Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 36 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Gammeldansk lovhåndskrift om Skåne; Danmark, 1400-1499

Dette specieltegn er ikke gengendt (U+f20d).

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Specieltegn vises nær det originale form.

Navn
Pedersen, Harboe, Niels 
Stilling
 
Roller
Ejer 
Flere detaljer
Navn
Arne Magnusson 
Fødselsdato
13. november 1663 
Dødsdato
7. januar 1730 
Stilling
Professor, Arkivsekretær 
Roller
Lærd; Forfatter; Skriver; Digter 
Flere detaljer
Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Stednavn
København 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Kroman, Erik 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-6r)
Indholdsfortegnelse til Skånske lov og kirkeloven
Rubrik

„Skonsch Lougbog“

Begynder

For mand konæ och dør han før A i | Sigher mother och henne frender ii

Ender

„Ænghen sag skall aff bygd stæffne | Æn a thesse lund skall sag søge“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

2(7r-81r:14)
Skånske lov
Begynder

Far man kone och dør han føre | hwn far barn / ok sigher hun ok | henne frender ath hwn er medh | barne

Ender

„threnne til-|ther eth til xl march ære fram| och yffuer xl marc ær ey meræ | æn thrennæ til ther eth togh ath | hundreth march vare“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

3(81r:15-88r)
Skånske kirkelov
Begynder

Thette er then ræth ther sætther | var a malstefnu mellom lund och | dalby a stenhusæ aff erchebiscop | eskill effther b?n alle skoninge

Ender

„thesse log var sath | er thusen vinther och hundreth | och fyritiugo och en vinthær | och syw manathe och xii daghe“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

4(88v-130r:2)
Arvebogen
Rubrik

„Om arff“

Begynder

Father och mother | ær s?n oc dotther næst ath | ærffuæ

Ender

„Æn ær lythe offnæ | tha vare the lythe bathe till bothe och til loghe som hin annar | lythe ther f?r er vppi vm mælth“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

5(130r:3-137r:2)
Vederlagsretten
Begynder

Thette er vetherlags reth ther | knut koningh valdemar s?n och | absolon erchebiscop lothe scrffue

Ender

„Æy skal ok ættæ both kiæfues for thet barn sithen varthar | f?th ther man varther drepen etc.

Bibliografi

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. V p. 2-6 Udg. C

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

6(137r:3-142v:5)
Erik Glippings forordning for Skåne, 1284
Begynder

Thenne logh gaff koning erick | koning cristoffers s?n i nyborghe | effther alle dane rath och alle | dane thoghe vether

Ender

„tha b?the hin ther | breff tok thre march bondanum oc | koningen thre march forthi ath han | sagde koningen vsannande ther a“

Bemærkning

Denne del af håndskriftet indeholder også et stykke af Den vordingborgske forordning 1282.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

7(142v:6-143r:19)
Valdemar IIs forordning om jernbyrd
Rubrik

„koningh valdemars | logh“

Begynder

Thesse logh gaff koning valdemar | i syn tiid for iern byrth meth the vi-|seste manne rath i danmark waræ | tha

Ender

„Æn swe-|ue the hanum skilden / tha gelde | ather tiuffnæt och a twe gildhe | och koninge sin ræth“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

8(143r:19-154r:7)
Skånske købstadsret
Rubrik

„Berke Ræth“

Begynder

Thettæ er then ræth man kaller | vare berke ræth i alle køpstæther i skanæ

Ender

„Ænd | huilken man ey haffuar vether | ath hettæ och lather s?ghe vppæ | sik tha skall man hanum s?ghe | Som annan vdædes mandh etc.

Bibliografi
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

9(154r:8-161r:17)
Erik af Pommerns og Margrete I's fiskeriforordning
Rubrik

„Skanor logh och falstherbothe“

Begynder

Thesse lund kyndes moth then tiid | ther frith swæries vppa Skan?r ok | falstherbo

Ender

„Item enghen skall fore | wth hestæ vthen meth mynne vith xl | march forbr?th“

Bibliografi
Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

10(161r:17-165v)
Gårdsretten
Rubrik

„Gartz Ræthen“

Begynder

Thette er then Ræth Som skicket | er och kalles gartz ræth i konings | garth och pa hans hwss och festæ | och samme ræth vnth och giffuæn | er alle righens rath biscoper Riddere och Swene

Ender

„Thwillæs om ath n?twerghæ ath thet er giorth Tha skall och | tolff men aff garthen Rethe thet vth | Som forscreffueth stander etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Papir.

Antal blade
166 + 1. Bl. 6v er ubeskrevet med undtagelse af et personnavn. 218 mm x 142 mm
Layout

Texten er enspaltet med 19-22 linjer pr. side. Røde rubrikker; initialerne er hovedsageligt røde, men grønne initialer forekommer. Nogle af klummetitlerne er røde.

Tilføjet materiale

På bindets forreste inderside er der påklistret en indholdsfortegnelse fra 1600-tallet.

I håndskriftet findes enklete ældre og yngre marginalia.

Indbinding

Rødt læderbind med spænder.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallet.

Herkomst

Blandt håndskriftets ejere kan mærkes Niels Pedersen Harboe, hvis navn forekommer flere gange. Ifølge en påskrift fra 1600-tallet på bl. 166v har en P.V. Lem, som havde erhvervet håndskriftet af en bonde, givet det til Niels Harboes farbror.

Erhvervelse

På en foran indklæbet AM-seddel har Arne Magnússon noteret: „Fra Sal. Assessor Thormod | Toruesens Enke. | Num. 18.“

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 8. november 1999 af AWS.

[Custodial History]

Håndskriftet blev fotograferet i 1988.

Udlånt til Rigsarkivet, København, fra 11. marts 1957 to 13. juli 1962, og fra 17. juli 1970 til Erik Kroman.

[Surrogates]

Håndskriftet blev fotograferet i 1988; Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier: mikrofilm (originaler) Neg. 782 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 717 1988 mikrofilm (originaler) Neg. 782 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 717 1988 s/h fotografier AM 36 4to 1992

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Skånelagen med Andreas Sunessons latinska bearbetning, Skånska Kyrkarätten och Stadsrätten, samt åtskilliga stadgar för Skåne. Codex Juris Scanici expositio latine conscripta ab Andrea Sunonis f. archiepiscopo Lundensi, Codices juris ecclesiastici ac urbici Scaniae, et statuta diversa Scaniam spectantia, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1862; IX
1988
1988
1988
1988
1992
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 362-363
« »