Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 75 8vo

Vis billeder

Bønnebog; Danmark, 1475-1525

Navn
Bonaventura 
Fødselsdato
1598 
Dødsdato
30. november 1647 
Stilling
Matematiker 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Navn
Wedervang-Jensen, Eva 
Fødselsdato
26. marts 1974 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Stednavn
København 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Uldaler, Nelly 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-v:12)
Bøn til Vor Herre
Rubrik

Een bøn aff wor her

Begynder

Ihesu christe lewendis gutz søn ther til | werlden kam fore wore skyld fræls | thyn thyæneste qwinnæs syæl N oc alle | rætte menniskes syælæ aff alle pyne

Ender

„giiff | them ewinnelighe roo i hymmerige Amen

Nøgleord

2(1v:13-3r:18)
Bøn til 10 000 riddere
Rubrik

Een bøn aff the thii tusinde riddere

Begynder

I alzo ærligest jhesu christi martires ok | riddere sancte hermolae biscopp A|lexander theodore meth jdre stolbrødre

Ender

„jech matte | glædis meth jder ok alle helleghen ok | gutz vdwolde mæn ewinnelighe j hym |merige wor hellige fadhers gardh jhesu cristi Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 3-4 (Nr. 387)

Nøgleord

3(3r:19-v:9)
Velsignelse af den hellige Treenighed
Rubrik

Benedictio sancte trinitAtis

Begynder

FRidh wære i thettæ huss oc meth al|le the her jnne boo

Ender

„Then wel|signelse fadhers ok søns oc then hel|ligh ands komme j thigh oc bliuæ | j thigh oc meth thigh nw oc alle ty|dhe Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 5 (Nr. 388.

Nøgleord

4(3v:10-8v:12)
Tre bønner til Jomfru Maria
Nøgleord

4.1(3v:10-4r:17)
Een good bøn aff Jomfrw maria
Rubrik

Een good bøn aff Jomfrw maria

Begynder

Iech helser thig renæ jomfru maria | meth then samme bøn som then hellig | gabriel ængell thig meth helsædhe

Ender

„at then fruct som jech meth ær mattæ | andworde gudh siælen / thin kiære | søn ihesu christo Amen

[Final Rubric]

Tesse ordh læs | j thet høgræ øre Mulier mandauit | ac gabriel vt cito paries “

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 5 (Nr. 389)

4.2(4r:18-7v:15)
Een annen bøn ok aff jomfru maria
Rubrik

Een annen bøn ok aff jomfru maria

Begynder

MJn sancta maria / ewigh jomfrw alle jomfruer gutz owerstæ modher | oc modher all barmhiertighetz /

Ender

„So frygder jech | mith hyertæ ther i ok weed mich | bøn for the tingh som jech ydmy|geligh oc jnderligh om bedher ok | alle thide poo thigh kaller Amen

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 188-191 (Nr. 258)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 5-7 (Nr. 390)

4.3(7v:16-8v:12)
Nu læs vii Pater noster oc Aue maria och neffn then ting som thu wilt at thig...
Rubrik

Nu læs vii Pater noster oc Aue maria | och neffn then ting som thu wilt | at thig scal wedes

Begynder

Swo som jech thes viss er thet thin | kiære søn thig ther meth ærer

Ender

„Och forhuerf migh | alle godhe cristen syæle och myne | forælders sielæ ok alle myne | wenners siæle then ewige roo for | woor herræs jhesu christi skyld Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 8 (Nr. 391)

5(8v:13-9r:10)
Bøn til Maria Magdalena
Rubrik

Een bøn aff sancta maria magdalena

Begynder

Sancta maria magdalena mild | frwe vthwold aff gudh til reen|ligheed thine mange syndher ære | thig forladhen

Ender

„meth jhesu christi hielp som leffwer | i hymmerigi ee foruthen endæ Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 8-9 (Nr. 392)

Nøgleord

6(9r:11-12v:10)
Bønner til forskellige lejligheder
Nøgleord

6.1(9r:11-v:20)
Morgenbøn
Rubrik

Thenne efftherscreffne bøn scal man læse | om morghen første man op stoor

Begynder

Allweldugh gudh i hymmerigi jech syn|dughe menniske takker thigh kier|lighe

Ender

„Giff migh affløsn | aff alle myne syndher reth for|maal ok kristeligh døød ok thit | segnethe legomme j myn ytherste ty|mæ och ewerdelighe liff j hymme|rige Amen

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20-21 (Nr. 414)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 9 (Nr. 393)

6.2(9v:20-10v:14)
Aftenbøn
Rubrik

Nar thu gaar i sengh tha lææs thenne bøøn Sequitur oracio

Begynder

MJn allersødeste gudh j hymmerige jek | syndughe menniskæ takker thigh | for all then nadhe thu haffwer mich | giffueth her j werlden

Ender

„giff them alle thin | nadhe oc miscundh oc hwer thet ha|nom ær thørfftheligt bodhe til liff | oc siell Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 9-10 (Nr. 394)

6.3(10v:14-12r:5)
Befalelse til Vor Herre
Rubrik

Item hær begyndes | godhe andwordelsær

Begynder

Iech antwordher mik j then el|skow ther jomfru oc modher ma|ria hun j wor ther hun vndfich | then hellig andh oc sand crist fød|de

Ender

„Iech antwordher mich | j wors herris hand ok j hans hellige | feem saar ok j thet sødhe werdughe | blood som wdflødh aff hans benedide sidæ ther han wor korsfest Amen.“

[Final Rubric]

hoo som thesse forscriffne antwordels | wil læse tha scal han hedræ wors | herris feem saar eller vnder meth feem | pater noster oc v Aue maria

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 10-11 (Nr. 395)

6.4(12r:6-v:10)
Lovprisningsbøn
Begynder

Jech loffwer oc thakker gutz dyre | fornwmstigheed ther mich scaptæ | ther jech jnthet wor

Ender

„jech scal komme till thit benedide | rige ok bliwæ meth thigh j hymmerigis | ære ee for vthen endæ Amen

[Final Rubric]

Then tesse bøner læse han schal | læse feem pater noster oc Aue maria oc the | sculle læses fførst presten haffwer giort | signelsæ j mæssen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 11 (Nr. 396)

7(12v:11-19v:8)
Bønner til forskellige helgener og Jomfru Maria
Nøgleord

7.1(12v:11-13r:12)
Bøn til evangelisten Johannes
Rubrik

Een bøn aff sancto johanne ewangelista

Begynder

O alzo helligeste johannes gudz aller | kæreste appostel oc ewangelistæ

Ender

„for|huerff mich aff werldsens helere | ewinneligh hielsen oc nadhe j ewin |nelighe hymmelses righes fædher|nes land Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 11-12 (Nr. 397)

7.2(13r:13-14r:10)
Bøn til Johannes døberen
Rubrik

Een bøn aff sancto Johanne baptista

Begynder

MJn sødhe herræ sancte Johannes baptista | thu est then godhe johannes ther | gutz søn døptæ j jordane

Ender

„iech maa | antworde bodhe myt liiff och myn | syell ewinnelighe j thin hand oc til | hymmerigis glæde at komme oc then | frygd oc roo ther thære ær at nydhe | ee for vthen endæ Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 12 (Nr. 398)

7.3(14r:11-15r)
Bøn til Jomfru Maria
Rubrik

Een bøn aff jomfru maria

Begynder

KRist hør oss wærlsens hielper man | ok hielp oss Sancta maria wors herre | modher bid fore os

Ender

„wore | thymer sculle wære fritsommelige j thin | wern Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 12-13 (Nr. 399)

7.4(15v:1-21)
Bøn til sankt Kristoffer
Rubrik

Een bøn aff sancto Cristofero

Begynder

O sancte cristoffer wor herres martir | jech vwerdughe syndughe menni|ske bedher tigh

Ender

„thet vnde oss then som leffwer | ok styrer ee for vthen ende Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14 (Nr. 400)

7.5(15v:22-16r)
Bøn til de hellige tre konger
Rubrik

Aff the hellige tre koninger

Begynder

KOningh jaspar koningh melchior | koningh baltazar jech bedher jder | for alle jders naffn

Ender

„frelser migh fra all vadæ | oc fra ont ryktæ oc fra all skade | enkten til liff eller sieel Amen

[Final Rubric]

