Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 23 4to

Der er ingen billeder tilgængelige for dette håndskrift.

Dansk lovhåndskrift; Danmark, 1490-1510

Navn
Arne Magnusson 
Fødselsdato
13. november 1663 
Dødsdato
7. januar 1730 
Stilling
Professor, Arkivsekretær 
Roller
Lærd; Forfatter; Skriver; Digter 
Flere detaljer
Navn
Gunnersen, Birger 
Dødsdato
30. november 1519 
Stilling
Ærkebiskop i Lund 
Roller
Forfatter 
Flere detaljer
Navn
Seerup, Anne Wedel 
Fødselsdato
17. oktober 1976 
Stilling
 
Roller
Katalogisator 
Flere detaljer
Stednavn
København 
Region
Sjælland 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Kroman, Erik 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Dalgård, Sune 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-2v:14)
Jyske lovs fortale
Begynder

MEth logh skal land byggæs

Ender

„oc byscop jens j hetheby / | oc ther til meth alle the bæste mens | rath / ther i hans righe wore /“

Bibliografi

Skautrup: Danmarks gamle Landskabslove vol. II p. 3-18 Udg. C3

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2(2v:15-48v:17)
Valdemars Sjællandske lov
Begynder

Incipiunt capitula libri primi.

Ender

„vm thæt ær for hungers nøth giort /“

Bemærkning

Bl. 41v:7-48v:17 følger lovtekstens yngre redaktion.

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 3-104 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C7

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
3(48v:18-53)
Sjællandske kirkelov
Rubrik

Jncipit jus pontificale | Vm kircke wíghelse /

Begynder

Thæt ær thæn ræt thær sæt wor a mall-|stæffne j Ríngstæthe lund / aff absolon | ærchebyscop / effter alle sielands | fare bøøn / for thi at retten wor før aff harth | mellem byscop oc bønder /

Kircke vm woght worthær / maa æy | annen tith wighes

Ender

„tha wore gangne thwsende winter | oc hundrede winter oc siw tiughe | winter oc siw maned oc tolff daghe“

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 445-457 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C5

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord
4(54r-56v)
Constitutio Olavi II, 1376Olufs grundlov II, 1376
Rubrik

„Constitutio regine margarete regis voldemaris filie Item nota ista constitutio | ex sic Constitutio Olam regis dacie et haquinj | regis norwegie et margarete regine trium regnorum

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
5(57r-61v:10)
Constitutio Valdemari IV, 1360Valdemar den IV's grundlov, 1360
Rubrik

„Nota istam constitutionez Dedit voldemarus | rex ex parte filii sui Cristoferi Constitutio | regis voldemari patris margarete Regine“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
6(61v:11-62v:5)
Constitutio Valdemari IV, 1356Valdemar den IV's grundlov, 1356
Rubrik

„Alia constitutio Voldemari regis patris | margarete Regine trium regnorum

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
7(62v:6-64v)
Constitutio Christophori II, 1320Christoffer den II's grundlov, 1320
Rubrik

„Constitutio cristofori regis dacie | rffilii [?] voldemari regis“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
8(69r-71v)
Constitutio Olavi II, 1376Olufs grundlov, 1376
Rubrik

„Constitutio regine margarete | regis valdemari filie Item Nota | ista constitutio Alio modo sic | Constitutio Olaui regis Dacie | Haquini regis norwegie et mar|garete regine trium regnorum“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
9(72r-73r)
Constitutio Olavi II, 1377Olufs grundlov, 1377
Rubrik

„Constitutio Olaui regis Dacie“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
10(73v-75r:3)
Constitutio Erici Regis Dacie Filii Cristoferi, 1284Erik Glippings nyborgske forordning for Sjælland, 1284
Rubrik

„Constitucio Ericí regis dacie filii | cristoferi regis in nyburgh“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
11(75r:4-86r)
Articuli Thordonis legiferiThord degns artikler
Rubrik

„Constitucio voldemari regis per tordo|nem legiferum Articuli et correc|ciones legis“

Bibliografi

Kolderup-Rosenvinge: Samling af gamle danske Love vol. III p. 461-485 Udg. C

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
12(88r-93v)
Den fornyede unionsakt af 1436
Begynder

Wij hans laxman i lundh oluff | vdi opsale aslack i nydrosze met | gudz nade

Ender

„Thettæ ær giort aff drotning margrethes raad | oc alle thry righens oc stadfest wdj koning | ericks tiid som forscreffuit staar“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
13(94r-v)
Privilegium Regis Christophori, 1443Kong Christoffers privilegier, 1443
Rubrik

