Handrit.org
 

Håndskrift detailjer

AM 22 4to

Vis billeder

Gammeldansk lovhåndskrift; Danmark, 1450-1499

LATIN SMALL LETTER O WITH CURLLATIN SMALL LETTER O WITH CURL

Specieltegn vises nær det originale form.

Stednavn
København 
Region
Sjælland 
Land
Danmark 
Flere detaljer
Navn
Kroman, Erik 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer
Navn
Regnar, Hanne 
Stilling
 
Roller
Lærd 
Flere detaljer

Indhold

1(1r-2v:16)
Jyske lovs fortale
Begynder

Mæth logh skal land byg|gæs æn wildæ hwærs | man orwæs ath sith egæt | oc ladæ man nythæ ieff|næt

Ender

„oc ther tiil | meth alle bestæ mænts rath ther i hans | rigæ waræ“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
2(2v:16-48r:16)
Valdemars Sjællandske lov
Rubrik

„tafflæn tiil then førstæ bog“

Begynder

Huræ siskæn ærwær annet j:·

Ender

„tha | er e then nærmær ther i sin hæffth | hauær oc thog meth then sammæ log | ther ieg hauær for sagth amen

[Final Rubric]

„hær | ændæs siælands saræ logh amen

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 3-104 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C3

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
3(48r:17-49v:18)
Erik Glippings vordingborgske forordning, 1282
Rubrik

„Item her begyndæs en ny log som kon -|ing erich konung Cristoffers son gaff | i wortingborg“

Begynder

Tættæ ær then | log ther koning Erich koning | Cristoffers son gaff i worting-|borgh æffther alle danæ rad oc danæ | togæ wit at hauæ hoff vm midfaste | huært ar

Ender

„thet er M winter oc tw-|hondræde winter oc firæsynnætiuæ | vinter oc en winter. oc xii dage sithen | wor herræ wor fod. oc so tiil then dag | then forscreffnæ log wor giuæn men

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
4(49v:19-53r:17)
Erik Glippings nyborgske forordning, 1284
Rubrik

„thene log wor giuæn i nyborgh | aff sammæ konig som hed Erich.“

Begynder

Um mandrapp primum

Ender

„tusændæ winter tuhondret | winter. oc firæsinnætiuæ winther | oc a fierdæ winter sithen wor her| ihesus christus wor fod aff iomffru maria“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
5(53r:18-58v:12)
Sjællandske kirkelov
Rubrik

„hær begøndæs kirkæ skraen som | absolon ærchæbiscopp gaff i ringh-|stædæ. londh a malsteffnæ etc.: ·“

Begynder

Skil biscopp wed bondær | om log tha skal thenne | scrifft thom i mellæ skil-|

Ender

„oc æy alt tha latæ | wd oc bothæ a halff marc eller at wer-|iæ segh meth sin enæ eth“

[Final Rubric]

„Thenne for-|screffnæ ræt wor sath a malsteff-|næ i ringstadæ lund aff absolon | ærchæbiscopp æffther allæ siælanz | faræ bon fforti at rætten wor | forræ for hord mellom biscopp | oc bøndær etc.

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Landskabslove vol. VIII p. 445-457 Ældre redaktion, Tekst I. Ed. C2

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
6(58v:13-77v:6)
Kongelige håndfæstninger fra 1300-tallet
Rubrik

„Hærtugh Cristoffers handfestningh | som wor giuæn i nyborgh: etc.

Begynder

I gudz naffn amen Ar effther gudz | bird twsændæ trihondredæ vppa | thet tywændæ sancte powæls dag | effther iul.

Ender

„Ar effther gudz | bird. M trihondræt fyrvt pa thet | siuændæ ottændæ dag effther sancti | iohannis baptistæ dagh·.·“

[Final Rubric]

„amen“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
7(77v:7-209v:12)
Eriks Sjællandske lov
Rubrik

„Hær begyndæs koningh Ericks log“

Begynder

Hwo æruæ scal. primum capitulum

Ender

„som ær | guld oc sølff. oc ænghen æmbitsman

[Final Rubric]

„Hær ændes koning ericks log etc.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
8(209v:13-213r:7)
Erik Glippings nyborgske forordning for Nørrejylland, 1284
Rubrik

„koning erick koning cristoffers søns | logh hon begyndæs hær etc.

Begynder

Thænnæ log gaff koning | Erick cristoffers son. æffter | at wor hærre wor fod

Ender

„Thet landz tingh mynth | ther næst ær æffther sancti | mickæls dag tha skal ny mynt | liusæs i allæ lændæ.“

[Final Rubric]

„amen.“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
9(213r:8-218r:23)
Om tyveri
Rubrik

„Hir begint de deffue recth | Dat seg ik openbare vnn nict in bict“

Begynder

Scial noger man tha a han | æy at bindæs for minnæ. | æn foræ fæm peninge werd.

Ender

„oc skal han so langt oc with | stondæ Jnnæn kopstad oc lands af | oc ful macth hauæ som the faræ | liggæ ællær æræ altiid“

[Final Rubric]

„amen“

Tekstens sprog

Dansk (primært); Tysk

Nøgleord
10(218r:24-220v)
Gårdsretten
Begynder

Hwilkæn man annæn slar | i hiæl oc wordær han | grepæn meth færskæ ger-|ninger.

Ender

„oc koning xl marc halffdelæn | oc halffdelæn. then ther skadæn feck.“

Bemærkning

Slutningen mangler.

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
11(221v-242v)
Kong Hans' almindelige stadsret
Rubrik

„Tesse ær menegæ Danmarks Køpstede ret“

Begynder

I gwtz naffn Amen Effther følyar | danmarks meneghe køpstedæ reth

Ender

„som han swo kaller xl mark“

Bemærkning

Slutningen mangler.

Bibliografi

Kroman: Danmarks gamle Købstadslovgivning vol. V p. 72-101:16 Ældre redaktion

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord
12(243r-246v)
Register til stadsretten
Begynder

Thethe er Mennige Danmarckis kiøpsted | Reth

Ender

„som | wquemmellig faller paa nogen annen - 127“

Tekstens sprog

Dansk

Nøgleord

Fysisk Beskrivelse / Kodikologi

Materiale

Pergament og papir. De inderste og yderste blade i hvert læg er pergamentblade.

Antal blade
i + 245. Bl. 221r er ubeskrevet. 207 mm x 140 mm.
Foliering

Folieret 1-246 (bl. i og 135 er ikke folieret).

Tilstand

Håndskriftet ender defekt.

Layout

Teksten er enspaltet med 22-28 linjer pr side. Klummetitlerne (til bl. 209r) består ofte af tal og enkelte bogstavtegn. Røde initialer og rubrikker, enkelte initialer (på bl. 1, 58 og 238v) er fleuroné-initialer.

Skrift

Håndskriftet er skrevet af en enkelt skriver, med undtagelse af registeret til stadsretten på bl. 243r-246v.

Tilføjet materiale

Bl. 90r: Et våbenskjold med bogstaverne FSK(?).

Bl. 92r: „gud giue mig den hellig aand i mit hierte“.

Bl. 124v: En senere hånd har tilføjet „Søffren Skriffuir“ i den nedre margin.

Indbinding

Brunt læderbind.

Historie og herkomst

Proveniens

Håndskriftet er skrevet i Danmark i 1400-tallets anden halvdel.

[Additional]

[Record History]

Katalogiseret 27. september 1999 af AWS

[Custodial History]

Fotograferet i 1987

Udlånt til Rigsarkivet, København, til Erik Kroman fra 25. oktober 1957 til 21. juni 1962 og 17. juli 1962 til 10. november 1967.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, fra 13. november til 17. december 1967.

Udlånt til Det Kongelige Bibliotek, København, til Hanne Regnar fra 17. til 23. september 1976 og 23. august til 2. december 1986.

[Surrogates]

Den Arnamagnæanske Samling har følgende kopiermikrofilm (originaler) Neg. 733 1987 mikrofilm (originaler) Pos. 676 1987 mikrofilm (arkiv) Neg. 733 1987 mikrofilm (arkiv) Pos. 676 1987 35 mm suppl Neg. 733 1987 s/h fotografier AM 22 4to 13 maj 1991

Bibliografi

ForfatterTitelRedaktørOmfang
Jyske lov: Text 1: NkS 295 8°, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Peter Skautrup1933; II
Valdemars sjællandske lov: Ældre og yngre redaktion samt sjællandske kirkelov, Danmarks gamle Landskabslove med Kirkeloveneed. Erik Kroman1941; VIII
Lex Siellandica Erici regis: Kong Eriks sjællandske Lov, Samling af gamle danske Loveed. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge1821; II
Eriks sjællandske Lov: Text 1-2, Danmarks gamle Lanskabsloveed. Peter Skautrup1936; V
Stadsretter, Købstadslovgivning, Danmarks gamle Købstadslovgivninged. Erik Kroman1961; V
1987
1987
1987
1987
1987
1991
Peder Kofod AncherSamlede juridiske Skrifter1807-1811; I
Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamlinged. Kristian KålundI: p. 351-352
Valdemars sællandske Lov og Absalons sællandske Kirkelov, Nordiske Oldskriftered. P. G. Thorsen1852; XIV
« »