Pater noster Aue maria Et ne nos

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 327-328 (Nr. 147)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14 (Nr. 401)

7.6(16v-18v:16)
Bøn til Jomfru Maria
Rubrik

Een godh bøn aff jomfru maria

Begynder

Aue helsæt oc loffwet ware thu jomfru | maria

Ender

„Giff | migh poo myn sisthe tymæ then | fruct thit signethe liffsens fruct | til een ewindeligh sødheed til een | ewinneligh wællyst til een ewi n nelig | mad gh thet ær thet ewinnelige liff j then | ewinnelighe glæde Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 271-275 (Nr. 106)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 14-16 (Nr. 402)

7.7(18v:17-19v:8)
Bøn til den hellige Frans
Rubrik

Een bøn aff sancto francisco

Begynder

O hellige fadher herræ sancte francisce | thu ther werdugh wast at fan|ghe the hellige feem vndher

Ender

„thet vnnæ oss gudh fader oc søn oc then | helli and Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 16-17 (Nr. 403)

8(19v:9-20v:8)
Jomfru Marias anvisninger til Mechthild von Magdeburg
Rubrik

Sancta mectild baad Jomfru mariam j | bland andre syne bøner at hun wil|de æy forladhe henne j døtzsens thy|mæ Sancta maria swarethe henne thet | wil jech visselighe giøren tre Aue | maria scalt thu daghelige læse migh

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 17-18 (Nr. 404)

Nøgleord

8.1(19v:15-20r:2)
1. del
Rubrik

J then første scalt thu sighe

Begynder

Iech bedher tigh myn sødeste jomfru | maria

Ender

„bortkiørendis fraa myn siell all diefflsens | lyst oc makt Amen

8.2(20r:2-17)
2. del
Rubrik

J then annen

Begynder

Iech bedher thig myn kiærestæ jom|fru maria

Ender

„jech æy j noger willelse swigis eller | frestes Amen

8.3(20r:17-v:8)
3. del
Rubrik

J then tredye

Begynder

Iech bedher thig mildestæ jomfru | maria for then kierlighetz sødmæ

Ender

„alle pyne | oc dotzens døtzens beskeligheed wær mich | leen oc læth aff kierlighetz gaffue | Amen

9(20v:8-21r:1)
Bøn til sankt Josef
Rubrik

Aff sancto Joseph Sequitur oracio“

Begynder

O hellige herræ almektustæ gudh oc | fadher ewinnelighe huilken som skik|ket sancto joseph til een troo tyenere

Ender

„oc worde | werdughe til meth eet kiskt leghom | renth hiertæ och meth brolops klæder | jnd at gaa j thit hymmelskes sødhetz werdscap Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 18 (Nr. 405)

Nøgleord

10(21r:2-v:16)
To bønner til præster
Nøgleord

10.1(21r:2-14)
En bøn til præsten når han løfter hostien
Rubrik

fførst presten løfther gutz legomme

Begynder

Herre gudh ther er myn schabere och | myn geenløsere jech bedher tigh om

Ender

„hielp mich ther til gutz moder | Iomfru maria Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 86-87 (Nr. 217)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 18-19 (Nr. 406)

10.2(21r:15-v:16)
En bøn for præsen når han har løftet hostien
Rubrik

Nar gutz leghomme ær lyfft

Begynder

O herre jhesu christe lewendis gutz søn jek | bedher thig fore thin hellige pyne | oc døtz amynnelse

Ender

„meth huilke | thu werdug wast oss j geen atlø at lø |se aff then ewerdelige dødh for | huilket thet alzo werdugste loff | hedher oc ærere thig ewinnelige | Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 87-88 (Nr. 218)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 19 (Nr. 407)

11(21v:16-23v:4)
Bønner til forskellige lejligheder
Nøgleord

11.1(21v:16-22r:3)
Bøn når man skal tage sko på
Rubrik

Nar man dragher syne skoo poo

Begynder

Vellsignet wære thu myn gudh som | biudher mich at haffue skoo

Ender

„jech maa gaa j thyne budordh oc j alle andre clædher ware ydmighe|ligh ok høuesk ok gudheligh j alle | myne limmæ Amen

11.2(22r:4-14)
Bordbøn
Rubrik

Først thu wilt ædæ etcetera

Begynder

O herræ gudh om thu wilde som | thu wæl formatte at op holde opholde | oss vthen maad gernæ badhe jech æn | nw

Ender

„jech maa for | thin nadhe effther naturens wedher|tørfft ædæ oc æy effther kiødsens | gyræ ok adstund Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 19-20 (Nr. 409)

11.3(22r:14-v:1)
Aftenbøn
Rubrik

Nar thu gaar | til syeng tha lææs

Begynder

Velsigneth wære thu gudh

Ender

„giøm mich vskadh aff alle myne vwenners wold oc swiigh Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 410)

11.4(22v:2-6)
Bøn til at modstå fristelser
Rubrik

Naar thu frestæs aff saaregh full | frestelsæ tha sey

Begynder

Ihesu christe lewendis | gutz søn

Ender

„jegh ey løstes wti | fawittuge huxilse eller tenkelsæ“

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 77 (Nr. 4a)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 411)

11.5(22v:7-11)
Bøn til at stoppe en fra at tale unødvendigt
Rubrik

Naar thig løsther at talæ tha sey

Begynder

Ihesu gutz søn

Ender

„ok hurelund | jech scal tale Amen

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 78 (Nr. 4b)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 413)

11.6(22v:12-17)
Bøn når man skal arbejde, hvile eller spise
Rubrik

Naar thig lysther at erffwe eller | at hwiles eller ædæ scaltu seyæ

Begynder

Ihesu gutz søn

Ender

„myne gerninge moo komme til good | endæ Amen

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 78 (Nr. 4c)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20 (Nr. 413)

11.7(22v:18-23v:4)
Morgenbøn
Rubrik

Nar man standher opp om morghen

Begynder

O almektustæ gudh j hymmerigæ | jech syndughe menniske takker thig aff alt myt hiertæ

Ender

„giff mich affløsn aff alle myne syndher oc ræth forskiæl oc kristeligh døød | oc thit legomme j myn yderstæ tymæ | oc then hellige oly och ewinnelighe | liff j hymmerigi Amen

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 9 (Nr. 393)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 20-21 (Nr. 414)

12(23v:4-32v:23)
Bønner til engle og helgener
Nøgleord

12.1(23v:4-24r:10)
Bøn til en engel
Rubrik

„De proprio angelo“

Begynder

O thu æræful gutz ængel som skik-|ket ær til ath gøme mith wan-|skeligh legomme som hwer dagher | a fallende fodæ

Ender

„ta | tagh myn siæl i frydh och hwile | ok h leedh hennæ in for min | skabere ok atherløsere Amen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 21 (Nr. 415)

12.2(24r:11-v:19)
Bøn til apostelen Andreas
Rubrik

„En god bøn aff sancto andrea appostel“

Begynder

O sancte andrea ihesu christi appostell | ok martir

Ender

„at hwn matte bliuæ | meth hanum i himmerige e for wthen | endhe Amen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 21-22 (Nr. 416)

12.3(24v:20-25r:14)
Bøn til sankt Laurentius
Rubrik

„Aff sanctæ laurens oracio“

Begynder

Santte laurens erligh gutz | martir ok kierligh wen | alsomhøweste

Ender

„owerkom | mæ alle mynæ syndere ok last | ok fonge ewindeligh liif vti | himmerige Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 22 (Nr. 417)

12.4(25r:14-26r:14)
Bøn til sankta Barbara
Rubrik

„En bøn aff sancta | barbara“

Begynder

Værdigh ok welsigneth | iomfrw sancta barbaræ hwore | store vare thine gawer

Ender

„giiff oss meth thin nade at | wi besiddæ mattæ meth thigh thet | ewindeligh rigi som aldrigh komer | ændæ vppa Amen /“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 22-23 (Nr. 418)

12.5(26r:14-27v:13)
Bøn til sankt Lukas
Rubrik

„Her byries en | bøn aff sancto lucio confessore“

Begynder

Allerkiærestæ martir sanctus lucius | æræ ok loff skal tigh være

Ender

„bliuæ meth ihesu christo ok iomfrw | maria sin kærestæ moder ok meth | alle gode hellige men Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 23-24 (Nr. 419)

