Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 7 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Law Book; Danmark, 1500-1600

Navn
Jonathan Adams 
Fødselsdato
19. december 1971 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Navn
Stegmann, Beeke 
Stilling
Scholar 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer

Indhold

1(1r:1-8)
Currency Calculation (fragment)Møntberegning (brudstykke)
Begynder

Engelscke

Ender

„xxx“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2(2r:1-125r:14)
The Provincial Law of JutlandJyske lov
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2.1(2r:1-2v:6)
PrefaceJyske lovs fortale
Rubrik

„~: FORTALEN :~“

Begynder

Meth logh schall mandh |landh bygghe

Ender

„att gøre ilde oc pine |thæm ther ey wylle ladhe aff onde |gierningher :~ :~“

Nøgleord
2.2(2v:7-33v:10)
Book IBog I
Nøgleord
2.2.1(2v:7-6v:2-)
Chapter Index for the First Book of the Provincial Law of JutlandKapitelregister til den Første Bog i Jyske Lov
Rubrik

„Thend første Bogh taffle“

Begynder

i Hwylkitt barnn erffwe sckall |ii Huott thend sckall sye ther barn døber

Ender

„om moder mo saage børne goeds |tyll rether giald forthj hwn fortherett henne goeds meth them |y felliigs li i c xxix § iii“

2.2.2(6v:2-33v:10)
TextTekst
Rubrik

„Huylkitt Barn erffue |sckall capitulum :i:“

Begynder

Barn om then worder chrissnett stande arff oc ey ellers

Ender

„fraa annen manns |mølle eller fraa annen manns |fyscke gaarde ,eller fraa annen |maanns jordth“

Nøgleord
2.3(33v:11-90r:8)
Book IIBog II
Nøgleord
2.3.1(33v:11-39r:18)
Chapter Index for the Second Book of the Provincial Law of JutlandKapitelregister til den Anden Bog i Jyske Lov
Rubrik

„Thend anden bocks |Taffle“

Begynder

i Om sandemen |ii Hure om sandemen sckulle suere

Ender

„Om sanne oc uu sanne sckall ey |were richer (?) oc kiere in principio |prologi et li ii c iiii et vij“

2.3.2(40r:1-90r:8)
TextTekst
Rubrik

„Om sandemen |capitulum primum“

„Finis secundi libry“

Begynder

Sandemen sckulle were |otte ij huertt herett

Ender

„tha sckall hand were mett |xij mends eedh“

Nøgleord
2.4(90r:9-125r:14)
Book IIIBog III
Nøgleord
2.4.1(90r:9-93v:5)
Chapter Index for the Third Book of the Provincial Law of JutlandKapitelregister til den Tredje Bog i Jyske Lov
Rubrik

„Her begyndes thends |Tredie bogs taffle“

Begynder

i Om leding |ii Om leye dreng eller trell kommer |y letings

Ender

„Om heder brynde in fine |tertij libri“

2.4.2(93v:6-125r:14)
TextTekst
Rubrik

„Om ledings |capitulum :I.“

„Her endis nørre |Jutlandz oc fynsks |logbogh paa Danske |tunge : -“

„tha feller |hun ey wthen seg selleeff“

Begynder

Ther leding biudes ee soo maangh |men. som y enn haffne ere

Ender

„for hin ther |segther oc saa for biscoppen : ~“

Bemærkning

The final chapter -- not listed in the chapter index -- is known as The Chapter on Sorcery ( — Trolddomskapitlet, „Om troldom capitulum lxix“).

This final section concerns witnesses and illegal testimony at court.

Nøgleord
3(125v:1-130r:6)
King Erik Glipping's Nyborg Decrees for North Jutland, 1284Kong Erik Glippings Nyborgske forordninger for Nørrejylland, 1284
Rubrik

„Thenne eptherscreff ne logh och |handfestningh gaff |konning Erick christoffers |Sønn :-“

„Finis Ende“

Begynder

Kyrcke werie skwlle kyrckes |tind sellie

Ender

„eller andre |men haffwe ij thet |aar thett nogett bortt “

Nøgleord
4(130r:7-132r:2)
King Erik Glipping's Helsingborg Decrees, 1283Kong Erik Glippings Helsingborgske forordninger, 1283
Rubrik

„Aar effther gudz |byrdtt. m cclxxxiij |ij mais mannet“

Begynder

Atthe engen sckall berre cleder

Ender

„eller bedringe førre enn hinn dødes frender bede for hannem ¦ item“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
5(132r:3-134r:20)
King Christian I's Decree concerning North Jutland, 1466Kong Christian I's forordning for Nørrejylland, 1466
Rubrik

„Thette er konig kristiens |handfestningh“

Begynder

Item engen sckall fastes eller bindes |wloglige ther wforwonden |er

Ender

„Anno dominj mcdlx“

Nøgleord
6(134r:21-140r:17)
Law of the Manorial CourtGårdsretten
Rubrik

„Her begyndes slotz |oc gaardzʀetth“

„Her endis gaardzretten“

Begynder

Hwylken man anen slaar |y hiell, giffwe lyff for lyff

Ender

„som han |wyll ey sette sytt lyff tyll |fare:-“

Nøgleord
7(140r:1-141r:18)
The Legal Ruling between Iver Foss and Stig PorsDom mellem Iver Foss og Stig Pors
Begynder

Thette tycker oss rett were om thet |som wor naadige frue Drotnings ffor |oss wisde

Ender

„Thett kunne wy ey anett rett |oc sckelligtt were“

Nøgleord
8(141v:1-143v:19)
King Erik Glipping's Nyborg Decree of 1284 for SkåneKong Erik glippings Nyborgske forordning (1284) for Skåne
Rubrik

