Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 455 12mo

Vis billeder

Dansk lovhåndskrift; Danmark, 1290-1310

Indhold

1(1r-85r:2)
Valdemars Sjællandske lov og Sjællandske kirkelov med Jyske lovs fortale
Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord
1.1(1r-3v)
Indholdsfortegnelse til Valdemars Sjællandske lov og Sjællandske kirkelov
Rubrik

„[Ulæselig]“

Begynder

[Ulæselig]

Ender

„De uite ecclesiastico. lxxxviii.“

Tekstens sprog

Latin

1.2(4v-7v:7)
Jyske lovs fortale
Rubrik

„Swa byriæs en for talæn a iu |tæ logh thær kunugh wal|dæmar gaf oc danæ tokæ withær.“

Begynder

Mæth logh scal land byggæs. æn | wildæ hwær man orues at | sit eghæt. oc late men nʉtæ iafnæth. | tha thʉrftæ men ekki logh with.

Ender

„biscop Gunnær i wybærgh. | biscop ionæs i wændæl. oc biscop | ionæs i hethæbʉ. oc thæræ tíl allæ | bæstæ menz rath thær i hans rikie | waræ,,,“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
1.3(7v:8-77r)
Valdemars Sjællandske lov
Rubrik

„af arf .ɪ.“

Begynder

Fathær oc mothær æræ sʉn oc | dottær næst at æruæ. sʉn til | ful lot. oc dottær til half lot,

Ender

„tha ær then hardh | bathæ foræ guth oc foræ men thær han latær | hængæ ællær storæ pínæ withær gøræ, ær | thet for hungærs nøhd gørthæ,,,“

Bemærkning

Denne rubrik hører til første kapitel.

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord
1.4(78r-85r:2)
Sjællandske kirkelov
Rubrik

„Thættæ ær then ræt ær sat wardh | a malstæfnæ i ríngstathæ lund | af absalon ærkibiscop æftær allæ sial-|lænz faræ bøn. for thʉ at rætæn war | førræ af hardh mællæ biscop oc bøndeʀ.“

Begynder

Kyʀki of wigh warthæʀ ma ey an-|næt sínnæ wighæ.

Ender

„fran then dagh ær wærældæn | war scapæth oc til then dagh ær then | ræt war sat. tha waræ gangnæ sæx | thusænde wíntær oc thrʉ hundræth | wíntær oc syutyugh wíntær. sæm | manæt minnæ, oc sæxtan daghæ, | oc sithæn guth war fød tha waræ g | gangnæ. thusænde wintær oc hun|dræth winthær oc síutyugh wíntær oc syu manæth. oc tolf daghæ.“

Kolofon

„Explicit per manum fratris iohannis iutæ“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2(85r:3-269r:5)
Eriks Sjællandske lov, bog I-III
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2.1(85r:3-86v:13)
Indholdsfortegnelse til Eriks Sjællandske lov, bog I
Begynder

Vm man faar athælkune, i.

Ender

„Vm sløkæfrith barn. l,“

Bibliografi

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. V p. 367-371:8

Tekstens sprog

Dansk

2.2(86v:14-117v:9)
Eriks Sjællandske lov, bog I
Rubrik

„hær bʉriæs ræt siælænzk | logh a danskæ“

86v, øverste margen Liber primus

Begynder

Fár man athælkunæ. tha hwat | sum the æræ æghænde at for u|tæn theræ iordh tha aghæ the | alt til halfs,

Ender

„allæ the børn ær førræ waræ fød. ær | han war wigth with andræ kunæ. ællær | hun with annær man.“

Bemærkning

Denne rubrik er ikke samtidig med hovedteksten.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2.3(117v:10-122v)
Indholdsfortegnelse til Eriks Sjællandske lov, bog II og III
Begynder

Vm hor.

Ender

„Vm man dør innæ at annærs. cxlvii.“

Tekstens sprog

Dansk

2.4(123r:1-269r:5)
Eriks Sjællandske Lov, bog II og III
Rubrik

„vm hoor,“

Begynder

Takær bondæ annær man | mæth sín kunæ. oc kumær swa at | han dræpær anti mannæn ællær beriær, | tha scal bathæ bulstær oc ble til thíngs fø|ræ til wítnæ um the æræ blothug.

Ender

„Æn danæt fæ hørír konnungín enum. sum gull ællær silf. | oc ængín umbutzman,“

[Final Rubric]

„Tu autem domíne miserere nostri. | Deo gra - ci - as“

Kolofon

„Explicit per manum fratris iohannis íutæ.“

Bemærkning

Denne rubrik indleder første kapitel.

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Pergament.

Antal blade
269. Bl. 4r, 77v og 269v er ubeskrevne. 106 mm x 82 mm.
Foliering

Folieret 1-269 i øverste højre hjørne med sort blæk på rectosiderne. Hver af de tre love har derudover stadig deres oprindelige nummerering, men i håndskriftets sidste del er den næsten helt bortskåret. Der er løbende titler.