12.6(27v:14-28r:9)
Bøn til sankt Jørgen
Rubrik

„En bøn aff sancte jørien:“

Begynder

O ridder sancte iørien iek beder | tik for thith renæ blodh ok | for then kærlighedh gud haffde | til tigh

Ender

„hør min bøn fore thin store | dygd ok beskermæ migh for | then vnde fiende diefflin i min | siste thíme Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 24 (Nr. 420)

12.7(28r:9-v:8)
En bøn en engel gav sankt Bernhard
Rubrik

„Thenne bøn gaff | en ænghel sancto bernardo ok sawde | swo hwo thenne bøn lees dageligh | meth en gudeligh akth / wor frwe til | looff heder och ære then dagh dør | han æy vthen skiel ok scrifftemaal | ok gutz legomme i hans yderstæ | thimæ ok glædæ ewindeligh Amen

Begynder

Aue Ancilla sancte trinitatís | Aue sponsa sanctitatís Aue mater | domini

Ender

„mecum sis in omnibus tribula-|cionibus et angustíís et in hora mor-|tis mee Amen

Bemærkning

Jf. Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 293 (Nr. 117) vol. II p. 318 (Nr. 362)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 24 (Nr. 421)

Tekstens sprog

Latin

12.8(28v:8-29r:14)
Bøn til sankt Nicholas
Rubrik

„De sancto nicholao“

Begynder

SAncte nicolae som meth gwd | er good

Ender

„hans | andlat i store are ære / ee for vthen | ende see Amen

Bemærkning

Denne bøn består af tolv rimede verspar (kupletter).

12.9(29r:14-v:10)
Bøn til sankta Agnes
Rubrik

„Aff sancte agnes“

Begynder

See thet iek attraade seer iek nw

Ender

„wi som dyrkæ thin iomfrues | ok martiris høxghtiid ath fange | hennes hielp hoss thígh Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 25 (Nr. 423)

12.10(29v:11-30r:5)
Bøn til sakta Gertrud
Rubrik

„En bøn aff sancta gertrwdh“

Begynder

Hel wordw werdw gertrudh taklígh | iomfrw fødh aff koni gligh slecth

Ender

„han lener | oss herbarígh herbærigh i sith palatz meth | ewindeligh liiff Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 336-337 (Nr. 160)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 26 (Nr. 424)

12.11(30r:6-32r:5)
Bøn til sankt Just
Rubrik

„Aff sancte josth“

Begynder

SAncte jost hwilken som wor | then ædhlæ koningxson søn rodoelis iodoelis | aff betanía

Ender

„wi matte vnffaa the thingh | som wi begere i ware skælli-|ghe och gudhelighe bøner Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 274-276 (Nr. 326)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 26-27 (Nr. 425)

12.12(32r:6-v)
Bøn til sankta Katharina
Rubrik

„Aff sancta katherina en bøn“

Begynder

Also æræfwl jomfrw ok martir sancte | katerina thin jomfrwdom ok mildheed | befaler jek migh i dagh

Ender

„thet vnne oss then ther komæ skal ok dø|mæ ouer leuendis ok døde po then ytherste | domæ dagh Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 27-28 (Nr. 426)

13(33r-47v:8)
Psalmus 118
Begynder

domæ In mandatis Iek skal øffues | i thinæ budord

Ender

Requiem eternam dona

Bemærkning

Teksten begynder i salmens vers 15.

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 28-38:28 (Nr. 427)

Nøgleord

14(47v:8-52v)
Bønner til Vor Herre og Jomfru Maria
Nøgleord

14.1(47v:8-51r:9)
Oracio
Rubrik

„Oracio“

Begynder

Sancta maria himmerigis drotningh

Ender

Amen Pater noster | Oc Aue maria“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 38:29-41 (Nr. 427)

14.2(51r:10-17)
Bøn til Vor Herre
Begynder

O herræ gudh bøgh thit øræ tíl woræ | bønær

Ender

„wedher | wor herræ ihesum christum Amen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 42 (Nr. 428)

14.3(51v-52r:6)
Bøn til Jomfru Maria
Begynder

O søtæstæ maría iomfrw offwer allæ | iomfrwer

Ender

„Wedh thyn helsamlogæ nær wærelsæ oc ewerdhelight lííff | æffther døden Amen“

[Final Rubric]

„Hwilken som læs gudelíge fæmsínnæ thennæ bøn om dagen han skal | wdhen twiffl see iomfrw maría | syn liffs ændæ AmeN“

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 196-197 (Nr. 263)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 43 (Nr. 429)

14.4(52r:7-v)
Bøn til Gud for Olof Mortensen
Begynder

Myskwndæligh ffadher oc gudh

Ender

„Amen | Pater noster“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 43-44 (Nr. 430)

15(53r-65v:14)
Maria Magdalenas tider
Rubrik

„Her byrís sancte marie magdalene thider | thennæ anthiphona skal leses synner|lik oc serligh for alle tidher

Begynder

Vi bethe thigh saligh oc mildestæ | maria magdalena

Ender

„Thu som leffuer oc regnerer | for wthen ende Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 44-58 (Nr. 431)

Nøgleord

16(65v:15-66v)
Om sakramentet
Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 58-59 (Nr. 432)

Nøgleord

16.1(65v:15-66r:17)
Modtagelsen af sakramentet med et godt hjerte
Rubrik

„Item skalth thu mærkæ ath tu | fongher vii godhet aff thet ver|duge sacramente om tu tage | thet verdeligh ok gudelig amen

Begynder

Thet fyrsthe ær aff løsning aff allæ thine synder

Ender

„thet syuendhæ ær ath hæn tha | jndledæs os til andelige liff | vid nadæn Amæn“

16.2(66r:17-v og 67r, nederste margen)
Modtagelsen af sakramentet med et dårligt hjerte
Rubrik

„Item mærkende | ær ath huo som tagher thette sacramentæ vwærdælig hanum jnd | lobær vij vndskab“

Begynder

Thetrstæ ær | ath alle andeligh sygdom po siels|sens vegne meres j henne

Ender

„kiære mynnyske skod tisse | for skreffwen ord oc leg them po hertet | amen“

Bemærkning

De fire linjer på bl. 67r er blevet skrevet nedenunder hovedteksten (Sankta Annas tider).

17(67r-70v:17)
Sankta Annas tider
Rubrik

Hær begynnes sancte Anne tydher huilkæn | hennæ hedrær then hielper hun sælff | tredyæ Amen

Tiil ottæ sangh

Begynder

Ave | anna gracia plena

Ender

„Gudh | som trændæ oc een ær wære loff oc ære | meth huilken anna leffwer til sammen sanne-|lighe meth maria Amen

[Final Rubric]

Collecta meth benedi|camus som til fornæ

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 216-221 (Nr. 275)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 59-65 (Nr. 433)

Nøgleord

18(70v:17-71r:10)
Bøn til sankt Joakim
Rubrik

„Aff sancte joachim“

De sancto joachim

Begynder

O hellige fadher | joachim

Ender

„glædis aff beggæ theris nær|wærelsæ j theris døtzs tymæ weth christum | woor herAmen

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 238 (Nr. 286)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 65 (Nr. 434)

Nøgleord

19(71r:10-71v:4)
Bøn til sankta Anna
Rubrik

Bøn aff sancta Anna“

Begynder

Anna sleth aff wore yseldæ

Ender

„wi giøre aff mild kerligheed theris amyn |nelsæ christe woor gudh Amen

[Final Rubric]

„heelp sancta Annæ selff tredyæ AmenN“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 65-66 (Nr. 435)

Nøgleord

20(71v:5-78v:9)
Jomfru Marias rosenkrans
Rubrik

Thætæ æfftherskreeffne ær jomfru marie rosen |krantzs poo danskæ

Begynder

Aue Salue Gaude vale O maria jech | flæther thik jkke sommer krantz

Ender

„meth allæ helghe mæn æffther ydher-|ste ændes oc domærens prøffwel|sæ oc atskyliæn A m e N

Nøgleord

21(78v:10-80r:5)
Bøn til Jomfru Maria
Rubrik

Thessæ bøner scal man læse i nyty | daghæ oc enghen dagh glømes | fførst pater noster oc Aue maria Magni |ficat oc Aue maris stella oc ther | effther post partum oc saa melløm | hwar bøn