„Konning Eriks |Handfestningh“

„Finis Ende“

Begynder

Thenne log gaff oc koning Erick |christiffers sønn y nyborrigh |effther alle Dane ʀaadh / Och |the wedertoge,

Ender

„eller hans |arffe, oc saa koningen“

Nøgleord
9(144r:1-149v:15)
Overview of the Contents of the LawUdsigt over lovens indhold
Rubrik

„Item her stande Alle |xl marckis sage som y |logenn stander“

Begynder

Item først om thend mand |kommer bortt ther sytt lyff |sckall miste bøde xl march |bonden oc saa koningen

Ender

„Item for hwssffred, gaardz-|fredh oc aardh, tesse |saghe skulle weries mett |herinzneffndh“

10(150r:1-162v:24)
The Deacon Thord's ArticlesThord degns artikler
Rubrik

„Tord Deyghens ar|tyckler och forcla-|ring offwer |-:Logen:-“

„Finis tords Forclaring“

Begynder

Først hwo ther felder |wand fraa aryle rynde

Ender

„hans slegtt bleff hanom |saa fraa tagen“

Nøgleord
11(163r:1-173r:17)
The Oldest Lund or Helsingborg Town LawDen ældste Lundske eller Helsingborgske stadsretBirkeret
Rubrik

„Thette eptherscreff ne er byrcke rett |giffuen aff koningen y dan-|marck tyll helsingborg epther |danmarcks raadiz samtycke“

„Fynis byrcke rethen:-“

Begynder

i Om jordkøb --- ij i |ii Om jordfestning --- ij

Ender

„att thett wor ey bedre, oc |siden kalle aa hanom for synn |sckade fangh“

Nøgleord
12(173v:1-176v:12)
The Dalby DecreeDen Dalbyske forordning
Rubrik

„Thenne eptherscreff ne rett var giortt |y Dalby y Skone, oc satt oc |samtyckett aff koningen oc |Danmarcks raadtt menige |Danscke mend tyll gode:-“

„~:finis ende:~“

Begynder

i Om kone jordtt |ii Om man haffuer seex børn

Ender

„att thet |wore end hundrede marck |eller mere“

Nøgleord
13(176r:13-198v)
King Christian III's Dronningborg Recess 1551 and Copenhagen Recess 1547Kong Christian III's Dronningborgske reces 1551 og Københavnske 1547
Rubrik

„Her epther fyllgher thend nye |reces som vor vdhscreffuet aff |kongelig majestæt paa drottning-|borig vnder Gudz aar |M D Lj“

„Oc thend anden strax epther som |vor tyll forre vnder gwtz aar |M:- D:- xlvij:-“

„Finis Ende“

Begynder

Wy christiann mett gudz naade dan-|marckz norges wendes oc gottes koning |hertug y slessuigh holsten

Ender

„Indsegler her wnder henge lade giffuet |paa wortt slott københaffuen, sancti |nicolaj episcopj dagh, aar epther |gudz byrdtt mdxlvij“

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale
Paper.
Antal blade
198. Only part of fol. 1 (a small square) is extant; it is glued to a new flysheet. 187 mm x 141 mm
Foliering

The manuscript has been foliated in the top right-hand corner of each recto page. The original foliation appears to have been wrong, and there are now correct numbers written over these original numbers in several places in the manuscript.

Layout

Written in long lines. There are running titles, partly contemporary, partly added in a later hand.

Skrift

The hand is related to that in AM 5, 4o and AM 6, 4o.

[Decoration]

The manuscript is undecorated. Initials usually fill two lines and are bold but not decorated (see, however, the initial in „Vmbotz“ [fol. 169v]). The are sometimes ink flourishes at the end of sections to fill out the page.

Tilføjet materiale

Running titles have been added at the top of every page („første bogs taffle“, „første bogh“, „anden bogs taffle“, „Anden Bogh“, etc). There are a few marginal notes, including references (for example, fols 18v, 19r, 64v, 91v, 150r-162v), which are often modern. There are also occasional guide-letters (for example, fols 21v, 29v, 53v, 77v, 85v, 101v, 109v), catchwords (for example, fol. 138v), and the initials „H S“ in same hand as main text (for example, fols 140r, 149v). Fol. 198v has the following letters at the end of the text, presumably an anagram of the scribe's name: „H A K R N M o E S? T E N S M N“. The following marginal additions are particularly noteworthy:

  • Fol. 31r in the top margin (pen trial): „guh'“

  • Fol. 53r in the right-hand margin (pen trial, upside down): „fader vor þu sem |fader vor þu“

  • Fol. 64r at the top of the right-hand margin (somewhat smudged, perhaps an attempt to delete this obscene note): ?? „Mattur og milldi bru p | og kirkiki til sendin |yður þionusta i ad ba |ugt vil eg giora þin |ad þu satt E |til huern m |streða þig v|din hiwrdu h|eri iola nott“

  • Fol. 88r in the right-hand margin (pen trial, upside down): „fader | fader uor þ |fa“

  • Fol. 109r in the right-hand margin (pen trial, upside down): „fader vo“

  • Fol. 133v in the top margin: „Dominus“

  • Fol. 134v in the top margin, written sideways: „Gardez |Reth |Gardez |Reth“

  • Fol. 154v at the bottom of the left-hand margin, written upside down: „gud hyalpe myer“

Historie og herkomst

[No history available.]

[Additional]

[Record History]

Catalogued 08.11.2004 by JA. Parsed 09.11.2004.

Mark-up supplied and corrected 01.06.2017 by BS.

[Availability]

No restraints.

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
III, 1: p. 179
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »