Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 37 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Lovhåndskrift; Danmark, 1250-1599

Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Stednavn
København 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Kroman, Erik 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Dalgård, Sune 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Reitsel-Nielsen, Erik 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Andersen, Aage 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Sunesøn, Andreas 
Stilling
Ærkebiskop i Lund 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Navn
Kålund, Kristian Peter Erasmus 
Fødselsdato
19. august 1844 
Dødsdato
4. juli 1919 
Stilling
Forskningsbibliotekar 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Stednavn
Lund 
Flere detaljer
Navn
Nicolaus 
Dødsdato
1379 
Stilling
Ærkebiskop 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Pergament.

Antal blade
123. Bl. 1v, 5r-v, 122v, 123v er ubeskrevne. 211 mm x 150 mm.
Layout

Skrevet med både en og to spalter.

Indbinding

Brun læderindbinding; 221 mm x 150 mm x 57 mm.

Historie og herkomst

[No history available.]

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 10. november 1999 af AWS.

[Availability]

Tilgængelig for brug.

[Custodial History]

Fotograferet i 1986.

Udlånt tre gange til Rigsarkivet, København til Erik Kroman fra 6. til 17. februar 1959; 8. juni 1960 til 6. oktober 1965, og 11. februar 1966 til 20. juli 1970).

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til udstillingen Dansk videnskab fra Saxo til Niels Bohr fra 7. oktober til 1. december 1965.

Udlånt til Rigsarkivet, København til Sune Dalgård fra 6. december 1971 til 4. februar 1974.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, først til Erik Reitzel-Nielsen fra 28. januar til 12. februar 1986 og senere til Aage Andersen fra 28. august til 2. december 1986.

[Surrogates]

Håndskriftet blev fotograferet i 1986. Den Arnamagnæanske Samling har følgende fotografier: mikrofilm Neg. 708 21. januar 1986. mikrofilm Pos. 653 21. januar 1986. mikrofilm Neg. 888 10. september 1991 Disse supplerende fotografier (35 suppl.) blev taget i 1991. s/h fotografier AM 37 4to 4. september 1991. s/h fotografier AM 37 4to 16. september 1991 Supplerende prints af 1r-v [16. september 1991].

Indhold

Del I ~ I
1(7ra-58va)
Lex Scaniæ provincialisDen latinske parafrase af Skånske lov
Rubrik

„Antique Leges Scanie“

Begynder

Marito defunc|to sine liberis. si se uxor ipsius | asserat in pregnatam. ob spem | future sobolis. in diuise debet | hereditati cum suo legitimo | defensore. xxti. septimanarum | spacio preuidere.

Ender

„et si nolit recipere su|per larem eius. uel limen coram | ipsius oculis eandem deponat. et sic | ab omni se liberet obligation i e.“

[Final Rubric]

„Explicit liber legis sca|nie quem dominus andre |as lundensis ecclesie arch|iepiscopus suethie pʀi|mas. apostolice sedis legatus | composuit ad utilitatem | totius terre. amen

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

2(59ra-62rb)
Skånske kirkelov
Begynder

Thættæ æʀ ræt thæn æthæ | sattar war a malstefni. i lun|di. af æʀchibiscopi æskili. | æftir bøn aldra skanungæ | mæst mæth thorthæ gælky|ræ. thy at rettin waʀ of har|thar føʀ.

Ender

„Thæssæ | skra løt Niklæs æʀlunds|sun giælkyræ af lund skriuæ | æftir the gamblæ skra thær ærchibiscup æskil oc bis|cup absalon mæth walde|mar kunungs gothwilia | gafæ skanungum thær i | lund liggir ok therra in|cigle fore ok løt sændæ | i hwært hæræth slika skra | at bøndør matte them | loghlekæ wæriæ ok taki | æi withir v loghum.“

Bemærkning

Med latinske rubrikker.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Pergament

Layout

Teksten er tospaltet med 23-26 linjer pr.side.

Skrift
Tilføjet materiale

Bl. 61v's nedre margen bærer et vers, der er kendt som Skåningestrofen: „hauí that skanunga ærliki mææn toco vithar oræt aldrigh æn“. Dette vers er indført af en hånd, der er nogenlunde samtidig med kirkeloven. Bl. 62v, der oprindeligt var ubeskrevet, har nogle danske og latinske notitser.

Historie og herkomst

Proveniens

Skrevet i Danmark. Kristian Kålund (Katalog vol. I p. 363) har dateret denne del til ca. 1300. Erik Kroman (Palæografi p. 52) har dog senere dateret det mere præcist til 1200-tallets sidste halvdel.

Herkomst

På bl. 1r har en hånd fra 1500-tallet tilføjet: „ Istud legisterium Est sedis lundensis“, hvilket tyder på, at håndskriftet tilhørte ærkebispesædet i Lund. Kroman antager, at håndskriftet blev til i Lunds domkapitels skriptorium (Palæografi p. 52).

Erhvervelse

Erhvervelse ukendt.