Begynder

Iech bedher tich ærefuldæ maria | al tiid jomfru

Ender

„Om hanum som komme | skullende ær ath dømæ leeffuendes | oc dødhæ oc werlden om eelden Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 210-212 (Nr. 271)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 72-73 (Nr. 437)

Nøgleord

22(80r:6-v:2)
Afladsbøn
Rubrik

„Hoo som thennæ æfftherscreffnæ bøøn | lææs naar presthæn sygher Orate | pro me Tha forthyæner han thry thu|sende aar affladh Oc thry thusen|de daghe“

Begynder

Allæ gudz helghen oc | hans wtwolde wenner bedhæ for | tich

Ender

„Oc then helgæ kirkes | bestandelsæ AmeN“

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 67-68 (Nr. 201)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 73-74 (Nr. 438)

Nøgleord

23(80v:3-81v:5)
Bøn til sankta Anna
Rubrik

Aff sancta Anna gutz modhers modher

Begynder

Glætzs benedidæ frwæ sancta Anna

Ender

„Gudh fadher oc søn oc helligandh | AmeN

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 229-230 (Nr. 279)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 74-75 (Nr. 439)

Nøgleord

24(81v:6-82r)
Bønner til Jomfru Maria
Begynder

Iek bedher tik jumfru maria

Ender

„alle pine oc | døsens beskhed vordher mik let | af kerlighedts ild Amen Aue

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 75 (Nr. 440)

Nøgleord

25(83r-98v:9)
To bønner til Jesus Kristus
Nøgleord

25.1(83r-97r)
Første bøn
Rubrik

Thenne bøn wor giffuen | een helligh mwnk som heed | brandanus aff gudh wedh sanc|tæ michel ængel Thenne branda|nus wor i haffs nødh syw aar | oc ther the syw aar wore ath | ændæ oc ther holt han apostælæ | høgtiid j the syw aar Och tha | kom sanctæ michel ængel til | hanum oc fich hannum thenne bøn | oc sagdhe ath naar han haff|the læset henne gwthelighe ty | synne tha sculde han frælses | aff all hans drøwelsæ oc sorgh | Thenne helgæ brandanus begywn|the genesten meth stoer gudhelig|heed oc grad at læse thenne | bøn oc then tiid han haffde | fuldkommet bønen som ængelæn sadhæ hanum tha wor han gensten | wnderlighe och glathelighe som | han wilde wære soo ath alt fol|ket vndrethe ther poo Och fech | han then tiid thet ath wydæ an-|delighe ath huilket menniske | thenne bøn læs foræ segh eller | fore syn ween æller oc foræ no|ger i skereseeld ær meth gudhe|legh ackt aa synæ baræ knæ | oc nedher falden krop aa jorden | ty synnæ han skal frelsæs aff | ald sorg oc drøwelsæ oc aff alt | thet hanum i modh ær Och naar | noghet menniske begyndher ath | læse thenne bøn tha søgher then | helgæ ands nadhe hans hyerte | gensten vndherlighe Och soo | begyndes bønen som hære nw strax effther screffuet standher

Begynder

I Naffn fathers oc søns oc | then helge ands Amen | Miskundelighe gudh forbar|mæ tiigh offuer mich wwær|digh syndighe qwinnæ

Ender

Amen | Pater noster Aue maria

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 76-87 (Nr. 441)

25.2(97v-98v)
Anden bøn
Begynder

O herre ihesu christe leuende guth forlat | os all vore syndher for thit | helge nafn skyld

Ender

„Oc gif vedhertørf|teligh / verlzlig tingh oc gif os | everdelig lif A M E N

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 87-88 (Nr. 442)

26(99r-105v:7)
Om Kristi lidelse
Rubrik

„Aff wor herris pynelssæ“

Begynder

Mynnes først then sæli-|ghe beeskheeth ther han | leeth

Ender

„hwn | bleff i geen meth hierthens | sorgh so lenge poske mor-|gen han wpstoodh | AMEN“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 88-91 (Nr. 443)

Nøgleord
27(105v:8-106r:5)
Bøn til Jomfru Maria
Begynder

Sødeste oc mildeste jom-|frw maria gem myn siel

Ender

„oc ledh mik til e|winneligh liiff oc glædhe | i hemerigis righe Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 91 (Nr. 444)

Nøgleord

28(106r:6-v:4)
Bøn til Vor Herre
Begynder

O tw store mildheth see | til mik synduge mænniske

Ender

„aff lath | myn syndh meth thin miscwnds | mangfollheth“

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 235-236 (Nr. 89)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 91 (Nr. 445)

Nøgleord

29(106v:5-107r:5)
Bøn til Jesus Kristus
Begynder

O Herre jhesu christe for thith | woldh oc myn wselheth

Ender

„gør mik lottaghen meth | alle wtwalde oc hællie | men i thith ryghe Amen

[Final Rubric]

„ffinis at erverrd [?] Amenn

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 39-40 (Nr. 176)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 91 (Nr. 446)

Nøgleord

30(107r:6-109r:3)
Om at modtage Kristi legeme ved kommunionen
Rubrik

„Hoo som vil verdelige taghe gudz | legeme han skall haffue vij | tingh“

Begynder

Thet første ær ath han | skall haffue fulkomeligh ræth | tro oc serdelis ath i thet sacra-|menthe ær sanner gudh oc man

Ender

„Thet sywende ær ath mennisken | fangher ewinneligth liiff oc | glædhe aff thet verdege sacramentæ“

[Final Rubric]

„Item hoo som gudz legeme tagher | v synnne wuerdelige han fongher | vij onde tingh“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 92 (Nr. 447)

Nøgleord

31(109r:4-110r)
Bøn til Vor Herre og Jesus Kristus
Begynder

hiedher och loff och offer giører jægh | thik ewinneligh fadær oc emektugestæ | gud

Ender

„och reth mool och fulkom|meligh skiel til wor yderste thid | ther wii j werdhen leffwer pater noster“

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 237-240 (Nr. 91)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 93 (Nr. 448)

Nøgleord

32(111r-114v)
Gregors messer
Rubrik

„Item syw messer prima de trinitate / 2a de | concepcione / 3a de natiuitate / 4a de | annuncíacione / 5a de visitacione / 6a de | purificacione / 7a de assumpcione Nota her merkes sex messer for siælæ | j skiærseldz pinæ æræ Then førstæ | aff thet hæliæ kors Then annen af vors | herræ thorne krune Then tridiæ aff gutz | licomme Then fierde aff the helgæ tre|foldighet Then femtte aff wors herræs | opstandelsæ Then sywende aff vors | herræ hæliæ fem vndher“

Begynder

Thesse m ære the messer som then | heliandh han haffuer giffuet en | heligh pawæ sanctus gregorius oc bone|facius them fore there siele skyldh | them til vtløsningh aff skeerseeld

Ender

„Hwilket menniske | them ladher siæ fore sik i síít líiffs | thimæ han vordher løst af al pynæ“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 94-96 (Nr. 449)

Nøgleord

33(115r-128v)
Bønner til Jomfru Maria og Jesus Kristus
Nøgleord

33.1(115r-v:9)
Thenne bøøn ær aff jomffru maria
Rubrik

„Thenne bøøn ær aff jomffru maria

Begynder

HEll maria haffsens | stierne

Ender

„Ok loffuer oc ærær tik iomffru skøøn“

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

33.2(115v:10-116v:2)
Ingen titel
Begynder

HEll maria werdens trøst

Ender

„Maria hielpp nw mik ther aff“

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

33.3(116v:3-19)
Ingen titel
Begynder

O Christus alzwolduge fathers søn

Ender

„Ok ewerdelig bliffue i abraams | skøth Amen

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

33.4(117r)
Ingen titel
Begynder

Si tibi aliqua anxietas eneuerit quam superare velis vel amici tuj liberare vis | de pena purgatorij

Ender

„O mulíer / magna | est fides tua fiat tibi sicut petisti“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 98-99 (Nr. 453)

Tekstens sprog

Latin

33.5(118r-123v)
Ingen titel
Begynder

O hærre ihesus cristus jæc star | medh syndigh samwydh for | tine voldwe øffuen

Ender

„loffuet oc æreth meth | ewinnelige heder for wdhen ænde | A M E N“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 99-101 (Nr. 454)

