Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 783 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Samling af opbyggelige skrifter af kristne mystikere fra middelalderen; Danmark, 1475-1525

Navn
Berg, Heinrich von 
Fødselsdato
14. marts 1295 
Dødsdato
17. januar 1366 
Stilling
 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Navn
Skeel, Albret 
Dødsdato
1609 
Stilling
Hofjunker 
Roller
Officiel 
Flere detaljer
Stednavn
Jungetgård 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Thomas a Kempis 
Dødsdato
30. juli 1471 
Stilling
 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Navn
Bonaventura 
Fødselsdato
1598 
Dødsdato
30. november 1647 
Stilling
Matematiker 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Navn
Arne Magnusson 
Fødselsdato
13. november 1663 
Dødsdato
7. januar 1730 
Stilling
Professor, Arkivsekretær 
Roller
Lærd; Forfatter; Skriver; Digter 
Flere detaljer
Navn
Joakim, Brandt, Carl 
Fødselsdato
15. august 1817 
Dødsdato
27. december 1889 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Stednavn
Salling 
Flere detaljer
Navn
Hansen, Anne Mette 
Fødselsdato
30. september 1959 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Stednavn
København 
Land
Danmark 
Flere detaljer

Indhold

1(1r:1-145v:31)
Horologium divinæ/æternæ sapientiæGudelig VisdomsbogBüchlein der ewigen Weisheit
Forfatter
Rubrik

„sentite .j. vndersta .j.“

Begynder

Føler oc befinner aff vor herræ j godhet | oc søgher effter hanom j hiærtens enfol|lelighet / for thy / han finnes aff them som | ey frestæ hannom /

Ender

„som meth fadher oc hælleg and løwer | oc radher gudh ewinnelig Amen“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

2(146r-148r)
Cisiojanus
Begynder

Cjsio janus epythanie

Bemærkning

Et huskevers om helgendagenes rækkefølge. Navnet er taget fra incipitet „Cjsio janus epythanie dominj…“ [= „Cirkumcision, Januar, Epifani…“].

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

3(149v)
Overdragelsesbrev, ca. 1470 (?)
Rubrik

„[ulæseligt]“

Begynder

allæ men thetthæ breff seer eldher hore

Ender

„[ulæseligt]“

Bemærkning

Albret Skeel til Jungetgård overdrager Peder Mogensen en gård i Junget. Brevet er forseglet af Hr. Anders, prior fra Grinderslev kloster (Hr. Anders kendes kun fra dette brev).

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(150r-262r)
De imitatione ChristiOm Kristi efterfølgelse
Rubrik

„Incipit tractatus de imitationee christi

Begynder

Aff ihesu christi æffterfølgelse ok all wer -|dhens fafænghetz forsmædelse capitulum primum

Ender

„jngæn kan oc ransage | hans vtalligæ giærningh vare hans giærningæ tel|ligæ ath the lætteligæ kunne begribæs aff menniskens | skeel tha kunne the ey sigæs vndærligh och e v|seyælighe Amen“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5(263r-268v)
Prædikener
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5.1(263r:1-15)
Slutningen af en bøn
Begynder

vppa hannem Gudh ganger medh enfolduge

Ender

„the ey sees wendalige oc ey wsigelige / [usikker læsning]“

5.2(263r:16-268v)
Aff eydom
Rubrik

„Aff eydom“

Begynder

I herrens naffn Amen for ther salighet oc hielp som | attra ath fly synderne

Ender

„oc giffue hwar som nyttelikth ær och | behoff gøris i wor herre ihesu christo Amen

6(271r-311v:24)
Stimulus AmorisKærlighedens sting
Forfatter

Pseudo-Bonaventura

Rubrik

„Thinnæ bogh som kallæs stimulus amoris thet | ær kierlighetz styngh j vor alsomsødistæ oc mil|distæ frælsæræ ihesum christum hun skyfftæs j thrinne | dielæ J then fyrstæ talæs om vors herræs jhesv | christi æræfuldh pinæ J then annen talæs om | the stykkæ som høræ til andæligh besko|dælsæs hwilæ och roo“

Begynder

Løbær allæ menniskæ och allæ veg|næ for vndreer hoos edær gusz kier|lighet

Ender

„Ther thu pínes | med j thennæ wærldh / tha icke aff lader gudh | ath hugsualæ thik hwilkæn som ær loffuæ|ligh oc æræ fuldh ewinnæligh Amen“

[Final Rubric]

„Hær ær wdæ stimulus amoris i vor alzom | sødistæ frælsæræ ihesum christum“

Bemærkning

Mediolanensis Iacobus/Jakob af Milano (?)

