Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 40 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Danske love og forordninger fra 1400-tallet; Danmark, 1400-1499

Navn
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Fødselsdato
19. august 1844 
Dødsdato
4. juli 1919 
Stilling
Forskningsbibliotekar 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Stednavn
København 
Region
Sjælland 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Kroman, Erik 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-10v)
Indholdsfortegnelse
Begynder

Foor man konæ oc dør han før en hun A j

Ender

„Thette er ræt ath huilken som kræwer geld g xvi“

[Final Rubric]

„sequitur tabula juris ecclesie“

Bibliografi

Kriger: Småting om den nydanske Retskrivning p. Tab. 4 Faks. af bl. 10r:3-22

Tekstens sprog

Dansk

2(13r-68r:21)
Skånske lov
Begynder

For man kone oc dør han | før en hun for barn / oc | sigher hun oc hennes fren -|dher ath hun ær meth barn | tha skal hun sidiæ i eghen | begges therre vskifft i | thywghe vgher oc tilse | meth sinæ veriendhe

Ender

„Saarer lundhe man lands man eller landz man lundhæ man i lundh | | tha ær oc fyretyughe marckæ saghe“

Tekstens sprog

Dansk

3(68r:22-70v:7)
Valdemar IIs forordning om jernbyrds afskaffelse
Rubrik

„Thette er koningh valdemars logh“

Begynder

VAldemar aff gudz nathe dane oc | vendæ koningh sendher alle the i | skone boo quethe och sin nathe

Ender

„Thette haff-|ue wij saa skipæt for manne thørfft saghe“

Bibliografi

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 781:17-791:4 Udg. A3

Tekstens sprog

Dansk

4(70v:8-72v:6)
Kong Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Begynder

Thette haffuer koningh iæth sith ri-|ghe ath hans breff skall vppa en-|ghen man giffues før en han er log|lige kert vppaa herritzthingh oc landz-|thingh

Ender

„Æn huar han var-|ther sithen grepen tha ganghe aa hans halss“

Tekstens sprog

Dansk

5(72v:7-76r:7)
Kong Erik Glippings nyborgske forordning for Skåne, 1284
Begynder

En om nogher man varther buthen | hem till anners mans eller han gesther | nogherstath i køpstat eller aa land haff|uæ ther saa full frith som han haffuer hemæ | ath sin eghen

Ender

„tha | var twsende vinther oc twa hundrethe | vinther oc firesintyuge vinther och aa | fierthe vinther sithen vor herre ihesus | christus var fødh oc thenne log var sath“

Bibliografi

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 751:3-8 Bl. 75v:2-10. Ed. A2

Tekstens sprog

Dansk

6(76r:8-78v:19)
Vederlagsretten
Begynder

Thette ær vetherlags ræth ther | knut koningh valdemars søn oc | absolon Erchebiscopp scriffue Saa | som var i gamble knutz dage

Ender

„Och | sithen ære mange bøther bøthe ath thet | samme mynne ther cristiern bøtthe“

Bibliografi

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 2-6 Udg. B

Tekstens sprog

Dansk

7(78v:20-79v:17)
De crimen læsæ majestatis
Begynder

Siquis impetitus fuerit a rege super | crimine lese maiestatis

Ender

„Si vero aliquis pro nequitia captus se | iugulauerit vel interfecerit portio capi-|talis sua fisto applicabitur“

Bemærkning

Constitutio Christophori I

Tekstens sprog

Latin

8(79v:18-82r:19)
Kong Erik Glippings nyborgske forordning, 1282
Begynder

Ericus dei gracia Danorum slauorumque | Rex regis cristoferi filius

Ender

„Anno et Die Supradicta

Bemærkning

Latinsk oversættelse af den danske forordning.