33.6(124r-125r:8)
Ingen titel
Begynder

O Elskelicste frwæ och | allesalicste jomffru maria

Ender

„til ewinne-|lighe rod roo oc heme|rigis ære och glædhe Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 254-255 (Nr. 100)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 101-102 (Nr. 455)

33.7(125r:9-127r:8)
Ingen titel
Begynder

O hærræ ihesus cristus | meth skelffuendhe sam -|widh gor jek fram

Ender

„han worde | mit liff oc myn siel til e|werdelige glædhe Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 250-252 (Nr. 97)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 102-103 (Nr. 456)

33.8(127r:9-128v)
Ingen titel
Begynder

O hærræ ihesus cristus | hoo ær jek aller | hweken

Ender

„oc | giff mik for thin megle | miskwndh at iek ma | see tigh i tith rige Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 252-254 (Nr. 98)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 103 (Nr. 457)

34(129r-130v:12)
To bønner om at modtage kommunionen
Nøgleord

34.1(129r)
Før modtagelsen af Kristi legeme
Begynder

HErræ gud almecteste | oc ewinnelige fadher | ladh mik thin welsinede | søns legeme so gudelige | ath taghe

Ender

„oc myn siel tiil ewynnelig glæde Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 254 (Nr. 99)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 103-104 (Nr. 458)

34.2(129v-130v:12)
Efter modtagelsen af Kristi legeme
Rubrik

„Item førsth thu haffwer taghet gutz | leggome“

Begynder

Vors herræ ihesu cristi le-|geme som iæch wuerdue | dierffues til ath tage bli-|we altid m i myn siels | inwol

Ender

„jek motte werdu worde thet | ath faa for thin sinede mo-|ders bøn skild oc alle | hælimens A M E N“

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 255-256 (Nr. 101)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 104 (Nr. 459)

35(130v:13-132r:5)
Bøn til Vor Herre
Begynder

Tw werdens gud her| oc skabere tw est wis-|selighe then som alle hierte | seer oc alle samwidh skø | skodher oc ransager

Ender

„myn siel hi | hielpe skal wære til ewin -|nelig ære och loff meth tik | ewinnelige hee for wdhen | endhe Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 248-250 (Nr. 96)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 104-105 (Nr. 460)

Nøgleord

36(132r:6-135v:7)
Tre bønner til Jesus Kristus
Nøgleord

36.1(132r:6-133r:2)
Første bøn
Begynder

Iek tacke tik herræ ihesus cristus | for feem halffyærsynne | thiwe fire hwndrede oc | femthwsende soor ther war | pa thin krop

Ender

„tw | leffuer oc stirer alle thing en gudh wdhen ændhe | A M E N“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 105 (Nr. 461)

36.2(133r:3-v)
Anden bøn
Begynder

O herræ jhesu christe iek gør tik | thak for thine helgeste fem vndher

Ender

„Oc miskwndhe mic | oc alle syndere oc alle throo | menniske swo wel leffuen-|de som dødhe Amen“

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 49-50 (Nr. 185)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 105-106 (Nr. 462)

36.3(134r-135v:7)
Tredie bøn
Begynder

O benedidhe herre jesu christe velsig-|net æstu i thin ewige gud-|dom

Ender

„Atu | forbarmer tik ouer mek vdy | myn døtz thimæ oc beware | mik fra then ewige pinæ | Amen pater noster Aue maria“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 106-107 (Nr. 463)

37(135v:8-136v)
Bøn til Jomfru Maria
Begynder

O benedidhe jomffru maria thu | som æst al barmhertighets | modher

Ender

„O | velsignede jomffru maria help oss | ath wy samen mwe see | oc skode hanum oc glædis meth | hanum ewinnelig i hemmerige Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 131-135 (Nr. 45)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 107 (Nr. 464)

Nøgleord

38(137r-138r:1)
Bøn til englene
Begynder

O helge ængell tw som æst | giffuen mik til gømere oc alle | the helge ænglæ som ære meth | gudh

Ender

„bewarer mik fra then ewinnelige dødh Amen pater noster Aue

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 107-108 (Nr. 465)

Nøgleord

39(138r:2-139r:7)
Bøn til en apostel
Begynder

O helge herre N tu som mek | set æst oc jek synderlige vd|koret haffuer til myn apostel

Ender

„kommer mek til | hielp oc trøst nw oc i myn | vderste nødh oc verner mek | arme syndher fra then ewyn -|delige dødh Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 108-109 (Nr. 466)

Nøgleord

40(139r:8-140r)
Bøn til Vor Herre
Begynder

O velsignedhe gudh thu | som æst al salighetz begyn -|nelse oc al nadhens mild-|heeth

Ender

„nodh nødh | Oc oss som nw po tik gudelige | kalle aff then sware oc bittere pine tha frels oss alle Amen | pater noster Aue“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 109 (Nr. 467)

Nøgleord

41(140v-144r)
Jesu Kristi fem sår
Rubrik

„Aff gudz hælige fem vnder | først til then høgre hand“

Begynder

O myn sødeste herræ jhesu christe | Loff oc hedher ære oc tak | wære thin høgre handh | hælicste saar

Ender

„iek | ma tik fulkommelege tac-|kes nw oc ewinnelige Amen pater noster Aue maria

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 70-74 (Nr. 203)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 109-111 (Nr. 468)

Nøgleord

42(144v-162v:3)
Tre bønner til Jesus Kristus
Nøgleord

42.1(144v-146r)
Første bøn
Begynder

O Sødhe ihesu christe san-| nner liffuendes gudz søn | oc jomffru marie søn huil-|ken wiliælege følte | liffuendis spighene gømen r |gangne thinæ hendher | oc fødher

Ender

„giff mic | stircke til ath gøre go-|de gernynger oc bliffue i them | Ame N N N“

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 83-84 (Nr. 212)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 111-112 (Nr. 469-470)

42.2(146v-150r:11)
Anden bøn
Begynder

O hæræ ihesu christe all mil-|deste owanskende kiel-|dhe

Ender

„oc skode thit attro-|lige anlithe meth glæde | vdhen ændhæ A men“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 112-113 (Nr. 471)

42.3(150r:12-162v:3)
Tredje bøn
Begynder

IEk helser thic werde-|ligh helse jek helser | thic kære jhesu jek bether | thic ath tu gør mik werdigh til ath bære thit | kors

Ender

„Oc inledh | mik i thin mangefoll | ære A M E N“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 114-117 (Nr. 472)

43(162v:4-165r:13)
Bøn til sankta Anna
Rubrik

„aff Sanctæ anne“

Begynder

VElsigneth wære thu | myn alz kæristæ fruge | sancte annæ for huer synne | thu drøwedhes

Ender

„Nw | bedes jech aff thic | aller høgeste keyser-|jnnæ maria gutz modher | ath tw werdhes til mich | vp t ath liffte til thin | modher Amen“

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 241-244 (Nr. 289)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 117-119 (Nr. 473)

Nøgleord

44(165r:14-168r:9)
Bøn mod bedrøvelse
Rubrik

„Estu skicchet i nogher drøfuilse oc wiltu frælses | ther aff / tha gak til kir-|ken Oc fall pa thine knæ | for korseth oc see meth | all innichet i belethethe |asiyn ændleth som pa | korseth for tich døde oc lææs thenne salm Ad | te leuauj oculos meos | wtræk oc opp holt thine | arme oc les thenne bøn“

Begynder

O herræ ihesu criste tu | som skoder meth thin | al fægerste andlede all tingh

Ender

„O ihesu criste | gøm mik aff alle myne | syndher oc frels mich aff | alle myne drøffwelssær | A M E N“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 119-121 (Nr. 474)

Nøgleord

45(168r:10-169v:4)
Bogstavrække og deres mening og brug, når man skal søge Guds råd
Rubrik

„Vilt tu wydhe noghen thing | ther tik jæffuer om æller thwyff|ler om Roodh with gudh | oc lææs miserere mey deus | Pater noster oc Aue maria oc lægh en saltere for thic | oc gør kors yuer Oc lath | hanum sithen op oc merche | then fyrste bogstaff paa then | wynstre handh oc hør hwat | han sygher“

Begynder

A tegner liiff eller døødh

Ender

„Z pænningh“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 121-122 (Nr. 475)

Nøgleord

46(169v:5-171r:9)
Bøn for forbedrelse
Begynder

Hwo som wil withe aff guth | om thet ther worde skal han | gør siith scrifftemool som han | kan best oc faste først een | løuerdagh til watn oc bdh

Ender

„tha wordher thet bæ|dre och een mere

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 122 (Nr. 476)

Nøgleord

47(171r:9-187v)
Bøn til Jomfru Maria og Jesus Kristus
Rubrik

„ee | hoo thesse bøner lææss | hwer dagh wors herre | jhesu christe fææm saar til | loff och til hedher tha | skal han frælssis aff heluedis pine“

Begynder

Glæs maria thi at guth | fadher hues dotther tu | æst helser thic

Ender

„Amen Gudh vnde oss thet | alle sammen“

Bemærkning

Rubrikken fortsætter til bl. 173v:19.