Lægfordeling

Håndskriftet består af 28 læg; der er kustoder ved slutningen af hvert læg.

 • I: bl. 1-3.
 • II: bl. 4-11.
 • III-VIII: består af 10 blade hver, bl. 12-71.
 • IX: bl. 72-85.
 • X: bl. 86 er et enkeltblad.
 • XI: bl. 87-96.
 • XII: bl. 97-105 (lakune efter bl. 105).
 • XIII: bl. 106-115.
 • XIV: bl. 116-130.
 • XV-XVI: består af 10 blade hver, bl. 131-260.
 • XVII: bl. 261-263.
 • XVIII: bl. 264-269.

Tilstand

Teksten på bl. 1r er så slidt at teksten næsten er ulæselig. Efter bl. 11 er der en lakune på 11 blade (Valdemars Sjællandske lov I 1:12 - I 6), og et enkelt blad mangler efter bl. 105.

Layout

Teksten er hovedsaligt enspaltet med 15-17 linjer pr side; den linjerede ramme kan knapt nok anes. Nogle af indholdsfortegnelserne er dog skrevet i to spalter (fx bl. 128v:1-6). Røde rubrikker. Majusklerne er hhv. røde og blå og tildels ornamenterede med kontrastfarven; en enkel majuskel (Bl. 4v) er grøn.

Skrift

Johannes Jutæ har skrevet selve lovteksten i en øvet dansk yngre gotisk bogskrift. Det er umuligt at afgøre hvem denne Johannes var. Han er muligvis den franciscanermunk ved Cistercienserklosteret i Sorø Sjælland, som samlede Cod. Holm. A 41 (Kong Valdemars jordebog) ca. 1300? Jf Gallén: Det "Danska itinerariet" p. 16-17.

En unavngiven skriver har skrevet indholdsfortegnelserne og samlet håndskriftet.

Tilføjet materiale

 • På bl. 269r har skriveren tilføjet: „Explicit per manum fratris iohannis íutæ.“
 • En lignende notits findes på bl. 85r.
 • På bl. 86v, nederste margen har en senere hånd skrevet med rødt blæk: „hær bʉriæs ræt siælænzk | logh a danskæ“.
I bl. 87r, 123r og 199rs øverste margen har en hånd fra 1400-tallet skrevet:
 • Bl. 87r: „liber primus“.
 • Bl. 123r: „liber secundus“.
 • Bl. 199r: „liber tercius“.

Indbinding

Helbind i brunt skind. Størrelse: 114 mm x 92 mm x 73 mm.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1300. Formodentlig hidrører det fra skriptoriet ved det store Cisterciencerkloster, Sorø Kloster på Sjælland.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 18. august 1999 af EW-J

[Availability]

Tilgængelig for brug.

[Custodial History]

Håndskriftet blev fotograferet i september 1989

Supplerende fotografier blev taget 6. december 1990.

Fra 7. april til 8. Juni 1959 var håndskriftet udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til Lis Weise.

Fra 8. juni til 3. november 1959 var håndskriftet udlånt til Anders Bjerrum fra Stednavnekommisionen, Danmark.

Udlånt til Rigsarkivettil Erik Kroman tre gange (fra 19. februar til 1. marts 1965; fra 21. til 28. september 1965, og fra 10. til 12. february 1970).

Fra 23. til 25. april 1991 var håndskriftet udlånt til Ebba Hjorth fra Gammeldansk ordbog, Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

[Surrogates]

diapositiv 4x5" AM 455 12mo 8 January 1998 40r. mikrofilm (originaler) Neg 814 september 1989 mikrofilm (originaler) Pos 739 september 1989 mikrofilm (originaler) Neg 814 6 december 1990 Supplerende fotografier. s/h fotografier AM 455 12mo

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIII
Gammeldansk læseboged. Gerd Wellejus, ed. Nelly Uldalerp. 50b, 51b, 51-56, 57-72, 74a, 76a, 78a, 99b, 100b, 101-102, 103-105
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Eriks sjællandske Lov: Text 1-2, Danmarks gamle Lanskabsloveed. Peter Skautrup1936; V
Danske Sprogtekster til Universitetsbruged. Johannes Brøndum-Nielsen1925-1943; I-VII
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
M. D. KrigerSmåting om den nydanske Retskrivningp. Tab. 1, 2
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIV
Jarl GallénDet Danska itinerariet : Franciskansk expansionsstragtegi i Östersjönp. 16-17
1998
1989
1989
1990
Christian KjerValdemars sjællandske Lov: Et Bidrag til den danske Lovhistoriep. 114, 127-128, 214, 229-230, 233-234
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 496
«