Handrit.is
 

Manuscript Detail

AM 11 4to

There are currently no images available for this manuscript.

Old Danish Legal Manuscript; Denmark, 1490-1510

Name
Seerup, Anne Wedel 
Birth
17 October 1976 
Occupation
 
Roles
Cataloguer 
More Details

Contents

1(1r-71v)
The Provincial Law of JutlandJyske lov
Incipit

Mæth logh skal land bygges. æn wilde hwer | man ornæs at sit eghet. oc lade men | nyde iæfnidh. tha thrøffte man icke logh | weth

Explicit

“tha wærie hín sigh ther | saghen giffs. meth næffnd j kyrkesoghn | bothe for hín ther sækter. oc swo fore bíscop”

Language of Text

Danish

Keywords
2(72r-123v)
King Valdemar's Provincial Law of SjællandValdemars Sjællandske lov
Rubric

“Thettæ ær then rætæ sialantzfaræ logh | oc then gamle wdarwe maal som effter | screwen ær”

Incipit

I Hwo nest ære at ærwe | II Om fathers jordh oc møthers | III At wd arwe ærwer æy fathers flæt

Explicit

“ther | j sín hæffdh hauer. oc tho meth then | same logh ther jek hauer før saght”

Language of Text

Danish

Keywords
3(124r-126v)
The Manorial Court LawGårdsretten
Rubric

“Her begynnes gardhs Rætten”

Incipit

Tette er then ræt som skícket oc stedder ær Som kalles | Gardhsræt j konings gardh oc vpa hus oc festæ oc | same ræt ær vnt oc giffuen alle Righens radh Som ære | Biscopper Riddere oc Swene j hans radh ære

Explicit

“Thenne same ræt | schal swo lanckt oc wyt staa i køpstæther | oc rether som myn herre koningen oc hans | jngesínne oc hans Ridderscap oc hans swene | hørte etc., Anno dominj”

Language of Text

Danish

Keywords
4(127r-129v:13)
The Church Law of SjællandSjællandske kirkelov
Rubric

“Thette ær then ræt som sæt wor a malsteffne j Ringstæ|dhe lund Aff Absolon erchebiscop effter alle siælentzfare | bøn for thy at rætten wor førre affherdh mellem | oc bonder”

“Aff kirkeloghen”

Incipit

Kirke om hun widh wordher maa æy annen sin| withes

Explicit

“tha wore gangne | tusænde winter oc hundrede winter oc siw | tiwgh winter oc siw manede oc tolff daghe”

Bibliography

Kroman, Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 468-481 Yngre redaktion, Text I. Ed. A7

Language of Text

Danish

Keywords
5(129v:14-131v:1)
King Erik Glipping's Vordingborg Decree, 1282Kong Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Incipit

Thær haffuer oc kong iæt righe at engen | man schal fongæs vden han wordher | før loghligh forwunnæt for righe

Explicit

“thet ær tusænd | wintær oc tolf vghær sithæn wor her| wor fød oc swo til then dagh ther thenne logh wor giffuæn”

Language of Text

Danish

Keywords
6(131v:2-135v:2)
King Erik Glipping's Nyborg Decree for Sjælland, 1284Kong Erik Glippings nyborgske forordning for Sjælland, 1284
Incipit

Hwo som retther medh giort radh hem til anners | mantz oc dræbær hanum j sin gardh eller | hemlær eller farær tha ær han frethløss oc alle | the som medh hanum wore i fæær oc j fylghæ oc | ær orbodhemal oc fa aldrigh freth for vden | hans døthe

Explicit

“tusænde winter oc tuhundrede wintær oc firesintztiwghe oc a fiærdhe | wintær sithen wor herræ ihesus christus wor fød”

Final Rubric

“Amen

Language of Text

Danish

Keywords
7(135v:3-138r:5)
On Land DivisionOm at dele jord
Rubric

“So skal man deelæ jordhe gotz for righens | kanseler”

Incipit

Hwo som haffuer iorde gots

Explicit

“som for screffuit staer saa | ær oc om gammel eiedoms breff oc tage | stadfestning paa them etc.

Language of Text

Danish

Keywords
8(138r:6-22)
The Judge for the North Jutland Pedher Lycke's Judgment on CheatingLandsdommer i Nørrejylland Peder Lykkes dom 1433 om uære
Incipit

Anno domini 1433 worthe ther aff sagt for retthe | aff hær pedher lycke riddher som tha lands | dommer war i nørge indeland oc manghe | riddher gode men oc almwe paa wiborgh | landsting

Explicit

“oc bør ey at wære i log | eller lagh eller noger samfwnd medh nogher | dannemen ther effther”

Bibliography

Reitzel-Nielsen, Danske Domme vol. I p. 61

Language of Text

Danish

Keywords
9(138v:1-16)
A Latin Legal ProvisionEn latinsk lovbestemmelse
Rubric

“Nota”

Incipit

In canone et q. 3 ca Si quis natus

Explicit

“hic ibid etc.:”

Language of Text

Latin

Keywords
10(138v:17-139r:3)
Note on the Calculation of LandNotits om jordberegning
Incipit

Primo xxiiij feering jord giøre en acker | ij agher giør en feering jord viij feeringh | i en eng ær en feeringh xvi feeringh | jord giøre en otting

Explicit

“Thenne bok loed gierd cristoffersen scriffue”

Language of Text

Danish

Keywords
11(139r:4-148r:13)
King Christiern II's Coronation CharterKong Kristiern II's håndfæstning
Incipit

J gutz naffen amen Wij Bergher medh gutz | nade Erchibiscop i lund oc fføgt i suerig | Oc pawens legat

Explicit

“som forscreffnæ | staer etc.

Language of Text

Danish

Keywords
12(148r:14-149r)
The Calculation of Land and ValueJord- og værdi-beregninger
Incipit

Item xxiiij ffaerer [?] giør enn ager

Explicit

“Item inghen søms ganger rod [?] ij Riif [?] vil [?]”

Language of Text

Danish

Keywords

Physical Description

Support

Parchment.

No. of leaves
149. 183 mm x 147 mm. Fol. 149 is made of paper and is, together with fols 147 and 148, a later addition.
Foliation

The manuscript is foliated in the top right-hand corners.

Layout

The manuscript is written in one column with 16 to 26 lines per page. There are rubrics and initials in red, and - occuring in the margins - chapter numbers.

History

Origin

Written in Denmark c. 1500.

Provenance

In the upper margin of fol. 1r, the name “L:W:", the year "anno 1598” and the place “Gersholltt” have been written.

On fol. 123v, we find “Kierre christen Winnter gud giffue eder en god | dag denne bog haffuer Peder | ”.

Additional

Record History

Catalogued 3 September 1999 by AWS.

Custodial History

The manuscript was photographed in 1986.

Surrogates

microfilm (master) Neg. 708 1986 microfilm (master) Pos. 653 1986 microfilm (archive) Neg. 708 1986 microfilm (archive) Pos. 653 1986 b/w prints AM 11 4to 3 April 1991

Bibliography

AuthorTitleEditorScope
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIII
Danske Dommeed. Erik Reitzel-Nielsen1978; I
1986
1986
1986
1986
1991
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Skånske Lov og Eskils skånske Kirkelov, tilligemed Andreæ Sunonis lex Scaniæ prouincialis, Skånske Arvebog og det tilbageværende af Knud de 6.s og Valdemar den 2.s Lovgivning vedkommende Skånske Lov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1853; XVIII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 346
« »