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 122-130 (Nr. 477)

Nøgleord

48(188r-192r:8)
Bønner til apostlene
Nøgleord

48.1(188r:1-8)
Bøn til sankt Peter og Paulus
Begynder

O sanctus petrus Sanctus paulus

Ender

„iek | mottæ met tik ingange | hemerigis løn A men“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 130 (Nr. 478)

48.2(188r:9-188v:1)
Bøn til Paulus
Rubrik

„De sancto paulo“

Begynder

O paule falkens ken-|nere kyrkens lyws

Ender

„mirkens stæd æy scal nidher slughe mik Amen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 130 (Nr. 479)

48.3(188v:2-11)
Bøn til sankt Andreas
Rubrik

„De sancte andree“

Begynder

O andrea mildeste som man -|nelige tolde korsens | pine

Ender

„oc snarlighe mottæ wen -|des nu om kryng for | smaendes alle werdens | thingh Amen

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

48.4(188v:12-189r:9)
Bøn til sankt Johannes
Rubrik

„De sancto johanne“

Begynder

O Johannes jomffru ren | hwem guth befallede syn modher wdhen meen

Ender

„hielp mik nw | som syndhen haffuer | slaueth ath iech æy | wordher aff dieffue-|len dragheth“

Bemærkning

Denne bøn består af rimede versepar.

48.5(189r:10-v:7)
Bøn til sankt Bartholomæus
Rubrik

„De sancto bartholomeo“

Begynder

O Bartholomee Erlig | man som hudhen worth | aff dragen

Ender

„fore myne | synder oc meghet swygh | til heluedis pine meth alle“

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

48.6(189v:8-190r:3)
Bøn til sankt Thomas
Rubrik

„De sancto thome“

Begynder

O thome som wast til | foren wtro før thw | træffuedhe cristi saar

Ender

„fræls mik fran dieffuelsens | sorgh oc wocthe mik | fran alt onth Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 131 (Nr. 483)

48.7(190r:4-13)
Bøn til sankt Jacob
Rubrik

„De sancto jacobo“

Begynder

O jacobe som kalleth | worth aff guz mwndh | oc hans benedide ordh

Ender

„vth giff for mik til gut | thin bøn tu som ficth tu-|sendefoll løn Amen

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

48.8(190r:14-v:10)
Bøn til sankt Thadæus
Rubrik

„D De sanctus thadeus“

Begynder

O thadee som predicke-|dhe konnyngh abagaro | then boldhe

Ender

„tak borth alle | synder myne nw fore wer -|skylder thine Amen“

48.9(190v:11-191r:6)
Bøn til sankt Mathæus
Rubrik

„Sanctus mathias“

Begynder

O Mathias i apostels | stædh skycketh effther iudam then onde

Ender

„och | beth til guth jech motte | wnga alle bywbeste dywbeste hel|uedis grwnne Amen“

48.10(191r:7-v:2)
Bøn til sankt Simon
Rubrik

„De sanctus symon symon“

Begynder

O symon alphei søn | gutz apostel kære

Ender

„ath jech mottæ fore thin skyldh hemerigis | glædhe wynne“

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

48.11(191v:3-12)
Bøn til sankt Mathæus
Begynder

O Mathee som werdes ath | kalles aff tholboden meth | alle

Ender

„Ath | guth or thin werdege | bøn wilde mik aldelis | høre“

48.12(191v:12-192r:8)
Bøn til sankt Fillip
Rubrik

„De sancto philipo“

Begynder

O philppe philippe som lide døt | noger ledis meth herren

Ender

„æffther jech aff | werden gor thet ær | myn storste største begære | A M E N“

Bemærkning

Denne bøn består af rimede verspar.

49(192r:9-195v:4)
Bøn under messenAgnus Dei
Begynder

FØrste presthen be|gynder mæssæn tha | fall paa thin knæ och | sigh saa

Ender

„for ladh mic | all then syndelighe tale | ordh oc gernynger jech haff-|uer giorth Amen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 133-135 (Nr. 490)

Nøgleord

50(195v:5-199r:6)
Bøn om syndsforladelse
Begynder

Iech vslæ ok vwerdigh syn -|derinne befaller oc ant-| wordher tek herre almæc-|thisthe guth i thenne nath | oc dagh myn siel oc lege-|me i thyne hælicste hender

Ender

„be-|uare oc giøme myth | legeme oc myn siel in-|lywse mith hierthe jnthende myn syyn ok | ledhe mik in i thet | ewinnelighe ryghe“

[Final Rubric]

„lææs | pater noster oc gøør saa | kors for thik Jn nomine | patris et filij et spiritus sancti“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 135-136 (Nr. 491)

Nøgleord

51(199r:7-201v:4)
Bøn til sankta Susanna
Begynder

O werdoghe helge | frwæ sanctE Susanna | iech bedher thic for | then ære wor herre gior-|dhe meth thic

Ender

„forlad | oss alle wore synder oc | all wor ondskab nw | oc ewinnelighe Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 136-137 (Nr. 492)

Nøgleord

52(201v:5-202v:9)
Bøn for beskyttelse
Begynder

Gwt fadher ok søn och | then hælliæ andh tw | høør myn bøn nw oc alle | thiidhæ oc jomffrw ma-|ria meth alle hællien i | hemerighe oc alle gutz | appostelle martires alle | confessores oc virgines ath | the wocte mik

Ender

„oc myne wener wocter | oc gemer fraa alt thet | onth ær nw oc ewinne-|lighe A M E N“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 137 (Nr. 493)

Nøgleord

53(202v:10-203v:5)
Bøn til Jomfru Maria
Begynder

MAria aldher hælliestæ | jomffrwe meskwnde-|lighe modher j thinæ | hændher oc gøme befaller jech myn siell oc myth liif | oc alle myne gernynger

Ender

„bliffuer | hee for wdhen ændhæ | Amen Pater noster aue“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 137 (Nr. 494)

Nøgleord

54(203v:6-205v)
Bønner til Jesus Kristus og historien om Sankt Gregorius' aflad (i Finalrubrikken)
Begynder

Herræ jhesu crist jek bether tik thu som | hengde innen korsset meth en torn | kronæ a thit howet.

Ender

„thu haffwer miskundeligheet meth | myn arme siæll. nar hwn skal skilies | weth myth lichome Amen pater Aue maria

[Final Rubric]

Then tidh sanctus gregorius pawæ i rom | sadhe mæssæ innen en capellæ | som hedher iherusalem i samestet. tha obenbar|dis for hanum vor herræ ihesus christus i same | modhæ som han hende paa korset om | langfredagh“

Bemærkning

Finalrubrikken fortsætter indtil bl. 205v:22.