„priuilegium regis Cristofori“

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
14(95r-96v)
Spredte retslige optegnelser på dansk og latin samt værdiberegning af jord
Begynder

Voldemar meth gwtz naade dane oc wende | konning Sendher alle thee j skaane boo | qwæde oc frij sin nathe

Ender

„Som bonden haffuer vndher syn | plogh oc syn lee Ock ey andhre jordh“

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord
15(98r-112v)
Kong Hans' håndfæstning, Halmstad, 1483
Begynder

I Gwdz naffn Amen / Ære wij | nw hære j halmstadhe forsambledhe | Jens meth gwdz nadhe Erchebiscop j | lwnd / Sweriges første. oc pawens le-|gaat / Olaff j Roskilde / Karl j | othens / aff samme nadhe Kristoper /

Ender

„Date Halmstadis anno | domini mcdlxxx tercio in profesto purificacionis | gloriose virginis marie“

Bemærkning

Thord degns artikler er efterfulgt af en kort notits på fire linjer – en senere tilføjelse.

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord
16(113r)
Constitutio Christophori II, 1320Christoffer den II's grundlov, 1320
Rubrik

„Item in mannifestacione Regis cristoforj“

Bemærkning

Uddrag på en enkelt side.

Tekstens sprog

Latin

Nøgleord
17(114r-120v)
Södermannalagens kirkebalk
Begynder

Hwer Cristen man som cristeth | naffn will bæd han skall aa | crist allene tro

Ender

„Liindkøøping in nordmalm“

Bemærkning

Den oprindelige svenske tekst oversat til dansk og er efterfulgt af et par mindre optegnelser på dansk og latin.

Tekstens sprog

Dansk (primært); Latin

Nøgleord
18(122r-136r)
Kongelige forordninger
Begynder

I gudz naffn amen aar effter gudz byrdh tusindhe | try hwndrithe paa thet tywgendhe Sancti | pawels dage

Ender

„han worder siden grepenn | thaa gongæ aa hans hals“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
19(137r-140v)
Valdemar Atterdags privilegium for Lund, 1361
Rubrik

„Een deell af lwndestadz priuilegiis / j Schone /“

Begynder

Alle the som thette breff see ether høre

Ender

„iij marck“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Pergament og papir.

Antal blade
1 + 141 + 1 (1-141 + 29bis). Bl. 65r-68v, 86v-87v, 95v, 97, 113v, 121 er ubeskrevne. 207 mm x 150 mm.
Foliering

Håndskriftet er folieret i øverste højre hjørne.

Layout

Teksten er enspaltet med 21-33 linjer pr. side; røde rubrikker (til bl. 53v), røde og grønne klummetitler (til bl. 48v) og intialer.

Historie og herkomst

Proveniens

Skrevet i Danmark ca. 1500.

Herkomst

På en foran indklæbet seddel har Arne Magnússon noteret: „Istud legisterium est elemosi|na Domini Birgeri Archiepiscopi | lundensis etc. pro usu sedis | Lundensis in Schania. ipso | die Nativitatis Joannis Ba-|ptiste M. d. decimo quinto.“ Ifølge denne notitis har Lunds ærkebiskop, Birger Gunnersen (c. 1440-1519), været håndskriftets ejer.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 29. september 1999 af AWS.

[Custodial History]

Håndskriftet blev fotograferet i 1988

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman fra 15. maj 1956 til 13. juli 1962, 21. february 1963 til 10 november 1967 og 27. april til 17. juli 1970.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, fra 13. november til 17. december 1967.

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Sune Dalgård fra 22. november 1971 til 16. august 1983.

[Surrogates]

Håndskriftet blev fotograferet i 1988 og Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopier mikrofilm (originaler) Neg. 768 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 703 1988 mikrofilm (originaler) Neg. 768 1988 mikrofilm (arkiv) Pos. 703 1988 s/h fotografier AM 23 4to

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Kong Valdemar den Andens Jydske Lov og Thord Degns Artikler, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1837; III
Danske Gaardsretter og Stadsretter, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1827; V
Østdanmark, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; IV
1988
1988
1988
1988
Valdemars Lov: Arvebog og Orbodemål, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1933; VII
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 352-353
Södermannalagen. Codex juris Sudermannici, Corpus juris Sueo-Gotorum antiqui: Samling af Sweriges Gamla Lagared. C. J. Schlyter, ed. H. S. Collin1838; IV
« »