Tekstens sprog

Latin

9(82r:20-83v:11)
Kong Erik Glippings forordning for Bareherred
Begynder

Ericus dei gracia Danorum Slauorumque | Rex bareherret inhabitantibus Salutem | et graciam

Ender

„Quod siquis infringere | presumpserit scire debet se sentenciam capitalem et | amissionem omnium bonorum suorum merito incurrisse“

Bibliografi

Afzelius: Diplomatarium Danicum vol. 2.3 p. 16-19 Udg. f

Tekstens sprog

Latin

10(83v:12-84r:5)
Epilogen til Skånske kirkelov
Begynder

Thenne ræth var satther aa then | liorffdag som nest var sancti iacobi | dag aa sywnde vinther valdemars | konings sithen han var en valdher koning

Ender

„Och effther gudz byrdh och til then | dagh som thesse logh war giffuen ære tw-|sende aar och hundrethe aar och xl aar | oc eth aar oc syw manathe oc tolff dage“

Bibliografi

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 864:3-866 Udg. G5

Tekstens sprog

Dansk

11(84r:6-118r:11)
Arvebogen
Begynder

Father oc mother døthe ær søn oc | dotther nest ath ærffuæ søn till | full løth oc dotther till halff | løth

Ender

„Æn ær lyde aa tha vare | the lyde bothe till both och till log | som hin annær lydhe ther førræ | ær vppaa om melth“

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VII p. 3-119 Text I. Ed. A4

Tekstens sprog

Dansk

12(118r:12-126v:8)
Skånske stadsret
Begynder

Thette ær then ræth ther man | kaller vare biercke ræt ther | i lundh ær och i alle stathe | ther køpstathe logh holdes i danmarck

Ender

„Æn | huilken man ey haffuer vether athette | och lather søkæ vppaa sick tha skall | hanum søkæ som anner vdædes man

Tekstens sprog

Dansk

13(126v:9-131v)
Skånske kirkelov
Begynder

Thette ær then ræth ther satther | var aa malsteffnæ i lund aff| erchebiscopp eskill effther alle | skaninge bøn och mest meth tordh gel-|keræ thy ath retten var førre vhart

Ender

„Skill bøndher oc | biscopp om logh tha skall thesse skreft | skilliæ therre i mellom“

Bibliografi

Aakjær og Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. I.2 p. 821-864:2 Text I. Ed. G5

Tekstens sprog

Dansk

14(132r-132v)
Om hemmeligt skriftemål
Rubrik

„Ad punctum in legis tercio vdi kirckebalcken oc | Gør lønlig synd etc.

Begynder

Notandum quedam sunt crimina enormia

Ender

„Hec statuta fuerunt per | archiepiscopum et suffraganeos etc.

Bemærkning

Ifølge Kristian Kålund, er denne del skrevet med en hånd fra ca. 1500, og er dermed yngre end resten af håndskriftet.

Tekstens sprog

Latin

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Papir.

Antal blade
132. Bl. 11r-12v er ubeskrevne. 193 mm x 147 mm.
Foliering

Håndskriftet er folieret i øverste høje hjørne.

Layout

Texten er enspaltet med 21-22 linjer pr. side. Røde og blå initialer.

Tilføjet materiale

Marginalantegnelser med yngre hænder; som regel henviser de til tekstens indhold.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallet.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 21. februar 2000 af AWS.

[Custodial History]

Håndskriftet blev fotograferet i 1988

Udlånt til Rigsarkivet), København, til Erik Kroman fra 7. februar 1957 til 13. juli 1962, og fra 30. juli 1962 til 20. juli 1970.

[Surrogates]

Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier: mikrofilm (originaler) Neg. 782 1988. mikrofilm (arkiv) Pos. 717 1988. s/h fotografier AM 40 4to 21. oktober 1992.

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
M. D. KrigerSmåting om den nydanske Retskrivningp. Tab. 4
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Johs. Brøndum-Nielsen, ed. Svend Aakjær1933; I:1
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman, ed. Svend Aakjær1933; I:2
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Diplomatarium Danicum 1281-1290ed. Adam Afzelius, ed. Franz Blatt1939; II:3
Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1933; VII
1988
1988
1992
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
J. L. A. Kolderup-RosenvingeNogle Bemærkninger om det hemmelige Skriftemaals anvendelse i Norden. Nærmest med Hensyn til en Bestemmelse derom i den skaanske og sjellandske Kirkeret, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs historiske og philosophiske Afhandlinger1845; VII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 366-367
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
« »