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7(311v:24-327r, with gaps)
Tractatus Sancti Gregorii
Rubrik

„Hære begynnæs iæm | føæ tractatus sancti gregorii skreffwæn til no|græ clostær iomffrvær AMEN“

Begynder

Aldrigh ær gusz kerlighet fafængh forthy | han arbeyder storæ thingh huar som han ær

Ender

„thet lonnæ os | gud fader / son oc then helie and AMEN“

[Final Rubric]

Hær ær sancti gregorij tractatus vde / huar fore som | vd waldæ mænniskæs leffwernæ skal drøffuæs | j thennæ nærwæruidis tíme meth modgangh oc | fræstilsær Deo gracias AMEN

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

8(327v-361r)
Formaninger til klosterfolk
Forfatter
Bemærkning

Bladene er ikke indbundet i den rigtige rækkefølge.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

8.1(327v-346v:6, med lakuner)
Viginti quinque memoraliaDe 25 formaninger
8.1.1(327v-329v)
Ingen titel
Begynder

Hære begynnæs nogre pwnctæ som bonauentura sam |mænsattæ megæt fruchtsommæligæ oc gode

Ender

„Och alle gudz | gærninger skule wære thic til lærdom oc kænnædom

8.1.2(342r-346v:6)
Ingen titel
Begynder

Och jngæn thingh som j wærdæn ær skal draghæ | thic l ther fra

Ender

„Och at thw | math nydæ æren meth hanwm j then til kommendis | thimæ / hwilkæt han wnnæ thic / som ær thrennæ / | och een / trennæ j personær / oc een j guddomens na|turæ / gudh fader / son oc heliæ andh / benediid for | wthæn ændhæ Amen“

8.2(330r-361r, med lakuner)
Yderligere formaninger
8.2.1(346v:7-353v)
Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ ære the høre ickæ altenæstæ ...
Rubrik

„Mærk at alle the thíngh som hære æffter skriffuæ | ære the høre ickæ altenæstæ brødærne til oc the|ræs formen Æn och sa abbatissæn och hennæs systræ | som hennæ befalæde ære mærck grangiffuælighæ | horelwnd formennæne skulæ haffuæ sigh til thee|ræs vndærdanæ“

Begynder

Thet til til bør eder alle /

Ender

„Thet ær een for gifftæligh thingh høyestæ stat“

8.2.2(330r-341v)
Ingen titel
Begynder

och hugæn nedærst Thet fyrstæ oc øppærstæ sædhæ | oc leffnedæn ydærst och far smædæligst Thwngæn | stoor talændæ / oc handæn fafæng

Ender

„oc theeræs størstæ wdygd ær høy|færdighet Merckændis ær / at renliffuæligæ perso“

8.2.3(354r-361r)
Ingen titel
Begynder

nærs otmywgt / bewisæs j ix handæ madæ

Ender

„ath guds | kiærlighets brynnæ / oc sielernes hielsæ skal fon|ghes oc øghæs Amen“

[Final Rubric]

Bedh gud for mic

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Papir.

Antal blade
361. Bl. 148v-149r, 246, 262v, 269r-270v og 361v er (eller var oprindeligt) ubeskrevne. 210 mm x 140 mm.
Foliering

Håndskriftet har en moderne foliering fra 1800-tallet i recto-sidernes øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 26-36 linjer pr side. Røde overskrifter, initialer på hhv. 2 og 3 linjer og linjeudfyldere. Begyndelsesbogstaver har røde gennemstregninger, og nogle steder er det første bogstav i et afsnit understreget med rødt. Efter bl. 262 er flere blade udskårne.

Skrift

Forskellige hænder. Håndskriftet er rimeligvis sammensat af flere stykker, der er skrevet hver for sig.