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 52-58 (Nr. 191)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 138-139 (Nr. 495)

Nøgleord

55(206r:1-208v:6)
Tre bønner til Jesus Kristus
Rubrik

„Johannes pawe then annen til | tywe ther sa hedher gaff til | thenne bøn firesinstiwe tusende | aar aff dødelige synder“

Begynder

HErre ihesus christus jec vs-|le syndeghe menniske jec | bedher thic oc pamynner tik | for thin hælie mandom ther | død bleff paa thet helie kors

Ender

„wy mwe thin we-|lie gøre oc følge i thette liiff | sa ath wy mwe ewynne-|lighe meth thic bliffue Amen

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 230-232 (Nr. 87)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 139-140 (Nr. 496)

Nøgleord

56(208v:7-209r)
Bøn til Jomfru Maria
Begynder

O myn kære frwæ jomffrw | sancta maria wor herres jesu | cristi modher

Ender

„Thw som leffuer | oc regnerer en sandh | gudh ewinnelige Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 140-141 (Nr. 497)

Nøgleord

57(209v:1-9)
Kort bøn til Jesus Kristus, Jomfru Maria, sankta Anna, engle og helgener
Begynder

LOff hedher oc ærere | thin hælige thrænnæ | folgotheedh

Ender

„nw oc ewin -|nelighe Amen“

Bemærkning

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 209 (Nr. 78 - bemærk kolofonen)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 141 (Nr. 498)

Nøgleord

58(209v:10-212v:10)
Jomfru Marias syv glæder
Rubrik

„Hær begindes the vij glæder

Begynder

Glæss maria scaberes scaberens | wtualde creatur for thi | ath thin eneste søn glædis | ære offuer gaar alle | helgens æræ i hemerige | aue maria

Ender

„hwil|ken som kome scal ath | dømæ ower lewendes | oc dødhæ oc werdhen | with eldh Amen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 141-143 (Nr. 499)

Nøgleord

59(212v:11-213v)
Bøn til Kristi legeme
Rubrik

„En goth bøn aff wor herris | legeme“

Begynder

Heel wære tw gutz | legeme fødh aff jomffrw maria

Ender

„So ath wij | mowæ werduge worde | til at glædes aff hans | hellighe guddoms bisco-|delsæ i hemerige e for | wdhen ændhæ endhæ ændhæ | A M E N“

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 329-330 (Nr. 385)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 143 (Nr. 500)

Nøgleord

60(214r:1-229r)
Vor Frues psalter
Forfatter

Bonaventura (tilskrevet)

Cisterciensermunk fra Pontigny-klosteret

Begynder

oc frygdede thik hanom i thit hiærte

Ender

„Æn | thu ville biwde at iæk fonghe | sættes meth hælghe mæn j abrahams | skøøth weth samme wor herchristum | A M E N“

Bemærkning

Denne udgave bruger tekst fra AM 72 8vo til at udfylde lakunen i begyndelsen af bønnen.

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 145:7-155 (Nr. 501)

Nøgleord

61(229v-231v)
Bønner til Jesus KristusKyrie Eleison
Begynder

Kyrieleyson Christeleyson kyrieleyson Herræ miskun| thik offwer os

Ender

„meth hwilken hon fraa | thik oc allæ thínæ wt walde | skal aldrígh fraskilias ewinne-|lige Och herræ ihesu christe gør“

Bemærkning

Denne udgave bruger tekst fra Else Holgersdatters Tidebog: GKS 1613 4to til at udfylde lakunen i collecta'en, der efterfølger bønnen.

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 155-158:12 (Nr. 502)

Nøgleord

62(232r-233r)
Bøn til Jomfru Maria
Rubrik

„Huo som thenne hersame eftherscrefne | bøøn fastenne och screfther læss iæven -|lighe i samfelde xxx daghe for | hvad som helst thingh ther han be-|dher iomfru maria tha scal han skal | han then thingh fonge vdhen all twyll | och han scal se iomfru mariam for sin døts | stondh thridiæ daghen“

Begynder

AVe maria gracia plena dominus | tecum b· tu in m· et b·f·v·t· | heluæræ hel uæræ tu himmerigis drothningh

Ender

„Och the myn bøøn for thin | søn h vor herræ ihesu christo cum huik-|ken tu regn leuer og regneer væl|signet for vdhen ænde amen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 159-160 (Nr. 503)

Nøgleord

63(233v)
Bøn for de døde på kirkegården
Begynder

Helset være j allæ cristnæ | siæle hwes legeme æræ | her oc hwer stedh begrafnæ

Ender

„the mwæ fanghæ | then ewindelighe roo och na-|dhæ Amen Pater noster Aue maria

[Final Rubric]

„Hwo som gaar om kringh kirkæ | gaar eller frem och less thenne | forscrefnæ bøn han forskyldher | hwndhrædæ daghæ afladh for hwert | legemmæ ther er begrawedh j | then stedh“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 160 (Nr. 504)

Nøgleord

64(234r:1-10)
Pave Celstinus' afladsbøn
Begynder

O maria iek formaner tek | for the sødhæ kyssæ tw kys-|the thyn søn

Ender

„bewiss mik | tyn søns milhed efther thennæ ællendæ Amen

[Final Rubric]

„Celstinus pawæ gaff thry hwndhredæ dagæ | tel forscrefne bøøn saa ofthæ som noghen | henne less Thedh afladh j thenne | scrifth hawer væredh tel samen sancket | aff manghæ bysper“

Bemærkning

Paralleltekst: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. I p. 292 (Nr. 113)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 161 (Nr. 505)

Nøgleord

65(234r:11-20)
Bøn til Jesus Kristus
Begynder

O herre ihesu christe leffuendes | gudz søn jek bether tig fore thin | bitter pinæ

Ender

„giff mig then ewinnelighe krone | meth tig j tith benediede righe Amen

[Final Rubric]

„less till thenne bøn iij pater noster oc iij aue maria

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 161 (Nr. 506)

Nøgleord

66(234v-237r:17)
Om Kristi tornekrone
Rubrik

„UJthendhæ ær Ath | hwilketh menniskæ | som vill hedræ vors | herræ ihesu christi blodz dro|wer meth en pater noster Oc en | Aue maria Then menniskæ skall | læsæ i xv aar omkringh stadeligæ | hwer dagh hwndredhæ Pater noster | oc Aue maria“

„Oracio“

Begynder

O Aldherkæresthæ oc alzwoldugestæ | oc aldersødesthæ her| ihesu christe

Ender

„Oc i thinnæ hel-|gæstæ hender oc sødesthæ fødher oc | thit helgistæ hiertens blodz vthgiw-|delssæ Amen

Bemærkning

Rubrikken forsætter indtil bl. 237r:4.

Jf.: Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. II p. 44-46 (Nr. 179)

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 161-162 (Nr. 507)

Nøgleord

67(237r:17-238v:5)
Lovbøn
Rubrik

„Item vare thet sa ath | then menniskæ som tissæ pater noster oc | Aue maria vilde læsæ Oc formatthæ ey ath ændhet Tha ma han læsæ | thennæ efftherskreuennæ bøn x sin -|næ hwer dagh i fempten aar tha | giør thet fulth for the samme pater | noster oc lighæ løn“

„Oracio“

Begynder

O velsignedæ gud velsigneth | varæ thu i thin velsigne-|dæ helgæ threfoldighetz makt

Ender

„Oc geem mik fran | then ewinnelig dødh Amen

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 162-163 (Nr. 508)

Nøgleord

68(238v:6-242v)
Forskellige synder
Rubrik

„Hæræ begynnes eth gantzæ fagerth | oc nytteligh scripthemaall i hwil-|keth i mwe pa finnæ alle edræ syn -|dher om i ville thet optæ owerlæs-|sæ oc ranthsaghæ vthi edhræ | hiertæ“

Begynder

Hosom vel | gøre verdig synde-|bætheringh han skal | ved redhe sek meth | fastæ bøner almessæ | oc andræ milhetz gerninger

Ender

„So opthæ syndher han dødhæ-|lighæ særlestis om han listis i hennæ“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 163-166 (Nr. 509)

Nøgleord

69(243r-v:19)
De syv dødssyner
Rubrik

„Item the vij dødhælighæ syndher“

Begynder

SAnctus gregorius siær At haff een | rodh vth gangher vij howeth syn -|der Som ær høghfærdh

Ender

„Nærwerendhæ verdæns ath-|stwnndhæ / tilkommendæ ver-|ns mystrøsth“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 167-168 (Nr. 510)

Nøgleord

70(243v:19-244v:8)
Tre vigtige optegnelser
Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 168-169 (Nr. 511)

