Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 442 12mo

Vis billeder

Dansk Lovhåndskrift; Danmark, 1575-1599

Indhold

1(1r-)
Jyske lov
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

1.1(1r-3r:16)
Jyske lovs fortale
Begynder

MEth logh skal | landh bygges

Ender

„Ther til met alle hans beste | mænts raadh ther tha i hans righe | waaz“

Nøgleord

1.2(3r:16-4v:15)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 1
Rubrik

„Incipit tabula Libri primj“

Begynder

Hwilt barn ærffue skal

Ender

„Man maa ey gøre mysue aff by Lviij“

[Final Rubric]

„Explicit tabula primj Libri

Nøgleord

1.3(4v:16-25r:12)
Jyske lov, bog 1
Rubrik

„Incipit Liber pʀimus

Begynder

BArn om cristnet vord | standæ ?ff oc ey | helder

Ender

„eller fiske gardæ eller fra annen | mants iordh“

Nøgleord

1.4(25r:12-27v:11)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 2
Rubrik

„Incipit tabula secundi Libri“

Begynder

SAndmen skulle vere | otte i hwert herræt i

Ender

„Om man steel i lethingh ci“

Nøgleord

1.5(27v:12-61v:9)
Jyske lov, bog 2
Rubrik

„Incipit Liber secundus

Begynder

SAndendmen skulle ware | otte i hwert herreth

Ender

„ta scal | han veriæ sech met jen tolffmand | eeth“

[Final Rubric]

„Explicit Liber Secundus“

Nøgleord

1.6(61v:10-63r:14)
Indholdsfortegnelse til Jyske lov, bog 3
Rubrik

„Incipit Tabula Tercij Libri“

Begynder

Um læthing Capitulum i

Ender

„Um hethe bryndh Lxxiiii“

Nøgleord

1.7(63r:15-85r:4)
Jyske lov, bog 3
Begynder

Ther lethingh bywdes vt

Ender

„eller legge wt then thi eld | pittæ vdj førsth“

[Final Rubric]

„Explicit tertius Liber“

Bibliografi

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 356-505 Udg. A11

Nøgleord

2(85r:5-87v)
Kong Erik Glippings nyborgske forordninger, 1284
Rubrik

„Thenne Logh gaff konigh Eric | CRistofers son Aar effter worer | her re vaar fodh Twsinde aar two | hwndrete aar fire tiwffue oc fire | aar“

„Om kirke tynde“

Begynder

Kirke wærie skulle sæle kir|kens tyndæ Swo som the | voræ offuær enæ met andre | kirke

Ender

„Oc sitæn skal hwercken foghet | eller anner man giffue loff vt atfører

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

3(88r-89v)
Christian I's forordning for Nørrejylland, 1468
Rubrik

Thenne Logh effter screffue gaff | koningh CRistiorn vpa Lants | tingh i viborgh guts Aar twsinde | fire hwndrete twsindue tiwffue oc otte“

Begynder

ENger man skal geste annen | mants tienere vtan sine æg|

Ender

„oc botæ therem fals maal | som ræt ær efftær logen:“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(90r-95r:12)
Gårdsretten
Rubrik

„Hære begyndes gards ræt“

Begynder

Hvilken man annen slaar i heel | giffue Liiff for Liiff

Ender

„Tha æ-|re the alle feldæ til tre marck bon-|den oc swo kongen etc.:“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5(95r:13-v)
Om falsk vidnesbyrd og beskyldninger
Begynder

Item om nogen bær falske witne

Ender

„æffter | himniss fadher oc modhers død om | han merer will ærffræ“

Nøgleord

6(96r)
Trolddomskapitlet
Rubrik

„Om throld dom“

Begynder

om nogen mand widne | anden

Ender

„den der sicter och saa | beskapen“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7(96v-97v)
Ærkebiskop Jens Brostrups Erklæring, 1494
Begynder