Tilføjet materiale

Et par penneprøver er senere tilføjet det ellers ubeskrevne bl. 270v:

  • Begyndelsen af Hil dig Maria: „aue maria gracia plena domius tecum ben“
  • Fire linjer af en folkevise eller, som det synes, en parodi på en folkevise: „megh haffuær drø|met iæn drøm i | nat thet var om | ien kat t thet och | om jen t hundh | hundh och om jen“

Indbinding

Samtidigt mørkebrunt læderbind. Træplader. Hæftet på fire dobbelte bindsnore. Størrelse: 218 mm x 160 mm x 91 mm. Bindet er holdt sammen af en lukkemekanisme bestående af et metalspænde for enden af en læderrem og et beslag på forpermen. Under indbindingen er to læg blevet ombyttet (bl. 330-341 og 342-353).

Vedlagt materiale

Der er to AM-sedler. Den første af Arne Magnússon, som har noteret: „Bekommet fra Monsr Christian Frost | fra Friderickshald. | hans fader er kiób-|mand i Fridericks-|hald, og meenes at | have ejet bogen. | Studioso Norvego | mediante Domino stubæo | 1720.“ Den anden seddel er en indholdsfortegnelse over håndskriftet skrevet af Carl J. Brandt.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet stammer sandsynligvis fra et klostermiljø eller et lignende religiøst miljø, og vestjyske sprogtræk peger på, at håndskriftet muligvis er fra Vestjylland. Skriften og et træk i indholdet tyder på en tilblivelse omkring år 1500 eller lidt senere (jf. Skautrup: Det danske sprogs historie vol. II p. 25, og Frederiksen: Senmiddelalderlige mystikere p. 45). Håndskriftet har tidligere været dateret til senest ca. 1470, fordi en brevafskrift på bl. 149v nævner en person, der vides død i 1472. Det er dermed blevet forudsat, at denne person stadig var i live i brevet. Denne brevafskrift er også blevet taget til indtægt for lokalisereingen af håndskriftet til augustinerklosteret Grinderslev kloster i Salling, Vestjylland, da en prior herfra er medbesegler af brevet.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 14. Oktober 2000 af AMH.

[Custodial History]

Blade repareret, spænde påsat og ny rem mellem 27. november 1964 og 9. january 1965.

Blade genemset; ryg, grønt titelfelt og spænderem repareret i sommeren 1982.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København.

[Surrogates]

mikrofilm (originaler) Neg. 688 1985 After conservation mikrofilm (arkiv) Pos. 673 1985 Positive copy of Neg. 688 s/h fotografier AM 783 4to 12. januar 1999 Fotografier fra Neg. 688 6x6 (120) 6x6 neg. lomme nr. 74 4. januar 1999 Dokumentfotografier af bindet diapositiv 6x6 lomme nr. 101 11. januar 1999

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Henrik Susos Gudelig Visdoms Bog: i dansk Oversættelse fra det femtende Århundrede, Dansk Klosterlæsning fra middelalderened. C. J. Brandt1858; I
Gammeldansk læseboged. Gerd Wellejus, ed. Nelly Uldalerp. 357a-367a:28 (bl. 91v:17-96v:11), 367a:29-378a (bl. 106r:10-110r:17)
Tomas a Kempis Fire bøger om Kristi efterfølgelse i dansk oversættelse fra 15. århundrede.ed. F. Rønning
Bonaventura: Tre skrifter i gammeldansk oversættelse: Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sproged. Det Danske Sprog- og Litteratureselskabp. KærlSt 1-167
Peter SkautrupDet danske sprogs historie1947; II
Britta Olrik Frederiksen„Senmiddelalderlige mystikere - "Grinderslevhåndskriftet"“, p. 45-46
1985
1985
1999
1999
1999
Thelma Jexlev„Den skrevne bog“, Skrift, bog og billede i senmiddelalderens Danmark, Bogvennenp. 55-57
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundII: p. 202
Lauritz NielsenDanmarks middelalderlige Haandskrifterp. 139
Levende ord og lysende billeder: Den middelalderlige bogkultur i Danmark: Kataloged. Erik Petersenp. 45-46
« »