Nøgleord

70.1(243v:19-244r:10)
Item mærk
Rubrik

„Item mærk“

Begynder

Item mærk hwilkæ Apostolen opregnær som ær Snødhøth ond-|skap wkyskhet

Ender

„Vdhen venskap | eller vdhen miskundh“

70.2(244r:10-18)
Merk veell
Rubrik

„Merk veell“

Begynder

Item Regner han xiiij op oc sigher

Ender

„Mandrap Druckæn -|skap Oweradhæ“

70.3(244r:18-v:8)
Merk veell
Rubrik

„Merk veell“

Begynder

Item Regnær han xij op oc sigher

Ender

„Ey drucknæ Æy yl-|læ kallendæ Æy røwære

71(244v:8-15)
Seks synder mod helligånden
Rubrik

„Sex syn-|dher mod then hæliæ andh“

Begynder

Thæ Sex syndher modh thæn | hæliæ andh

Ender

„Brodherligh kærlighetz | awendh fforhærdighet Ændhæ-|ligh wsyndhæbædringh“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169 (Nr. 512)

Nøgleord

72(244v:15-245r:6)
De fire råbende synder
Rubrik

„Tæ | firæ robændhæ syndhær“

Begynder

Thæ iiij syndher som robæ | i hemmelæn

Ender

„Oc ighenholdhen | arbeydis løn“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169 (Nr. 513)

Nøgleord

73(245r:6-14)
De ni fremmede synder
Rubrik

„The ny fremedæ sindher“

Begynder

Tæ ix fræmmedhæ syndher æræ | tissæ

Ender

„Thyæ qwærræ om syndhen ey | standhæ omodh Æy obenbaræn

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169 (Nr. 514)

Nøgleord

74(245r:15-246r:17)
Forsømmelsessynder
Rubrik

„fforsømmelssæ syndher“

Begynder

Forsemmelssæ syndher ære fførst | ath man ey tenckær po gudh

Ender

„At | ey lydhæ pomynnelssæ / etc.

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 169-170 (Nr. 515).

Nøgleord

75(246r:17-247v)
De ti bud
Rubrik

„Thæ | x gudz bwdh ordh“

Begynder

Thæ fforsømmælsæs syndher vædh gudz budhordh fførsth nar man ey | elskær gud aff alth syth hierthæ

Ender

„Item mandrab bedriwes i otte modæ“

Bemærkning

På grund af en lakune i håndskriftet omhandler teksten kun de første fire og begyndelsen af det femte bud.

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 170-171 (Nr. 516)

Nøgleord
76(248r:1-15)
Fragment af en synd
Begynder

knæ for gudh och hans helyen | oc mynæ owermen eller kyrkens | prelatæ som jek skuldhæ

Ender

„jek | haffdæ thet formath wdhen wæ-|rels rætzlæ och blughet haffdæ | holdhet mik i geen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 172 (Nr. 517)

Nøgleord

77(248r:15-v:14)
De syv legemlige barmhjertige gerninger
Rubrik

„The vij læghæ-|mælighæ miskwndhælighæ | gerninger

Begynder

FRemdæless haffwer | jek syndhet i thet ath iek ey haffuer | øwet the vij læghæmelighæ mis-|kundælighæ gerninger

Ender

„Iek haffuer ey søkt | then siwghæ / oc giffuet hanum syn nøt-|tørfft yek haffuer ey clædh then | nagnæ“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 172 (Nr. 518)

Nøgleord

78(248v:14-249r:11)
De syv åndelige barmhjertige gerninger
Rubrik

„The vij andelighæ mis-|kwndhelighæ gerningær“

Begynder

Iek haffuer ey fulkommeth the vii | andelighæ gerningher som miskun -|delighæ æræ

Ender

„jek | haffuer ey bedhet for mynæ wæn -|næ oc wuennæ“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 172 (Nr. 519)

Nøgleord

79(249r:11-v:2)
De tolv trosartikler
Rubrik

„The xij støckæ | then heliæ troos“

Begynder

FRæmdæles haffuer jek syndhet | mod the xij then rættæ trors | artiklæ

Ender

„Oc ey haffuer hafft en fasth troo meth go-|dhæ gerningher“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173 (Nr. 520)

Nøgleord

80(249v:2-21)
De syv sakramenter
Rubrik

„The vij sacramente“

Begynder

FRemdelis hauer iek syndhet i for|sømælsse modh te vii hæligæ | sacramente

Ender

„Item haffuer jek ey taghet gudz læ|gomæ oc ey then helyæ olye meth | so stoor gudhælighet som iek skuldæ“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173 (Nr. 521)

Nøgleord

81(250r:1-10)
De tre hovedsynder
Rubrik

„Item i the three howet syndher“

Begynder

FRemdælis haffuer jek syndhet i | forsømmælssæ modh thrennæ hoffwet | och almynnælighæ syndher

Ender

„Æy till mek selff oc | myn ieffncristhen“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173 (Nr. 522)

Nøgleord

82(250r:10-v:11)
De fire kardinaldyder
Rubrik

„the firæ digder cardinales

Begynder

FRemdælis haffuer iek ey hafft | snylheth Thi jek haffuer ey skøth | mich myn gerninghæ

Ender

„Oc hauer owergiffuet | almynnæliget got oc mangæs / for | myn høyen nøttherthælighet“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 173-174 (Nr. 523)

Nøgleord

83(250v:12-251r:4)
De syv helligåndsgaver
Rubrik

„The vij then heliæ ands gaffuer

Begynder

FRemdelis haffuer jek syndhet | i forsømmælssæ Thi jek ey haffuer | skøth vij then helians gaffuer

Ender

„I mik ær ey rætzlæ | til ath fly thet onth ær / Oc til ath | søghæ myn siæls salighet mæth etc.

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 174 (Nr. 524)

Nøgleord

84(251r:5-21)
De tolv åndelige frugter
Rubrik

„Thæ xij andhælighæ frucktær“

Begynder

FRemdælis haffuer iek syndhet | i forsømmælssæ Thi jek vitherli-|ghæ haffuer forglendh forglemdh the xij | andens fruckter

Ender

„Æy sandhet i ordh oc talæ | Æy aff holdh oc kyskhet i myn | ast atstwndæ“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 174 (Nr. 525)

Nøgleord

85(251r:21-v)
De otte saligheder
Rubrik

„The ottæ salighet“

Begynder

FRemdælæs haffuer jek syndhet | i forsømmælssæ Thy iek haffuer | ey leffweth effther the viij sallig-|heth

Ender

„Item haffuer iek ey | hafft æth ræth hiærthæ til gud“

Bibliografi

Nielsen: Middelalderens danske Bønnebøger vol. III p. 175 (Nr. 526)

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Papir og pergament (kun bl. 166 og 171 er pergamentblade).

Antal blade
251. Bl. 82v, 110v og 117v er ubeskrevne. 140 mm x 102 mm.
Foliering

Håndskriftet er folieret af en yngre hånd i recto-sidernes øverste højre hjørne.

Tilstand

Håndskriftet ender defekt. Den nederste del af bl. 197 er beskadiget.

Layout

Teksten er enspaltet, og linjeantallet pr. side varierer mellem 13 og 23 linjer pr. side. Røde rubrikker, understregninger og initialer (majuskler).

Skrift

Adskillige hænder.

Indbinding

Samtidigt brunt kalveskindsbind på træplader, hæftet på tre bindsnore. Bindets indersider har været betrukne med pergament fra et liturgisk håndskrift på latin med noder. Overtræk af blindtrykt brunt kalveskind. Blindtryk: et granatæble i en ramme med små blomster og linjer. Rester af et prunkløst metalspænde er bevaret. Bindets ryg og den øverste del af forpermen er senere udskiftet.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet er skrevet i Danmark ca. 1500.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 12. april 2000 af EW-J.

[Availability]

Tilgængelig for brug.

[Custodial History]

Fotograferet i 1960.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til Nelly Uldaler fra 11. oktober 1963 til 16. januar 1964.

[Surrogates]

mikrofilm (originaler) G.neg.208 1960 mikrofilm (arkiv) G.pos.242 1960

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1957; III
En Wadstena-nunnas bönbok: Efter en handskrift på Köpenhamns universitets-bibliotheked. Johan Ernst Rietzp. xxii:7-21 (Bl. 1r)
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1949; II
Middelalderens danske bønnebøgered. Karl Martin Nielsen1946; I
Den Danske Psalmedigtninged. Carl J. Brandt, ed. Ludvig Helweg1846-1847; I-II
Gammeldansk Læsebog: en Håndbog i vor ældre Litteratur på Modersmåleted. C. J. Brandtp. 257-258
1960
1960
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 377
Britta Olrik Frederiksen„En note til skriftespejlet i AM 75 8vo“, p. 301-306
« »