Wij Evteschreuen Iens Brostrup | met guds naade Erchebischop ÿ | lundt

Ender

„tha nyde indfórsell vdij | hanns houitgaardt:_“

Bemærkning

Afskrift af erklæringen bl. 106r-107r

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

8(99r-100r:5)
Liste over riddere i Danmark
Begynder

HEr effterfólger alle the her-|ritt vdij all Danmarck

Ender

„Jn wtlandia tota xij herit | Jn vniverso 196“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

9(100r:6-v)
Edsformular for dommere
Rubrik

„Juramentum“

Begynder

Saa beder ieg meg gud till | hielp oc alle helgen

Ender

„So worde meg gud | huld ßom ieg sandt siiger“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

10(101v-103v)
Værdiberegning
Begynder

En marck sólff

Ender

„xlij marc sólff“

Bemærkning

Jord, penge, mål og vægt.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

11(106r-107r)
Ærkebiskop Jens Brostrups Erklæring, 1494
Begynder

Wii æffterscreffwen Jenss brostrupp met | gutz nadhe erchebiscop i lwnd

Ender

„vdi hans howedgardh etc.

Bemærkning

Her erklærer Jens Brostrup og flere gejstlige og verdslige stormænd på opfordring af Kong Hans „hvoiledis thet hørrer atwære oc ſtaa her æffter med then ſom loghen følgher med lagdags breff oc riidebzeff oc ſagwoldheren oc ridemen bywdis wern med macht modh ridebreff“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Parchment.

Antal blade
106. Bl. 98, 101r og 104-105 er blanke; bl. 107 var også oprindelig blank. 112 mm x 85 mm.
Foliering

Folieret 1-107 i øverste højre hjørne, da 30 er sprunget over.

Lægfordeling
Ved indbindingen er andet og tredje læg (11-20 og 21-31) byttet om.
Tilstand

Bbl. 107 har nedre halvdel beskadiget ved to mindre huller.

Layout

Teksten er enspaltet med 22-25 (bl. 1-94) linjer pr. side. Ornamenterede, mangefarvede og forgyldte begyndelsesinitialer. Røde eller blå initialer og majuskler, røde rubrikker og kolumnetitler.

[Decoration]

Ornamenterede, mangefarvede og forgyldte begyndelsesinitialer:

 • bl. 1r: initial M (10 linjer) med planteslyngninger ned til nederste margen.
 • bl. 4v: inital B (9 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 25r: inital S (2 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 27v: initial S (7 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 37v: initial H (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 40r: initial N (4 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 51r: initial B (3 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 53r: initial O (4 linjer) med planteslyngninger i venstre margen.
 • bl. 63r: initial T (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste og venstre margen.
 • bl. 85r: initial K (5 linjer) med planteslyngninger ned til nederste, venstre og højre margen.
 • bl. 88r: inital E (3 linjer) med planteslyngninger til øverste, venstre og højre margen.
 • bl. 90r: inital H (4 linjer) med planteslyngninger i alle margenerne.

Tilføjet materiale

Der er flere notitser på bl. 107r. På bl. 107v står der: „Hafniæ, | Anno 1685 Den 20 August | kiőbte Jeg; Strange Fy-|ren; denne Bog paa en | Auction“. Ovenover synes en bøn at være udraderet.

Der indsat to papirblade med information om læggene bagerst i håndskriftet.

Historie og herkomst

Proveniens

Skrevet i Danmark. Størstedelen af håndskriftet er skrevet i 1400-tallets slutning, men bl. 101v er skrevet i 1500-tallet, bl. 96r-100v er skrevet ca. 1600 og bl. 102-103 er skrevet i slutningen af 1500-tallet.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 28 januar 2008 af Silvia Hufnagel.

[Surrogates]

mikrofilm (originaler) neg. 811 18 September 1989 før konservering

mikrofilm (back-up) TS 1020 22 February 2006 back-up af mikrofilm (originaler) neg. 811

mikrofilm (arkiv) pos. 736 18 September 1989

s/h fotografier AM 442 12mo 17 September 1990 før konservering

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Jyske lov: Text 2-4, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1951; III
1989
2006
1989
1990
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 487-488
« »