Del II ~ II
1(1r-v)
Taxa ecclesiarum ad scolam Rothnebyensem annuatim
Rubrik

„Taxa ecclesiarum ad scolam | Rothnebyensem annuatim“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

2(2r)
Om hemmeligt skriftemål
Begynder

Notandum quedam sunt crimina enormia

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

3(2v-4v)
Frederik I's reces, Odense 1527
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(6r)
Privatoptegnelser fra 1500-tallet
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5(63r-101v)
Jyske lov
Begynder

Lex est accissens Jncipiunt

Ender

„qui somo utnem | attendit“

[Final Rubric]

„.Expliat.“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

6(102r-104v)
Register til Anders Sunesøns latinske bearbejdelse af Skånske lov
Rubrik

„Registrum primi legisterij“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
7(105r)
Notitser om 1) Majestætsforbrydeler, 2) fredkøb, 3) køb og salg, 4) gæld
Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord

8(105v-106r:3)
Kong Christian Is juramentum, 1449
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

9(106r:4-107r; 108r)
Gårdsretten
Begynder

Thette ær then ræt som skikkat ær oc kalleer gordz ræt

Ender

„som forscriffuat staar“

Bemærkning

Skriveren har brugt kors for at markere sammehørende tekstdele.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

10(107v)
Regler for vejrliget
Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

11(108v)
Notitser
Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

11.1(108v:1-6)
Notits om ærkebisp Ysarnus' indrømmede privilegier efter Johannes Grands fangenskab
11.2(108v:7-19)
Fortegnelse over Johanniterordenens indtægter fra de forskellige europæiske lande
Bibliografi

Langebek: Scriptores rerum Danicarum Medii Aevi vol. VIII p. 315

12(109r)
Christian Is løfte til Sveriges indbyggere
Bemærkning

Under teksten er der nogle noter på gammeldansk om bl.a. „wergeld“.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

13(110r)
Constitutio Christophori IChristoffer Is forfatning
Rubrik

„De crimine lese maiestatis“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

14(110v-112r)
Constitutio Erici Glipping, Nyburgis anno 1282Erik Glippings forfatning, Nyborg år 1282
Bibliografi

Afzelius og Blatt: Diplomatarium Danicum vol. 2.3 p. 16-19 Udg. e

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

15(112v-113v)
Brudstykker af Anders Sunesøns statuta synodalia
Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

16(114r)
Brudstykke af Christoffer II's håndfæstning
Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

17(114v-115r:7)
Obligatio nobilium Scaniæ super defensione ecclesiæ lundensis 1380De skånske ridderes pligt til at forsvare kirken i Lund 1380
Rubrik

„Obligacio nobilium scanie | super defensione ecclesie lundensis

Bibliografi

Nielsen: Diplomatarium Danicum vol. 4.2 p. 55-56 Udg. Aa1

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

18(115r:8-v)
Sententia data in Kalundborg super introductionem a consiliariis regis 1494Ord sagt i Kalundborg ved indtrædelsen i Kongens Råd i 1492
Rubrik

„Sentencia data in Kalunborg super | introductionem a consilariis regis

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

19(116r)
Notits om „stilus cancellarie Romane curie de taxa beneficiorum“
Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

20(116v-122r)
De lundensiske ærkebispers krønike med fortsættelse til 1400-tallets slutning
Forfatter
Bibliografi

Langebek: Scriptores rerum Danicarum Medii Aevi vol. VI p. 621-639

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Pergament

Layout

Texten er enspaltet med 23-35 linjer pr. side.

Tilføjet materiale

Bl. 123r bærer nogle penneprøver, og på bindets sidste inderside findes regnskabsnotitser fra 1500-tallet.

Historie og herkomst

Proveniens

Skrevet i Danmark. Kristian Kålund har dateret denne del til ca. 1500 (Katalog), mens Erik Kroman har dateret det til 1400-tallet (Palæografi p. 52). Begge dateringer er sandsynlige.

Herkomst

Bl. 122v har et lakaftryk af slægten Rantzaus våben.

Erhvervelse

Erhvervelse ukendt.

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
1986
1986
1991
1991
1991
En Dansk Lov-Historie fra Kong Harald Blaatands Tid til Kong Christian den Femtesed. Peder Kofod Ancher1769-1776; I
Lex Scaniæ antiqua latine reddita per Andream Sunonis, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1846; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 363-365
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
Gammeldansk læseboged. Gerd Wellejus, ed. Nelly Uldalerp. 10-19
Skånske Lov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman, ed. Svend Aakjær1933; I:2
Skånske Lov og Eskils skånske Kirkelov, tilligemed Andreæ Sunonis lex Scaniæ prouincialis, Skånske Arvebog og det tilbageværende af Knud de 6.s og Valdemar den 2.s Lovgivning vedkommende Skånske Lov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1853; XVIII
Britta Olrik Frederiksen„Skånske kirkelov efter AM 37 4to“, 1975; XXX: p. 22-24
Kålund, KristianPalæografisk Atlas: Dansk Afdelingp. 10
Erik KromanPalæografi, a, Danmark og Sverige, Nordisk kultur1943; XXVIII: p. 36-81
Scriptores Rerum Danicarum Medii Aevied. Jacobus Langebek1772; I-VIII
Diplomatarium Danicum 1281-1290ed. Adam Afzelius, ed. Franz Blatt1939; II:3
Diplomatarium Danicorumed. Herluf Nielsen1987; IV:2
« »