thet | siuændæ ottændæ dag effther sancti | iohannis baptistæ dagh·.·”

Final Rubric

“amen”

Language of Text

Danish

Keywords

7(77v:7-209v:12)
Erik's Provincial Law of SjællandEriks Sjællandske lov
Rubric

“Hær begyndæs koningh Ericks log”

Incipit

Hwo æruæ scal. primum capitulum

Explicit

“som ær | guld oc solff. oc ænghen æmbitsman

Final Rubric

“Hær ændes koning ericks log item

Language of Text

Danish

Keywords

8(209v:13-213r:7)
King Erik Glipping's Decree for North Jutland, 1284Kong Erik Glippings nyborgske forordning for Nörrejylland, 1284
Rubric

“koning erick koning cristoffers søns | logh hon begyndæs hær etc.

Incipit

Thænnæ log gaff koning | Erick cristoffers son. æffter | at wor hærre wor fod

Explicit

“Thet landz tingh mynth | ther næst ær æffther sancti | mickæls dag tha skal ny mynt | liusæs i allæ lændæ.”

Final Rubric

“amen.”

Language of Text

Danish

Keywords

9(213r:8-218r:23)
On TheftOm tyveri
Rubric

“Hir begint de deffue recth | Dat seg ik openbare vnn nict in bict”

Incipit

Scial noger man tha a han | æy at bindæs for minnæ. | æn foræ fæm peninge werd.

Explicit

“oc skal han so langt oc with | stondæ Jnnæn kopstad oc lands by | oc ful macth hauæ som the faræ | liggæ ællær æræ altiid”

Final Rubric

“amen”

Language of Text

Danish (primary); gml

Keywords

10(218r:24-220v)
The Manorial Court LawGårdsretten
Incipit

Hwilkæn man annæn slar | i hiæl oc wordær han | grepæn meth færskæ ger-|ninger.

Explicit

“oc koning xl marc halffdelæn | oc halffdelæn. then ther skadæn feck.”

Note

The end of the law is missing.

Language of Text

Danish

Keywords

11(221v-242v)
King Hans' Common Municipal LawKong Hans' almindelige stadsret
Rubric

“Tesse ær menegæ Danmarks Køpstede ret”

Incipit

I gwtz naffn Amen Effther følyar | danmarks meneghe køpstedæ reth

Explicit

“som han swo kaller xl mark”

Note

The end of the law is missing.

Bibliography

Kroman, Danmarks gamle Købstadslovgivning vol. V p. 72-101:16 Ældre redaktion

Language of Text

Danish

Keywords

12(243r-246v)
Index for the Municipal LawRegister til stadsretten
Incipit

Thethe er Mennige Danmarckis kiøpsted | Reth

Explicit

“som | wquemmellig faller paa nogen annen - 127”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Parchment and paper; the outer and inner leaves of each quire are parchment.

No. of leaves
i + 245. Fol. 221r is blank. 207 mm x 140 mm.
Foliation

Foliated 1-246 (fols i and 135 not foliated).

Condition

The manuscript ends defectively.

Layout

The text is written in long lines of 22 to 28 lines per page. Running titles, often just a number or a single letter, are found in the margins until fol. 209r. The rubrics and initials are red, and some of the initials, especially those occuring on fols 1, 58 and 238v, are flourished.

Script

The manuscript is written in one hand except for the list of contents on fols 243r-246v.

Additions

Fol. 90r: A coat of arms containing the letters “FSK”(?)

Fol. 92r: “gud giue mig den hellig aand i mit hierte”.

Binding

Brown leather-binding.

History

Origin

This manuscript was written in Denmark in the second half of the fifteenth century.

Additional

Record History

Catalogued 27 September 1999 by AWS

Custodial History

Photographed in 1987

The manuscript was lent to The Danish National Archives (Rigsarkivet), Copenhagen, for the use of Erik Kroman 25 October 1957 to 21 June 1962 and 17 July 1962 to 10 November 1967.

The manuscript was lent to The Royal Library (Det Kongelige Bibliotek), Copenhagen, 13 November to 17 December 1967.

The manuscript was lent to The Royal Library (Det Kongelige Bibliotek), Copenhagen, for the use of Hanne Regnar 17 to 23 September 1976 and 23 August to 2 December 1986.

Surrogates

The Arnamagnæan Collection has the following copiesmicrofilm (master) Neg. 733 1987 microfilm (master) Pos. 676 1987 microfilm (archive) Neg. 733 1987 microfilm (archive) Pos. 676 1987 35 mm suppl Neg. 733 1987 b/w prints AM 22 4to 13 May 1991

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Eriks sjællandske Lov: Text 1-2, Danmarks gamle Lanskabsloveed. Peter Skautrup1936; V
Stadsretter, Købstadslovgivning, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; V
1987
1987
1987
1987
1987
1991
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 351-352
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIV
« »